POSTED IN Endring av politikken, Virkelighetsforståelse, Økonomi

Covid-19:

Det store påskuddet til å omforme verden.

13 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Det store påskuddet … for dystopi

I WEF-manifestet Covid-19: The Great Reset gir økonomene Klaus Schwab og Thierry Malleret oss stemmen til de som ønsker den fremtidige globale styringen.

Av Diana Johnstone

Ved å kalle sitt nylig publiserte World Economic Forum-manifest for Covid-19: The Great Reset, knytter forfatterne pandemien til sine futuristiske forslag på måter som vil få mange til å åpne øynene. I verdens nåværende tilstand, der forvirring og mistillit hersker, kan økonomene Klaus Schwab og Thierry Malleret knapt skjule sin fryd. Pandemien er en så fantastisk bresje for deres foreslåtte sosioøkonomiske omveltning, at hvis Covid-19 ikke hadde dukket opp tilfeldig, ville de ha skapt den selv (hvis de hadde vært i stand til det).
__________________________________________________________
innlegget er hentet fra Midt i Fleisen
__________________________________________________________

Faktisk drev World Economic Forum-grunnleggeren Schwab allerede med å energisk selge sin plan the Great Reset. Han brukte klimaendringer som den utløsende krisen, før det nylige utbruddet av koronavirus ga ham et enda mer umiddelbar påskudd for å fremme sine planer om å forvandle verden.

Forfatterne starter med å kunngjøre at «verden slik vi kjente den i de første månedene av 2020 ikke lenger finnes» og at radikale endringer vil forme en «ny normal.» Vi vil selv bli forvandlet. «Mange av våre overbevisninger og antagelser om hvordan verden kan eller bør se ut, vil bli knust underveis.»

Gjennom hele manifestet virker det som om forfatterne fryder seg over de antatte effektene av den utbredte “frykten” for viruset, som skal forberede og gjøre folk villige til å ønske de radikale endringene de ser for seg. De bruker teknokratisk-psykologisk pjatt for å erklære at pandemien allerede er i ferd med å forvandle den menneskelige mentaliteten til å tilpasse seg den nye virkeligheten forfatterne anser som uunngåelig.

Skal robotene overta?

“Vår dvelende og muligens varige frykt for å bli smittet med et virus … vil dermed fremskynde den nådeløse marsjen mot automatisering …” Jasså?

«Pandemien øker kanskje vår angst for å sitte i et lukket rom med fullstendige fremmede, og mange mennesker kan bestemme seg for at det å være hjemme for å se den nyeste filmen eller operaen er det klokeste alternativet.»

“Det er andre effekter fra første omgang som det er mye lettere å forutse. Renslighet er en av dem. Pandemien vil absolutt øke vårt fokus på hygiene. En ny besettelse med renslighet vil spesielt medføre at det skapes nye emballasjeformer. Vi vil bli oppfordret til ikke å berøre produktene vi kjøper. Enkle gleder som å lukte på en melon eller klemme en frukt vil bli mislikt og kan til og med bli en saga blott.”

Dette er stemmen til de som ønsker å styre verden i fremtiden. Fra høyt der oppe, bestemmer eksperter hva massene burde ønske seg, og vrir de påståtte folkelige ønskene slik at de passer inn i de profittdrevne planene de forbereder. Deres planer er sentrert rundt digital innovasjon, massiv automatisering ved hjelp av «kunstig intelligens», og til og med «forbedringer» av mennesker ved å kunstig gi dem noen av egenskapene til roboter: for eksempel problemløsing uten etiske distraksjoner.

Klaus Martin Schwab er en tysk økonom som er grunnlegger av og arbeidende styreformann for Verdens økonomiske forum. WikipediaIngeniør-økonom Klaus Schwab, født i Ravensburg i 1938, grunnla sitt World Economic Forum i 1971, og tiltrakk seg massiv sponsing fra internasjonale selskaper. Forumet møtes en gang i året i Davos i Sveits – siste gang i januar 2020 og neste år i mai, forsinket på grunn av Covid-19.

EN MEKTIG LOBBY

Hva er WEF egentlig? Jeg vil beskrive det som et kombinasjon av kapitalistisk konsulentfirma og gigantisk lobbyvirksomhet. De futuristiske spådommene er utformet for å lede investorer inn i lønnsomme sektorer, i det Schwab kaller «den fjerde industrielle revolusjon (4IR)», og deretter, etter at sektorene er definert, legge press på regjeringer for å støtte slike investeringer ved hjelp av subsidier, skattelettelser, anskaffelser, forskrifter og lovgivning. Kort sagt driver WEF lobbyvirksomhet for ny teknologi, digital alt mulig, kunstig intelligens og transhumanisme.

WEF er mektig i dag fordi det opererer i et miljø av statskapitalisme, hvor statens rolle (spesielt i USA, mindre i Europa) i stor grad har blitt redusert til å svare ja på kravene til slike lobbygrupper, spesielt fra finanssektoren. Siden de er immunisert av kampanjedonasjoner fra vanlige menneskers uklare ønsker, trenger de fleste av dagens politikere nærmest en veiledning fra lobbygrupper som WEF for å fortelle dem hva de skal gjøre.

I det 20. århundre, særlig under New Deal, var regjeringen under press fra motstridende interesser. Den økonomiske suksessen til rustningsindustrien under andre verdenskrig ga fødsel til et militær-industrielt kompleks, som har blitt en permanent strukturell faktor i den amerikanske økonomien.

Det er kompleksets dominerende rolle og dens resulterende lobbyvirksomhet som definitivt har forvandlet nasjonen til statskapitalisme i stedet for en republikk.

Beviset for denne forvandlingen er den enstemmigheten som Kongressen aldri nøler med å godkjenne grotesk overdimensjonerte militærbudsjetter. Komplekset har skapt media og tankesmier i sitt bilde, som uopphørlig indoktrinerer publikum i det eksistensielle behovet for å fortsette å pøse nasjonens rikdom inn i krigsvåpen. I den grad velgere er uenige, kan de ikke finne noen måte å gi det politisk uttrykk, siden valgene er monopolisert av to partier som begge er tilhengere av komplekset.

WEF kan sees på som et motstykke til det militær-industrielle komplekset. Forumet har til hensikt å engasjere regjeringer og meningprodusenter i markedsføringen av en «4IR» som vil dominere den sivile økonomien og det sivile livet.


Naturligvis er ikke i Det militær-industrielle komplekset sin interesse å lage kriger. Deres oppgave å å bevare og beskytte friheten. Det sier de i hvert fall sjøl.


Pandemien er et midlertidig påskudd; behovet for å ”verne miljøet” vil være det mer vedvarende påskuddet. Akkurat som det militær-industrielle komplekset presenteres som helt nødvendig for å «beskytte våre friheter», vil 4IR bli hyllet som absolutt nødvendig for å «redde miljøet» – og i begge tilfeller vil mange av de tiltakene vi anbefaler, ha motsatt effekt.

Så langt har tekno-tyranniet til Schwabs 4IR ikke helt vunnet sin plass i den amerikanske statskapitalismen. Men utsiktene ser gode ut. Silicon Valley bidro sterkt til Joe Biden-kampanjen, og Biden skyndte seg å utnevne teknomogulene til overgangsteamet sitt.

Men den virkelige faren med at all makt går til the Great Reset ligger ikke i hva som er med, men av hva som mangler: enhver seriøs politisk opposisjon.

KAN DEMOKRATIET GJENOPPRETTES?

The Great Reset har fri bane av den enkle grunn at det ikke ligger noe i veien. Det er ingen utbredt bevissthet om problemene, ingen effektiv folkelig politisk organisasjon, ingenting. Schwabs dystopi er skremmende bare av den grunn.

Presidentvalget i 2020 har nettopp illustrert den nesten totale avpolitiseringen av det amerikanske folket. Det kan høres rart ut i betraktning de voldsomme partistridighetene som vises. Men det hele dreide seg om ingenting.

Ingen spørsmål av reell betydning ble diskutert, ingen alvorlige politiske spørsmål stilt hverken om krig eller om retningen for fremtidig økonomisk utvikling. Den brutale kjeklingen handlet om personer, ikke om politikk. Den snublende Trump ble beskyldt for å være «Hitler», og de krigskåte demokratene avhengig av storkapitalen på Wall Street ble beskrevet av Trump-tilhengere som «sosialister.» Løgn, fornærmelse og forvirring rådet.

En gjenoppliving av demokratiet kan komme fra en organisert, konsentrert studie av spørsmålene som Davos-planleggerne ønsker å gjennomføre, for å vekke en informert folkemening for å evaluere hvilke tekniske innovasjoner som er sosialt akseptable og hvilke som ikke er det.

Varselrop fra kantene vil ikke påvirke det intellektuelle forholdet mellom krefter. Det som trengs er at folk samles overalt for å studere problemstillingene og utvikle velbegrunnede meninger om mål og metoder for fremtidig utvikling.

Med mindre de blir møtt med informert og presis kritikk, vil Silicon Valley og deres allierte i store korporasjoner og finansindustrien ganske enkelt fortsette å gjøre hva de tror er mulig, uansett de sosiale effektene.

Seriøs evaluering bør trekke skillet mellom potensielt fordelaktige og ufordelaktige innovasjoner, for å forhindre at folkelige forestillinger blir brukt til å få drevet igjennom alle «teknologiske fremskritt», uansett hvor farlige de er.

OMDEFINERE PROBLEMER

De politiske skillene mellom venstre og høyre, mellom republikanere og demokrater, har blitt hardere akkurat mens de viser seg å være usammenhengende, forvrengte og irrelevante, mer basert på ideologisk forutinntatthet enn på fakta. Nye og mer fruktbare politiske tilpasninger kan bygges gjennom å ta for seg spesifikke og konkrete spørsmål.

Vi kunne ta forslagene fra Great Reset en etter en og undersøke dem både i pragmatiske og etiske termer.

Nr. 1 – Takket være pandemien har det vært en stor økning i bruken av telekonferanser ved bruk av Skype, Zoom eller andre nye plattformer. WEF ønsker dette velkommen. Er det dårlig av den grunn? For å være rettferdig, er denne innovasjonen positiv, siden det å gjøre det mulig for mange mennesker å delta på konferanser uten kostnader, problemer og miljøkostnader ved flyreiser. Det har den negative siden, det forhindre direkte menneskelig kontakt. Dette er en enkel sak, der positive poeng ser ut til å seire. (Alle konferanseselskapene er amerikanske, som gir en god mulighet for bedriftsspionasje. o.a)


Nr. 2 – Bør høyere utdanning bli nettbasert, med professorer som gir kurs til studenter via internett? Dette er et langt mer komplisert spørsmål, som bør diskuteres grundig av utdanningsinstitusjonene selv og samfunnene de tjener, med vekt på fordeler og ulemper, og ved å huske at de som leverer teknologien ønsker å selge den, og bryr seg lite om verdien av menneskelig kontakt innen utdanning – ikke bare menneskelig kontakt mellom student og professor, men ofte livs-bestemmende kontakter mellom studentene selv. Nettkurs kan være til fordel for geografisk isolerte studenter, men å bryte opp utdanningssamfunnet vil være et stort skritt mot ødeleggelse av det menneskelige samfunnet som helhet.
Nr. 3 – Helse og “velvære”. Her burde diskusjonen skjerpes betraktelig. Ifølge Schwab og Malleret: «Spesielt tre næringer vil blomstre (samlet) i den post-pandemiske æraen: store teknologiselskaper, helse og velvære.» For Davos-planleggerne smelter de tre sammen.

De som tror at trivsel i stor grad er selv-generert, avhengig av holdninger, aktivitet og valg av livsstil, har ikke skjønt det. “Kombinasjonen av AI [kunstig intelligens], IoT [tingenes internett] og sensorer og bærbar teknologi vil gi ny innsikt i personlig velvære. De vil modellere hvordan vi er og føler […] presis informasjon om våre karbon-fotavtrykk, vår innvirkning på biologisk mangfold, om toksisiteten til alle ingrediensene vi konsumerer og miljøene eller stedene vi utvikler oss i. Dette vil skape betydelig fremgang når det gjelder bevissthet om kollektiv og individuell velvære.”

Spørsmål: ønsker eller trenger vi virkelig all denne cybernetiske narsissismen? Kan vi ikke bare nyte livet ved å hjelpe en venn, stryke en katt, lese en bok, lytte til Bach eller se på en solnedgang? Vi må bestemme oss snarest, før de gjør det for oss.

Nr. 4 – Mat. For ikke å ødelegge den sunne appetitten min, hopper jeg over dette. Teknotrollmennene vil avvikle bønder med all deres skitne jord og dyr, og produsere industrielt forbedrede kunstige matvarer laget i fine, rene laboratorier – av hva da nøyaktig?

DET SENTRALE PROBLEMET: HOMO FABER

Nr. 5 – Hva med menneskelig arbeid?

“Etter all sannsynlighet vil resesjonen forårsaket av pandemien utløse en kraftig økning i arbeidssubstitusjon, noe som betyr at fysisk arbeid vil bli erstattet av roboter og ‘intelligente’ maskiner, som igjen vil skape varige og strukturelle endringer i arbeidsmarkedet. ”


Denne erstatningen har allerede pågått i flere tiår. Sammen med outsourcing og innvandring har det allerede svekket arbeidstageres kollektive styrke. Men det er klart at teknologibransjene er klar til å gå mye, mye lenger og raskere med å gjøre mennesker arbeidsledige.

Covid-19-krisen og sosial distansering har «plutselig akselerert denne prosessen med innovasjon og teknologisk endring. Chatbots, som ofte bruker den samme stemmegjenkjenningteknologien bak Amazons Alexa, og annen programvare som kan erstatte oppgaver som normalt utføres av menneskelige ansatte, blir raskt introdusert. Disse innovasjonene fremkalt av nødvendighet (dvs. sanitære tiltak) vil snart resultere i hundretusenvis, og potensielt millioner, av tapte arbeidsplasser.»

Å kutte arbeidskraftskostnadene har lenge vært det ledende motivet for disse innovasjonene, sammen med den interne dynamikken i teknologiindustrien om å «gjøre alt som overhodet er mulig.» Så blir sosialt fordelaktige påskudd utarbeidet som begrunnelse. Som dette:

«Siden forbrukere foretrekker kanskje automatiserte tjenester fremfor direkte menneskelig interaksjon i en tid fremover, vil det som nå skjer med kundesentre uunngåelig skje også i andre sektorer.»

“Forbrukerne foretrekker kanskje …”! Alle jeg kjenner, klager over at det er vanskelig å prøve å nå banken eller forsikringsselskapet for å forklare en vanskelig situasjon, og i stedet bli konfrontert med en død stemme og et valg av irrelevante tall å klikke. Kanskje jeg undervurderer graden av fiendtlighet overfor våre medmennesker som nå gjennomsyrer samfunnet, men mitt inntrykk er at det er et stort, stille offentlig behov for MINDRE automatiserte tjenester og MER kontakt med virkelige personer som kan tenke utenfor algoritmen og faktisk kan FORSTÅ problem, ikke bare hoste opp forhåndsprogrammerte løsninger.

Det er en potensiell bevegelse der ute. Men vi hører ingenting om det, overbevist av mediene våre om at det største problemet mennesker står overfor i vårt daglige liv er å høre noen vise forvirring over andres forvirrede kjønn.

I dette, hevder jeg, ville forbrukernes etterspørsel smelte sammen med dyktige menneskers desperate behov for å tjene til livets opphold. Teknokratene tjener pent ved å eliminere muligheter til å tjene penger på interaksjon med andre mennesker.

Her er en av deres gode ideer. «I byer som er så varierte som Hangzhou, Washington DC og Tel Aviv, pågår det forsøk på å gå fra pilotprogrammer til store operasjoner som er i stand til å sette en hær av leveringsroboter på veien og i luften.» For et flott alternativ til å betale menneskelige transportfolk en anstendig lønn!

Og forresten bruker en fyr som kjører en bud-sykkel fornybar energi. Men alle robotene og dronene? Batterier, batterier og flere batterier, laget av hvilke materialer, kommer fra hvor og produsert hvordan? Av flere roboter? Hvor kommer energien fra for å erstatte ikke bare fossile brensler, men også menneskelig fysisk innsats?

På det siste Davos-møtet utstedte den israelske intellektuelle Yuval Harari en alvorlig advarsel om at:

”Mens mennesker tidligere måtte kjempe mot utnyttelse, vil den virkelig store kampen i det tjueførste århundre være mot irrelevans … De som mislykkes i kampen mot irrelevans, vil utgjøre en ny ‘ubrukelig klasse’ – ikke fra synspunktet til deres venner og familie, men ubrukelige sett fra det økonomiske og politiske systemet. Og denne ubrukelige klassen vil bli skilt av et stadig voksende gap fra den stadig sterkere eliten.”


Nr. 6 – Og militæret. Våre kapitalistiske dommedagsprofeter forutser en semi-kollaps av sivil luftfart og luftfarts-industrien mens alle bestemmer seg for å holde seg hjemme klint til skjermen. Men ingen grunn til bekymring!

«Dette gjør militær luftfarts-sektor til et unntak og en relativt trygg havn.» For kapitalinvesteringer, altså. I stedet for ferier på solfylte strender, kan vi se frem til romkriger. Det kan skje snarere enn man tror, fordi, som Brookings Institution konkluderer i en rapport fra 2018 om «Hvordan kunstig intelligens forvandler verden,» går alt raskere, inkludert krig:

“analysen av store datamengder assosiert med AI vil i stor grad påvirke etterretningsanalyse, ettersom enorme mengder data blir siktet i nærmest sanntid… og derved gi ledere og deres stab et hittil usett nivå av etterretningsanalyse og produktivitet. Ledelse og kontroll vil på samme måte bli påvirket når menneskelige befalinger delegerer visse rutiner, og under spesielle omstendigheter, sentrale beslutninger, til AI-plattformer, noe som reduserer tiden som er forbundet med beslutningen og påfølgende handling dramatisk.»

Så ingen fare for at noen veike offiserer vil nøle med å starte tredje verdenskrig på grunn av en sentimental tilknytning til menneskeheten. Når AI-plattformen ser en mulighet, setter den i gang!

”Til slutt er krigføring en prosess der tid er viktig, hvor siden som er i stand til å bestemme seg raskest og handle raskest generelt vil seire. Faktisk kan kunstig intelligente etterretningssystemer, knyttet til AI-assistert ledelse og kontrollsystemer, oppgradere beslutningsstøtte og beslutningstaking til en hastighet som er langt bedre enn hastighetene til de tradisjonelle midlene for å føre krig. Denne prosessen vil være så rask, spesielt hvis den er koblet til automatiske beslutninger om å lansere kunstig intelligente autonome våpensystemer som er i stand til dødelige resultat, at et nytt begrep er blitt laget spesielt for å omfavne den hastigheten som krigen vil føres i: hyperkrig.”

Vi i Amerika har et valg. Enten fortsett å krangle om trivialiteter eller våkne, virkelig våkne opp til virkeligheten som planlegges og gjør noe med det.

Fremtiden er formet av investeringsvalg. Ikke av slemme og uheldige ordvalg, ikke engang ved politiske valg, men ved investeringsvalg. For at folket skal få tilbake makten, må de gjenopprette bestemmelsesretten over hvordan og til hvilke formål kapital investeres.

Og hvis privat kapital ikke ønsker det, må den sosialiseres. Dette er den eneste revolusjonen – og den er også den eneste konservatismen, den eneste måten å bevare et anstendig menneskeliv. Det er hva ekte politikk handler om.

Noen bilder m/tekst er lagt til av Knut Lindtner

Tidligere publisert på derimot.no

Forsidebilde: Pawel Janiak

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

13 kommentarer. Leave new

 • «Kan vi ikke bare nyte livet ved å hjelpe en venn, stryke en katt, lese en bok, lytte til Bach eller se på en solnedgang? «

  Dette bør selvfølgelig være målet for en nasjon. Så bør den enkelte selv bestemme om de vil stryke en katt eller lytte til Bach.
  Med så gode langtidsplaner for bruk av nasjonens arbeidskrefter som mulig. For å gi den enkelte så mange FRIE livstimer som mulig. I forutsigbarhet og stolthet. Om man vil automatisere eller ikke får være opp til nasjonens innbyggere; de som vil bruke spade istedet for (automatisert?)gravemaskin bør få velge det.

  «Og denne ubrukelige klassen vil bli skilt av et stadig voksende gap fra den stadig sterkere eliten «

  Utgangspunktet for denne påstanden er feil. Det er «eliten» som vil være ubrukelig. De har gått ut på dato.
  Vi skal ha nasjonalt demokrati. Ikke globalisme. Ikke elite/parti- «demokrati». Ikke over-nasjonalt «demokrati».
  Men nasjonalt folke-demokrati.

  «Eliten», bør kastes på historiens skraphaug :
  ‘… tviholder partipolitikerne på denne makten vi har delegert dem ved valget, og dermed overhodet ikke ønsker å miste denne makten igjen?
  Har de fjernet seg fra oss etter en gang å bli valgt inn i ”styre og stell” og føler seg etter hvert hevet over oss? ‘
  http://www.norgespartiet.no/demokrati-ja-men-hva-slags-demokrati/

  Svar
 • Man spør seg her: «Hvor kommer energien fra for å erstatte ikke bare fossile brensler, men også menneskelig fysisk innsats?» (Man kunne her også ha tilføyd energi som skal erstatte atomkraft i EU).
  Dette er kanskje den store elefanten i rommet som ingen ønsker å snakke så mye om.
  Når det blir slutt på fracking i USA, hvor skal verden da hente energi fra? Det som reddet verden fra energimangel (mangel på relativt billig energi) etter 2011 var olje-sand fra Canada, skifer-olje fra USA og økt utvinning av konvensjonell olje fra Irak. Iflg statistikk fra BP viser tallene at 16 oljeland risikerer å gå tomme for olje innen 20 år, og disse 16 oljeland stod for ca 40% av verdens oljeutvinning i 2019. Det finnes ikke ubegrenset med (billig) olje i verden, før eller senere vil det bli mangel på (billig) olje. Og det er kanskje der vi er omtrent nå. Men pga korona vil forbruket av olje falle med rundt 8% i 2020, det kommer jo ganske beleilig.

  Svar
  • «…for å erstatte ikke bare fossile brensler, men også menneskelig fysisk innsats?»

   Nå har jo vi nok vannkraft til å dekke hele vinterlandet Norges behov. Men verden trenger energi for å utsette tiden det tar før oljen tar slutt, selv om varmere land har det lettere enn oss .Det trengs mindre energi til å kjøle ned enn varme opp. Og når man har behov for å kjøle ned skinner jo også sola , – og kan gi energi.
   Hver nasjon har muligheter til å hente ut fornybar energi på land eller til havs. All fornybar energiproduksjon som gir mer , over tid, enn det forbruker, hjelper jo til å redusere slit.
   Og ny teknologi vil også gi nye muligheter:
   ‘Geotermisk er den eneste fornybare energikilden som kan produsere en grunnbelastning av strøm 24/7.
   I motsetning til andre fornybare kilder, for eksempel vind og sol, er Climeon Heat Power-systemet upåvirket av værforhold. Dette betyr at produksjonen vår kan kjøre dag og natt, gjennom hele året. Geotermisk har potensial til å erstatte hele verdens fossile brenselbaserte kraftproduksjon. ‘
   https://climeon.com/geothermal-plants/

   Og så kan vi kutte ut tåpeligheter, som f.eks. Bitcoin, som ikke gir velferd, kun tall i et spill, og kun forbruker energi. :
   http://e24.no/digital/bitcoin/klimakommentator-om-halvannet-aar-kan-bitcoin-bruke-like-mye-stroem-som-hele-usa/24204914

   Svar
  • Den nye fornybare energien vil bli små kjernekraftverk,det har de beredt grunnen for og da blir det slik.

   Svar
 • «….. energi som skal erstatte atomkraft….»

  Nå bør man kanskje utsette atomkraft til den mindre farlige ( og rimeligere) Thorium-teknologien er kommet lengre, men :
  ‘ Hvis du fikk ALL strømmen du bruker gjennom hele livet produsert med kjernekraft, så vil «din» andel radioaktivt avfall være 150 gram. Dette avfallet tar like mye plass som 13 M & M-pastiller. ‘
  https://www.nrk.no/ytring/ikke-velg-bort-kjernekraft-pa-grunn-av-avfallet-1.15160250

  Svar
  • Hei Frikar,jeg lurer på hvor farlig denne strålingen virkelig er ?.Tsjernobyl og fukushima ble ikke de katastrofene som vi har blitt skremt opp med.
   Vil også minne om at da de drev med prøvesprengninger i ørkenen utenfor Las Vegas,da satte de opp tribuner.
   Skolebarna lærte at å søke dekning under leksepulten,det var smart.

   Svar
 • Det er verdt å merke seg at ingen har influensa i Norge nå. Hele dette Korona-opplegget er svært merkelig.
  Tegningen av piggfiguren som så effektivt er spredt, har vært med på å visualisere Covid-19. «Nå kan dere se sjøl! 😉
  Finnes det, eller er det årets influensavirus ? Ingen kan jo bevise dette, men man lager historier som fortelles igjen, og igjen. – Og da er det vel sant.?
  ( «Holocaust» er en nærliggende sammenlikning. Det VAR jo piggtråd i leirene, og mange døde jo… 😉 )
  Piggviruset gir positivt utslag på en PCR-test, en test som kan reagere på omtrent hva som helst.
  Og B.F. blir jo våte i buksa av å tenke på et tall når «verdenssamfunnet» ( Dvs. nasjonenes skattebetalere) kjøper en medisin (?) som hele jordens befolkning må (?) ta, – så de blir selvfølgelig med på leken.
  Underveis er vi, og vil vi, bli registrert som aldri tidligere i historien; de som underordner seg, – og de som ikke gjør.
  Og enorme verdier har skiftet eier. Småkapitalister er en sak/gruppe. Og alle arbeidskrefter som nå er skuslet bort.
  Men det er selvfølgelig de som styrer verdensvalutaen og rentene som nå forbereder neste trekk.
  ( Derfor måtte også Trump vekk, for enhver pris, og bli byttet ut med en puddel som bakmennene kan oppdra.)
  ( At Biden har fått seg «omplasseringshund» er bare en morsom digresjon. Slikt liker kvinnelige stemmegivere. 😉 )
  Dette er et godt konstruert spill.

  Svar
  • Jeg ville nok ikke satse alt for mye penger påTrump.Det teateret som utspiller seg i USA er helt ubegripelig.Trump er ikke interessert,så langt iallefall i ett systemskifte og ett systemskifte det må til for å fjerne all råttenskapen.
   Det opprøreret må komme fra folket.Vi får håpe at det opprøret kommer mens de fortsatt har litt mat i magen.

   Svar
   • Muligens tilhører/har tilhørt «begge parter» i det amerikanske presidentvalget egentlig samme klubb? Litt som her hvor «partiene» velger hvem som skal «få» topplederjobben, og «vi» kan velge «parti» å stemme på. Herlig demokratisk. Ble vel avslørt at (nesten) alle presidentkandidater etter krigen hadde gått på samme (elite) skole og var medlem av de samme «klubbene» mener jeg å ha lest en gang. Slikt kalles «å kaste blår i øynene» på den jevne velger. Mange påstår at Trump «ble tvunget» av Deep State til å spille med for å kunne gjennomføre noe annet, mon det?
    Uansett virker det som om Stalins «Speil og villniss» spille foregår mange steder i verden i disse dager, Norge innkludert.

   • Demokratene og republikanerne er to vinger på samme fugl. Det er jo ikke vingene som bestemmer. Hitler ble finansier av bush familien under krigen. Og england ble finansiert av andre. Baron Fon Rotschild fiansierte Karl Marx kummunistiske manifest. Han finansierte også partene i slaget ved waterloo og tjente grovt på dette. De fleste store i finanseliten er sionister. De har tette bånd til sosialismen og kummunismen for en grunn. Det er denne samfunnstrukturen som er i ferd med å bre seg over USA/Europa. Globalister er ikke kapitalister, de er tyver i et råttent pengesystem som er designet for å berike de rike og ta fra de fattige og middelklassen. Marx bestefar var inngift i familien Rotschild. Marx kalles av noen den jødiske faren til kommunismen. Jacob Schiff , warburg med flere fiansierte både Lenin Og Trotskys opphold i USA og sendte med dem flere millioner dollar i gull og penger når de dro til Russland i forkant av Bolsjevik revolusjon.

  • Det er mildt sagt uhyggelig det som skjer. Og den som vil åpne øynene og søke annen informasjon enn den MSM predikerer vil få en svært ubehagelig overraskelse. Holder nå på med boken til Trond Skaftnesmo: Vaksinetvang, i skyggen av koronakrisen. Det som dokumenteres her, gir meg grunn til å påstå at; om de rådende krefter i helsevesenet ww var klar over dette så burde de rett og slett stilles til ansvar for sine handlinger og dømmes til lange fengselsstraffer. Om de ikke visste, så bør de ha en jævla god forklaring … den klarer de forøvrig ikke å komme med etter denne avsløringen : https://www.haugenbok.no/vaksinetvang/skaftnesmo-trond/9788293235378?gclid=CjwKCAiAtouOBhA6EiwA2nLKHxYnFJbjMGFWIOCRqhH7mHB_fcX9Ty91UEl42qG_335yPtoNF9dWUhoC_ugQAvD_BwE

   Svar
 • «Men den virkelige faren med at all makt går til the Great Reset ligger ikke i hva som er med, men av hva som mangler: enhver seriøs politisk opposisjon.»

  Viktigere enn en (parti) politisk opposisjon er at folk begynner å tenke ( og regne) sjøl.
  Dessverre er mitt inntrykk at (for) mange folk allerede er satt i en frykt-posisjon og har sluttet å tenke sjøl.
  Skremmende. Virkelig skremmende.
  Det ser håpløst ut, så vi gir oss ikke.
  Vi bør yte passiv motstand mot myndigheter/media sine overgrep på så mange områder som mulig. Når det settes inn mottiltak bør vi svare. Hardt.
  Rottene skal ut, og knuses.

  Svar
 • Petter Tuvnes
  22 desember 2021 22:44

  WEF-eliten har ikke bakkekontakt. Å tro at en slik elite kan styre 8 milliarder individer er galskap på linje med Lenin, Stalin, Hitler, Mao og andre diktatorer.
  Sosialisering av kapitalen er det mange som har forsøkt, sist i Venezuela.
  Reelt folkestyre er hva vi trenger, og der er Sveits med mange folkeavstemninger antagelig den beste styringsmodell.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Next Post

Vi må vende fokus.

Fra sykdom til helse!

Previous Post

Strømmen blir enda dyrere.

Økonomisk drepende strømpriser.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.