POSTED IN Covid-19, Norge

Covid-19

Det finnes kritiske medier i Sverige

16 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Jeg legger ut link til denne videoen fra Swebbtv.se hvor det fremkommer en rekke andre og viktige nyheter om Covid-19, vaksiner og immunforsvar. Svensk er et så beslektet språk med norsk at de fleste vil forstå både teksten under hvor innholdet oppsummeres og det som blir sagt på videoen.

Knut Lindtner (redaktør derimot.no)

I detta program med uppdatering om Covid-19 får vi möta Swebbts vetenskapliga och politiska kommentator Lars Bern i ett samtal med Mikael Willgert.

I Japan har myndigheterna returnerat miljontals doser från Moderna då dessa är kontaminerade med ett ämne med magnetiska egenskaper och som inte finns med i innehållsförteckningen. Det var även i Japan som den hemliga interna rapporten från Pfizer avslöjades i vilken det framkom att vaccinet samlades med högre koncentration i äggstockar och benmärg.

Lars Bern menar att det bästa sättet att skydda sig är genom att förbättra sitt immunförsvar, genom intag av zink och D-vitamin.


Statistisk information från Israel visar att en genomgången smitta ger ett oerhört mycket bättre skydd än det vaccinet ger. Att ta en vaccination efter genomgången smitta är helt meningslöst och medför dessutom en helt onödig risk för biverkningar.

Här länge verkar vaccinet? Den amerikanska presidentens medicinska rådgivare Dr Fauci, som är en av de ledande personerna i vaccinationskampanjen, har sagt att man behöver förnya vaccinationen efter fem månader. Vaccinationen ger ett osäkert skydd mot de mutationer som uppstår. Vaccinationerna odlar i själva verket fram mutationer som blir mer smittsamma, enligt världens främsta forskare Luc Montagnier som var HIV-virusets upptäckare.

Om vi istället hade satsat på gamla mediciner som fungerar mot viruset, hade vi idag haft flockimmunitet och blivit av med pandemin.
Vi går över till att diskutera hatkampanjen som pågår i de statliga medierna mot de personer som inte vaccinerar sig, exempelvis i SR:s Nordegren och Epstein. Bern menar att detta är helt ologiskt. Det måste ju betyda att de som vaccinerat sig inte tror på vaccinationen. Varför ska man då vaccinera sig.

I Israel har ytterligare en smittvåg uppstått i samband med den tredje sprutan.

I Sverige sker idag all smitta med deltavarianten som har odlats fram med hjälp av de som tagit vaccinationerna. Om vi istället använt de fungerande preparaten Hydroxyklorokin och Ivermectin hade pandemin varit borta, vilket beskrivits i en artikel i Dagens Medicin.

I Afrika där Hydroxyklorokin används mot malaria är det förhållandevis få som dör av Covid-19.
I USA där man istället använder Remdesivir är det däremot många som dör av njurproblem vilket är en biverkan av preparatet.

Vi går igenom exempel på diskriminering av ickevaccinerade på Hitachi-ABB, Samhall, i en bowlinghall etc. På Hitachi-ABB tvingas ovaccinerade bära munskydd vilket är helt meningslöst eftersom viruspartiklar inte stoppas av munskydd. Istället ger munskyddet upphov till bakteriella infektioner.

Lars Bern skulle avråda den som tagit sin första spruta från att ta någon ytterligare spruta. Erfarenheter pekar på att risken för allvarliga biverkningar ökar för varje dos.
Lars Bern visar ett diagram från olika år som visar att det inte är någon speciell överdödlighet jämfört med tidigare influensasäsonger. Det framgår också att dödligheten ökar under den mörka årstiden vilket kan kopplas samman med att vi har ökade D-vitaminnivåer under den ljusa årstiden, vilket ger ett skydd.

Lars Bern tar 10.000 i.e. D-vitamin (250 ug) dagligen tillsammans med zink och Quercetin som underlättar upptaget av zink. Även C-vitamin hjälper. D-vitamin ger ett avsevärt skydd mot död i Covid-19 vilket visats i vetenskapliga studier. Lars Berns uppfattning är att D-vitamin och de andra nämnda preparaten ger ett bättre skydd än vaccin.

Även den som har tagit vaccin bör ta dessa preparat eftersom vaccinet ger dåligt skydd.
Den enda grupp som kan vara meningsfullt att vaccinera är gamla människor som normalt inte har så många år kvar att leva. Att vaccinera barn är helt meningslöst eftersom de inte blir sjuka och dessutom förhoppningsvis får många år att leva.

Lars Bern ger ett visst beröm till FHM och att vi inte har överreagerat lika mycket som i vissa andra länder. Anders Tegnell har hållit huvudet kallt och vi får hoppas att han får sitta kvar. Moderaterna däremot föreslår införande av vaccinationspass för att öka vår frihet vilket är fel enligt Lars Bern eftersom det leder till motsatsen, nämligen ofrihet och motsättningar.

Vi konstaterar att politiker och medier försöker skapa motsättningar mellan vaccinerade och ovaccinerade. På samma sätt försöker man skapa motsättningar mellan människor i klimatfrågan, migrationsfrågan och könsfrågor. Lars Bern menar att det är globalistiska intressen som driver på dessa motsättningar.

Avslutningsvis konstaterar Lars Bern att hundägare och andra djurägare får ett bättre immunförsvar eftersom de naturligt utsätts för patogener. Även undvikande av övervikt är avgörande.

Länkar:
Dagens Medicin. https://www.dagensmedicin.se/opinion/debatt/ivermektin-skulle-kunna-vara-det-som-avslutar-pandemin/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/statistik-och-analyser/sars-cov-2-virusvarianter-av-sarskild-betydelse/

Forsidebilde: Hadija Saidi

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

16 kommentarer. Leave new

 • Derimot og Sweebbtv har fortsatt ikke fått med seg at koronabløffen er en avledning for å skjule det kommende finanskrakket.For all del,avslør løgnerne bak koronabløffen,men kom igjen,snakk om den virkelige trusselen som baner veien for det fullstendige fascistike styresettet.
  Etter krigen sa man,»aldri mer fascisme/nazisme.hehe.Man blir ikke kvitt fascistnazistene så lenge dens st¨ørste og lengstlevende institusjon lever i beste velgående.
  Religion i alle dens former har alltid fremmet at gud bestemmer alt,hans veier er uransakelige,det er i guds hender,snu det andre kinnet til bla bla bla bla.
  Er det ikke nettopp fascisme som hindrer fri tenkning,fri yttring,frihet fra undertrykkelse.Altså er religion og fascisme godvenner.
  Det burde jo være lov å tenke sjøl.

  Svar
  • Hvis man tar utgangspunkt i historiene om Jesus, har de kanskje noe for seg. Problemet er dog: Da Babylon falt flyktet (de ansvarlige for fallet?) yppersteprestene til Rom hvor de tildelte «tittelen» Pontifex Maximus (den øverste yppersteprest) til keiseren for imperiet. Dermed ble de «godtatt» og fikk bygge opp sitt nye «hov» der. (Vatikanet) For å få større makt (og rikdom) ble deres øverste gudebilde Isis slått sammen med jomfru Maria, Jesus ble slått sammen med Horus/Ra (Isis’ sønn avlet med sin (avdøde) bror Osiris/El) og alle (zionister) var lykkelige. Fra disse «guder» kommer også navnet på (det eneste «demokratiske» landet i MØ) Israel – ISIS-RA-EL, hvor alle er «Guds utvalgte folk», men det ser ut til at noen er mer «utvalgt» enn andre der også. Så det går en rød tråd fra pengevekslerne i tempelet (som Jesus kastet ut) via Babylon til dagen IsisRaEl. Det var disse pengevekslerne som betalte for den franske revolusjon, de betalte for den spanske borgerkrigen, de betalte for den russiske revolusjon, de betalte for både den 1 og den 2 verdenskrig. I dag betaler de for klima-galskapen, corona-galskapen, det grønne skiftet og The Great Reset. Er egentlig litt feil å si at de «betalte/betaler» for alt dette, det blir mer korrekt å si at de la ut for kostnadene, siden de fikk/får 10-fold igjen for utleggene sine. Så kort kan man si at enten det gjelder marxisme (Marx var khazar-jøde), Bolsjevisme (90% av det øverste Sovjet var khazar-jøder), nasizme (A. Hitler var khazar-jøde), Globalizme (K. Schwab, B. Gates er khazar-jøder) Big Pharma er vel 100% styrt av khazar-jøder, Big Tech er vel 100% styrt av khazar-jøder, Big Media (Zuckerberg alias Rockefeller) er khazar-jøde, G. Soros med sine NGO’er og «tenketanker» er khazar-jøde. I dag blir disse bare kalt med et felles ord for Khazarian Mafia (KM). Så det går også her en rød tråd gjennom historien, så at Gud bestemmer alt blir litt smått som du påpeker, når man ser på historiens røde tråder. På et punkt er det dog sant: I det øyeblikket et menneske sier at, ja jeg vet at jeg blir svindlet og bedratt, «men gud vil ha det slik, «Han» styrer alt». Da har hjernen forlatt legemet for godt.

   Svar
   • Per,om jeg sier du lyver,da svarer du vel,nei jeg gjør ei.
    Hvor vil du med dette gamle sammensuriet,og hele tiden dette Khazar greiene,dette steppefolket fra mongolia med skjeve øyne og 150 centimetre ragende over bakken,hvor vil du eller mer tror du selv på dette eventyret ditt ?.
    Alle disse personene som du fremfører som bevis ved å si,den og den og den er Khazarer,ja de er skjevøyde så det holder og gul hud har de også.Så du har vel rett,Per du lyver ikke,du er bare en forteller av fordreid sannhet.
    Den russiske revolusjon som du nevner,jeg tror du skal ta deg en pause,lese deg opp på svenskenes rolle i den revolusjonen,men ta på deg riktige briller.

   • Vi tar det en gang til Per,definer Jøde ?.Hva er en jøde,er det tro,rase,tilhørighet,hva er en jøde ?.Hva er en Khazar Per,hvor kommer han fra,hva tror han på ?.
    Israel ble opprettet av den dype staten Per,hvordan oppsto Israel og hvilken nytte har Israel hatt for den dype Staten?.
    Du er jo litt av en historieforteller,så sett igang,jeg venter i spenning.

  • Det finnes mange kritiske medier i Sverige og fordi de er historieløse,selv om sin egen historie så blir alt bare babel.De løper til alle kanter i sin hodeløse jakt på sannhet.
   Jeg har i lang tid nå forsøkt å rette søkelyset på de som er den skjulte makt,men det synes ikke som det er noe særlig interesse,det er tydeligvis bedre å følge retningsviserne til nettopp den skjulte makten.
   Som noen av dere har forstått så hevder jeg at den skjulte makt ,ikke nødvendigvis alltid har vært svensk,men som med all makt,så bytter den eiere ved forskjellige knep og faenskap.
   Så,den svenske makt som er den nåværende skjulte makt,den startet med det ostindiske selskap,viss hovedgeskjeft var opium og slavehandel.
   På den tiden hadde sverige en konge som ikke godtok ett privat bankvesen,han knuste forsøkene på å danne det.
   Fra det ostindiske selskap var det fire karer,blant annet en BILDT og en WALLENBERG og joda,om dere kjenner igjen navnene så var de dagens BILDTER OG WALLENBERGERES forfedre.
   Kort fortalt,disse 4 fikk Kongen drept,for så å danne den første privateide banken i Sverige.
   Husk at Sverige var en stormakt på den tiden.
   Husk at innvandringen til Amerika var styrt ,for nordens del gjennom gøta kanal,husk at noen av innvandrerne hadde med seg penger og instrukser fra sine eiere til Amerika.
   Husk at ABB styrer kraftproduksjonen i 184 land.
   Husk at Ericksson styrer telecom industrien i 184 land.All digital trafikk styrer Ericksson.
   Det gjelder å herske uten å synes.

   Svar
   • Så disse 4 fra det Ostindiske selskap dannet SEB Skandiniska enskilda banken,denne banken som dagens Bildt er rådgiver for.
    Wallenberg var dypt innvolvert i Deutsche bank og også i IG farben.
    Det å operere fra ett nøytralt land,det tror alle at da er det ett land som ikke vil vætre innvolvert i andres konflikter.
    Hva om jeg sier at de skaper dem ?.
    Når en krig eller annen konflikt,f,eks den kalde krigen starter og pågår,da må alle parter som ikke er nøytrale holde seg i sine skyttergraver,man driver blant annet ikke handel med motparten.
    Dette gjelder ikke de nøytrale,f,eksempel svenskene,de leverte alt fra jernmalm til kulelagere,alt som kunne leveres,det leverte de til den tyske krigsindustrien,men ikke nok med det,de leverte også til de såkalt allierte,djevelens hjerte tilhører djevelen og det djevelen vil ha,det tar han.
    Så hvem styrer og styrte svensk industri,hvem styrer svensk politikk og bankvesen ?.Hvem styrer og kontrollerer alt,ikke bare i Sverige,men i 184 land som sies å være FN kontrollert ?

   • Det virker som om dere snakker om samme makt-sammensetning/ familie/mafia?

   • Hei igjen Frikar.
    Per har hengt seg opp i dette Khazar greiene,skulle tro at han har lest seg opp på Jostemikk og jostemikk sitt jødehat.Jostemikk ble forresten borte med vinden da korona startet.
    Når det gjelder kontollerende aksjer og ikke kontrollerende aksjer.
    Det var en sak for en del år siden med vår helnorske milliardær Røkke.
    Husker jeg rett kjørte Røkke over de ikkekontollerende når han utvidet aksjeporteføljen,mindretallet bestemte ved lov.A og B aksjer kalte de det tror jeg.
    Fiskeren Røkke ja,han har drevet det langt,en norsk helt.
    Sikkerhetssystemene på Guantanamo har ett av Røkkeselskapene stått for.
    Det skulle vært interessant å vite hvem som er eiere av de kontrollerende aksjene i det selskapet.
    Wallenberg var forøvrig dypt involvert i norsk hydro rundt 2 verdenskrig,hvordan det ser ut idag,det vet jeg ikke.Sikkert hemmelig.

 • Hei Frikar,
  Per er nok desverre på Rotschild sporet og Zionistene.Det er desverre oppfatningen til 95 prosent av de altsidene jeg med interesse har fulgt gjennom årene.Det som er med disse altsidene er at de som regel har sine egne kjepphester å ri og derfor er blinde for alt annet,ja det er vel ikke tvil om at en del troll også opererer på disse sidene.Mange altsider får tilsendt ferdigtygd stoff,sannsynligvis stoff håndplukket av de oppe i systemet,noen altsider er nok drevet av noen deroppe.
  Derimot har hatt 1 kjepphest nå i to år,lite annet slipper igjennom.
  Det store finanskrakket er like om hjørnet men derimot bryr seg ikke.
  Per nevner Jesus i innlegget sitt,hva vet vi om Jesus ?,bare det vi har blitt fortalt og selvfölgelig har «forskere og «historiegranskere vært på saken.Det vi kan si litt sikkert er at historiene om Jesus begynte ca 150 år etter hans død,så med den tidens hightech så var nok ikke disse historiene mer enn historier.Men gode,det er de.
  Det er vel også så at religion er kontroll over folket.
  Kristningen av europa skjedde jo gradvis,lite gulrot mest pisk,den allmektige måtte bruke sadister til den oppgaven.
  Katolismen vant frem,tyskerne stoppet katolismens fremmarsj med protestantismen,en svenskekonge som var bekymret for katolismens fremmarsj fikk bygget en kirke i Mariestad,der ingen biskop ble insatt og på det viset + at han fikk skrevet en svensk utgave av bibelen fikk han stoppet katolismens makt i sverige.
  Tilbake til Wallanders makt.
  ALIBABA,s eier er jo Jak Ma .en vaskeekte kinesisk milliardær.
  Jak Tsai er AMAZONS eier.
  De har sikkert aksjemajoriteten i sine selskaper,men hvem kan det ære som kontrollerer selskapene ?.
  Du vet Frikar,det finnes to typer aksjer,en liten del av aksjene i selskapene er de såkalt kontrollerende,det er det det må være fokus på,når alle konspijegere jager Bill Gates eller Soros eller hvem det måtte være.Det hører med til historien at begge eierne av de ovennevnte selskaper har en fortid i wallenberg selskaper.
  Litt rart er det også at det sosialistiske kina har så mange milliardærer.
  Wallenberg sitter forøvrig som æresmedlem og rådgiver i Shanghai byråd.
  Wallenberg er ordfører i world economic forum s avd europa for handel og til slutt,han har visst nøkkel til det Hvite Hus.
  Men Men Frikar,det er best å snakke om Xionistene,det er tryggest det.

  Svar
  • Det var litt uklart svar. (?) Jeg fikk ikke helt tak i hva du mente/mener.

   Svar
   • Det var kanskje uklart,men om man retter søkelyset mot de oppleste og vedtatte bandittene,da er endestasjonen Rotschild og Soros,men om disse er kontrollert av Wallenberg,da burde det få fart på iallefall de nordiske sannhetssøkerne,
    Beviselig,men gjemt er Sveriges roller under første og andre verdenskrig,beviselig er også det svenske industrieventyret,beviselig er det at planned parenthood ikke var den jødiske Margaret Sangers hjertebarn men derimot Alva Myrdals,Alvas bror og RFSU som er mest kjent for å lage kondomer.Rfsu som igjen startet fosterdelssalgsindustrien som da igjen henger sammen med planned parenthood.Ikke rart at venstrebevegelsen som er ett av verktøyene til blant annet RFSU driver abort og kvinners frihet.
    Om man ser sammenblandingen med expo sverige og Soros.
    Om man ser kobblingen mellom Wallenberg og Carl Bildt,og da går bakover i tid og familiehistorie,da vil det komme mye ufint frem under de stenene som snus og kanskje vil det gå opp for norske hvermannsen at Sverige kanskje var fienden under krigen,ikke en nøytral venn.Veien videre for norsk del vil da bli å se på den delen av norsk makt som er og var kobblet til den svenske makten,mye historie er gjemt i norske arkiver,bøker og samtidshistorie.Stoltenberg og DNB har jo alltid vært hjertevenner.Om du ser på de brave menn fra Eidsvoll så vil du finne de samme familinavnene/kobblingene da som nå.
    Om du ser på INVESTOR AB så vil du finne en oversikt over Wallenbergfamiliens åpne eierinteresser,den lista er lang og det er ikke akkurat småselskaper de driver.
    Da Rotschild sluttet med brevduer,da var det Ericksson som sto for kommunikasjonssystemene,på den måten fikk Ericksson innblikk i all den lyssky virksomheten til Rotschild og dermed nakketak på han,Ericksson kontollerer Telecom i 184 land,så når per nevner Zuckerberg,disse gigantselskapene innen telecomde betaler lisenser til det helkontrollerte Ericksson for å i det hele tatt få lov til å virke.Så disse khazarjødene til Per,de danser,men med hvem ?

   • Hei Frikar,har du lest Steigan idag ?.Det uklare blir klarere.

 • Ja dette Khazar sporet er en blindvei. Det ble i sin tid lansert av Arthur Koestler i boka the 13th tribe.
  Koestler var en agent av høyeste sionistisk kaliber og å studere han og hans verk er ikke så dumt.
  Kort fortalt, så prøver han i villede fienden (oss), og det har’n lyktes med. I ettertid har det vært bjeffet under feil tre. Det stemmer sikkert at Khazarene konverterte til jødedom, men det har nesten ingenting å si for identiteten til østeuropa/ukrainas jøder. Dem var og er Ashkenazi og er fortsatt ikke av tartar avstamning som Khazarene.
  Disse jødene stammer fra Goterne. Yiddish, språket deres er tydelig germansk/skandinavisk og stammer fra Gotisk. Få har skrevet om det, men jeg har sett en linguist gjennomgå det grundig. Denne Gotiske linken vitner om hvordan dem har kunnet innfiltrere Europa uten problemer. Kort sagt, de var der fra begynnelsen av.

  Svar
  • Så har altså noen bygget opp en slekt /frimurerskap gjennom flere hundre år., for å styre pengesystemet, og rentene!, og det meste av handelen i verden. Inkl. gull og diamanter, og innbilt oss at tall og mineraler har større betydning for en nasjon enn arbeidkrefter.
   For å gjøre galskapen fullbragt, og samle makt w. w., har de koblet seg på en galskap-religion der de ser på seg sjøl som en egen rase, og markedsfører seg som spesielt intelligente og er vår kulturs gud sine spesielle utvalgte.!
   Hva kan vi gjøre med slik galskap?
   For det første bør vi latterliggjøre både religionen/frimurerskapet, og det ødeleggende pengesystemet de mener å ha rett til å forvalte globalt.
   Så bør Norge som nasjon holde eget pengesystem/valuta, og styre egne renter. (som ALLTID bør være lik lønn og prisjustering i egen nasjon)
   Det vil gi forutsigbarhet for både innbyggere og næringsliv i Norge.
   Så bør Norge styre all handel med andre frie nasjoner som trenger/ønsker å bytte med norsk produksjon sjøl, og ikke la seg
   overstyre av utenom-nasjonale organisasjoner som antagelig i stor grad er styrt av disse gales pengetenkning og ønske om En verden/En leder/En valuta.
   Vi kan ikke hindre fuglene å fly, men vi kan la vær å la de bygge rede på/i våre hoder.

   Svar
 • Når det gjelder frihet fra disse w. w. – orginasjoner innen handel og lover/regler som bør være nasjonalt styrt, EU/EØS og annet, har Norge nå nok jordbruksland & utmark og fiske til å brødfø befolkningen. Trenger vi mer korn er det nok andre frie land der hveteproduksjonen er lettere, som er interessert i fisk som bytte.
  Når det gjelder industri er det nok andre frie land som er interessert i vår teknologi og som e interessert i bytte. Via penger, kalorier, vekt eller andre tall, til felles nytte.

  Når det gjelder artikkelens tema, og denne «pandemien», som IKKE har økt total dødelighet i verden, hvis man er ærlig i utregningen, bør Norge (også) se på nasjonale tall. – Som er langt under tidligere års innlagte/døde av influensa.
  (Og der altså 60% av disse er innvandrere med annen kultur og hudfarge, og dermed med lavere D-vitamin-nivå. Resten er sykehjem-innlagte med lang tid uten sol, og antagelig påtvunget kolesterol/fettreduserende medisiner.)
  At hverken politikere eller media har tatt tak i dette sier både litt & mye om både «pandemien» og disse kostbare maktkonstellasjonene som er i ferd med å ødelegge vår nasjon.

  Svar
  • Hei igjen Frikar.
   hvilken planet er Mr Lindtner på om dagen ?,han har ikke akkurat anstrengt seg med å publisere det kommende finanssammenbruddet.
   Hvor ble det av feltet «siste kommentarer ?.Hvorfor denne endringen,er ikke brukervennlighet bra ?.
   Hvorfor svarer ikke Lindtner på innlegg som er stilt direkte til han ?
   Hvordan dette skal ende,det skulle jeg gjerne visst,jeg kan liksom ikke tro at det ikke finnes sterke krefter som vil gjøre alt de kan for å slå tilbake.Det snakkes om at Putin,Trump,Xi og Erdogan har gått i forbund,de er dritt lei denne svensken.Men det kan være det bare er enda ett spill,men håpet er jo det siste som dør.
   En ting er sikkert,ett nytt system kan ikke bygges på gamle regler,gamle tankebaner,det må bygges sakte,et informert folk bygger samfunn,ett uinformert folk skaper tyranni.
   Hva hver enkelt kan gjøre ?.informere,å ty til våpen slik Per synes er en god ide,det er nok ingen god ide.Det blir nok pennen og litt privat sabotasje.
   Altsidene idag er som babels tårn,det er ikke reptiler,aliens mm vi har med å gjøre,men pur ondskap.Altsidene er fulle av troll,desinformasjon og for det meste under statlig kontroll,redaktørene er som regel noen egennyttige sjarlataner som ikke bryr seg om noe annet enn sitt eget velbefinnende.eller de jobber på direkte oppdrag fra noen høyere opp i systemet.
   Jeg har en i nabolaget som er med i en av Norges mest beryktede sekter,men her opererer dette utysket som medlem av pinsemenigheten,ja pinsevenner,jehovas,kall det hva du vil,det er gærninger hele gjengen.Dette sammensuriet av troende gleder seg nå til dommedag,herren kommer visst.
   Jeg begynte å undersøke når alle disse trossamfunnene begynte å etablere seg i norge og tro du meg Frikar,det er mange av dem og alle nyter godt av statlige midler plyndret fra deg og meg,splitt og hersk igjen.
   Ok,disse sektene etablerte seg fra ca 1870 til 1930 og så har vi vel fått noen flere de siste årene etter den store folkeflyttingen.Snakk om utplyndring av statskasse og alle som en av disse sektene utøver tankekontroll,som avisene gjør,som skolene gjør,som politikerne gjør,som alle organisasjoner ofg foreninger gjør,enten er du med oss eller så ….
   For å avslutte om dette sektnaboen .Det ble avholdt en begravelse for ett helt vanlig medlem av denne sekten,for å få komme i denne begravelsen kostet det 570 kroner,husk dette er et kontrollsamfunn så 1000 mennesker møtte opp,det blir penger av sånt i guds og jesus navn.Gud er visst ikke så almektig likevel,siden han påbyr sine undersåtter å betale hele tiden
   Så kan vi le av den historien,men hvor mye har vi betalt i skatt for at tro skal få lov å kontrollere oss.Ikke mye frihet i tvang,er det vel?.
   Detta ble litt rotete Frikar,men stort sett skriver jeg på innfall.

   Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Insider i USA som er lei alle løgnene:

Vi invaderte Afghanistan for å få i gang heroinproduksjonen.

Forrige innlegg

Stortingsvalget

Den politiske retninga er ikke på valg, men vi kan sende et hint

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.