POSTED IN Demokrati, Endring av politikken

Coronapass:

Et frihetsberøvende tiltak. Gir myndighetene full kontroll over livene våre.

11 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Nytt coronapass – «fullvaksinerte» kan miste jobben, barn kan tvangsvaksineres

Av Ole-John Saga

profil
Ole John Saga.

De som tror at pandemien er over nå er rett og slett ekstremt naive. Myndighetene SKAL innføre coronapass, eller rettere sagt et lydighetspass, og det hjelper ikke om du har tatt 3 vaksiner, for de vaksinene du har tatt og gyldigheten av dem er tidsbegrenset, slik at du hele tiden må ta nye uprøvde og eksperimentelle vaksiner for at du skal være fullvaksinert. Dvs at hvis man ikke har tatt ei boosterdose da er man å regne som uvaksinert:

“Regjeringen har besluttet at det nasjonale coronasertifikatet skal ha samme gyldighetskriterier som EU-sertifikatet, skriver de i en pressemelding. Det nasjonale koronasertifikatet er ikke i bruk nå, men skal være tilgjengelig slik at kommunene har anledning til å beslutte å ta det i bruk lokalt, opplyser regjeringen. Endringene vil føre til at noen som tidligere har hatt grønt sertifikat, nå vil få rødt på den nasjonale kontrollsiden dersom gyldigheten for grunnvaksinasjon på 270 dager er utløpt og de ikke har fått en oppfriskningsdose.” Se VG.

“Høringsnotatet om forlengelse av reglene om koronasertifikat beskrives av myndighetene som noe man skal ha i beredskap til neste krise knyttet til en pandemi. Det er allikevel interessant å lese noen av punktene i høringsnotatet, som avslører hvilke tiltak myndighetene ønsker å ha tilgjengelig i verktøyskuffen.»

Vi har plukket ut noen eksempler, hele høringsnotatet kan leses via denne linken.

«Med passene er vi slaver!» Kvinnedmonstrasjon mot passlovene under apartheid i Sør-Afrika

1: Tvangsvaksinering

På side 10 kan man lese følgende:

“Av bestemmelsen følger at dersom det er avgjørende for å motvirke et alvorlig utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom, kan departementet i forskrift bestemme at befolkningen eller deler av den skal ha plikt til å la seg vaksinere.”

2: Tvungen isolasjon, krav om vaksinasjon for små barn

Videre beskrives muligheten for å isolere uvaksinerte personer, og muligheten for tvangsvaksinering gjentas.

“Dersom et alvorlig utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom har oppstått, kan departementet i forskrift bestemme at personer som ikke er vaksinert, må oppholde seg innenfor bestemte områder, skal nektes deltakelse i organisert samvær med andre, for eksempel i barnehage, skole, møter eller  kommunikasjonsmidler, eller at de må ta nødvendige forholdsregler. Dersom det i slike situasjoner er nødvendig å vaksinere befolkningen eller deler av den med en gang for at folkehelsen ikke skal bli vesentlig skadelidende, kan Helsedirektoratet påby vaksinering eller de nevnte tiltakene.”

Det at uvaksinerte skal kunne nektes deltagelse i barnehage og skoler, innebærer at regjeringen ser for seg en situasjon hvor krav om vaksinering av barn helt ned i barnehagealder kan være en mulighet.

Det kan tolkes dithen at dette også gjelder for hastegodkjente vaksiner. Side 23:

“Covid-19-vaksinene som tilbys i programmet er nye vaksiner og er godkjent etter hasteprosedyre.”

3: Smittevern foran menneskerettigheter

På side 11 beskrives hvordan myndighetene kan innføre nasjonalt koronasertifikat.

Departementet er i andre ledd gitt myndighet til å gi forskrifter for hele eller deler av landet om bruk av koronasertifikat.

I forbindelse med menneskerettighetene kontra smitteverntiltak vil sistnevnte kunne tildeles forrang, står det på side 12.

“Ulike smitteverntiltak vil etter omstendighetene gripe inn i borgernes rett til respekt for sitt privatliv, familieliv og hjem, for eksempel ved at de begrenser borgernes autonomi, muligheten til å utøve familieliv på tvers av landegrenser eller pleie sosiale relasjoner eller adgangen til å motta besøk i eget hjem. Avhengig av sertifikatenes bruksområde vil fortsatt opprettholdelse av smitteverntiltak overfor personer som ikke har koronasertifikat, kunne utgjøre inngrep i disse personenes rett til respekt for privatliv, familieliv og hjem.”

Her kan myndighetene finne støtte i en storkammerdom fra Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) fra april 2021. Dommen «trekker opp enkelte rammer for statens handlingsrom til å knytte rettsvirkninger til vaksinestatus, som også vil kunne ha overføringsverdi til differensierte smitteverntiltak og bruk av koronasertifikat. Spørsmålet for domstolen var om obligatorisk barnevaksinering og utelukkelse fra for eksempel barnehager for barn som foreldrene velger å ikke vaksinere, krenker retten til respekt for privatlivet etter EMK artikkel 8. Domstolen kom (med 16 mot 1 stemme) til at dette var innenfor rammene av artikkel 8.»

Dommen bekrefter at statene har en vid skjønnsmargin i spørsmål om for eksempel å stille vaksinering som vilkår for goder. Så vidt departementet kjenner til, har EMD aldri kommet til at obligatorisk vaksinering eller krav om vaksinering som vilkår for ulike tjenester, medfører krenkelse av EMK.”

Det framgår også at smittevernhensyn gir regjeringen rett til å bryte med andre grunnleggende rettigheter, som forsamlingsfriheten.

“En eventuell avgrensning av smitteverntiltak som medfører at muligheten til å delta i ulike forsamlinger begrenses for personer som ikke innehar koronasertifikat, vil gripe inn i retten til forsamlingsfrihet. Når det gjelder vilkårene for å gripe inn i retten til forsamlingsfrihet, vises det til omtalen ovenfor av adgangen til å gripe inn i retten til respekt for privatliv, familieliv og hjem og retten til religionsfrihet.”

Tidlig i januar 2021 ble det kjent at regjeringen utredet muligheten for portforbud. Regjeringen måtte legge planene på is på grunn av de negative reaksjonene forslaget ble møtt med.

4: Vaksinepass i utelivet

Det er flere interessante passasjer i høringsnotatet. Side 39 åpner for vaksinepass i utelivet.

“Departementet mener det kan være aktuelt å stille krav om vaksinasjon eller gjennomgått covid-19 sykdom for å besøke restauranter, kafeer og barer.”

5: Uvaksinerte kan fratas lønn og få sparken

På side 30 åpnes det for at uvaksinerte kan miste muligheten til å forsørge seg selv.

“Det vil også bli nødvendig å vurdere hva som kan bli rettsvirkningene av å bli nektet adgang til arbeidsplassen på grunn av manglende koronasertifikat. Til det siste må det for
eksempel tas stilling til om arbeidsgiver vil ha lønnsplikt for en uvaksinert arbeidstaker som nektes adgang til arbeidsplassen (og som ikke f.eks. kan arbeide hjemmefra) eller om arbeidstakeren vil måtte ha fri uten lønn.

Eventuelt må det vurderes om manglende koronasertifikat skal kunne gi grunnlag for personalmessige forføyninger, i ytterste konsekvens oppsigelse eller avskjed.”

Dette er bare et utvalg av tiltak som vurderes i høringsnotatet, og som ved neste situasjon som defineres som en pandemi kan brukes av myndighetene med henvisning til norsk lov.

Høringsfristen er 4. mars. Av en eller annen grunn er ikke innsendte høringssvar lesbare på regjeringens sider. Kun et innsendt svar fra en person uten navn er synlig. Det blir hevdet at dette skyldes at høringssvar fra navngitte personer og institusjoner holdes skjult.”

Denne artikkelen ble først publisert på bloggen til Ole John Saga.

Kopiert fra Steigan.no

Forsidebilde: Kai Dahms

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

11 kommentarer. Leave new

 • Og så rister vi på hodet av Kina eller Nord-Korea.

  Bryr folk seg? Drar vi i samlet flokk og kaster ut gærningene?
  ‘ Nei, jeg er ikke interessert i politikk.’ 😉

  Svar
 • Nå som den farmasøytiske industrien har tjent milliarder på grunn av svindel og nå som FHI & Norske «Helsemyndigheter» har injisert 80% av den Norske befolkningen med den mest Dødelige «Vaksinen» i menneskehetens historie skal det bli «interessant» å vite hvordan de vil håndtere fortsettelsen av denne lidelseshistorien !
  Det nasjonale Coronasertifikatet er ikke noe annet enn et DØDS – SERTIFIKAT … Det vet enhver ansvarlig Biolog som ikke er kjøpt og betalt eller Manipulert !

  Svar
  • Glem Russland og Ukraina, – Glem Internasjonale katastrofer men ikke glem LIVET DITT ! Denne regjeringa bør gå av, – det bør også inkompetente forskere, FHI og våre «kjære» helsemyndigheter, – De er en skam og fortjener straff !
   Jeg bare fatter ikke hvordan de våger å fortsette denne Galskapen !

   Svar
   • Gruppe-psykose i praksis, det er derfor de kan holde på slik de gjør – uten store innsigelser.
    Et godt eksempel er dette med passersedler. Helt uhørt!!!! Men gruppe-psykosen gjør jobben sin, protestene er marginale.
    Det kan virke som om det eneste håpet er opprør, slik det har begynt i Canada. Men hvis dette eskalerer, også globalt, er jeg temmelig sikker på at det blir startet en nytt storkrig. Klassisk avledningsmanøver. Og måloppfyllelse for Davos-klikken. Mye infrastruktur vil bli ødelagt, men det er noe klikken gjerne utstår. De vil jo uansett ha sine slott, bunkerser, vinkjellere, Rollser og fly.

   • Du har RETT Rosa – Gruppe-psykose i praksis !

    Covid-vaksiner ødelegger hjerter og vaskulær helse i et tempo som til og med sigarettrøyking aldri kunne matche !
    Fakta er at disse mRNA-injeksjoner vil tvinge kroppen din til å produsere biologiske våpen (Dødelige sådan) – inne i dine egne celler, – vil deretter frigjøre dem i blodet hvor de vil forårsake systemisk skade på det vaskulære systemet, – det nevrologiske systemet, – reproduktive organer og immunsystemet. Dette har «vi» god kunnskap om nå, så hvorfor fortsetter galskapen ???
    Nettop ! – Gruppe-psykose i praksis !
    Uansett … Noen må stilles til ansvar – og vi vet hvem !

   • En vakker og riktig tanke – noen må stilles til ansvar.
    Men det blir nok med tanken, se bare hva regjering og storting gjør. Med PST, FHI, HDI og legestanden som logrende lakeier.
    Jeg skrev Davos-klikken tidligere. Men over den gjengen har vi City of London, med de kjente familiene (Rothschild et el). Jeg har ikke ord i mitt vokabular for å beskrive dem.
    En meget god innføring i kabalens røtter kommer frem under dag 2 med Fuellmich. Spesielt den første halvparten er belysende. Videoen er laang, men verdt hver sekund!
    https://odysee.com/@GrandJury:f/Grand-Jury-Day-2-online_1:f

   • storkrig må det bli, hvis disse masse morderne skal kastes, de gir seg ikke, og Nordmenn bare godtar og bli vaksinert, det ser ut som det er enten folket eller eliten, som skal overleve. da er det bare å velge side. Dødskulten eliten eller verdens folk.
    På tide å velge også med lommeboka.

   • Litt på siden dette, Rosa Er nettopp ferdig med boken du tipset meg om; Myten om smitte. En del av dette var nytt og interessant, en del visste jeg fra før etter å ha lest boken av Artur Firstenberg; Den usynlige regnbuen og Einar Flydal og Else Nordhagen sin bok; 5G og vår trådløse virkelighet samt Margareth Salvesen; Koronarebellen +++
    Dette er tema som burde vært pensum i skolen, blant politikere og helsetopper … Takk for tipset

 • Ingen lystige fremtidsutsikter … En del bibelske profetier er i ferd med å oppfylles: https://nlgm.no/diverse/valdres-profetien/

  Svar
 • En tragedie utspilles.
  Alle vaksinerte, inkludert de anelsesløse gamle, gjør dem til en lett match – jeg observerer i tillegg at altfor mange fortsatt ikke skjønner bæret – det er sjokkerende og knapt til å ta innover seg.

  Vil de vaksinerte på vegne av sine barn stille opp, vil noe i dem kunne vifte bort tåken de er inne i – dette gjelder jo deres barns framtid – ved neste anledning sies det jo her tydelig nok at selv små barn vil kunne bli tvangsvaksinert. . Eller er akkurat dere (foreldre flest) ofre for massepsykose, som rammet store deler av befolkningen via politikernes og massemedienes fryktskaping.
  Frykt/redsel-reaksjon-løsning …(vaksinering) – i ren propaganda-stil. Attåt kommer andre tiltak til, her i artikkelen fremhevet; «vaksinesertifikat – med et avskyelig innhold – her har virkelig psykopatene i samspill med sosiopater all over fått utfolde seg på å skille verdige fra de U-verdige.

  Våre politikere må kastes: Det er jo konstatert at «de har gått over til den andre siden»; de kriminelle som snart eier den hele verden (samordnet makt), hvis fartstid er mange tusener av år i «svik og bedra» tjenesten – DEN tjenesten har idag kulminert ved økede muligheter. Nå mener de verden er moden for deres bestialske «way to rule» = styresett for den hele verden.

  Men jorden selv ryster under dem, for det går mot folkets revolusjon på mer enn ett kontinent. De søker febrilsk å drive videre, nå via WEF/FN – som de styrer og dirigerer. Begge organisasjoner har de kontroll over….: Sentralbankene som nå går mot kollaps likeså. Nasa og Silikon Walley hører dem også til, mang en idiot der har stått dem bi med innovasjontjenester fra helvete. En tilleggsmulighet for dem til å drepe befolkninger er ved installering av 5G, kommer snart hit til oss i Norge (søk einarflydal.com). Legger til Firstenberg/USA-kjemper mot svineriet.

  Jeg kjenner revolusjonens vind om meg. NOK ER virkelig NOK, idet jeg adresserer:
  NEI TIL EU:
  Få fingern UT i.f.t. kampanjer – økonomien skulle ikke være noe problem – vi er mange som stiller opp.. KOM IGJEN!
  *Vi skal ut av EØS-avtalen, m.m. før det er for sent.
  *Regjering og storting har som antydet, brukt opp alt som finnes av lojalitet i befolkningen, noen vaksinerte har bare ikke forstått dette ennå – men det kommer i.l.a. de neste 3-4 år. Vi har tross alt nok av kapasiteter som kan virke i en overgangsregjering. LA DET KOMME. De nevnte 3-4 årene vil vi måtte stålsette oss for både det ene og det andre. Er vi heldige så kommer vi ut av det (vil ta enn flere år) på en side hvor ondskap som vi nå skuer, vil avløses av SAMFUNN vi med stolthet kan sies å være kjempet for med egne krefter.
  Glede oss, enten vi er med der eller ikke. Og husk sangen med strofen:
  «DA ER LIVET EI SÅ SVÆRT. DØDEN IKKE HELLER».

  Medborgere: Våkne på deres barns vegne om ikke annet – FØR dere mister dem, eller må utstå at det kjæreste dere eier; blir pleiepasienter for resten av livet. Dette kan ble skjebnen for dere alle. Vaksinene er ikke vaksiner. DE er et biovåpen – ingrediensene er forskjellige, rasket sammen for maximal skade. HER må legges til seneste funn, nemlig at noen «batcher» er mer farlige enn andre. Så for noen er der «håp i det hangande snøret». MEN la ikke dette bli en sovepute, bli med å kjempe.

  Et råd til sist: Oppsøk og få med dere Cliff High* sin versjon av dagens marakkels – det kan bli rent ille for morderne vi har med å gjøre flg. ham. Helt greit det, jeg skal ikke glemme siste pek mot meg – det skjedde nylig da jeg ble minnet på Irak-krigen med nærbilder av mennesker som sprang for livet med halve blodige kropper i armene fra bombenedslag – traumatiske bilder jeg aldri kan glemme. Slike får vi aldri se her i Norge, vi kunne jo våkne. «Morgen i Jemin» – endret også mitt syn på krigføringen mot Palestinerne. Samme krefter står bak som her omtalt.

  p.s.
  Reiner Fuellmich – grand jury (folkedomstol i denne omgangen?!?)- episode nr. 2 er her: Søk via duckduckgo.com (prøv R.F. – hele navnet, legg til latest/dvs. siste nytt) for denne – den krever sitt av oss, en historiegjennomgang). Episode nr. 3 regner jeg med følger i slutten av uken, evnt. litt lengre).. ps. Haag domstolen vises på «plakaten» helt i børjan – har RF teamet fått saken inn under denne? Og hva om også denne er korrupt????? Hm.

  * Cliff High henter mye av stoffet fra sine «computer-simuleringer». Hans bloggsted (var innom i går) må du finne fram til selv… her forsvinner alt. Verd å få med hans c.simuleringer som likefullt byr på klokt, erfarent underbygg – synes som han har kilder «langt innover» :). Gode råd fåes med på veien mot djevelskapet, det pågående.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Mellom fredsforhandlinger og ukrainske nazister som ønsker krig:

Ukrainas president i skvis.

Forrige innlegg

Farlig utvikling nå!

Vil USA ha Ukraina med i NATO for å utplassere atomraketter nær den russiske grensen?

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.