POSTED IN Endring av politikken, Helse

Corona:

Pressen og det demokratiske problemet.

3 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Hva slags informasjon har det norske folk fått om covid-pandemien?

Informasjon, pressen og det demokratiske problemet

Av T. Olsen.

Så lenge vi i Norge skal kunne hevde at vi har et demokrati må det norske folk få anledning til å ta del i viktige beslutningsprosesser. Vi har både rett og plikt som borgere til å mene noe om hva våre politikere beslutter og hva de foretar seg. Dette gjelder naturligvis også for drastiske covid-tiltak og «lockdown», noe som har enorme økonomiske og samfunnsrelaterte konsekvenser og ikke minst for hver enkelt borger. Men skal man kunne mene noe må man naturligvis ha skikkelig informasjon om det vi skal mene noe om. Slik nøktern og balansert informasjon burde blant annet være pressens ansvar å skaffe til veie. Jeg kan knapt huske en hendelse hvor pressen i Norge har forsømt denne oppgaven i større grad enn ved denne pandemien. Pressen gir i det store og hele ikke lenger det norske folk informasjon, men de gir oss «fortellinger». I «fortellingene» om covid19 sier pressen at det er et farlig virus som herjer over hele verden og at vi bør være bekymret og redde. Det norske folk har blitt marinert i kampanjejournalistikk, skremselspropaganda og useriøs og inkompetent bruk av statistikk helt fra start av. Jeg oppfatter det som et problem at det er veldig mange i Norge som oppfatter fortellingene fra pressen som informasjon. Jeg ønsker her å reise en del viktige spørsmål om temaer jeg synes er behandlet stemoderlig eller til og med totalt utelatt.

Statistikk og perspektiv

Å se norsk presse, med få unntak, sin behandling av statistikk har vært en lidelse. De fleste forstår nok at tall og statistikk må settes i kontekst. Er tallet 1000 mye? Ja det kommer an på hva det referer til og hva det sammenlignes med. Man må forstå hvordan tallene oppstår eller hvordan de innhentes. Det er en rekke spørsmål som det norske folk burde stille og finne svar på, og som våre medier ikke informerer oss om. Vet det norske folk at en rekke land, også Norge, har økt antall tester dramatisk ila sommer/høst? Er det belyst eller i det hele tatt omtalt om det å øke antall tester kan være grunnen til at vi har inntrykk av smitten «eksploderer» igjen? Eller hva med at antall tester i USA, hvor mediene våre meldte om «covid-eksplosjon» har økt dramatisk fra i sommer av? I alle disse landene hvor «smitten har økt», har grafen for sykehusinnleggelse, folk i respirator eller døde samtidig rast nedover mot null. Dette er også tilfelle i Norge: 

Grafene i medio september i Norge:

Og hvem dør av covid-19? Da pandemien hadde sitt toppunkt i Italia i våres så aldersfordelingen på dødsfall slik ut:

Og aldersfordelingen har ikke forandret seg nevneverdig siden den gang. Per medio august 2020 er ca 86 % i dødsstatistikken i Italia fra 70 år og eldre.

Og her Norge per medio september:

Og USA:

Begrepsbruk – og hva betyr egentlig ordet «farlig»

Hva betyr det egentlig at noe er farlig? Når jeg snakker med folk er det mange som begrunner sin støtte til for eksempel drastiske tiltak med at «viruset er jo farlig»! Jeg har knapt hørt noen ute i offentligheten som problematiserer begrepet «farlig». Kan noe som unge friske mennesker så å si aldri dør av, men kun gamle og ofte også syke per definisjon betraktes som farlig? En gammel og syk person som er terminal vil kunne dø av kald trekk fra vinduet, men er trekk dermed å regne som farlig per definisjon? Naturligvis vil man stoppe trekk fra vinduet siden tiltaket mot det er såre enkelt og lite inngripende – nemlig å lukke vinduet, men kan man operere med en generell forståelse av at trekk er farlig? Ville folk godtatt at vinduer ble forbudt i hele landet eller at det ble forbudt å ha vinduene åpne på generelt grunnlag?

Hvorfor har jeg ikke hørt noen som diskuterer fenomenet depletion of susceptibles? Med det mener jeg at etter at en sykdom som forkjølelse eller influensa har spredt seg gjennom en befolkning, og hvor de svakeste ofte dør av denne tilleggsbelastningen vil neste fase eller neste sesong bli «mer robust». Bill Gates som en av de aller første snakket allerede tidlig i våres om runde 2 av pandemien og at den ville bli kritisk. Men så lenge dødstallene for covid er fylt opp av gamle og syke, hvorfor har ikke overnevnte fenomen blir tatt med i beregningen eller overhode diskutert? Visste du at Sverige i fjor hadde en usedvanlig svak influensasesong? Det vil si at det er sannsynlig at mange av de som var på «vippen i livet» og som vanligvis ville dødd i fjor klarte seg til i år. Kan dette ha noe med at Sverige hadde en del covid-døde i forhold til Norge – hvorpå en stor andel kom fra gamle- og sykehjemmene i landet?

Og hva betyr smitte? Det norske folk har begynt å operere med en smittebegrep som ikke er medisinsk – at man er «smittet» og til og med «syk» når man har testet positivt med covid-testen. Dette fordi det er slik norske myndigheter og presse (mis)bruker begrepet og således blir også statistikken villedende. Jeg har sett et stort antall fagfolk over hele verden som lenge har prøvd å snakke ut mot denne begrepsbruken, men for døve ører. Også i Norge, ved professor Bratlid nå nylig. Visste du at en voksen person har flere kilo med diverse bakterier og virus i kroppen til enhver tid uten å være syk, og at leger normalt sett ikke bruker begrepet «smittet» før man blir syk? Hva med alle tilfellene av såkalte asymptomatiske covid-tilfeller, er dette egentlig smittede personer eller er dette friske personer?  

Italia – skrekkeksempelet for pandemien

Italia har blitt fremstilt som et skrekkeksempel på pandemiens herjinger. Det kan hende det har vært ille i Italia, men for å bedømme det må man under alle omstendigheter ha all relevant informasjon og ikke bare skrekkoverskriftene i pressen. Hvis man ser på tallene for pandemiens «peak» i våres ser man at 71 % av landets døde kom fra en eneste region – Lombardia. Nummer 2 på listen var naboregionen Emilia Romagna med 17 % – disse to hadde altså til sammen 88 % av de døde i Italia. Resten av landet hadde knapt noen pandemi. Visste du at Lombardia i for eksempel 2018 hadde nesten dobbelt så mange døde (totalt antall døde av alle årsaker) som nummer 2 på listen? Visste du at regionen Lombardia er verdenskjent for sin luftforurensing? Kan dette være en viktig årsak til at så mange dør i den regionen hvert år og til at det trolig florerer av respiratoriske sykdommer og dårlig helse der? Visste du at helsevesenet i Italia under den knallharde influensasesongen i 2017-18 nærmest kollapset også den gang? Visste du at helsetalsmann for myndighetene i Italia Walter Ricciardi tidlig innrømmet at det egentlig bare var 12 % av de «covid-døde» i Italia som de regnet som døde av covid? Og til slutt – visste du at Italia har en av verdens eldste befolkninger? Dette er eksempler på opplysninger som er viktige, og noen ganger helt avgjørende for å kunne bedømme statistikken saklig, og jeg kan ikke huske å ha sett noen av disse opplysningene i vår etablerte presse. 

Her kart med «smittesky» for covid samt kart med «forurensingssky» i Italia:

Registreringen – hvordan blir tallene til:

Denne «nye» bruken av begrepet «smitte» gjør jo at man bør holde tunga rett i munnen når man titter på antall smittede i statistikken. Hvor mange av disse er egentlig smittet etter den medisinske definisjonen av ordet? Hvor mange av disse er til og med uten symptomer? Som nevnt – er man syk uten symptomer? Og ikke minst – kan man smitte uten å ha symptomer? Dette spredte seg nærmest som en myte i tidlig fase – at asymptomatiske personer kunne spre smitten. Har det norske folk for eksempel fått med seg dr. Maria van Kerkhoe i WHO i sommer avkreftet denne myten. Så vidt jeg husker uttalte dr. Fauci fra NIAID i USA det samme.

Og når det gjelder statistikken for døde – så vidt jeg kan se er det svært lite informasjon ute i pressen og følgelig i folks bevissthet om forskjellen mellom «å dø av» eller «å dø med» covid-19. Dødsstatistikkene er basert på «å dø med» covid19. Dette er åpent innrømmet av talspersoner for en rekke land, for eksempel Walter Ricciardi i Italia, Patrick Vallance i Storbritannia og Deborah Birx i USA. Dette får vi likevel lite eller ingen informasjon om. Dr Birx sa for eksempel tidligere i år at selv terminale personer som ligger på dødsleiet med alvorlige sykdommer får covid-19 på dødsattesten hvis de tester positivt for covid19. Andre land har et system som fungerer slik at hvis du dør innen 28 dager etter positiv covid-test så blir det automatisk covid på dødsattesten. Dette er jo en praksis helt fri for kausalitetsvurdering – altså hva døden i realiteten skyldtes. I tillegg har man flere avsløringene fra Storbritannia – blant annet om at systemet de har for registrering har ført til dobbel-registrering, eller at man etter å ha testet positivt for covid «aldri blir frisk». Med det siste menes det at hvis man har testet positivt men blitt frisk igjen, og deretter lang tid etterpå døde av noe helt annet, for eksempel trafikkulykke vil man få covid på dødsattesten. Det er uendelig med andre skandaløse eksempler på hvordan statistikken for covid blir til uten at jeg kan nevne alt her, men jeg oppfordrer deg som leser dette til å selv ta en kikk på disse tingene.

Testene – RT-PCR og serologitesten

Det kan sies mye om testingen. Kary Banks Mullis (1944-2019) som fikk Nobelprisen i kjemi for sin oppfinnelse av PCR-metoden skal selv ha utrykt tydelig at testen er helt uegnet til diagnostisering av infeksjonssykdommer. Men er det ikke nøyaktig det den brukes til nå i forbindelse med pandemien? Hans oppfinnelse var ment for bruk til forskning og ikke diagnostisering. Og visste du at serologitesten trolig ikke kan skille mellom antistoffer for covid eller forkjølelsesvirus (som blant annet er flere typer coronavirus)? Det finnes mange fagfolk som sier at måten det «nye viruset» (covid19) ble identifisert i starten av pandemien ikke holder vann vitenskapelig. Og videre at det genetiske materialet som ble tilkjent å tilhøre viruset kan stamme fra mange ting, blant annet vårt eget DNA. Dette er komplisert, og vanskelig for menigmann inkludert meg selv å komme til bunns i. Men det er interessant at ved å kikke på WHOs protokoll for PCR-test finner man følgende genetisk primer-sekvens: CTCCCTTTGTTGTGTTGT

Og hvis man ser på genbanken til NCBI finner man den samme genetiske sekvensen under menneskets kromosom 8 (regionskode 63648346-63648363):

Hva betyr dette? Betyr dette at WHOs retningslinjer for testing for covid slår ut positivt når den finner menneskets eget DNA eller har det en annen naturlig og tilforlatelig forklaring? Er dette oppdaget og rettet opp i land som følger WHO, som for eksempel Norge?

Hvorfor får vi ikke lese om alle de fagfolkene som har uttrykt sin skepsis og regerette kritikk av PCR-metodens egnethet, som for eksempel dr. Andrew Cohen fra USA (director of the Center for Research on Aquatic Bioinvasions). Han brukte PCR-testen i et annet prosjekt, noen år før pandemien og skal ha oppdaget foruroligende ting med PCR-testens troverdighet/egnethet. Eller professor Carl Heneghan fra University of Oxford som har uttrykt lignende kritikk av testen.

Hvorfor problematiseres og diskuteres ikke hvilken betydning CT-verdiene for testen har for sluttkonklusjonen? Dette er naturligvis faglige problemstillinger ikke hver enkelt borger i landet trenger å grave seg ned i, men hovedpoenget at vi får ingen informasjon om alle de (alvorlige) problemene med testen. Vi får bare fortellinger, som blant annet får folk til å tro at antallet som blir testet med positivt prøvesvar er samme antall som er syke smittede og syke og nesten farlige for resten av samfunnet.

Influensasesongen som forsvant

Har du hørt mye om influensasesongen vinteren 2020? Jeg må innrømme at det virker som fenomenet influensa forsvant. Men det jeg husker var at før pandemien brøt ut ble det meldt om at inneværende influensasesong lå an til å bli den kraftigste på tiår, dette ble meldt blant annet fra CDC i USA. Var du klar over det? Og hvor ble den i så fall av?

Eller at man kan lese i Science at forskere i Sør Afrika som forsker på influensa klør seg i hodet da det ifølge tallene ser ut som influensaen forsvant i den sørlige hemisfæren?

De sør-afrikanske forskerne konkluderer med at dette rett og slett må skyldes at tiltakene for covid har vært så virkningsfulle mot influensa at influensaen mer eller mindre forsvant helt, mens tiltakene samtidig tydeligvis ikke har virket så effektivt mot covid. Men må dette være forklaringen? Relatert til testingens usikkerheter/svakheter – har årets influensa blitt bakt inn i statistikken som covid? Dette er under alle omstendigheter noe som både burde diskuteres og undersøkes.

Hvorfor dette «hjertesukket»

Jeg har ikke snakket om maskebruk, sosial distansering og «lockdown». Jeg anbefaler alle å kikke grundig også på disse temaene, om hva fagpersoner og forskere sier om disse tingene, og hva som er grunnlaget for våre myndigheters beslutninger. Har virkelig tiltak som sosial distansering, maskebruk og «lockdown» egentlig et faglig og medisinsk underlag og begrunnelse? Sjekk det ut selv, det kan være noen interessante funn der.

Pandemien er kanskje den viktigste hendelsen i Norge etter 2. Verdenskrig av grunner som nevnt i innledningen. Mitt hovedmål med denne kronikken er å få folk til å undersøke tingene selv og kvalitetssikre fortellingene vi blir servert og «marinert med». Det er altfor mange i dette landet som lener seg tilbake og tar for gitt fortellingen vi blir servert uten å sjekke grunnlaget for fortellingen. Dette er et demokratisk problem i seg selv, men det kan også få konkrete og svært problematiske konsekvenser for hver enkelt av oss i tiden fremover. 

Notat fra forfatter:
Jeg er usikker på om dette med DNA-sekvensen som er sammenfallende i menneskets kromosom 8 og i WHOs testprotokoll har noe betydning for testingen. Jeg prøvde å finne svar på det før jeg skrev artikkelen, men fant tvetydige svar. Jeg har sett noen fagfolk som mener det har betydning, mens for eksempel en fagperson på genteknologi i Norge har «slaktet» hele problemstillingen min og kritikken mot PCR-testen, og at dette med nevnte DNA-sekvens overhodet ikke har betydning for testingen. Det er godt mulig han har rett i det siste, men at PCR-testen har flere problematiske sider finnes det ikke i tvil om.

Linker:

Walter Ricciardi

https://www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/have-many-coronavirus-patients-died-italy/

Science – sør afrikanske forskere.

https://science.sciencemag.org/content/369/6506/890

NCBI – genbank Homosapiens kromosom 8

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NC_000008.11?report=genbank&log$=nuclalign&from=63648346&to=63648363

WHOs protokoll for PCR-test

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/whoinhouseassays.pdf?sfvrsn=de3a76aa_2

Forsidebilde: LOGAN WEAVER

Andre artikler om Korona eller Covid-19derimot.no

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

3 kommentarer. Leave new

 • «Visste du at helsetalsmann for myndighetene i Italia Walter Ricciardi tidlig innrømmet at det egentlig bare var 12 % av de «covid-døde» i Italia som de regnet som døde av covid? Og til slutt – visste du at Italia har en av verdens eldste befolkninger? »

  Husker du bilder i media, og historier, fra nord-Italia og fangeøya Rikers Island i New York., der folk ble begravet i massegraver?
  Det ble ikke fortalt at dette alltid har blitt gjort med folk som ikke har pårørende,
  – som altså var tilfelle her. Men folk fikk «bevis» for at dette var en døds-pandemi av bibelske proposjoner, og mer engstelige og lydige.

  Svar
 • – Et alldeles GLIMRENDE innlegg Det oppsummerer egentlig hundrevis av innlegg jeg selv har skrevet på Facebook etter å ha lett etter sannheten og fakta omkring pandemien, og ikke skremselspropagandaen som tydeligvis har rot i en agenda.

  Hvordan få denne artikkelen publisert i massemedia? Hvordan få f.eks. Fredrik Solvang til gå gjennom denne i Debatten? Jeg har skrevet til ham flere ganger, men han «ignorerer» mine meldinger (han får sikkert mange, men likevel…).

  Vi må få verden til å forstå hvilken enorm manipulasjon man har blitt utsatt for i massemediene (!)
  #SCAM #Manipulation #BigPharma #BigMoney #MainstreamMedia

  Svar
 • Bjørnar Bolsøy
  27 september 2020 22:38

  «Hvorfor får vi ikke lese om alle de fagfolkene som har uttrykt sin skepsis og regerette kritikk av PCR-metodens egnethet, som for eksempel dr. Andrew Cohen fra USA (director of the Center for Research on Aquatic Bioinvasions). »

  I følge faktasjekknettstedet maldita.es er usikkerhetsmomentet ved PCR-metoden (som også gjelder alle typer tester av virus) vel kjent i den kliniske medisinen og det finnes etablerte rutiner for å sikre at testene gir et troverdig resultat: blant annet å reteste prøvene.

  «Why PCR tests used to diagnose COVID-19 do not give false positives for any other virus: They only detect SARS-CoV-2

  During the last weeks, a lot of false content has been circulating that criticizes the use of PCR tests for the detection of COVID-19 since, in theory, this is not specific to SARS-CoV-2 but is a non-specific test in which it can detect genetic material from any organism and therefore from any other virus. According to critics, this is the reason why many false positives occur and why a PCR test would not serve as a diagnosis to detect COVID-19.

  […]

  However, as noted in Bloody Science , José Manuel Bautista, professor of Molecular Biology who coordinated the detection laboratory COVID-19 , «is not true that the PCR is being used now is unspecific».

  «The primers to amplify (substances necessary in the reaction on which PCR is based) are specific for SARS-CoV-2 (the coronavirus that causes the disease) and not for other viruses,» explained Bautista. «There are other general PCRs to detect more coronaviruses, but the ones used now are highly specific,» he added.

  For her part, Benedetta Bolognesi, from the IBEC Institute of Bioengineering in Barcelona explained in the same article to Maldita.es that PCR uses small DNA fragments that bind to complementary DNA designed for COVID-19 and that are specific for genes of SARS-CoV-2. “The target it binds to is usually virus envelope proteins, two or three pieces of the virus DNA that are specific. It is not designed to bind to DNA from other viruses «, Benedetta Bolognesi clarifies.

  Although Bautista admits that a positive PCR does not guarantee the viability of the virus, since «PCR does not determine its viability or ineffectiveness, but the presence of its genetic material», that «does not mean that it is nonspecific.» «In fact, it is so specific that it detects residual amounts of virus RNA , » says the expert.
  Bolognesi points out that, in case there is a discrepancy in the result, the test should be repeated.

  https://maldita.es/malditaciencia/2020/08/14/pruebas-pcr-no-inespecificas-amplifican-material-genetico-sarscov2/

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Dag 15 i rettssaken mot Julian Assange.

Kan en bli psykisk syk av store påkjenninger?

Forrige innlegg
Det skal ikke være lett. Er korona farlig eller ikke?

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.