POSTED IN Klima

CO2 og klima

Årsakssammenheng når kriminaliteten er størst der kirkespirene er høyest?

1 kommentar
Print Friendly, PDF & Email

Det er et faktum at kriminaliteten er høyest på de stedene der kirkespirene er høyest. Men er det dermed kirkespirene og deres høyde som er årsak til kriminaliteten? Det finnes vel ingen som vil si det, tross det faktiske sammenfallet av at det er størst kriminalitet der kirkespirene er høyest. Det er nemlig forskjell på korrelasjon, sammenfall, og årsakssammenheng. Korrelasjon, sammenfall som mellom kirkespirene og kriminaliteten, er derfor ikke et bevis på at det er en årsakssammenheng mellom kirkespirene og kriminaliteten. Derimot er mangel på korrelasjon, sammenfall, et bevis på at det ikke er en årsakssammenheng. 
Dette kan vi bruke til å diskutere sammenhengen mellom variasjonen av CO2 i atmosfæren og variasjonen i temperaturer og klimaendringer. Det er ikke lagt fram en formel som viser noen årsakssammenheng mellom øking av mengden CO2 i atmosfæren og endringa av temperaturen. Det bør det sies mer om, men nå vil jeg gå et steg videre og se på sammenhengen, korrelasjonen. For er det ingen korrelasjon, er det heller ingen årsakssammenheng.

39B4DB1A-07A0-4497-BF5A-6E1E1587F7C8_1_201_a
Rød strek er økning av CO2, blå strek temperaturen. Ingen korrelasjon. Fra Hadley Centre i England.

I et innlegg av Joar Dalheim på Facebook tar han for seg flere værsituasjoner og klimaendringer der det ikke en sammenheng mellom mengden CO2 og forskjellige værtyper. Dalheims mer detaljerte eksempler fra nåtida er svært nyttige, og viser mangelen på sammenhengen mellom økt CO2 og temperaturstigning. Hans gode eksempler er egentlig unødvendige. Se grafen øverst som er dette innleggets framheva bilde. Det klare misforholdet mellom COog temperaturen i hele jordas mange milliarder års historie viser tydelig misforholdet mellom den påståtte konsekvensen av økt CO2 i atmosfæren og temperaturen.
Dalheims innlegg på Facebook er gjengitt med hans tillatelse. 

Grunnlaget:
CO2 utgjør 0,4 promille av alle atmosfærens gasser, 
og menneskapt CO2 utgjør 4-5 prosent av 0,4 promille

Mengden COog andre gasser kan måles, både i nåtid og i fortid ved borring i iskjerner. Det går også an å skille mellom naturens egen produksjon av CO2 og den CO2-en som er menneskeskapt. Av alle atmosfærens gasser utgjør andelen CO i atmosfæren 0,039 prosent, eller 0,4 promille. Det er eksistensen av den radioaktive karbon-isotopen C-14 som gjør at en måle mengden CO2 som kommer fra fossilt brensel, det som menneskene står for. Den menneskeskapte COkalles for antropogen CO2. Og det er maksimalt 4-5 prosent av all CO2, dvs 4-5 prosent av 0,4 promille. Det er lite. Og dette styrer altså alt vær over hele kloden? Den lille mengden av CO2? Det er påstanden. Blant alle andre faktorer som sola, skiftinga av årstider, utviklinga av havstrømmer og hovedgassen i atmosfæren, vanndampen, sine skiftinger. En må få godt betalt eller være overflatisk for å tro det. Det har aldri vært en slik sammenheng, korrelasjon, mellom økninga av CO2 og temperaturen. Snarere tvert imot.

Red, OBB
Hentet fra Politikus.no

Joar Dalheim: Korrelasjon mangler! 

Man skal berømmes for å forsøke å forstå et så komplekst system som atmosfæren. Alle som har jobbet med dette vet hvor komplisert dette er.

Mens vi venter på at AI (kunstig intelligens) skal løse dette (dette er nok noe som er for komplekst for oss?), så lever jeg godt med å begynne i andre enden for å vurdere effekten av antropogen COpå klima:

Korrelasjonen mangler!
Klima er så komplekst at ingen forstår dette fullt ut. De som hevder at de gjør det skjønner bare ikke selv at de ikke forstår. Men en ting vet vi med sikkerhet: Antropogen CO2 kan umulig være en klimadriver! Korrelasjon er ikke bevis på årsakssammenheng, men mangel på korrelasjon et et endelig bevis på ingen signifikant årsakssammenheng:

Issmelting følger ikke CO2
– her vet man at mens antropogen COførst tok av fra rundt 1950, så har isbreene smeltet hele 1900-tallet. Faktisk så smeltet breene mer første halvdel av 1900-tallet enn siste halvdel. Fakta viser at det ikke kan være antropogen CO2 som er hovedårsaken. Issmelting er i utakt med antropogen CO2.
[Tillegg fra red.: I 1750 gikk Nigardsbreen, en arm av Jostedalsbreen, 4 km lenger ned i dalen enn i dag. Så blei det varmt, og den og andre breer begynte å gå tilbake. Men det var ingen nasjonal eller internasjonal økning av menneskeskapt CO2 fra 1750. Hvordan kunne temperaturen stige da, når påstått årsak til økning av dagens temperatur ikke var til stede?]

Havstigning følger ikke CO2
– den har vært konstant på hele 1900-tallet (og frem til i dag). Det er ingen økning i havstigningsraten etter 1950 (hvor altså antropogen CO2 skøyt fart). Igjen viser fakta at det ikke kan være antropogen CO2som driver havstigningen. Havstigning er utakt med antropogen CO2.

Ekstremvær følger ikke CO2
– varmere klima har gitt mindre ekstremvær. Alle globale nedbørsrekorder er satt før 1980, de fleste er satt på 1800-tallet og tidlig 1900-tallet. Det er mindre orkaner nå enn det var på første halvdel av 1900-tallet. Ekstremvær er i utakt med antropogen CO2.

Temperaturen følger ikke CO2

F3E3A7C5-AF9F-4A43-B6B6-16DEC72630A8_1_201_a
Fra Aftenposten 03.12.1938. For Skiforeningen i Oslo var vintrenes snømangel et stort tema både i 1932 og 1934.

– temperaturen var like høy på 1930-tallet som i dag. Faktisk var temperaturstigningen høyere mellom 1910-1940 enn den har vært de siste 30 årene. Ingenting som tyder på krise, og ingenting som tyder på at antropogen CO2 er årsaken til temperaturstigningen (det var betydelig mindre atmosfærisk CO2 fra 1910-1940 enn det har vært de 30 siste årene). Temperaturstigning er i utakt med antropogen CO2. Og man vet også at de siste 10 000 år har det i nesten hele perioden vært varmere enn i dag – også det med lavere atmosfærisk CO2 enn i dag.

Det er forunderlig at så mange mennesker tror blindt på kunnskapssvake autoriteter når de basert på konsensus (og klimamodeller som er så komplekse at ingen forstår at de er feil) hevder en årsakssammenheng som opplagt ikke kan eksistere – når alle som ønsker det fort kan sjekke at det ikke er noen korrelasjon mellom antropogen CO2 og klima.

Tillegg fra Politikus:
I boka Klima, is og forskerfeil skriver Per-Jan Langerud på side 26 at jo høyere temperaturen er, jo mer CO2 avgis det fra havet til atmosfæren.

«Iskjernemålinger fra Vostok i Antarktis 650 000 år tilbake i tid viser at i mellomistidene ble temperaturstigningen ettefulgt av en økning i CO2-nivået som kom først ca 800 år etterpå, dvs si at det ikke er økningen av CO2-nivået i atmosfæren som fører til økning av temperaturen, men motsatt

Mange undersøkinger bekrefter at først øker temperaturen, og først etterpå, ofte lenge etterpå, øker CO2-innholdet i atmosfæren.

Mer om menneskeskapt CO2
Så kan det legges til at hvert eneste menneske puster inn luft, alle luftas gasser. Også 0,4 promille CO2 ved hvert innpust. Men vi omgjør det vi puster inn til mer CO2 i utpust. Ethvert menneske i verden puster i løpet av ett døgn ut 500 liter CO2. Jo mer vi løper, jo mer menneskeskapt CO2 puster vi ut i atmosfæren. Kanskje på tide å forby all idrett og alt fysisk arbeid?

For øvrig tilsettes det i Norge ganske mye CO2 til produksjon av brus og øl. Noen produsenter av øl er fornøyd med det CO2 som kommer av gjæringsprosessen. Brus trenger produsert CO2, som en del fra gjødselsproduksjonen. Det blir litt ekstra produsert COav 27 milliarder liter brus. Bør vi forby produksjon av COtil drikkevarer?

Og, åssen kunne det bli like varmt for 500 år sia som i dag?
Nå hevdes det massivt i mediene at det i år ikke har vært så varmt på 500 år. Som en bekreftelse på at dagens utslipp av CO2 fører til temperaturøkning. Men hvordan kunne det være like varmt for 500 år siden da det da ikke fantes noen menneskeskapt fossildrevet næringsvirksomhet? Hvorfor gjelder ikke den sammenhengen som i dag påståes å være mellom CO2 og temperaturen — også for 500 år siden?

Framheva bilde viser sammenhengen mellom mengden CO2
i atmosfæren og temperaturen i jordas levetid. 
Grafen viser at det ikke er noen sammenheng mellom økt CO2 og økt temperatur — snarere tvert imot.

Oppdatert 16.09.2022 kl 12.24 om COi produksjon av øl og mineralvann.
Tidligere stod det at det ble tilsatt 3 liter COper liter øl og brus. 
For øl stemmer ikke det for mange ølprodusenter

Tidligere artikler om klima:

Katastrofen er nær — igjen! Menneskets historiske frykt for flodbølger og dommedag08.08.2021

Dagens klimapolitikk har ingen effekt og koster altfor mye. 26.10.2021

Uviktige klimatiltak: Svært kostbare, uten betydning for temperaturen i år 2100, 
politisk umulig å gjennomføre.
 02.11.2021

Solcellestrøm i India, på Fiji og i Afrika: Ingen solskinnshistorie. 04.11.2021 

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

1 kommentar. Leave new

 • «Hvorfor gjelder ikke den sammenhengen som i dag påståes å være mellom CO2 og temperaturen — også for 500 år siden?»

  Det har altså vært varmere før, med mer CO2 også.
  Hvordan gikk det da med ‘ Tipping Point’, som vi nå skal frykte ? ;-)

  Jeg tror ikke vi helt er klar over hvor mye dette meningsløse politiske hysteriet koster oss.
  Enten det gjelder klima-, virus- , strøm eller økonomi- ‘ KRISER’.

  Spesielt når det gjelder vår mentale helse.
  – Men det er kanskje noe av poenget. Et frustrert folk er lettere å styre.

  .

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

General vinter nærmer seg.

Inntil tre års fengsel i Sveits hvis temperaturen inne overstiger 19 grader.

Forrige innlegg

Fagfellevurdert studie;

94 % av pasientene med helseproblemer etter vaksinering har unormalt blod

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.