POSTED IN Klima

CO2 har liten betydning.

Sola og havet bestemmer temperaturen.

6 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

SOLA OG HAVET AVGJØR

Steinar Åge Brenden 7.1.2021

Etter at en varmebølge rammet USA i 1988 ble det internasjonale klimapanelet IPCC dannet. Siden 1990 har klimapanelet produsert det ene rapport etter den andre. Det er tjukke produkter som nok er uleselige for folk flest. Derfor lages det kortere sammendrag som er tenkt som veiledere for politiske beslutningstagere. Disse sammendragene er gjort utfra det man blir enige om i politiske fora knyttet til store klimakonferanser. Det har m.a.o. lite med vitenskap å gjøre. Det som driver beslutningene er press fra politikere, miljøaktivister, journalister og enkelte vitenskapsmenn. Dette at politikere, journalister og pressgrupper begynner og opptre som vitenskapsmenn, kan være en farlig linje.  

Albert Arnold Gore jr. er en amerikansk politiker, lærer, forretningsmann og miljøaktivist. Gore var den 45. visepresidenten i USA, under president Bill Clinton, fra 1993 til 2001. Gore ble sammen med FNs klimapanel tildelt Nobels fredspris for 2007. Wikipedia

Etter dannelsen av IPCC dro etter hvert den amerikanske mangemilliardæren Albert Gore ut på verdensturneer med sine klimabudskap. For å tjene enda mer, milliardene skulle yngle.  Budskapet var enkelt: Dagens klimaendringer er menneskeskapte. Og de skyldes utslipp av CO2 som produseres ved forbrenning av kull, olje og gass. Det vi i dag vet er at den mest virksomme drivhusgassen i atmosfæren er vanndamp, H2O, ikke CO2. Gore skrev også bok og laget film, begge med tittelen «En ubehagelig sannhet». Dette var dommedagsprofetier om klimaet. Noen, også unge mennesker, ble skremt. De ringte ekspertisen for å få trøst. Det fikk de. 

Systematiske temperaturmålinger på Jorda går mange steder bare 100-150 år tilbake. Dette er en svært kort periode. Men ved indirekte metoder, ikke minst analyser av iskjerner fra Grønland og Antarktis kan temperatur flere hundretusen år anslås. Geologiske forhold, fossiler m.m., gir ytterligere kunnskap om store deler av Jordas historie, med hensyn på temperatur. Temperaturen varierer. De største endringene kommer i istidene. Da kan global temperatur synke 5-10°C og mer. At istider vil komme igjen er noe av de sikreste som kan sies om fremtidig klima. Men akkurat når den neste vil komme er usikkert.  

Jordas energi kommer fra Sola. Sola og Jordas avstand fra den, bestemmer mye av temperaturen. 70% av jordoverflaten er dekket av hav. Havet har høy varmekapasitet, det holder lenge på varmen. Dette gir en regulerende eller konserverende effekt på temperaturen. Dette har virkning over hele Jorda.  

Jorda har i dag om lag 7.8 milliarder mennesker. Klasseforskjellene er store, og nøden er stor. Energibehovet er kritisk. Men ingen skal nektes liv og utvikling. Derfor vil mange være avhengig av fossil energi i lang tid fremover. Også kullkraft vil måtte brukes.   

De fossile energikilder er ikke fornybare, de vil brukes opp. Sjøl om teknologien stadig forbedres og spisses. Til slutt må andre energiformer finnes.

Vannkraften kan ha mange former. Her i naturlig tilstand.

                                                                                                                                            I Norge har man vannkraften. Dette er en 100% fornybar energikilde og uten forurensing. Det hydrologiske kretsløp skaper grunnlaget. Dette er en evighetsmaskin. Vannkraften er ryggraden i det norske kraftsystemet. I dag står 1671 vannkraftverk for 90 prosent av den norske normale årsproduksjonen, som tilsvarer 151 TWh. Vannkraftverkene kan oppgraderes og nye verk kan bygges. Utbyggingen i dag kan gjøres skånsomt. Det vil si uten ødeleggende inngrep i naturen. Et eksempel er nylig utbygging av Nedre Otta-vassdraget i Nord-Gudbrandsdalen. Eneste virkning er redusert vannføring over en strekning på om lag 1 mil i deler av året. Slik kraftutbygging bedrer mulighet for flomregulering.  

Norge bør satse enda sterkere på vannkraften. Den kan dekke mye av behovet for energi til industri, infrastruktur og husholdninger. 

Klimaet på Jorda er avhengig av mye. Forhold i kosmos spiller inn. De viktigste faktorene er Sola og havet. Enkelt sagt: Sola varmer opp havet og havet varmer opp Jorda. Havet regulerer også i stor grad CO2-mengden i atmosfæren. 

Å forutsi Solas aktivitet er vanskelig. Men russiske astronomer mener at i nær fremtid, omkring 2040-50, kan man vente en avkjøling. Dette skyldes at Sola blir mindre aktiv. 

Det grønne skiftet blir dyrt. Det bygger på utfasing av olje- og gassindustri i Norge. Dette er i dag fundamentet under norsk økonomi. Det er et faktum: Man har gjort seg for avhengig av olje og gass. Det er i det hele tvilsomt om det grønne skiftet, slik det tegnes opp av partier som MDG, Venstre, SV, Rødt m.fl. er gjennomførbart. Og det Norge kan bidra med er for lite til å ha noen som helst virkning på Jordas temperatur. 

Til slutt: Klimadebatten i Norge er grusom. Kritiske røster tolereres ikke. Debatten er ensrettet og slik sett har den fascistiske trekk. Det er blant annet for å presisere dette at disse linjer skrives.    

En graf for Jordas befolkningsvekst til nå. 

Prognose for energiforbruk på Jorda i 2035: 29% olje, 27% kull, 23% naturgass, 7% kjernekraft og 14% fornybar energi og andre kilder. 79% vil altså være fossil energi. 

Jordas temperatur i de siste 17 000 år. Den siste istid endte for om lag 10 000 år siden. Siden har temperaturen hatt mange svingninger. De siste 1000 år har man en varm periode i middelalderen og en kald periode, den vesle istid. Nåtid er varm, men temperaturen er ikke spesielt høy. 

TWh: Terrawatt-timer. 

Forsidebildet: Natasha Karmash

Tidligere publisert på derimot.no

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

6 kommentarer. Leave new

 • Men hvor blir det av globale avkjøling?
  Solinnstrålingen i 2020 har vært relativt lav og gjennomsnittlig solinnstråling har vært fallende i de siste årene. Samtidig opplever man en hetebølge i Sibir nord for polarsirkelen i 2020 hvor det har blitt satt flere temperatur rekorder. (På steder hvor man vanligvis opplever 0 grader i juni måned hadde man i 2018 og 2019 en temperatur på 12 grader og i 2020 en temperatur på hele 25 grader).
  https://climate.nasa.gov/faq/14/is-the-sun-causing-global-warming/

  Svar
  • slike ting tar tid om sol activiteten går ned må først den resterende varmen få tid til å stråle ut, i tillegg er me ikkje anda kommer in i peroiden med lav sol activitet men er på veig inn, og det tar omtrent 11år med gradvis reduserende solactivitet, der år 11 er det kaldeste. etter det vil temperaturen øke igjenn i 11år.

   Svar
 • morten kvaal
  22 januar 2021 1:56

  Er dette en tulle-side?

  Svar
 • Jeg er ingen ekspert i noe som helst og uttaler kun det jeg har lest på forskjellige nettsider, sider som har lignende vinkling på sannheten som denne fantastiske siden her. Har desverre ikke noen linker eller noe og henvise til.

  Ting tar tid når klodens krefter er i sving

  * Været i Ecuador idag er her om 7 år
  * Maja indianernes kalender varte i ca 4700 år og var bygd opp etter hvor lang tid jordens akse tar og rotere rundt 360 grader.
  (Så det stresset noen hadde når det var snakk om at Maja ind. kalender tok slutt var nok unødvendig, de hadde sikkert laget ny hvis de hadde vore til ennå 😉 )
  * Vulkan utbruddet på Island som gjorde folk «Askefast» for noen år siden, spydde ut like mye karbondioksid som hele verdens bilparken gjør på 10 år.

  Så i utgangspunktet har ikke vi mennesker mye påvirkning når det kommer til klodens ekstreme kraft.
  Men det vi mennesker kan slutte med er forsøplingen med kjemikalier og allslags f.skap av jordens hav elver og naturressurser.

  Svar
  • Freeeedoooom
   2 november 2023 13:02

   Det er det aller ypperste av hybris å tro at menneskene sine små fjerter skal kunne styre klimaet på jorden. Men de som pusher denne agendaen vet det, det handler ikke om å redde noe som helst; det handler om å tjene penger. Når mynten i kassen klinger, sjelen ut av klimailden springer.

   Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Nå er alt håp ute for Zelensky.

Nato vil ikke ha Ukraina med i alliansen.

Forrige innlegg

Verden har blitt farligere:

Sionistene i staten «Israel» kan fremme verdenskrig.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.