POSTED IN Klima

CO2 er ingen trussel.

Det er en velsignelse.

4 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

CO2 (Karbondioksidets) virkelige betydning

Av: Geir Hasnes

(Dette er Geir Hasnes sitt svar til Faktisk.no sin påstand og artikel «Jo, sammenhengen mellom CO2 og klima er bevist mange ganger«. Les også Petter Tuvnes sitt tilsvar til Faktisk.no, «Faktisk.no har faktisk helt feil om sammenhengen mellom CO2 og klima!» red. anm.)

Dette innlegget er hentet fra nettstedet Fakta360

I mange år har FNs klimapanel hevdet i sine rapporter at CO2-utslipp fører til økte globale gjennomsnittstemperaturer av stor betydning for menneskeheten. Dette har av journalister, aktivister og politikere blitt tillagt ytterligere betydning i retning av kriser, nærliggende katastrofer og tiltak som om jorden for tiden befinner seg i en unntakstilstand.

I like mange år har kritikere av FNs klimapanels rapporter hevdet at en slik oppvarming ikke er katastrofal, om den nå eksisterer i det hele tatt. Det finnes i hvert fall hundrevis, om ikke tusenvis av studier, som argumenterer for at en økning av CO2 i atmosfæren kan føre til høyere temperaturer, men ikke i nærheten av hva klimapanelet opererer med. Det finnes også studier som viser at det kan bli  lavere temperaturer, eller ingen i det hele tatt, som følge av økte CO2-utslipp.

Det finnes en tredje gruppe som hevder at der nok vil skje en global oppvarming, men at menneskeheten heller må tilpasse seg oppvarmingen enn prøve å stoppe den. Det argumenteres her med at de positive sidene ved oppvarmingen er større enn de negative sidene. Det argumenteres der også for at den globale gjennomsnittstemperaturen de siste 10-12 tusen årene har vært mye høyere enn i dag, så det kan jo ikke være så ille for planeten med høyere temperatur uansett.

Det slo meg imidlertid her om dagen at det er ingen av disse gruppene som forteller om den enkle fysiske og biologiske virkningen av CO2. For CO2 kan føre til økning i lufttemperaturen, men ikke slik FNs klimapanel hevder.

Årsakssammenhengen er utrolig enkel

Jorden blir grønnere av økte CO2-utslipp

1) Mer utslipp av CO2 fører til økt fotosyntese, og derfor en grønnere klode, altså mer planteliv og mer skog. I tillegg foregår det aktiv skogplanting i store land som India og Kina. Dette bevises av satellittmålinger siden 1979 i en rekke vitenskapelige studier. At denne økningen nå er på omkring 15% er det enighet om. Se nyheter om forskning her fra 2016, her fra 2020, her også fra 2020, her fra 2021, og her fra 2021, for å nevne noen studier om dette.

2) Trær produserer vanndamp, mye vanndamp. Når det blir flere trær produseres det mer vanndamp.

3) Jo mer vanndamp det er i luften, desto mer kan luften holde på tilført energi i form av varme. 

4) Jo mer energi i luften, desto høyere temperatur i luften.

Det er altså ikke økt temperatur som fører til økt vanndamp, men økt vanndamp som fører til økt temperatur

5) Jo mer vanndamp i luften, desto vanskeligere er det for luften å gå ned i temperatur når det kommer inn mindre energi fra solen, f. eks. om natten eller om vinteren. 

Hvorfor polene varmes raskest

Det er bare å se i rapportene selv. Der hevdes det at det er i Arktis at oppvarmingen skal gå raskest. Men dette er jo det mest naturlige av verden, fordi det er i Arktis at luftfuktigheten er lavest, og når skogen øker, blir det mer av den lenger nordover, med økt vanndamp i lufta som resultat. Vi får ikke den samme effekten i Antarktis siden der ikke finnes skog i utgangspunktet.

Se f. eks. Per Arne Bjørkums artikler Det er CO2 som driver klimaendringene, men… i Uniforum, 14. nov. 2022, Har forskerne gapt over for mye i Geoforskning, 22. mars 2023, og Fuktigere luft har gitt oppvarming i Geoforskning, 12. mai 2023.

Som resultat av at det blir varmere, vil også elvevannet bli varmere, og elvene renner ut i havet og gjør dette varmere. Uten at det trenger å katastrofeforklares. Se Per Arne Bjørkums artikkel Fra varmere elver til varmere hav i Geoforskning, 4. mai 2023.

Utslipp av CO2 har altså ingen direkte betydning for den globale gjennomsnittstemperaturen, men indirekte. Om dette så er en lineær vekst i temperatur, eller om det kun fører til nye lokale likevekttilstander, vet vi ikke med sikkerhet ennå, men fra tidligere tiders større skogdekke, som i Norge for 8000 år siden, vet vi at det garantert ikke er noen katastrofe på vei.

Naturlig regulering av klima

Det kan legges til at jordens klimasystem er det største naturlige reguleringssystem vi kjenner. Det er utviklet over milliarder av år, og det regulerer seg selv slik at når det hele tiden svinger mellom varme og kalde utsving. 

Det er derfor klimasensitiviteten eller klimafølsomheten ikke er en enkel funksjon av temperaturen, men en komplisert funksjon av mange variable som virker i forskjellige retninger – alt avhengig av temperaturen, slik et reguleringssystem virker.

Fakta360 drives av Einar R. Bordewich

Redaksjonen har lagt til bilde m/tekst

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

4 kommentarer. Leave new

 • Magne Botnedal
  12 juli 2023 10:32

  Det som ingen er i denne sammenhengen, er konsekvensene av geo-manipulering som nå mange land holder på med. HAARP og andre systemer, er i stand til å påvirke temperaturen i betydelig grad.
  Kan Derimot begynne å skrive om dette, da ingen andre gjør det

  Svar
 • Med dagens flytrafikk og skipstrafikk og biltrafikk skjer det utslipp av aerosoler. Disse har netto en avkjølende effekt på verdens temperatur (direkte og gjennom skydannelse).
  Dette betyr at man egentlig i mange år har drevet med utslipp som netto avkjøler jorden uten at det betraktes som å være et klima-eksperiment.
  Etter 9/11 ble alle fly satt på bakken i USA. Det første til pent og varmt vær over USA (med veldig lite skyer). Pandemien førte til redusert flytrafikk og skipstrafikk, hvilket bør ha ført til mindre avkjøling (altså økt varme).
  Under pandemien var det full stopp i flytrafikken i Europa. Så ble flytrafikken i Europa satt i gang igjen for fullt midt på sommeren da det var som varmest og fuktigst (og altså med store utslipp av aerosoloer som avkjøler og skaper skyer), . Hva skjedde? Voldsomt regn og flom både i Tyskland og Sveits.
  Kan det være en sammenheng her? (Og mener man virkelig seriøst at det ikke finnes noen former for menneskeskapte klimaendringer, hverken når det gjelder oppvarming eller avkjøling?)
  Siste er vel at svovelinnholdet i råolje som brukes som drivstoff for skip har blitt redusert. Utslipp av dette har en avkjølende effekt, men nå reduseres altså denne avkjølende effekten. Og har noen vurdert hvordan dette vil kunne påvirke temperaturen? (Det bør man vel ikke gjøre hvis man tror at det er kun solen som styrer klima?)

  Vedlagt en link som viser av-skoging fra 1990 til 2020. Det har vært netto avskoging i verden (4%). Og det har skjedd ganske mye avskoging i varme/tropiske områder (ca 14% avskoging både i Sør-Amerika og Afrika, og også mye avskoging i Indonesia og en del i Sentral-Amerika). Hele Afrika har blitt som en gedigen varmeovn med vinder som (delvis) blåser varmen nordover mot Europa.
  Samtidig med dette har det blitt mindre skydekke i verden (og vel også mindre isdekke i Arktis og på isbreer). Is og snø og skyer reflekter som kjent solstråler tilbake til verdensrommet og virker avkjølende.
  https://www.visualcapitalist.com/mapped-30-years-of-deforestation-and-forest-growth-by-country/

  Svar
 • «Det kan legges til at jordens klimasystem er det største naturlige reguleringssystem vi kjenner. Det er utviklet over milliarder av år, og det regulerer seg selv slik at når det hele tiden svinger mellom varme og kalde utsving. »

  Men klodens klima styres nok best av politikere. Da blir det mest rettferdig. Like mye skyer/ vanndamp, like vinder og like temperaturer over hele kloden.
  Og med ‘dårlige tider’ innimellom der man kan skape frykt og ekstra skattelegging, – for å gå katolikkene i næringen. (?)

  Solen kan de nok ikke styre, om enn så mye de ønsker.
  Men solen har jo ikke noen påvirkning på klimaet allikevel, så..

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Det er ikke grønt og med stort energiunderskudd er tiltaket umulig:

Etter ett år forlater EU planen om elektrifisering av bilparken.

Forrige innlegg

NATOs generalsekretær nå

En svarteper-jobb?

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.