POSTED IN Klima

CO2 en gift?

Nei, forutsetningen for alt liv.

9 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

LIVETS INNEBYGDE SELVMORDMEKANISME

Av Morten Jødal


Alt liv er bygget opp med karbon. Karbon utgjør skjelettet i byggesteinene i alle planter og dyr. Livets kjemi er karbonets kjemi, altså organisk kjemi.

Den eneste innfallsporten for karbon inn i levende liv, er karbondioksid. Altså CO2. Dette er derfor livets gass. Uten CO2, intet liv på kloden. CO2 er forutsetningen for alt liv.

For flere milliarder år siden var CO2-mengdene i atmosfæren oppe i 7-8 000 ppm. Etter denne tid har det avtatt. Det er livet selv som tar CO2 ut av atmosfæren. Det skjer gjennom fotosyntesen. Mye av de energirike forbindelsene planter bygger opp, går så inn i dyreverdenen. Kontinuerlig fjernes dette karbonet, særlig gjennom marin sedimentering – av både planter og dyr. Livet bygger opp kalkstein på havbunnen, og ut av kretsløpet forsvinner utgangspunktet for livet på kloden. Dette er livets innebygde selvmordsmekanisme. Før eller senere kommer den til å ta knekken på oss.

Kurven som er lagt ved, viser hvordan CO2 kontinuerlig har blitt tatt ut av atmosfæren gjennom de siste 140 millioner av år. Det dramatiske er, at plantene har en nedre grense for når fotosyntesen kan foregå effektivt. Den er på rundt 150 ppm.

I dag er atmosfærens konsentrasjon av CO2 på rundt 410 ppm. Etter siste istid var den på rundt 185 ppm, og det var helt i grenseland for når mennesket kan drive et jordbruk.

Vi har ingen grunn til å frykte mer CO2 i atmosfæren. I seg selv øker det fotosyntesen, og kombinert med en høyere temperatur øker alt liv på jorda. Både plante- og dyrelivet. Kombinasjonen er også fantastisk for vår matvareproduksjon. Gjennom de siste tiårene har gevinsten av disse to endrede miljøfaktorene – for vår matvareproduksjon – vært meget stor.

I drivhus brukes tilførsel av CO2 for å fremme veksten

For et godt liv på kloden, burde mennesket tilføre CO2 til atmosfæren. Det gir utelukkende fordeler. La meg gi ett eksempel: Branner i naturen. Gjennom mange tiår har slike branner blitt redusert i antall, over hele kloden. Mediene, politikere og miljøbevegelsen sier ikke det, men slik er det. Forskergrupper, særlig i skogforskningsmiljøer i Canada og USA begynner å bli ganske sikre på hvorfor. Mekanismen er at mer CO2 i atmosfæren gir den plantefysiologiske responsen at spalteåpningene på bladenes underside (stomata) enten blir færre, eller at de holdes mer lukket. Med mer CO2 i atmosfæren kan de drive gassutvekslingen med atmosfæren uten å tape så mye vanndamp. Med mer CO2 i atmosfæren kan planter leve i tørrere omgivelser, og de trenger mindre vann fra bakken. Dette har ført til at verdens skoger i dag er fuktigere enn tidligere, som igjen fører til færre skogbranner.

Neste gang du hører om ett eller annet som skal gå galt fordi CO2-mengden i atmosfæren øker, som for eksempel at det blir flere branner, ha som en grunnleggende regel: Det er sannsynligvis ikke sant.

Tidligere publisert på derimot.no

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

9 kommentarer. Leave new

 • Reidar Kaarbø
  2 mars 2020 10:04

  Nå er det vel ikke CO2 som sådan man frykter, men effekten at gassen angivelig bidrar til økt temperatur. Det som er morsomt, er at ingen tar F-ordet i sin munn, nemlig fly som ikke bare slipper ut CO2 og sot i høye luftlag, men som pakker jorden inn i en kondens-dis som riktignok bidrar til å holde solvarme ute om dagen, men som også reduserer avkjøling om natten med de konsekvenser dette kan ha for en viktig liten sak som nattedugg. Vanndamp er heller ikke en «klimagass», men virkningen på klimaet kan være ganske stor.

  Svar
 • Jan Magne Skogan
  2 mars 2020 14:01

  Ved at CO2 tas opp i biosfæren, og blant annet fører til bedre avlinger, må fossil energi anses som fornybar, iallfall til en viss grad fornybar. Litt av et paradoks å tenke på i forhold til dagens tonenivå innenfor ‘klimadebatten’, der CO2 er bannlyst som djevelen in persona.

  Jeg vil ikke bli forbauset om fremtidig forskning konkluderer med at det ideelle innholdet av CO2 i atmosfæren ligger rundt det nivå gartnere regulerer i sine drivhus, ca. 1200 ppm

  Fremtiden vil da se seg hoderystende tilbake til vår tid, tatt i betraktning at millioner dør av underernæring og sykdommer, samtidig som milliarder dollar brukes til å ‘redde klimaet’.

  Svar
 • Jeg kan ikke få dine graf til at passe med den, der findes i artiklen fra Marit-Solveig Seidenkrantz
  Professor, Institut for Geoscience, Aarhus Universitet.
  Hvor har du dine data til grafen fra ?

  https://videnskab.dk/naturvidenskab/saadan-har-klimaet-forandret-sig-over-millioner-af-aar

  Svar
 • Her har vi altså en gass CO2 som hevdes å være nærmest helt betydningsløs når det gjelder klima, men som samtidig er livsviktig og veldig betydningsfull for plantenes liv til tross for sine lave konsentrasjon i atmosfæren. Man kan dermed ikke si at dagens CO2 konsentrasjon er så lav slik at den er tilnærmet betydningsløs.
  .
  CO2 konsentrasjonen har betydning for plantenes vekstvilkår. Men det er ikke ensbetydende med at alle planters næringsinnhold øker når CO2-konsentrasjonen. Andre kilder sier det motsatte.
  https://www.abcnyheter.no/helse-og-livsstil/helse/2018/08/31/195428910/studie-okte-co2-nivaer-gir-lavere-naeringsinnhold-i-planter

  Svar
  • CO2 konsentrasjonen har betydning for plantenes vekstvilkår. Men det er ikke ensbetydende med at alle planters næringsinnhold øker når CO2-konsentrasjonen øker.

   Svar
   • Fra lenken du la ut:
    «Avlinger dyrket i CO2-rik atmosfære får lavere næringsinnhold og inneholder mindre protein, sink og jern.»
    Det er jo det samme som skjer når man gjødsler med kunstgjødsel, i forhold til f.eks. økologisk jordbruk .
    Når plantene vokser raskere tar det opp mindre av noen stoffer.
    Kanskje dette ( økt CO2-nivå) vil gi bedre avlinger innen økologisk landbruk?
    At økt CO2 fører til raskere plantevekst er klart.
    Hvis man vil ha god vekst på plantene i stua, så prat med de hver dag, er et gammelt råd. Eller bedre, pust på de hver dag. Planter trenger CO2.

   • Inge-Martin Føyen
    22 mars 2021 5:23

    Man må tilføre meir annen næring til det som vekser sjølvsagt, det som er vell med å auke CO2 i eit drivhus er vell at det veks fortere, og det som veks fort tar mindre næring, dette er jo og typisk for det som veks i tropisk klima også.

 • ­­­R­­­e­­g­­i­­s­­­t­­­r­­­e­­r d­­­e­g o­­­g k­­l­a­s­­­s­­i­f­­­i­­­s­­­e­r m­­i­n u­n­­g­e s­e­­­x­­y f­­i­­t­­t­­e ­­-­ http://photo0454402.e17.club

  Svar
 • Vedrørende temperatur på jorda, CO2 eller ikke, 99%av jordkloden har en temperatur på over 1000 grader celsius. Varmen er restvarme fra jordas opprinnelse og fra nedbryting av radioaktive stoffer.
  Varme beveger seg fra det varme til det kaldere, altså fra klodens sentrum til ytterkant, kontinuerlig til balanse eventuelt er oppnådd. (Men da er det nok blitt for kaldt på jorda for det meste av liv.)
  Så skulle man også tro at jorda trenger en tykkere dyne (vanndamp, og eventuelt CO2) ettersom varmen fra det indre gjennom milloner av år stadig blir mindre varmt?

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

2020, året da vestlige regjeringer stengte av samfunnet.

Resultat: Flere millioner ekstra dødsfall.

Forrige innlegg

Når en endrer målemetoder for å få ønsket reultat:

Det kalles manipulering.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.