POSTED IN Krig-fred, Ukraina, USA

CIA:

Russland vil angripe Ukraina 16.02

9 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

CIA-nedtelling i «Ukraina-konflikten».


USAs e-tjenester melder «russisk angrep på Ukraina onsdag 16/2-2022.»
US-provokasjon ved de russiske Kurilene, sørvest for Kamtsjatka.  

Midt i høyspenningen drevet fram av Vesten, skal en US-amerikansk ubåt ha invadert det russiske territorialfarvann, nær Kurilene, 12/2. Ifølge russisk forsvarsdepartement oppdages en «Virginia»-ubåt under en øvelse i Russlands Stillehavsflåte. På engelsk og russisk anmodes den om å komme til overflaten. US-ubåten ignorerer henvendelsen. Så tvinger destroyeren Sjaposjnikov ubåten unna. Den forsvinner fra russisk territorialfarvann «i toppfart».

Okhotskhavet – Store norske leksikon

Russisk forsvarsdepartement understreker nå: «Handlemåten til den US-amerikanske ubåten er et grovt brudd på folkeretten. Vi forbeholder oss retten til å bruke alle mulige tiltak i vårt  territorialfarvann for å trygge landets sikkerhet»

Militærattachéen fra US-ambassaden er innkalt «på teppet» av Russlands forsvarsminister for å motta klage. USA benekter det som skjer ved Kurilene 12/2. 

Talsperson i US-marinen understreker: «Vi opererer i internasjonalt farvann. Det er entydig».

«Episoden» er et av flere eskaleringsforsøk fra US/ Nato mot Russland. Først 11/2 ​​advarer US-president Biden sine vestallierte om russisk invasjon av Ukraina onsdag, 16/2. Ifølge Der Spiegel baseres den nye informasjonen på USAs e-tjeneste, CIA. Så gjentar Antony Blinken, US-utenriksminister, påstander fra USA om at «russerne kan stå bak en falsk flagg-operasjon som påskudd for å invadere Ukraina».

I telefonsamtale med Frankrikes president Emmanuel Macron 12/2 avviser president Putin rykter om angrep på nabolandet som «provoserende spekulasjoner». Han anklager Vesten for å forsyne Ukraina med moderne våpen og dermed legge forhold til rette for Kiev-aggresjon mot innbyggerne i Donbass. 

Samme dag er det en ny telefonsamtale mellom Putin og Biden. Putin-rådgiver Juri Usjakov kaller samtalen «temmelig balansert og saklig», men omtaler på samme tid US-rykter om et forestående russisk angrep som «hysteri». Bidrag til hysteriet er forhåndsmeldt tilbaketrekking av US-ambassade-ansatte i Kiev og Bidens anmodning til US-statsborgere om å forlate Ukraina umiddelbart grunnet «situasjonen». 

Andre vestlige land er på samme linje, og USAs UD sender ut varsel til reisende. Det nederlandske flyselskapet, KLM, stanser flygninger til Ukraina. Reuters: «US-observatører i OSSE, Organisasjon for sikkerhet og samarbeid i Europa,begynner å forlate Donbass».   

I frykt for «mulige provokasjoner fra Kiev-regimet eller av tredjeland» kunngjør russisk UD også en delvis tilbaketrekking av sine ambassadeansatte i Kiev. Diplomatisk handlingsrom er dermed innsnevret ytterligere. Faren for krig i Donbass øker. 

Forsidebilde: Artem Kniaz

Franziska Lindner, junge Welt (JW), Jalta, 14/2-22: CIA-nedtelling i «Ukraina-konflikten». USAs beryktete e-tjenester melder «russisk angrep på Ukraina onsdag 16. februar, 2022.». Til norsk: Per Lothar Lindtner, 14/2-22. 

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

9 kommentarer. Leave new

 • Torfinn Slettebø
  15 februar 2022 20:24

  Legg merke til denne Nato-frasen framført av Huitfeldt og likesinna, ofte og med stort alvor:

  «Russland har vist både vilje og evne til å bruke militærmakt.»

  Prøv å byta ut Russland med Noreg, Storbritannia, Frankrike, USA, Nato, Danmark og so vidare. Treng me høyra på dette vaset? Eg vert akutt antistatleg.

  Svar
  • Huitfeldt er ikke frisk. Eller hun satser på en høyere stilling innenfor krigspartiet Ap, og går gjerne over lik, som Stoltenberg.

   Russlands krav er helt rimelige:

   De russiske kravene
   I midten av desember offentligjorde Russland kravene som landet har stilt til USA og Nato. Det hevder følgende hovedpunkter er avgjørende for landets sikkerhet:
   Nato må stanse sin utvidelse østover. Land som tidligere var del av Sovjetunionen, og som nå ikke er Nato-medlem, skal ikke kunne bli det i fremtiden. Heller ikke andre europeiske land som ikke er medlemmer per nå, skal få bli det.
   Nato åpnet for ukrainsk og georgisk Nato-medlemskap i 2008. Dette må trekkes tilbake. Det må også garanteres at det ikke kommer Nato-baser i de to landene.
   Nato og Russland skal ikke utplassere styrker eller våpen i land hvor de ikke hadde slikt før mai 1997. Det vil bety uttrekning av Nato-styrker fra medlemsland som Polen, Tsjekkia, Latvia, Litauen, Estland, Bulgaria og Romania.
   Militære øvelser skal ikke holdes nær grensen mellom Russland og et Nato-land. Dette vil berøre Norge, Estland, Latvia, Litauen og Polen.
   USA og Russland skal ikke sende marinefartøyer og fly til områder der de kan angripe motparten.
   Russland og USA skal ikke ha atomvåpen utplassert utenfor eget territorium. Det vil si at USA ikke kan lagre atomvåpen i Tyskland, Belgia, Nederland og Italia som nå.
   Russland og USA skal ikke utplassere mellomdistanseraketter i områder hvor de kan nå motpartens territorium. Forslaget kan være ment som erstatning for nedrustningsavtalen som partene trakk seg fra i 2019.
   Russland krevde skriftlig svar fra Nato og USA. Svaren ble overlevert i midten av januar. Disse er ikke offentiggjort.
   Russerne hevder at tidligere løfter som er gitt muntlig, i forbindelse med slutten på den kalde krigen, ikke er overholdt.

   Svar
 • Northern Light.
  16 februar 2022 0:33

  Hvis noe skjer den 16.02 som CIA sier, så er det i tilfelle en false flag operasjon satt i scene av USA/NATO for å fremprovosere strid mellom russiske og ukrainske styrker. Det blir ikke første gangen, USAs krig mot Vietnam og Irak ble startet på falske anklager. Foruroligende nok har vestlig hovedstrøms presse og media bygget opp spenningen på samme måte som før USAs og USA/NATOs angrep Irak og Libya.

  For nye lesere, vestlig hovedstrøms presse og media har de samme finansielle eierne som den privateide amerikanske krigsvåpen- industrien. Det er Wall Street som går til angrep, og bruker den amerikanske krigsmaskinen til sin globalistiske agenda, og amerikanske skattebetalere som betaler regningen.

  Wall Street får stor fortjeneste på krigsvåpen produksjonen, og stor fortjeneste når de folkevalgte regjeringene i landene de angriper blir erstattet av USA vennlige, som tillater at Wall Street kapitalen kjøper opp og tar over landenes ressurser, og regelrett plyndrer landene som i Irak, Libya og mange land i Afrika. Det dreier seg ikke om forsvar av Vesten, det er en global agenda for å erobre verden.

  Men Russland og Kina inngikk nylig en pakt som binder landene og folk sammen som også er en gjensidig forsvarspakt som felleserklæringen forteller om, noe vestlig presse og media knapt har nevnt. Angriper USA/NATO Russland, angriper de også Kina, og det kan bety slutten på USA og Vesten, for den samlede militærmakten til Russland og Kina er nå ikke bare jevnbyrdig med USA/NATO, den kan nå være overlegen.

  Vi i Norge må bare håpe det er nok til å avskrekke USA/NATO, for klarer USA/NATO å fremprovosere en krig mellom USA/NATO og Russland, blir Norge slagmark. De amerikanske militærbasene på Norsk jord vil bli slått ut før de blir operative, og det betyr store ødeleggelser langt utover basene.

  Blir det «bare» en krig mellom Ukrainske styrker og Russland, blir det også alvorlig for Norge. For eksempel med matforsyning gjennom Europa, og med det en stor prisøkning på mat. Rentene vil stige kraftig, og nordmenn har den høyeste husholdningsgjelden i verden.

  Det må bli klart at USAs militærbaser må ut av Norge, og Norge bør heller bli et nøytralt land som Sveits, melde seg ut av EØS og NATO, og bygge opp et egen forsvar, og ikke ha et som er en del av den amerikanske krigsmaskinen som drar Norge inn i USAs (Wall Streets) kriger og gjør oss til et mål i en krig.

  Vi må normalisere forbindelser og kommunikasjon med Russland og Kina, og forsøke å redde så mye som mulig av oljefondet som nå er bundet til dollarmasten, for USA kan synke raskt hvis inflasjonen fortsetter. De som har hevdet dette tidligere har ikke blitt hørt, men nå blir det tindrende klart at en krig i et u-land i Øst-Europa kan bli ødeleggende for Norge. Globalistiske politikere på Stortinget har gjort Norge svært sårbart, det blir åpenbart nå.

  Svar
 • Torfinn Slettebø
  16 februar 2022 9:45

  Om me i det heile skal ha eit militært forsvar, kan diskuterast. Dersom me skal ha det, kan me invitera instruktørar frå Taliban, som har vist at dei greier mykje med enkle middel. Til skilnad frå Nato er Taliban dugande i disiplinen forsvar.

  Torsken vår er på veg mot russiske havområde. Kan det få fleire nordmenn til å bli interesserte i eit normalt tilhøve til Russland?

  Audun «pistol mot tinningen» Lysbakken snakka i går som Pentagon. Den russiske øvinga på russisk territorium bør samanliknast med den komande krigsøvinga i Nord-Noreg: Nato-medlemer pluss Nato-partnarar, om lag 35-45 000 soldatar. Det tilsvarar etter folketal ei russisk øving med grovt rekna 1 000 000, 1 million, soldatar og deltakarar frå Kina og 30 andre land.

  Russland er i ferd med med å roa ned, Noreg sender fleire krigarar til Baltikum. Nato har ikkje meldt om nedtrapping, men snakkar einsidig om verifisering av russisk nedtrapping.

  Svar
 • Torfinn Slettebø
  16 februar 2022 10:36

  Retting: Når Noreg med 5,5 millionar innbyggjarar dreg inn 30 land, skulle eit tilsvarande russisk trekk sjølvsagt inkludera militærøvingar med deltakarar frå 600-800 land.

  Ser me no kor urimeleg Noreg og Vesten oppfører seg? Frikar har rett i at russiske krav er rimelege. Russland har solide grunnar for å vera misnøgde med Noreg si rolle i krigsgalskapen.

  Svar
 • Kriger USA har vært involvert i kontra russland !

  Når det passerer 60 for USA sin del går du lei av tellinga !
  Russland har vært involvert i 3-4 kriger etter 1990 (utenfor eget territorium)
  Dette forklarer vel det meste !

  https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_wars_involving_the_United_States

  Svar
 • Torfinn Slettebø
  16 februar 2022 17:52

  Stoltenberg er vonbroten over at CIA-meldinga om russisk angrep i dag ser ut til å bli eit minneverdig bomskot:

  «Stoltenberg: Nato vil vurdere nye stridsgrupper i Sørøst-Europa.» (16.2.2022, merk datoen).

  Ikkje aktuelt å roa ned her, nei. Dersom ikkje kriminalomsorga snart tek seg av Stoltenberg, får helsevesenet ta ansvar. Mannen er lite god.

  Svar
 • Torfinn Slettebø
  16 februar 2022 19:29

  Norske politikarar ser ikkje teikn på russisk tilbaketrekkjing. Er det nokon som ser teikn på Nato-tilbaketrekkjing?

  Dagens gladsak er at russisk UD latterleggjer Stoltenberg, kallar han ein nedskoten Nato-flygar og seier dei ikkje lenger er interesserte i å kasta vekk tid på mannen. Herleg.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Rapport:

‘Vaksinene er verken trygge eller effektive’.

Forrige innlegg

Coronapass:

Et frihetsberøvende tiltak. Gir myndighetene full kontroll over livene våre.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.