POSTED IN Helse, Konspirasjoner / Sammensvergelser

Planlagt innen 2025:

CIA, DoD og Rockefeller Foundation står bak Deagels sjokkerende prognoser om avfolkningen i alle verdens land.

12 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Av The Exposé

Tallene for overdødsfall beviser at det er målsetting bak det hele og ikke bare tilfeldigheter. I en verden der virkeligheten ofte overgår fantasien, kan intrigene bak globale hendelser være pakket inn i mystikk. Som Deagel com, et obskurt nettsted kjent for sine avfolkingsprognoser for alle land innen 2025.

Vi kan avsløre at nylige funn ser ut til å knytte Deagel direkte til CIA, det amerikanske forsvarsdepartementet (DoD) og The Rockefeller Foundation. Tallene om overdødsfall i Vesten antyder sterkt at Deagels prognoser om avfolkning ikke bare er estimater, men faktisk er mål som er på vei til å bli nådd på grunn av de dødelige covid-vaksinene.

Mannen bak Deagel:

Dr. Edwin A. Deagle Jr., som døde 16. februar 2021, er mannen som myndighetene vil at du skal tro står bak Deagel.com. I løpet av hans liv var Deagle assistent for forsvarsministeren og viseforsvarsministeren. Han var også direktør for internasjonale relasjoner for The Rockefeller Foundation, en innflytelsesrik global filantropisk organisasjon. I 1993 ble Deagle utnevnt av president Bill Clinton til å være ‘undersekretær’ for luftforsvaret. (omtrent som vise-statsråd for luftforsvaret) Avklassifiserte dokumenter, utgitt via Freedom of Information Act, avslører Deagles kontakter med USAs daværende direktør for CIA, Stansfield Turner, og antyder et forhold til CIA.

Dette tyder sterkt på at Deagel com ikke bare er arbeidet for én mann, men også det militær- industrielle komplekset og for CIA, DoD og Rockefeller Foundation. Det gjør de apokalyptiske avfolkingsprognosene desto mer bekymringsfulle.

Deagels prognoser og aktuelle hendelser:

Deagels apokalyptiske avfolkningsprognoser for 2025 forutsier en betydelig befolkningsnedgang i mange land, noe som vekker uro på grunn av de nåværende tallene for overdødelighet som registreres rundt om i verden. Deagels 2025-prognose ble fjernet fra nettstedet deres i 2020. Takket være Wayback Machine/Internet Archive kan vi imidlertid se de originale prognosene.

Deagel spådde i 2020 at Storbritannia ville se befolkningen synke med 77 % innen år 2025. USA ville se befolkningen synke med 68 % innen år 2025, Tyskland ville se en befolkningsnedgang med 65 % innen år 2025, og at Australia ville se en befolkningsnedgang med 35 % innen år 2025. Samtidig med en enorm nedgang blant mange andre vestlige land. Dessverre tyder dagens hendelser at Deagels illevarslende anslag om avfolkning ikke bare er spekulative. Tall fra den virkelige verden ser ut til å stemme foruroligende med disse tallene, først og fremst på grunn av de dødelige konsekvensene av «covid-vaksinene».

DoD inngikk en covid-forsknings-kontrakt i Ukraina, tre måneder før covid-viruset offisielt ble påvist, og det reiser noen alvorlig foruroligende spørsmål. Spesielt når vi tenker på at DoD nå er kjent for å være knyttet til Deagel sammen med CIA og The Rockefeller Foundation. Imidlertid visste verden faktisk ikke om covid før i februar 2020, fordi det var først den 11. i den måneden at Verdens helseorganisasjon offisielt ga det nye koronaviruset et navn; Covid-19. Så hvorfor tildelte DoD en kontrakt 12. november 2019 til Labyrinth Global Health INC for ‘covid-forskning’, minst en måned før det nye koronaviruset ble påvist, og tre måneder før det offisielt ble kalt Covid-19?

Rockefeller-faktoren:

Rockefeller Foundations historiske omgang med befolkningskontroll og eugeniske programmer er fortsatt et omstridt kapittel. Dens støtte til disse initiativene i løpet av det tidlige 20. århundre presenterer et foruroligende portrett av stiftelsens rolle i å manipulere menneskelig demografi.

Deagels avfolkingsprognoser er mål:

Avsløringene som knytter Deagel til Dr. Edwin A. Deagle Jr., CIA, DoD og The Rockefeller Foundation er en overbevisende fortelling. Disse forbindelsene viser et nivå av innflytelse som reiser spørsmål om motivasjonen bak Deagels apokalyptiske befolkningsprognoser. Spesielt når tall fra den virkelige verden for øyeblikket stemmer overens med Deagels 2025-spådommer. Offisielle rapporter fra flere regjeringer over hele verden har fått alarmklokkene til å ringe, ved å dokumentere stor overdødelighet siden massevaksineringen startet.

Offisielle tall gitt til EuroMOMO av de britiske myndigheter og 26 andre land i hele Europa viser at det meste av kontinentet hadde 375.253 overdødsfall i 2021 og 404.6000 overdødsfall i 2022. Dette tilsvarer 779.853 flere dødsfall enn normalt i løpet av de to årene. Tallene inkluderer ikke Ukraina, så den pågående krigen er ikke en årsak til de høye tallene.

Den offisielle fortellingen fremsatt av regjeringer og helsemyndigheter har vært at dødsfallene i 2020 økte på grunn av covid-pandemien. Denne fortellingen ble forsterket gjennom ulike propagandakampanjer og offisielle uttalelser, med budskapet om at vaksinen var «trygg og effektiv», og ville være «nøkkelen til å få slutt på pandemien». Imidlertid har tallene og offisielle rapporter gitt av myndigheter i USA, Canada, Australia, New Zealand, Storbritannia og det meste av Europa vist at det motsatte har skjedd, med millioner av overdødsfall som er registrert siden massevaksineringen startet.

Dødeligheten per 100 000 er lavest blant de uvaksinerte

Offisielle tall publisert av den britiske regjeringen antyder at «covid-vaksiner» kan ha vært den største bidragende faktoren til millioner av overdødsfall i det meste av Europa. Dobbeltvaksinerte 40-49-åringer hadde 61 % større sannsynlighet for å dø enn uvaksinerte 40-49-åringer. Innen mai 2022, fem måneder etter booster-kampanjen, hadde trippelvaksinerte 40-49-åringer 40 % større sannsynlighet for å dø enn uvaksinerte 40-49-åringer, med en dødelighet på 81,8 per 100.000 blant de trippelvaksinerte og en dødelighet på 58,4 blant uvaksinerte. Det er det samme i hver enkelt aldersgruppe.

Hemmelige operasjoner?

Når vi går dypere inn i denne materien, møter vi en trio av mektige enheter – CIA, DoD og The Rockefeller Foundation. Når disse dukker opp bak sløret til Deagel, blir det som har blitt avvist som ville teorier, nå nøkterne vurderinger. DoD, nært knyttet til Deagel, har vært involvert i covid-forskningen måneder før virusets offisielt ble påvist.

Rockefeller Foundation, en annen betydelig kraft bak Deagel, har en historisk merittliste når det gjelder engasjement i befolkningskontroll. Selv om disse bestrebelsene angivelig er henvist til fortiden, fortsetter implikasjonene deres å gi gjenklang, spesielt når de kombineres med Deagels urovekkende befolkningsprognoser for 2025.

På samme måte er CIA en del av dette intrikate puslespillet, beryktet for sine hemmelige operasjoner. CIA sitt engasjement med Deagel og forbindelsen med Dr. Edwin A. Deagle Jr. – DoD – og The Rockefeller Foundation, legger på enda et lag med intriger til denne fortellingen. Disse bevisene og forbindelsene krever en gransking av aktørene som opererer bak teppet for globale anliggender. Mens vi dissekerer det intrikate nettet av relasjoner mellom disse enhetene og deres assosiasjoner til Deagels apokalyptiske avfolkingsprognoser, blir vi samtidig minnet på innflytelsen de har over vår felles fremtid.

Fra The Exposé, publisert 6. august 2023.
Oversatt av Northern Light fra engelsk og forkortet. Linker, deklassifiserte dokumenter, oversikter og diagrammer i originalartikkelen.
Originalartikkel: Dark Secrets Exposed: CIA is behind Deagel’s Shocking 2025 Depopulation Forecast & Official Excess Death Figures in the Millions prove it’s on Target & not just an Estimation.

Tidligere publisert på derimot.no

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

12 kommentarer. Leave new

 • Prognosene til Deagel har jeg hatt kunnskap om siden 2014. Jeg forsto ikke den gang hvordan en slik depolulasjon kunne gjennomføres. I 2018 leste jeg om mislykkede dyreforsøk med mRNA injeksjonen. Alle dyr døde etter at de ble utsatt for en annen virus enn den mRNA skulle beskytte mot. I 2021 så jeg sammenhengen og advarte min omgangskrets, med resultat at jeg mistet mange venner. Nå er det bare å slippe ut ett annet type virus og mange vil dukke under da deres immunsystem er sterk redusert. Jeg tror 2024 vil bli året mange vil dø av turbokreft.
  Jeg blir kalt konspirasjonsteorietiker, men vil heller si at jeg er nysgjerrig og kopler sammen saker lettere enn andre.

  Svar
  • Kjære Rune S: Du, som meg – og et stadig ØKENDE antall andre mennesker [inkl. »Linda»] har en naturlig, iboende trang etter å forstå den verden som omgir oss, noe et overveiende flertall verken har tid, overskudd eller interesse av, vi snakker simpelthen om ‘sensory overload’.
   Konspirasjoner har fulgt menneskeheten helt fra vi forlot Bolt’s Farm, SA, og for uinvidde å make sense av det som skjer – MÅ de mest nærliggende teorier og hypoteser’s mange tråder etter beste evne forsøkes oppnøstes, dette er noe ekspertene mest sannsynlig vil kunne karakterisere som et av våre mest fremtredende evolusjonære trekk! . . .
   Verre er det faktisk ikke!

   PS: Apropos »Linda»; https://twitter.com/BlacksharkKa50/status/1688542583176278017/photo/1

   Svar
   • Jeg bare må heie på dere to, og takke. TUSEN TAKK – deres innspill gir i høyeste grad mening. Veien vi har gått har motarbeidet (politisk) dette mulighetenes «evolusjonære trekk» – og slik lagt til rette for, dessverre våre barns marerittliknende framtid.

    «Wow»-signal!

 • Olav Sæther
  7 august 2023 9:47

  Kina begynte med barnebegrensning under formann Mao og det var fornuftig der, men det ble ikke gjort for å ta inn fremmede immigranter.
  En familiefiendtlig politikk i Norge og Europa gjør at det i praksis er barnebegrensning her også, men her ser det ut som vi skal ta imot hele Afrika der det er en pågående befolkningseksplosjon. På grunn av gjennomsnittlig lav IQ i Afrika regner jeg med at de er ønsket som slaver for en elite som skal eie og bestemme alt.

  Svar
 • Man kan vel si at dødeligheten blandt ukvaksede også har gått noe opp, og undres på om dette skyldes shedding av svineri fra de fullkvaksede. Nå for tiden er det svært greit å holde «meteren» eller 2 der hvor det går an fra de fleste for å unngå denne sheddingen.
  Ukvaksede vil vel nå kunne kalles «Guds Utvalgte Folk» som skal overleve og føre menneskeheten videre?
  Videre har jeg personlig en anbefaling om å innta Zeolitt, et stoff som fjerner/detokser kroppens innhold av tungmetaller og negativt ladede atomer, og også graphen som finnes i «vaksinene».
  Graphen kan visstnok også oppløses i kroppens innvoller med Humic Acid (Humussyre) og Fulvic Acid (Fulvinsyre), videre sies det at NAC (N Acetylcysteine) og Glutathione er gode hjelpere mot det man blir sheddet av fra de kvaksinerte.
  De som er kvaksinert med injeksjoner tror jeg rett og slett ikke at det finnes noen redning for, de gjorde det de absolutt ikke skulle gjøre, de lot seg «forføre» av dødens sendebud, og forlater denne verden før 2025, som skrevet av Deagel, for hvis det fantes muligheter til å resette injeksjonene hadde ikke depopulasjonen blitt så høye i dette (S)NATO «organet». Alle disse NWO-organene forteller alltid «sannheten» om hva de har tenkt til å gjøre.
  Derfor, de som leser dette og har kjente eller kjære som ble forført, sørg for å ta farvel på en ordentlig måte, og stå opp mot massemorderne sammen med oss andre «konspi-nisser».

  Svar
 • Takk, for flott tilbakemelding. Det er oppmuntrende å observere at kritiske røster mot eksisterende narrativet i samfunnet øker.

  Svar
 • Her planlegger man altså avfolkning av store deler av befolkningen bla i vestlige land, det betyr også i NATO-landene.
  Samtidig med dette snakkes det om at USA nå forbereder storkrig med Kina. Da trenger man tilgang til mange soldater og tilgang til veldig store mengder våpen,krigs utstyr og ammunisjon som må bli produsert framover, i alle fall hvis man ønsker å vinne en slik storkrig. Og Kina og Russland (mfl) er vel ikke så dumme at de redusere store deler av sin egen befolkning før en slik storkrig?
  Dette henger ikke på greip!

  Svar
  • Personlig tror jeg de på toppen er enige om strategien. Ergo, Putin, Xi, Trump, Biden, Jens, Schwab osv, er alle sammen med på skuespillet….

   Svar
 • Kommentar til Meyern:

  Har ved flere (enn bare én) anledning ‘lekt’ med akkurat denne tanken [spesielt sett i lys av der führer Schwab’s offisielle, og helt utilslørte ‘fraternisering’ med CCP’s fortreffelige kontrollmekanismer for »the common good»], noe, som selv for et barn ville smette på plass forsiktig sagt – ‘essensielle’ brikker i et tenkt slikt puslespill . . .

  ‘Ordnung muss sein’; https://www.reddit.com/media?url=https%3A%2F%2Fpreview.redd.it%2Fx2to8ymcxec71.jpg%3Fwidth%3D1080%26crop%3Dsmart%26auto%3Dwebp%26s%3D54ee268152027e40c0217b94bc70e35f49ac6a24

  Svar
 • Massemorderne har gode hjelpere blant kveget, ; de trenger ikke få blod på hendene selv:
  Leger og sykepleiere, hvordan føler de seg ved synet av

  DANCING NURSES på bitchute.com ?

  Noen som danser uten maske kan møte en sint mor på gata og få den dritkjeften de fortjener.
  Skjønt de er vel nå selv sykmeldte og døende de som beholdt jobben og ikke ble suspendert.
  De får nå leve med seg selv resten av sitt forkortede liv i dyp skam. Vel unt.
  Hvis jeg uten helseopplæring skjønte dette skurret fra dag en,
  hvorfor steilet de ikke over galskapen, hvor dumme er de?
  Å gjøre slik skam på sin profesjon som leger og sykepleiere!
  Noen gjør jobben å drepe for «filantropene», i det siste ser vi «climate change» som metode: WILD FIRES, Maui, Chile.
  Politiet sperret veien ut av Lahaina, de bare lot folket brenne ihjel. Acapulco hurricane. GAZA.
  Noen er villige til å utføre udådene for å få folketallet ned. Media tier for det meste.

  Svar
 • Den store dødeligheten kommer vel nå de slipper ut del 2 av vaksinen. Den som vil passere igjennom immunforsvaret til alle som er vaksinert.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Robert F. Kennedy Jr.:

Ukraina er som en gigantisk maskin for hvitvasking av penger

Forrige innlegg

Det har lenge vært en målsetting:

Å bryte ned de europeiske nasjonalstatene.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.