POSTED IN Miljøpolitikk, Samferdsel

Buss for tog

Like godt gi opp togtrafikk i Norge?

4 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email
Tog i 100 år i 1954. Da gikk togene!

Norsk moderne toghistorie kan sammenfattes i to ord: signalfeil og krise. Før de tre siste tiåra visste de togansvarlige at det hender at det blir vinter i Norge. Ikke før var den nye Follotunnellen til nesten 37 milliarder ferdig og åpna med kongelig markering, så er den stengt. Den norske togtransporten er i forfall. Men ingen politikere med posisjon til å gjennomføre noe, bryr seg. For feil som kunne vært unngått. Med så mange feil, er spørsmålet som ble stilt i 2009 om vi like godt skal gi opp å ha tog i Norge, blitt enda mer aktuelt.

Henta fra Politikus.no
Av Ove Bengt Berg

På Politikus.no er det fra nettstedets første år i 2009 skrivi mange innlegg om den langvarige fiaskoen med togtrafikken i Norge og Oslo-området. Mest om det stadig ikke-fungerende signalanlegget på Skøyen stasjon i Oslo. Innlegget Tog i Norge: Høstet som sådd blei andre gang lagt ut 30. desember 2009 etter som det var ett av de mest leste innlegga det året. Allerede da var det naturlig å reise spørsmålet «Da kan vel like godt toget avvikles i Norge?».

Rødts stortingsrepresentant Geir Jørgensen  hadde 21. desember i år et innlegg i Nettavisen der han skreiv:

Feil på sporvekslere. Brann i et koblingshus. Jordfeil med strømmen. Deler som må skiftes på Oslo S. Kjøreledninger som faller ned. Signalfeil. Passasjerer som må evakueres. Innstilte avganger. Reisende som fryser på perrongen mens de venter på alternativ transport.
I desember har ingenting gått på skinner. Mandag 12. desember sto to togsett fast inne i Romerikstunnelen. 500 passasjerer måtte vente i fire timer i mørket før de kom seg videre. Onsdag 14. desember toppet det seg. Det var problemer med Østfoldbanen, Follobanen, Drammenbanen, Askerbanen og Rørosbanen samtidig. Siden har problemene fortsatt.
Slike feil vil det bli flere av de neste årene.

Det er ingen politiker- eller mediestorm mot denne norske togfiaskoen. Det er bare omtale av typen «sånn er det bare». Alle har de nok med å sørge for flere nye motorveger og høye nok subsidier for el-bilene. Med elbilsubsidiene kaster regjeringene penger etter rikfolk med minst 19,2 milliarder i året.

Bra er det at Aftenposten 26.12.2022 i en leder tar opp fiaskoen. Overskriften i lederen er «Bane Nor har ansvaret». Det er mer feil enn rett. Men lederskribenten tar seg inn med det som er det viktige: «Til syvende og sist er det samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) som må holde Bane Nor ansvarlig». Det er regjeringene til Støre, til Erna Solberg og Jens Stoltenberg som er de politiske ansvarlige både for at det ikke er bevilga nok penger. Samtidig er det uforståelig at ikke også ledelsen i Bane Nor har et medansvar for at det går så dårlig, sjøl om det er bevilga for lite. Blir de pressa nok til å yte sitt beste? Mener ledelsen i Bane Nor at Stortinget ikke bevilger nok til å drive forsvarlig, bør de samla bare si opp jobbene sine.

Grønt skifte med et togsystem i forfall
Det skulle forlengst vært reist mistillit mot regjeringene for denne togfiaskoen. Er det dagens togstandard som representerer det grønne skiftet? Hvorfor er det ikke det samme engasjementet for togtrafikken som for el-bilsubsidiene? Svaret på det er ganske enkelt: For hvem er det som kjører Tesla, og hvem er det som tar tog?

Togfiaskoen i Norge er nok et eksempel på at alt snakket om det grønne skiftet bare er skvalder, og i den grad det ikke måtte være det, er det et tegn på ekstrem duglause. Og det gjelder som kjent ikke bare på togområdet når det gjelder det grønne skiftet. Før myndighetene har den alternative miljøvennlige energien klar, legger de ned den den som fungerer.

Resultatet er «Buss for tog» — like godt gi opp?
Resultatene av det som er levert av togdrift er det som de ansvarlige skal vurderes ut fra. Resultatet er buss for tog, og de siste ukene har det heller ikke vært mange busser til erstatning. Folk må gå langs linja som i den fattige del av verden. Stortingsflertallet har hittil ikke vært interessert i å gi nok ressurser og stille harde nok krav til Bane Nor. Konsekvensen av at togleveransen svikter, er enten å si at nå begynner vi i Norge legge ned jernbanen vår, eller å sørge for bevilgninger og at regjeringa følger detaljert opp Bane Nor.

Spørsmålet jeg stilte i 2009 — «Da kan vel like godt toget avvikles i Norge?» — er ikke på noen måte blitt mindre viktig av det som har hendt de siste nesten 13 åra.

Framheva bilde: Foto: OBB

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

4 kommentarer. Leave new

 • Reidar Kaarbø
  29 desember 2022 9:53

  «Like godt gi opp togtrafikk i Norge?»
  Enten det, eller gi opp politikere i Norge.
  De fant ut at det ikke var samfunnsøkonomisk lønnsomt å bruke penger på tospors høyhastighetsbane mellom Bergen og Oslo for gods om natten og passasjerer på en av Europas mest flydde strekninger om dagen.
  Derimot var det samfunnsøkonomisk lønnsomt å bruke omtrent like mye penger over 30 år på nye amerikanske jagerfly som vi kan bruke til å bombe den tredje verden.

  Men det er klart, så lenge landet ledes av avsindige idioter, er det ikke håp.

  Svar
  • Ikke bare lederne er idioter dessverre. Nordmenn har en naiv forestilling om at vi lever i verdens beste land. Litt som amerikanere egentlig. Samme hvor ille ting blir. Jeg vil tro f.eks. russere er langt mindre naive overfor myndighetene.

   Svar
 • Northern Light.
  29 desember 2022 14:23

  Hvis de vil kalle seg en regjering for folket, må de fremste prioriteringene være matproduksjon og infrastruktur. Men de regjeringene vi har hatt de siste tiårene, prioriterer internasjonal storkapital, og ikke folk og land. Stortingspartiet som heller Stortinget skulle vært kalt, gir gladelig over 26 milliarder til USAs, les Wall Streets krigføring i Syria og i Ukraina, og Solberg-regjeringen ga 3,7 milliarder til Gavi, som mest av alt beriker Gates.

  En regjering som hadde satt folk og lands interesser først, hadde brukt det som er nødvendig til å bygge ut og fremtids-rette infrastrukturen her i Norge, og da må jernbane nevnes sammen med veinett og flytrafikk, når det gjelder reise og godstransport. Med de naturgitte forutsetningene som Norge har med vannkraften, kan et hel-elektrisk jernbanenett for persontransport og gods over hele Norge, drives med punktlighet, og rimelig pris. Det klarte de stort sett før privatiseringen, og før nye tog med datastyring av alle funksjoner.

  Det er blant annet dette oljepengene skulle vært brukt til, og ikke til å berike den privateide amerikanske krigsvåpenindustrien og billionærer. Men finansfolket har sine folk i alle land, og deres oppgave er å rane statsbudsjettene for så mye som mulig, og føre pengene over til hvelvene i Wall Street. Politikerne som tjener storkapitalen og ikke folk og land, privatiserer all infrastruktur og gjør om alle statsselskaper til aksje-selskaper, som de også vil gjøre med vannkraften, som driver jernbanenettet vårt.

  Stortingspartiet har sin lojalitet til storkapitalens globale agenda, det er ikke annet enn en lokal administrasjon som skal gjennomføre den for finansfolket. Da går pengene ut av landet, og ikke til hva som er i det norske folkets interesse. Vi ser det for eksempel også når det gjelder matberedskap, som vi nå ikke har lenger. Norge må importere over 60% av maten, enda den store matforsyningskrisen vil starte neste år, noe storkapitalen har lagt til rette for ved å sørge for et globalt underskudd av viktige innsatsfaktorer for matproduksjon som er diesel, energi og kunstgjødsel.

  Beredskapslagre og kornsiloer er lagt ned, og regjeringen driver krig mot bøndene og distrikts-Norge. Det er dessverre ikke uvitenhet og naivitet hos politikerne som er årsaken, de er underlagt storkapitalens agenda, og forventer seg et sete i styringsklassen i storkapitalens nye verdensordning som belønning.

  Skal Norge bestå som selvstendig nasjon med råderett og suverenitet over egne naturressurser, må folk komme seg ut av den til nå politiske bevisstløsheten. Infrastrukturen, som vannkraften, drikkevanns-forsyningen, avløp, jernbane og veinett må eies av folket, og prisen skal være selvkost. Matjord skal eies av bønder og ikke av selskaper. Staten må sørge for at innsatsfaktorene for matproduksjon er tilgjengelig for bøndene til selvkostpriser, for mat er prioritet nummer en for folket. Det er ikke uten grunn at matproduksjon er kalt primærnæring.

  Og når vi har en evigvarende vannkraft, så lenge hjemfallsretten gjør at den tilhører folket vel å merke, som kan drive et jernbanenett i et land så langstrakt, at det er lenger fra Kristiansand til Kirkenes enn det er fra Norge til Sveits, som forresten har punktlige avganger for sitt jernbanenett, enda Sveits har en like utfordrende topografi som Norge, så skulle en tro at var selvsagt at en del av oljepengene ble prioritert til dette.

  Men det krever at folket forstår at vi må få ut de globalistiske politikerne fra Stortinget, og erstatte dem med politikerne som representerer folk og lands interesser. En skulle tro at ACER var nok til å få et flertall til å forstå det, men de tok ranet som ACER er foruroligende pent. Neste år kan det bli matmangel i Norge, hvis ikke tomme mager får folk til å innse det, blir det vanskelig til umulig å ta Norge tilbake til et folkestyre.

  Svar
 • Godt sagt, både Reidar, Ole og Northern Light!
  Enormt mye penger strøs ut til mer eller mindre meningsløse ting. Gratis tannbehandling (eller i det minste tannbehandling der man får dekket store deler av denne) til folket, nei DET har ikke rike Norge råd til. Å investere i skikkelig infrastruktur (som Northern Light nevner) og f.eks i folks tannhelse, nei DET er tydeligvis ikke så viktig. Det er trist at mange ikke har råd til nødvendig tannbehandling i rike Norge. Utrolig at folk stort sett stemmer på de samme partiene og politikerne år ut og år inn.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Stiller en roboter spørsmål om den private rustningsindustrien, blir svaret:

Ikke gi den frie tøyler!

Forrige innlegg

Kulderekorder over hele USA.

Står vi overfor en ny mini-istid slik vi hadde på 1700-tallet?

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.