POSTED IN Endring av politikken, Økonomi

BRICS vokser voldsomt.

Vil forsterke prosessen mot dedollarisering.

3 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Landene i Sør vender seg bort fra dollar: Sør-Afrika sier at over 40 land ønsker å bli med i BRICS.

Av Arsenio Toledo

Det startet med disse 5 landerne og deres ledereOver 40 andre land ønsker å bli med i BRICS-blokken av utviklingsøkonomier. Hvis disse nasjonene fikk muligheten til å være fullverdige medlemmer, kan dette føre til at omtrent 85 prosent av den globale befolkningen vender seg bort fra å bruke US dollar som sin viktigste utenlandske valuta.

Dette er ifølge finansekspert og analytiker Andy Schectman, som nylig snakket med Kitco News for å diskutere den sørafrikanske regjeringens nylige uttalelse om at rundt 40 nasjoner forbereder seg på å sende inn sine formelle søknader om å bli med i BRICS.

Schectman bemerket at utviklingsland skaper multinasjonale kraftsentre som stadig vokser i makt og innflytelse, til det punktet at de en dag kan være i stand til å true USAs globale finansielle hegemoni. Schectman pekte på programmer og organisasjoner som Belt and Road Initiative, Eurasian Economic Union, BRICS sin egen nye utviklingsbank og Shanghai Cooperation Organization.

Andy Schectman

«Hvis du setter sammen Belt and Road Initiative, BRICS, Shanghai Cooperation Organization og Eurasian Economic Union, er du nær 85 prosent av den menneskelige befolkningen,» sa han. «Og så uansett om vi ser en BRICS-valuta om noen uker eller noen måneder eller neste år, for meg er alliansen som bygges, alliansen som representerer flertallet av den menneskelige befolkningen som ikke blir er dominert av US dollar, og det er veldig stort,» la Schectman til.

Relatert: BRICS-blokkens foreslåtte gullstøttede valuta kan bety en slutt på den amerikanske dollaren.

22 nasjoner som formelt søker om å bli fullverdige BRICS-medlemmer.
Sør-Afrikas ambassadør til BRICS-blokken, Anil Sooklal, informerte nylig pressen om at 22 nasjoner formelt har søkt om å bli med i organisasjonen. Denne kunngjøringen kommer bare dager før BRICS er i ferd med å holde et toppmøte i Sør-Afrikas viktigste handelsby Johannesburg, som skal finne sted 22 til 24 august og uten deltagelse av Russlands president Vladimir Putin.

«22 land har formelt henvendt seg til BRICS-land for å bli fullverdige medlemmer. Det er like mange land som uformelt har spurt om å bli BRICS-medlemmer, inkludert alle de store landene i sør», sa Sooklal. Noen av landene som offentlig har uttrykt sin interesse for å bli fullverdige medlemmer av den økonomiske unionen er Argentina, Bangladesh, Komorene, Cuba, Den demokratiske republikken Kongo, Gabon, Iran, Kasakhstan, Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater.

Den økende interessen for medlemskap i BRICS-gruppen er ikke noe nytt, sa Sooklal, men det understreker at «tilliten» som verden har til arbeidet som BRICS-nasjonene har gjort for å forbedre og forberede økonomiene i utviklingsland siden gruppens oppstart.

«BRICS er ikke bare drivkraften med en global styrke i et forsøk på å endre retningen på global politikk, de endrer også hva som skjer i den globale økonomien», sa Sooklal. «Den nåværende globale arkitekturen fortsetter å være ulik, fortsetter å marginalisere utviklingsland og fortsetter å bli dominert av noen få hegemonier. Vi ønsker en verden hvor stemmene våre blir hørt».

Professor Anil Sooklal

Sooklal bemerket at BRICS nå blir sett på som «en mektig kraft», og målt ved kjøpekraftsparitet, utgjør blokken nå nesten 32 prosent av det globale BNP – et nivå som offisielt overgår G7-gruppen av såkalte avanserte demokratier som inkluderer USA.
Mikatekiso Kubayi, en forsker for Institute for Global Dialogue ved University of South Africa i Pretoria, bemerket at BRICS sine mange prestasjoner gjør det svært attraktivt å bli medlem av blokken. «BRICS ble fra begynnelsen ikke tatt alvorlig av mange, spesielt i Vesten, og bare sett på som et konsept,» sa Kubayi. «Men den har oppnådd mye på de 15 årene den har eksistert».

Kubayis eksempler er opprettelsen av den nye utviklingsbanken og dens programmer, og retningslinjer for å se på alternative måter å drive handel på, og fremme bruken av lokale valutaer.

Fra Natural News, publisert 16 august 2023.
Oversatt fra engelsk av Northern Light. Linker og video i oirginalartikkelen.
Originalartikkel: END OF THE DOLLAR: South Africa says over 40 countries want to join BRICS.

Forsidebilde: iStock

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

3 kommentarer. Leave new

 • «og retningslinjer for å se på alternative måter å drive handel på, og fremme bruken av lokale valutaer.»

  Det er oppløftende, for verden, at vi får et alternativ til de som i dag styrer ‘verdensvalutaen’.
  – Og som kan sanksjonere land og/eller inndra valuta i dette systemet. Eller styre rentene opp eller ned slik at verdier kan stjeles fra egne og andre nasjoner på den måten, med periode-jevne mellomrom.

  Men det hadde vært enda mer oppløftende hvis både folk og dets politikere i den enkelte nasjon begynner å forstå hva penger er. For en nasjon , og for verden.
  At ingen nasjon som har arbeidskrefter og arbeidslyst er fattige, selv om de er fattige på (vestlige) penger.
  Og gull har jo heller ingen egenverdi. Kun som understøttelse, og som et arbeidskrevende alternativ til tillit.

  For penger er uten egenverdi, for en nasjon. Penger er et byttemiddel; og måleverktøy lik litermålet og meterstokken i en nasjons arbeid og arbeidsdeling.
  Det er når penger sendes rundt å setter i gang aktivitet de får verdi, for nasjonen og for enkeltindividet som utfører.
  Der aktiviteten øker, eller minker, velferdsoppbyggingen.
  Positiv aktivitet, i tjenester eller materiell produksjon, øker velferden for det levende samfunnet.
  Negativ aktivitet , i tjenester eller materiell produksjon, er arbeidskraft-sløsende ødelegger velferden. – Selv om den skattelegges og dermed regnes som positiv av en (død) statsadministrasjon.

  ‘ Vi vet alle at penger bare er symboler eller bilder. Men vi opplever det som virkelighet at disse «bilder» styrer verden. Det forholder seg slik fordi hele verden drømmer og skriker på «kapitalens makt». Vi har opplevd at det ble satt skuddpremie på grisunger fordi det var «for mye flesk». Vi har sett de styrende i alle land brenne hvete, mais og kaffe og ødelegge de virkelige verdiene for pengeverdienes skyld. Vi opplever altså «bilder» som virkelighet Sosialøkonomene på universitetet forsikret oss i krigsårene at «den norske krone» «steg» og «sank», pustet seg opp og krøp sammen igjen som om den var et levende vesen. Folk reagerer kanskje litt av og til, og den ene overgår kanskje den andre i å si at vi «lever da ikke av penger» — for å vise hvor klok og «våken» man er. Men i realiteten så sier alle som så: «Hva skal vi leve av da, hvis vi ikke har penger? ‘
  samfunnsliv.no/kunst-17.html

  Svar
 • Vi bør slutte å la oss styre av dette idiotiske penge-økonomiske systemet som få skjønner seg på. Ikke politikere, ikke penge-økonomer ( som bare har papeøye- lært det utleverte pensum utenat).
  – Og ikke innbyggerne. Da hadde de protestert kraftig mot dette tyveriet. ( Hvem stikker av med gevinsten, jo internasjonale bankkarteller. ) Vi skal danse etter Fed.

  Resesjon…, inflasjon…. Tja, samme .
  Bare pengesystemet kan brukes som verktøy til å stjele fra de produserende innbyggerne, så kan ‘argumentene’ tilpasses. :

  ‘ Når renten på langvarige statobligasjoner faller under renten på kortvarige, heter det at rentekurven er invertert. Det har vært et sikkert tegn på resesjon de siste 50 årene.
  – Sannsynligheten for at dette faktisk varsler en resesjon, avhenger av hvor lenge vi har en fallende kurve. ‘
  aksjelive.e24.no/article/2GJwPy

  Altså, når rentene ( styrt fra Fed) faller under de tidligere oppskrudde rentene, som i årtider har vært langt over indeks( lønns & prisjustering), så kalles det altså (negativ) «resesjon.» ;-)
  Rentene burde ALLTID være lik riktig indeks, i en nasjon. Og ALLTID styres av den enkelte nasjons pris & lønnsvekst, – og ikke fra bakmennene i Fed som styrer sin ‘verdensvaluta’.

  Høyt forbruk er negativt for miljøet. Lavt forbruk er visst negativt for,….. ikke folks velstand, med lavere priser på det de trenger av materielle nødvendigheter.- Men penge-økonomenes velstand og det merkantil- kapitalistiske systemet. Da er det bedre med høyere renter slik at folk må flytte fra hus & hjem ?:

  ‘ Den lave inflasjonen gjør at man risikerer at husholdninger og bedrifter utsetter å kjøpe ting, fordi det vil være billigere for dem å kjøpe det i fremtiden. Og utsetter de å kjøpe ting gjør det at prisene faller enda mer, slik at vi havner i en deflatorisk syklus. ‘
  e24.no/makro-og-politikk/rentemoete-den-europeiske-sentralbank-ecb/krisetall-for-europa-mener-rentekutt-ikke-holder/24663883

  ‘Hele poenget med rentesjokket, er å gi oss dårligere råd
  Vipps er vi i så fall oppe på et styringsrentenivå på ….. prosent før vi skriver 2023 i kalenderen.
  Det vil merkes, kanskje spesielt for de flere hundre tusen nye boligeierne som har kommet inn på markedet i det ekstreme lavrenteregimet gjennom og etter pandemien – men også for de som allerede nå merker at de har lite å knipe igjen på.’
  nrk.no/ytring/hele-poenget-med-rentesjokket_-er-a-gi-oss-darligere-rad-1.16072263

  Men det har jo ikke vært ‘ekstremt lavrenteregime’. Når en løgn blir gjentatt mange ganger blir det som kjent en ‘sannhet’.
  Når rentene er lik pris/lønnsutvikling i en nasjon, er rentene riktig. Verdien på byttemidlene holder se da over tid. Slik at man kan få tilbake samme realverdi på pengene man satt til side/sparte.
  Å ‘leve av rentene’ ( ikke arbeid, men tall av tall) er tyveri.
  Men nå så vi at myndighetene, Ap/Sp, mafia-satte opp prisen på vannenergien vår slik at ALLE priser i nasjonen MÅTTE stige. ( Uten at produksjonsprisen eller forbruket av arbeidskrefter hadde økt. )
  Så kunne det proklameres ‘inflasjon’ og renteøkning kunne settes i gang, -Slik Fed ville. For å få betalt ned amerikansk statsgjeld og krigføringen w.w.

  ‘Bakteppet for forslaget er at høye renter i USA og en sterk dollar har skapt utfordringer problemer i fremvoksende økonomier, blant annet ved å gjøre gjelden deres dyrere. Mange land og selskaper har tatt opp gjeld i dollar, og sliter når den styrkes. ‘
  e24.no/makro-og-politikk/renter/vil-utfordre-dollarens-dominans-med-ny-valuta-det-vil-ikke-bli-lett/24683730

  Svar
 • ‘Stein for stein vil Kina konstruere et alternativ til den demokratiske og liberale verdensorden som ble bygget i tiårene etter andre verdenskrig.
  Xi sier landene raskt bør bli med i Brics og «forene visdom slik at verden kan styres på en mer rettferdig og fornuftig måte».Undertrykkende regimer som det iranske og saudiarabiske skal altså bli med for å skape større rettferdighet i verden. Det forteller alt .om hva som kjennetegner Xis alternativ til de liberale vestlige demokratienes modell. ‘
  vg.no/nyheter/meninger/i/gEG1A9/kina-trekker-i-traadene-i-brics

  ‘…vil Kina konstruere et alternativ til den demokratiske og liberale verdensorden som ble bygget i tiårene etter andre verdenskrig.’ Ja, på tide.

  Og så gode til å holde tilbake/stjele penger, -og heve rentene for å hente hjem åger, denne
  ‘ demokratiske, liberale verdensordenen’ er .
  Og så fredsbyggende, –
  …. hvis du gjør som de befaler og ikke truer deres orden, ihvertfall ;-)

  Jeg tror nok de som styrer ‘verdensvalutaen ‘ i dag kjenner at det brenner rundt fingrene nå.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

USA tvang Jens Stoltenberg sin sekretær til retrett.

Da går det mot fullstendig nederlag for Ukraina.

Forrige innlegg

Hvor er norske politikere og medier?

Nå brukes klasebomber mot sivile i Donetsk by.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.