POSTED IN Norge

Brexit:

Viser EØS-avtalens fallitt.

1 kommentar
Print Friendly, PDF & Email

BREXIT KAN UTLØSE EN EØS-DEBATT I NORGE

Jørund Hassel

Er det på et område Norge og norsk demokrati har spilt fallitt – så er det på EØS-saken. EØS-tilknytningen ble avgjort i 1992 av et flertall på Stortinget uten demokratisk forankring i befolkningen, og ved at Carl I. Hagen/ Fremskrittspartiet fremtvang EØS-avtalen ved hjelp av partipisken (det måtte ¾ flertall til for å få godkjent EØS-avtalen jf Grunnlovens bestemmelser). 

Var FrP fødselshjelp til EØS-avtalen?

Fremskrittspartiet brøt velgerløftet om «bindende folkeavstemning» i denne type spørsmål.

Gjennom manipulering, skremselspropaganda, feilinformasjon, og et ukritisk medie-Norge, er Norge blitt omgjort til tidenes og trolig historiens mest lydige kolonistat.

EUs lovgivning, og EUs domstoler, har gjennom EØS-avtalen og EFTAs overvåkingsorgan ESA og EFTA-domstolen, fått full kontroll med norsk lovgivning og norsk handelspolitikk. Det skjer uten at Norge verken har tale-, forslags- eller stemmerett i EUs organer – med begrunnelsen at vi ikke er medlem av EU. Og norske politikere sitter med hendene i fanget og ser på at den internasjonale storkapitalen overtar (tidligere) offentlig bygningsmasse, kraftmarkedet, finanstilsynene, kraftverk, jernbane, offentlige virksomheter, gis nærmest monopol på vindkraftverk – med norsk statsstøtte osv, osv.

Det som skiller Norge fra Storbritannia, er at Norge har en handelsavtale med EU fra 1973 – med rettskraft – og som handelen med EU i all hovedsak foregår etter. Dermed har Norge full adgang til EUs indre marked, med egne avtaler for eksempelvis landbruk og fisk mv.

Dermed er det ingen grunn til at Norge ikke skal ha, på demokratisk vis, full råderett over landets arbeidslivspolitikk, ressurser, virksomheter, verdier – og ikke minst lov og rett. Slik Storbritannia ser ut til å få gjennom sin Brexit-avtale med EU.

EØS betyr gradvis avvikling av velferdstaten

For «ja-til-EU- og EØS-tilhengerne» handler EØS-tilknytningen om avfinansiere og avvikle «velferdsstaten» til fordel for et «velferdssamfunn» (hvor velferd kan kjøpes for dem som har økonomi til det), og for å erstatte norske arbeidstakere i ikke-akademiske yrker med billigere utenlandsk arbeidskraft/ tvinge norske arbeidstakere til å konkurrere med lønninger på EUs minstelønnsnivå. Altså et klassesamfunn tilsvarende hva Norge hadde på 1800-tallet. Det er vel knapt noe land i verden hvor forskjellene i befolkningen øker så raskt som i Norge de seneste årene.

Det handler igjen om fagforeningsknusing, og bringe den norske (nordiske) modellen med trepartssamarbeid til opphør (samarbeidet mellom arbeidsgiver- og arbeidstakersiden og de offentlige myndighetene). SSBs levekårsundersøkelse (avgitt i april 2020), viser at arbeidstakere i ikke-akademiske yrker knapt har hatt reallønnsvekst siden 2000-tallet.

Statsminister Erna Solberg (Høyre) har for lengst avviklet trepartssamarbeidet, og erstattet det med såkalte «ekspertutvalg» bestående mer eller mindre av håndplukkede personer tilknyttet et nettverk av enighetsukultur, og kjøp av tjenester hos pr- og konsulentbyråer (som leverer konklusjoner ut fra hva de blir betalt for).

Norge har fått et «akademikervelde» – så langt fra hva man forbinder med demokratiske beslutningsprosesser som det er mulig å få til.

Det er i aller høyeste grad på tide med en EU- og EØS-debatt frem mot stortingsvalget i 2021. Det må bli et folkekrav!

Forsidebilde: Samuel Regan-Asante

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

1 kommentar. Leave new

 • «Dermed har Norge full adgang til EUs indre marked, med egne avtaler for eksempelvis landbruk og fisk mv.»

  Alle nasjoner bør ha mulighet for å tilby varer til alle nasjoner.
  Og alle nasjoner bør ha rett til å bestemme hva man skal bruke egne arbeidskrefter til eller ikke.
  Alle nasjoner bør ha rett til å stoppe import av varer man heller vil produsere sjøl, uansett pris.

  Alt uten over-nasjonal styring.
  Ingen over-nasjonale organisasjoner/krefter bør/skal bestemme nasjonens indre liv.
  Alle nasjoner har rett til å styre sin egen utvikling, også Norge.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

USAs president vil oss alle vel.

Han har støttet alle USAs humanistiske kriger de siste 20 år.

Forrige innlegg

To svenske leger med brev til helsemyndighetene:

Vaksinene er genterapi som ikke beskytter mot smitte.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.