POSTED IN EU

Brexit og Korona:

50% av italienerne vil ut av EU.

0
Print Friendly, PDF & Email

Halvparten av italienerne vil nå forlate EU.

I en ny meningsmåling i Italia sier nå 49% at de ønsker å forlate EU. Det har vært en sterk økning i gruppen som vil forlate EU de siste atten månedene. Økningen har vært på 20%.

Naturligvis spiller Brexit en rolle, for den viser at det faktisk er mulig. Brexit er ikke bare en døråpner for mange europeere, men også en øye-åpner.

Men krisen som er utløst av Corona-tiltakene er det som ikke minst har bidratt til dette. Mange europeiske land har ikke opplevd å få hverken støtte eller hjelp fra EU. Tvert imot er hjelpetiltakene kommet fra meget uvant hold: Russland, Kina og Cuba – ikke fra EU.

Også slike opplevelser har fått en del til spørre seg hva EU egentlig er godt for. Er det en union for menneskene eller for banker/finansfyrste og for storselskaper?

En rekke EU-land  ( Belgia, Frankrike, Hellas, Irland, Portugal, Luxemburg, Slovenia og Spania) har kjempet for såkalte «EU-«obligasjoner» som skulle brukes til å fordele gjelden mellom de ulike EU-landene. «De nøysomme fire» (Østerrike, Nederland, Tyskland og Finland) har ønsket en annen ordning. De vil at landene skal skaffe seg midler i form av obligasjonskjøp i den europeiske sentralbanken.

Ikke lenger et populært flagg i Italia. Foto: Martin Krchnacek

Det er særlig i Italia skuffelsen over EU er sterk. I en annen undersøkelse utført av Termometro ble resultatet at 40% ville forlate både EU og Euro-sonen. Den siste 10% ville beholde euro-sonen men ville ut av EU.

Dermed er det stor overensstemmelse mellom disse to undersøkelsene. Halvparten av italienerne vil ut av EU.

I Italia som i sin tid hadde Vest-Europas sterkeste kommunistparti finnes det ikke lenger sen sterk samlende venstreside og slett ingen som vil kunne ta ledelsen i å få landet ut av EU: Den oppgaven overlates nå til det som kalles høyrepopulistiske partier, først og fremst Lega Nord.

En stor del av de som regner seg til venstre ligger an til å miste ytterligere oppslutning, men for mange av disse er det viktigere med åpne grenser for afrikanere som fallbyr prisene sin på arbeidskraft og dermed presser enda flere europeere (italiener) ned i arbeidsledighet og fattigdom.

Knut Lindtner

https://russia-insider.com/en/half-italians-want-leave-eu-italexit-now-real-possibility-new-polls/ri29843

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Vår helt fra 2. verdenskrig:

Brukte kjemiske våpen

Forrige innlegg

Arbeidet har skapt mennesket.

Borgerlønn vil frata mennesket arbeidet.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.