POSTED IN Norge

Brennpunkt:

Sør-Kinahavet.

1 kommentar
Print Friendly, PDF & Email

Siste uke har flere meldinger kommet om situasjonen i Sør-Kinahavet. 

Av pensjonert oberstløytnant Einar Magnus Ødegård.

    Litt etter litt er den store samling kinesiske fartøyer ved Juan Felipe Reef forsvunnet derfra. I dag mandag 12/4 morgen meldes i alt 26 kinesiske skip i hele området som benevnes Sør-Kinahavet. Det er 4 kystvaktskip, 2 fra maritim militia og 20 fiskefartøyer.

    Hangarskipsgruppen Theodore Roosevelt viste seg 6.-7. april å ha drevet øvelser i Sør-Kinahavet sammen med det malayiske flyvåpen og marine. Det betyr at øvelsene må ha foregått ikke langt fra Malaysia og landets flystasjoner, utenfor kysten nord for landet. Det kan ha vært rimelig nær enten fastlandsdelen sør for Thailand eller nordvest for Borneo. Spratlygruppen ligger litt nord for der øvelsene må ha foregått. 

Sør-Kinahavet

Etter øvelsen skrev en reporter i hangarskipsgruppen en rosende omtale av alle de gode erfaringene amerikanerne hadde fått i det utmerkede samarbeid de hadde hatt med de malayiske stridskreftene.

Den malayiske marine oppgis å seile 3 gamle fregatter, 6 korvetter og 2 gamle U-båter som de største farttøyer. Flyvåpenet har et ukjent antall F-18 som ble kjøpt for ca. 30 år siden, noen F-5 og et lite antall nye russisk bygde SU-30 Flanker. Om enn mye gammelt materiell har Malaysias væpnede styrker stor respekt i nabolandene, drevet på britiske tradisjoner etter kolonitiden.

Hangarskipsgruppen Theodore Roosevelt

   Ser vi her en tilknytning mellom hangarskipsgruppens nærvær og de 226 antakelig kinesiske militiaskip ved Juan Felipe Reef i Spratly? Forhandlingene mellom Filipinene og USA om Visiting Forces Agreement må antas havarert i måneskiftet februar-mars. En hangarskipsgruppe som øvde sammen med malaysiske styrker ikke langt fra Spratly ville ha vært en god begrunnelse for at skipsgruppens kyst- og landgangsstyrker også skulle okkupere Juan Felipe Reef. Det er V-formet og betraktelig stor i utstrekning, og med en maksimal høyde 14 m over flomålet. En måned til å forberede samøvelsen med Malaysia burde være akseptabel tid for begge lands deltakende styrker. 

Begrunnelsen for en okkupasjon av revet kunne ha vært flere, først og fremst å ‘sikre mot kinesisk okkupasjon’, og ‘beskytte Malaysias, Filipinenes, Bruneis  og Vietnams økonomiske interesser’ i Spratlyområdetgruppen av øyer og holmer.

Tidligere oppankrete skip v/Juan Felipe Reef

Kanskje Kinas etterretningstjeneste fant ut av hva som var planlagt, slik at mottiltak kunne gjøres med 226 ‘sivile’ skip i lagunen av Juan Felipe Reef?  

   I de to siste ukene av april skal amerikanske styrker drive en øvelse i katastrofehjelp på Filipinene. Den ble avtalt for måneder siden. Da en nyhetsmelding på Microsoft 8. april enkelt sier at avtalen om VFA er avsluttet, bør følgelig den kommende øvelsen bli den siste i sitt slag. Om  uttrekking av den vesle amerikanske flystyrken på Palawan og tømming av de amerikanske forhåndslagrene med militært materiell ‘i øvingshensyn’ bør ikke nyhetsmeldinger forventes, nyhetsstoff vil det neppe bli.

   Etter alt dette har skjedd blir spørsmålet: I og med at VFA med Filipinene er avsluttet, gjenstår den ‘gjensidige’ forsvarsavtalen mellom USA og Filipinene fra 1951 som eneste militær avtale. Vil nå Malaysia bli forsøkt gjort til et nytt amerikansk militært tyngdepunkt i Sør-Østasia? 

Det vil stride mot Malaysias forhold til Kina, og handelsvirksomheten de to land imellom settes under press.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

1 kommentar. Leave new

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

I Irland blir vitamin D anbefalt:

Et forebyggende tiltak mot Covid-19.

Forrige innlegg

EØS-avtalens konsekvens:

Vi er i stadig mindre grad i stand til å brødfø oss selv.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.