POSTED IN Coronavaksiner, Helse

Booster-vaksinen ikke testet på mennesker.

Kan være farligere enn covid.

5 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Vaksine-narrativet kollapsar

Harvard-studie indikerer at sprøyta er farlegare enn COVID

av Jonas Vesterberg

Global Research, 09. oktober, 2022

The Florida Standard 14. september 2022

Samtidig som booster-doser som ikkje har blitt testa på menneske blir rulla ut over heile landet, indikerer ein ny studie at sprøyta er langt farlegare enn COVID-19 sjølv er. Og CDC har spreidd falsk informasjon om korleis dei har spora biverknadar kopla til vaksinane.

Medan representantar for styresmaktene og hovudstraumsmedia legg press på dei vaksinerte om å injisere ein ny såkalla «bivalent» booster som seiest å rette seg mot Omikron-varianten, viser det seg at denne substansen ikkje har blitt testa på menneske. Og det einaste dyreforsøket som har blitt gjort, inkluderte åtte mus.

«Det har ikkje blitt bevist i kliniske forsøk fordi vi ikkje har tid til å gjere eit klinisk forsøk, fordi vi treng å få vaksinen ut no, fordi vi har ein slik situasjon i verda og absolutt i USA; vi har 400 dødsfall per dag og opptil 5000 innleggingar på sjukehus per dag,»

forklarte NIAIDs dr. Antony Fauci i eit intervju.

Director | About | CDC
Rochelle Walensky

CDC-direktør Rochelle Walensky har også sagt at boosterane må framskundast for å fungere skikkeleg. Ei forseinking kunne potensielt gjere sprøytene «utdaterte» ettersom nye variantar dannar seg, seier Walensky.

Studie: Verre enn viruset

Ein ny studie leidd av vitskapsfolk frå Harvard-universitetet og Johns Hopkins-instituttet, enno ikkje fagfellevurdert, avslører at COVID-19-vaksinane var opptil 98 gongar verre enn viruset sjølv. Studien er kritisk til booster-kravet for universitetsstudentar i USA. Dei skriv i samandraget: «Når vi brukar data frå CDC og sponsor-innrapporterte data om skadelege biverknadar, finn vi at obligatoriske boosterdosar kan forårsake meir skade enn gagn: for kvar forhindra covid-sjukehusinnlegging blant tidlegare usmitta, unge vaksne, kan vi forvente mellom 18 og 98 tilfelle av alvorlege biverknadar,  inkludert 1,7 til 3,0 boosterdose-relaterte tilfelle av myokarditt (hjartemuskelinflammasjon, mrk.) hos menn, og mellom 1373 og 3234 tilfelle av reaktogenisitet (vaksinen si evne til å produsere vanlege, forventa biverknadar, mrk.) av grad 3 eller høgare som påverkar daglege aktivitetar.»

Falsk informasjon

Som Epoch Times først rapporterte om, har CDC levert falsk informasjon om korleis dei sporar tilfelle av skadelege biverknadar etter vaksinane. Samtidig innrømmer Walensky at det finst ein årsakssamanheng mellom mRNA-vaksinane og myokarditt: 

I eit brev datert 2. september frå CDC-directør Rochelle Walensky til senator Ron Johnson, skriv direktøren at «CDC utfører konsekvent omfattande datainnsamling og -analyse for å oppdage potensielle biverknadar og tryggleikssignal, og deretter kommunisere denne informasjonen til publikum. Til dømes viste vurderingar gjort av VAERS-staben at det eksisterer årsakssamanhengar mellom trombose (blodpropp, mrk.) med thrombocytopeni-syndrom (for lågt tal blodplater, trombocyttar, som koagulerer blodet, mrk.) og Janssen sin COVID-19-vaksine, og mellom myokarditt og COVID-19-vaksinering av typen mRNA.»

I same brev slår Walensky også fast at CDC ikkje analyserte visse typar innrapporterte tilfelle av biverknadar i det heile tatt i 2021, trass i at dei tidlegare har sagt at dei starta slik sporing i februar det året.

Omsett av Monica Sortland

Forsidebilde: Alexandr Gusev

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

5 kommentarer. Leave new

 • Ingen vaksiner er egentlig trygge eller 100 %effektive, – mRNA vaksinen er skadelig i selv små doser da den ikke på noen måte oppfyller kriteriene for en «trygg» vaksine, men så er det da heller ingen vaksine – Ikke i det hele tatt !

  Vi vet at dette var et medisinsk tvangseksperiment på mennesker og i strid med Nürnberg-koden, da den var basert på uredelige påstander om at produktet var trygt og effektivt.

  En ting er at mRNA teknologien er underutviklet og et hvert forsøk på å injisere mennesker med denne giften må anses som ganske så morderisk da ingen som injiserte mennesker med denne giften med hånden på hjertet kunne si at de vet hva de gjorde !

  Vanligvis beskrives vaksiner som sterile. Dette er ikke tilfelle for Pfizer-vaksinen som kan inneholde levende mikroorganismer (inkludert E. coli «bioburden») opptil 1 CFU/10 ml. Det er sannsynligvis ikke bedre med tilstanden til disse andre cov. Vaksinene!

  Lekket dokument bekrefter tilstedeværelsen av bakterielle endotoksiner i Pfizer-vaksinen.
  E. coli-proteinkontaminerte mRNA-vaksiner forårsaker en rekke autoimmune sykdommer, inkludert type 1 diabetes . allergier, kreft, etc.
  Man antar at kun 70-75 % av modifisert (falskt) mRNA i vaksinen var intakt, faktisk kun 50 % av mRNA var intakt per spesifikasjon.

  Slikt tilfeldig modifisert mRNA kan føre til produksjon av tilfeldige proteiner som vil medføre en immunrespons som i sin tid kan / vil medføre at immunsystemet angriper disse proteinene og vil medføre et bredt spekter av vaksineinduserte sykdommer.

  Hvis man undres over det varierte sykdomsbildet i forbindelse med denne «vaksinen» vil dette kunne forklare mye – En falsk og skitten mRNA vaksine – Det kan simpelthen ikke bli verre !

  Ha en God Dag

  Svar
  • Nå får vi kun håpe at FHI og myndighetene tar til vettet og innrømmer at de har ført oss bak lyset og bevisst eller ubevisst har ødelagt livet til «tusenvis» av Nordmenn !

   Jeg har egentlig ikke ord som beskriver denne tragedien !

   Svar
 • okay, de som ikke har skjønt det nå, så åpenbart, hva skal man gjøre, bare la dem svinne hen

  Svar
 • Ja, ja. man kan ikke redde alle. Ta en runde på byens kjøpesenter. Se de hjernevaskede toskene som sjokker rundt fra klesstativ til klesstativ, men gubben venter i bilen. Noen har liketil maske på i bilen hvor de er alene! Da forstår man noen er skrudd sammen slik at de vil gå ad-dundas. Kanskje man må gi Bill Gates rett, noen er bare «useless eaters».

  Svar
  • Aleksandr Solsjenitsyn sa at linjen som skiller godt og ondt går gjennom ethvert menneskehjerte, og han mente at det aldri ville være mulig å fordrive ondskap fra verden, men at vi burde begrense det i hver person så langt vi er i stand til.
   Men så var det dette med uvitenhet, dumhet og ignoranse da – Det er det verre å få bukt med ;)
   Sukk !

   Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Robo-Farmer, coming soon

John Deere planlegger å erstatte bønder med helautomatiske landbruksmaskiner

Forrige innlegg

Stadig flere bivirkninger

Babyer dør etter å ha drukket morsmelk fra «fullvaksinerte» mødre

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.