POSTED IN Norge

Bondeprotestene i Nederland sprer seg.

Opprøret dreier seg om noe mer enn landbruk.

6 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

The Corbett Report: Vi er nå alle nederlandske bønder

Av James Corbett, corbettreport.com

Bønder i Nederland har nå i ukevis protestert heftig mot den nederlandske regjeringens plan om å halvere nitrogen- og ammoniakkforurensningen i landet innen 2030. Man anslår at denne planen, som i noen provinser foreskriver utslippsreduksjoner på 95%, vil medføre at husdyrbestanden må reduseres med 30%, og gjøre at mange bønder i landet må legge ned sin virksomhet.

Protestene har vært svært heftige. Titusener har tatt til gatene for å blokkere motorveiene i landet, tenne fyr på høyballer og spre gjødsel rundt politikeres hus. Ved en anledning skjøt det nederlandske politiet til og med med skarpt mot en av demonstrantene da han forsøkte å bryte politilinjen med sin traktor.

orange fruits on black plastic crate
Klimasaken får de merkeligste konsekvenser. Redusere matproduksjonen i en situasjon hvor verden står overfor en sultkrise?

Ja, de scenene som utspiller seg i det ellers så rolige Nederland, er sjokkerende.  Men de burde ikke være det. Det vi er vitne til, er bare de tidlige stadier i en verdensomspennende kamp som utspiller seg mellom verdens frie mennesker og de teknokratene som motarbeider dem i sitt arbeid for å innføre Agenda 2030 for et bærekraftig slaveri.

Men tro nå ikke at dette bare gjelder de nederlandske bøndene. Hvem du enn er, hvor du enn bor, hva du enn gjør: Det neste disse maktsultne elitene vil gjøre, er å frata deg ditt levebrød. Vi er nå alle nederlandske bønder.

Dette er historien om hvordan vi kom hit, hvor vi er på vei, og hva dette betyr.

KAMPEN HAR BEGYNT

Husker du bevegelsen «De gule vestene»? Husker du hvordan det i 2018 reiste seg en populistisk bevegelse i Frankrike, som bar gule vester, som bilførere i henhold til fransk lovgivning må ha med seg i bilen, slik at de kan ha dem på seg i nødsituasjoner? Husker du hvordan de uke etter uke tok til gatene i en eskalerende rekke av protester som truet med å velte regjeringen Macron? Selvfølgelig gjør du det.

Men kjenner du også til bakgrunnen for at denne bevegelsen oppstod? Sannsynligvis ikke, for svaret passer ikke så godt inn i hovedstrømsmedienes propagandafortelling. CO2-avgifter. I de opprinnelige protestene handlet det om CO2-avgifter.

Det var CO2-avgiftene som utløste opprøret i Frankrike.

Det franske departementet for økologisk omstilling (som tydeligvis virkelig finnes) besluttet i sin uendelige vishet at «miljøavgiften» på bensin og diesel, (som vi bare må konstatere også finnes) var for lav, og høynet den. Dette førte til forargelse i offentligheten, som allerede led under de stigende bensinprisene. Og dermed var en landsomfattende og (etter hvert verdensomspennende) protestbevegelse født.

Naturligvis satte ikke de fleste av disse demonstrantene spørsmålstegn ved den store svindelen med den globale oppvarmingen i seg selv. De så ikke sammenhengen mellom dette bedraget og den eugeniske karbonagendaen og de malthusianske depopulasjonsplanene til de menneskefiendtlige elitene. De var bare bekymret for sin egen lommebok.

Men kanskje er det akkurat det som er poenget. Når masken faller av den grønne agendaen, og folk begynner å se den for det den er – et angrep på livet og levebrødet til den gjennomsnittlige borgeren av arbeiderklassen – vil stadig flere mennesker bli trukket inn i denne kampen, uansett om de forstår denne kampens sanne natur eller ikke.

Som jeg tidligere har dokumentert, tilspisset den store kampen mellom de uvaskede massene, og dem som gjerne ville være deres nye føydalherrer seg i slutten av 2019… men denne store konfrontasjonen ble forhindret av pandemisvindelen. Plutselig ble millioner av mennesker som hadde tatt til gatene og protestert mot de siste CO2-avgiftene og det grønne vanviddet, sperret inne i husene sine av regjeringen – mange av dem frivillig. Men nå når fjernsynet ikke lenger forteller folk at de av dødsangst for koronalus må låse seg inne i husene sine (med mindre de bor i Kina), er den midlertidige våpenhvilen over. De neste skuddene i denne krigen blir avfyrt av bøndene i Nederland.

Men kampen blir naturligvis ikke bare ført i Nederland. I 2020 forpliktet Canada seg til å gjennomføre et liknende program for nitrogenreduksjon og lovde å redusere utslippene av lystgass fra gjødsel med 30% innen 2030. Og vi vet allerede hvordan den canadiske regjeringen kommer til å reagere på de uunngåelige protestene fra bøndene i Canada. Tenk bare på hva de gjorde mot lastebilsjåførene.

Og, som Kit Knightly påpeker på nettstedet Off-Guardian , «vurderer Danmark, Belgia og Tyskland allerede liknende [nitrogenreduserende] tiltak», og både Storbritannia og USA har allerede innført programmer som betaler bøndene for ikke å drive jordbruk.

Som Kit med rette slår fast:

«I en verden som mangler gjødsel på grunn av sanksjoner mot Russland og Hviterussland, virker det helt sprøtt å beklage seg over et overskudd av gjødsel, for ikke å snakke om å prøve å redusere mengden av gjødsel. Vi har for lengst nådd det punkt hvor man ikke lenger kan se på dette som tilfeldigheter, ikke sant? For å si det slik: Om regjeringene i den vestlige verden kollektivt ville forsøke å drive sine egne borgere ut i fattigdom og å sulte dem ut, nøyaktig hva ville de da ha gjort annerledes?»

Det kan ikke lenger være noen tvil: Med sine CO2-avgifter og begrensninger på landbruket krasjer de selvbestaltede verdenskontrollørene med vilje verdensøkonomien. Flammende protester er bare et helt forutsigelig resultat av denne kontrollerte ødeleggelsen.

Og hvor ille det nå enn er, er dette bare begynnelsen.

HVOR VI ER PÅ VEI

Det er noe merkelig ved dette sammenstøtet mellom elitene og arbeiderklassen: De psykopatiske svindlerne som utgjør elitene, legger ikke skjul på at de rett og slett gleder seg over utsikten til å gjøre gjennomsnittsarbeideren til en elendig livegen. For eksempel hevdet De liberales kandidat i Ontario, Granville Anderson, nylig at de stigende bensinprisene hadde en positiv side: Færre underordnede ville ha råd til å kjøre bil, slik at de ville bli tvunget til å finne andre fremkomstmidler. Med andre ord: «La dem spise elbiler!»

Lockdown er en form for sosial utsulting

Eller legg for eksempel merke til hvordan Verdens økonomiske forum (sammen med flere andre globalistiske enheter) forklarer at nedstengninger «i det stille forbedrer byene», idet de forhindrer folk i å delta i sine normale daglige aktiviteter. For de gjennomsnittlige arbeiderne er det åpenbart at nedstengningene var et våpen som ble brukt mot dem, og som hindret dem i å tjene til sitt livsopphold, som bidro til økende fattigdom, sosial isolasjon og depresjon og førte til økt stoffmisbruk og i noen tilfeller selvmord.

Også her er det viktig å minne om at hverken disse angrepene på fattige arbeidere eller den rasende reaksjonen som disse angrepene fremkaller, er et resultat av inkompetanse eller manglende bevissthet hos dem som står bak agendaen. Nei, det er en del av planen.

Husker du «Absolute Zero»? Det var tittelen på en rapport av UK FIRES – «et samarbeid mellom universitetene Cambridge, Oxford, Nottingham, Bath og Imperial College London» – som har som mål å påvise og å fremme en industriell vekst i Storbritannia, som er forenlig med en rask overgang til nullutslipp. Som du vil huske fra min rapport om dette temaet, er det å avskaffe flyreiser, skipsfrakt, byggevirksomhet og i grunnen alle andre produktive menneskelige aktiviteter innen år 2050 en del av denne menneskefiendtlige «grønne» agendaen.

Vi må her være klar over én ting: Dette er ingen tom trussel. Hvis de eugenikerne som trekker i trådene i globale spørsmål, får viljen sin, vil de slippe løs sine kamphunder – de marionettene som er kjøpt og betalt i FN-byråkratiet og i Verdens økonomiske forum, så vel som de uegnede politiske myndighetene i praktisk talt ethvert land – for å gjennomføre denne agendaen.

Denne agendaen innebærer at den produktive økonomien stenges ned (for å redde planeten), og at verdens befolkning reduseres i denne prosessen. At befolkningen etter hvert ville komme til å forsvare seg mot dette økonomiske angrepet, er ingen overraskelse. Det er grunnen til at man har skapt biosikkerhetsstaten og iverksatt ekstra tiltak for innenriks sikkerhet i løpet av de siste to tiårene. Vi har nå kommet til et punkt hvor enhver protest kan ansees som et «opprør» av «hjemlige terrorister» og rettferdiggjøre enhver form for straff, noe som til og med vil kunne innebære at mennesker utestenges helt fra finanssystemet.

Presset blir stadig større. Garnet er satt. Kampen vil snart begynne for alvor…Så hvordan går det videre?

white wind turbine
Når klimaet prioriteres foran menneskene får vi opprør.

HVA DET BETYR

Uansett om vi er klar over det eller ikke, er vi i krig. Og om vi er oss det bevisst eller ikke, er denne krigen en kamp mellom det overveldende flertallet av den menneskelige befolkningen og de få på toppen, som forsøker å kontrollere (og samtidig å redusere) denne befolkningen. Kamplinjene er nok ikke alltid så klare – det finnes mange som lar seg lure til å støtte systemene for teknokratisk kontroll uten å skjønne hva de gjør. Og det finnes dem som fremdeles tror på de sentrale løgnene til de globale elitene – for eksempel klimasvindelen – og dermed uten å være klar over det i praksis støtter Agenda 2030.

Men mens hjulene i det globale finanssystemet begynner å løsne, og det økonomiske godstoget begynner å spore av, våkner stadig flere mennesker opp til den grunnleggende sannheten: Dette er en krig for vårt levebrød. Dette er en krig for retten til å leve våre liv slik som vi vil uten innblanding fra selvutnevnte herskere som tillater seg å fortelle oss hva vi har lov til å spise, hvor hen vi har lov til å reise, og om vi har lov til å drive jordbruk. Dette er en krig for uavhengighet fra de parasittiske selvbestaltede herskerne som prøver å lamme økonomien og å føre oss inn i en tidsalder av nyføydalisme.

Da dette er en global krig for uavhengighet, er Patrick Henrys berømte tale til den andre Virginia-konvensjonen mer aktuell enn noen gang:

Det vil være forgjeves, sir, å se på dette med milde øyne. Herrene kan rope fred, fred – det er ingen fred. Krigen har faktisk begynt. Den neste stormen som kommer fra nord, vil bringe den rungende lyden av våpen som brukes i strid til våre ører. Våre brødre er allerede i felten. Hvorfor står vi her uten å foreta oss noe? Hva er det herrene ønsker? Hva er det de vil ha? Er livet så kjært eller freden så behagelig at de kan kjøpes til prisen av lenker og slaveri? Forby det, allmektige Gud! Jeg vet ikke hva andre gjør, men hva meg angår, gi meg friheten eller gi meg døden!

Når det gjelder dagens kamp, er følgende observasjon like viktig som den var for de kjempende i den amerikanske revolusjonen – det gjelder alle konflikter av denne typen: «Vi må alle henge sammen, eller så kommer vi til å bli hengt hver for oss.»

Det er selvsagt et faktum at den herskende klassen har investert mye tid og en stor del av sine omfattende ressurser i atomiseringen av samfunnet. Disse psykopatene og deres marionetter har styrt vår oppmerksomhet mot enhver mulig skillelinje – klasse, rase, kjønn, religiøs tro, politisk tilhørighet og ethvert annet skille som man kan komme på – som et ledd i en bevisst strategi for å få massene til å gå i strupen på hverandre og å avholde dem fra å stå opp mot sin sanne fiende: globalistene selv. Og vi må konstatere at disse personene som har tatt mål av seg til å kontrollere hele verden, har hatt stor suksess med denne splitt og hersk-strategien.

Splitt og hersk fungerer bare når folk ikke er bevisste på de som styrer.

Det er dermed åpenbart at det disse globalistene frykter mest, er at masser av mennesker samler seg i opposisjon til det dypt upopulære tøvet som uttalelsene til deres såkalte ledere representerer.  Derfor bruker pudlene deres i hovedstrømspressen og i den akademiske verden nå så mye tid og energi på å svartmale dagens «populisme». I tilfelle du ennå ikke har lagt merke til det, har alle flosklene som politikerne har kommet med om «frihet» og «demokrati» vært nettopp det: floskler for å få folk til å støtte deres politiske agenda. Når folk avviser denne agendaen, er de samme politikerne raske med å kassere ordene «frihet» og «demokrati» og assosiere dem med «rå populisme» og «pøbelstyre».

Ja, det er på tide å forkaste det dumme, kunstige skillet mellom høyre og venstre og andre kiler som så lenge har splittet oss. Forestillingen om at grupper som ikke er enige med hverandre, kan slå seg sammen for å forsvare seg mot den eksistensielle trusselen som de er utsatt for, er ikke en urealistisk ønskedrøm. I Frankrike for eksempel slo den populistiske høyresiden seg sammen med den populistiske venstresiden for å forhindre at Covid-reisepasset ble innført i landet.

Det kan lykkes. Det må skje. Det finnes ikke noe alternativ. Vi må begynne med å bygge opp en massebevegelse mot Agenda 2030 før løkken strammes om halsen vår, og vi befinner oss i klørne på dette teknokratiske kontrollsystemet. Uavhengig av om vi selv nå er rammet av det eller ikke, må vi være klar over at dette er noe som snart vil innhente oss om vi ikke nå står sammen og forsvarer oss.

Og, heldigvis for oss, er det nettopp det som skjer.

Over hele Europa reiser mennesker seg i solidaritet med de nederlandske bøndene. Tyske bønder hjelper nederlandske bønder med å blokkere den tysk-nederlandske grensen. Italienske bønder demonstrerer under mottoet: «Vi er ikke slaver, vi er bønder!» Polske bønder protesterer i Warszawa. Til og med kanadierne deltar og bærer under sine frihetsmarkeringer skilt med påskriften: «Jeg står sammen med de nederlandske bøndene.»

Og akkurat i denne uken har det dukket opp en ny video, hvor det oppfordres til verdensomspennende protester til støtte for de nederlandske bøndene. Under parolen «The World is Going Dutch» sammenligner videoen dagens motstandsbevegelse med de fredelige motstandsbevegelsene i det tjuende århundre og oppfordrer mennesker rundt om i verden til å vise solidaritet med de nederlandske bøndene på en verdensomspennende protestdag den 23. juli.

En stor oppvåkning finner sted. Barrierene mellom folk faller etter hvert som det blir mer og mer klart at det her handler om en global agenda, og at det bare er et tidsspørsmål før de urettferdighetene som vi ser blir begått mot mennesker rundt om i verden, også vil komme til å ramme oss. Mange skjønner nå at en grense har blitt trukket, og at det er på tide å gjøre motstand.

Vi er nå alle nederlandske bønder.

Oversatt av Rune G.

Redaksjonen har lagt til bilder m/tekst

https://corbettreport.substack.com/p/were-all-dutch-farmers-now

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

6 kommentarer. Leave new

 • Cherie Solfjeld
  22 juli 2022 10:43

  Som småbonde vet jeg at få bønder i nabolaget vet om det som skjer i Nederland.Det forteller noe om norsk media?
  Er det noen som vet om det blir arrangert noe i Norge 23/7 ?

  Svar
 • Stig Engelsen
  23 juli 2022 11:22

  Det blir demonstrasjon Iversen i dag klokken 13.00 ✨️❤️

  Svar
 • Stig Engelsen
  23 juli 2022 11:23

  I ❤️❤️Bergen ❤️❤️ skulle det selvfølgelig stå.

  Svar
 • Northern Light.
  23 juli 2022 17:33

  Alex Newman: Hvordan FNs 2030-agenda dikterer dagens landbrukspolitikk.

  Krigen mot bøndene er en del av en større agenda mot en ny verdensordning. Det er nå åpenbart at det er et samordnet og orkestrert angrep. FNs teknokrater bruker frykt for å drive verden til en bærekraftig utvikling, også kjent som teknokrati. (Fra TN).

  FNs 2030-agenda for bærekraftig utvikling dikterer regjeringenes politikk for å begrense husdyrhold og omforme matforsynings-systemene i flere deler av verden, sa Alex Newman, en prisvinnende journalist som har skrevet om dette i over et tiår. 2030-agendaen er en handlingsplan utformet av De Forente Nasjoner (FN) for å nå 17 mål for bærekraftig utvikling (SDG). Målene og 2030-agendaen ble vedtatt av alle FNs medlemsland i 2015.

  Daværende generalsekretær i FN Ban Ki-Moon kalte 2030-agendaen «den globale erklæringen om at vi er gjensidig avhengig av hverandre,» sa Newman i et nylig intervju. «Etter min mening var det et direkte angrep på vår uavhengighetserklæring. Så i stedet for å være uavhengige nasjoner, vil vi alle nå være gjensidig avhengige.»

  2030-agendaen «dekker alle sider av menneskelivet, hvert side av økonomien,» også global omfordeling av rikdom, ikke bare innenfor nasjonene, men også blant nasjonene, sier Newman. Agendaen «sier spesifikt at vi må endre måten vi forbruker og produserer varer på,». Mål nummer to på 2030-agendaen handler spesifikt om mat.

  I september 2021 arrangerte FN Food Systems Summit, om behovet for å «utnytte kraften til matforsynings-systemer» for å nå alle de 17 bærekraftige utviklingsmålene innen 2030, ifølge FN. «Alle må handle og samarbeide for å omforme måten verden produserer, konsumerer og tenker på mat,» heter det i uttalelsen.

  Overtakelse av jordbruksland.
  Agendaen for bærekraftig utvikling dukket opp på 1970-tallet da FN presenterte den på en konferanse i Vancouver, Canada, i 1976. Konferansen, som var den første FN-konferansen om menneskelige bosettinger kjent som Habitat I, vedtok Vancouver-erklæringen, en rapport som ga anbefalinger for FNs medlemsland.

  Newman siterte et utdrag: «Land kan ikke behandles som en ordinær eiendel kontrollert av enkeltpersoner og underlagt markedet. Privateid land er også et hovedinstrument for akkumulering og konsentrasjon av rikdom, og bidrar derfor til sosial urettferdighet». Newman sa at etter hans mening, ønsker FN til slutt å kvitte seg med privat grunneierskap. «Vi ser dette over hele verden, dette skjer ikke bare i Nederland.»

  Han mener det pågår en krig mot bønder og gårdbrukere, spesielt de som er uavhengige eller de som ikke er en del av systemet. «De ønsker å fjerne småbønder, til og med mellomstore bønder fra deres jordeiendommer, og de ønsker å få det hele under kontroll av disse fascistiske offentlig-private partnerskapene».

  Newman ga noen eksempler: Det kinesiske regimet tvinger bønder til å flytte til megabyer, bønder drepes i Sør-Afrika, og Securities and Exchange Commission (SEC) i USA foreslo en ny regel som kan gjøre at små og mellomstore bønder går konkurs. I Mars foreslo SEC en forskrift som «ville gi børsnoterte selskaper mandat til å rapportere om sine karbonutslipp og annen klimarelatert informasjon». Som en konsekvens vil alle selskaper i virksomhetens forsyningskjede til et børsnotert selskap måtte rapportere sine karbonutslipp og klimarelaterte data.

  Senatorene Tim Scott og John Hoeven fikk 30 lovgivere til å oppfordre SEC til å oppheve forslaget, og kalte det en «regulatorisk overskridelse». «Å påtvinge regulerings-overskridelser på bønder faller utenfor SECs kongressutstedte myndighet,» sa de. «Kravet om å rapportere karbonutslipp etc vil belaste små, familieeide gårder betydelig.»

  American Farm Bureau Federation sa at den foreslåtte regelen vil gi betydelige kostnader for bøndene fordi de ikke har team med advokater som store selskaper. Dessuten kan det presse små og mellomstore bønder ut av virksomheten og tvinge matforedlingsselskaper til å lete etter landbruksråvarer utenfor USA. «Hvis du styrer matforsyningen, styrer du alt,» sa Newman.

  Fra The Epoch Times, publisert 22 Juli, skrevet av By Ella Kietlinska og Joshua Philipp.
  Oversatt fra engelsk, noe redigert. Linker i orginalartikkelen.
  Orginalartikkel: Alex Newman Explains UN Agenda 2030 Behind Farming Restrictions.

  Svar
  • Jeg skal ikke motsi deg NL ,men vil tillegge at det også er en annen kamp som bönder i hele verden förer mot globalistforetakene.
   Mange bönder har bukket under,de har kjempet for retten til å bruke sine egne frö og knoller,de har kjempet for å unngå å bruke spröytemidler og kunstgjödsel,men globalisforetakene har knust de.
   Vi i Vest tar som en selvfölge at vi til lunsj skal ha oss en 150 grams hamburger med rikelig pommes frites og masse dressing,gjerne med en halv liter cola.
   Det vestlige overforbruket er formidabelt så en bedre fordeling synes jeg er på sin plass selv om jeg absolutt ikke synes om hverken Gunhild Stordalen,Agenda 2030 eller Wef som vel er samme sak.
   Idag så jeg en artikkel i söppelmedia om to eldre mennesker avbildet på en badestrand og som spiste rundstykker og skriften under bildet sa at de syntes det var for dröyt med 50 kroner for ett rundstykke.
   Jeg kan huske at da jeg var ung og yngre smörte mamma nistekurv og matpakker og termos og röd saft gjorde susen,disse familiturene var ukas höydepunkt og jeg minnes de enda med glede.
   Det er et slikt familieliv og samfunn jeg håper skal komme tilbake,men desverre i konkuranssesamfunnet har vi glemt våre gode verdier,alt ofret på grådighetens alter,vår egen moral har blitt definert og formet av andre.
   Moral er rare greier,kamelspiserne på storting og regjering lager lover og regler,er det folks oppfatning at de har höy moral ?.

   Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Noen er ganske kunnskapsløse:

Slike folk leder nå europeiske stater.

Forrige innlegg

Putin: Gassen er klar, bare forsyn dere!

De vestlige lederne vil heller la befolkningen fryse.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.