POSTED IN Coronavaksiner

Blir vi egentlig mer beskyttet?

Tallene viser det åpenbare: Covid-vaksiner beskytter ikke mot alvorlig sykehusinnleggelse og død.

7 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Av Dr. Pierre Kory.

CDC-data viser at det ikke er statistisk gyldige bevis for at de forhindrer alvorlig sykdom eller dødsfall hos barn. Nåværende mRNA-injeksjoner ble basert på den opprinnelige Wuhan-stammen, og ble ikke testet for nåværende varianter i kliniske studier. Noe som reiser spørsmålet om hva som kan oppnås ved å vaksinere små barn med en utdatert vaksine.

I Irland, i mars 2022, under den mildere Omicron-variantbølgen, var det flere innleggelser på irske sykehus enn på noe tidspunkt de foregående 12 månedene. Dette skjedde til tross for at nesten 95 % av alle voksne i Irland var fullt vaksinert, og nesten 100% av de eldre var vaksinert og hadde fått booster-vaksiner.

I Skottland, på side 29 i deres nylige nasjonale covid-rapport, viste tallene at de vaksinerte var døende og ble innlagt på sykehus i et høyere antall enn de uvaksinerte. Merk at Skottland siden har tatt beslutningen om å ikke lenger publisere disse tallene, på grunn av «bekymringer om at de blir feiltolket». Jeg synes det er urovekkende at beslutningen om å slutte å publisere disse tallene, skjedde først etter at de fant at covid- vaksinen hadde en negativ effekt mot alvorlig sykdom og død.

I Israel erklærte direktøren for et større sykehus nylig at de fullvaksinerte ikke er beskyttet mot alvorlig sykdom.

NSW Health i New South Wales, den mest befolkede av australske stater med 8,1 millioner innbyggere, rapporterte at 97 av 98 covid-dødsfall som skjedde i løpet av de to foregående ukene ( juni og august -22) var fullvaksinerte personer. Dessuten så de at de som hadde fått tre doser hadde størst risiko for innleggelse på sykehus, bli overført til intensivavdelingen og for død.

Disse tallene stemmer overens med den nylige rapporten publisert i New York Times, som sa at «til tross for et høyt nivå av vaksinasjoner blant eldre mennesker, drepte covid dem med mye høyere hastighet under denne vinterens Omicron-bølge enn i fjor. Jeg må legge til at disse høyere dødsratene hos eldre også sees etter booster-vaksiner.

The Lancet er et britisk medisinsk tidsskrift. Bildet er av omslaget til volum 393, 2. Mars 2019.

Konklusjonen fra en fersk dansk studie i det prestisjetunge Lancet, fant at i en langtidsoppfølging av over 74 000 voksne deltakere i Moderna- og Pfizer-studiene, var det ingen reduksjon i dødelighet av alle årsaker fra de to mRNA-injeksjonene.

I en nylig, stor Veterans Administration-studie, oppdaget etterforskere urovekkende bevis: innen seks måned etter at de ble smittet av SARS-CoV-2, og utover de første 30 dagene av sykdom, hadde vaksinerte personer som ble smittet på ny en høyere risiko for død.

NATURLIG IMMUNITET.
Den siste gjennomgangen av tall som støtter beskyttelse fra naturlig immunitet, samlet fra over 150 forskningsstudier, fant at naturlig immunitet ga lik eller overlegen beskyttelse mot ikke bare å pådra seg sykdommen, men også mot sykehusinnleggelse og død.

Videre er det mye mer sannsynlig at vaksinerte blir smittet igjen, sammenlignet med de med naturlig immunitet. I alle aldersgrupper fant CDC at naturlig immunitet ga lik beskyttelse mot sykehusinnleggelse.

Basert på de mest oppdaterte tallene, gir mRNA-vaksiner mot Omicron enten en raskt avtagende effekt eller negativ effekt, og de beskytter ikke lenger mot alvorlig sykdom. Min tolkning av disse tallene er at de ser ut til å øke risikoen for alvorlig sykdom og død. Jeg vil råde til ekstrem forsiktighet, gitt at utbredelsen av B4/5-varianten i USA for øyeblikket ser ut til å dobles hver uke den siste måneden (mai-22), og nå utgjør den omtrent 8 % av tilfellene.

Når det gjelder den nåværende varianten B4/5, er min erfaring og mitt nettverk av kollegers erfaring, at de vaksinerte får mer alvorlige sykdommer, og reagerer mindre positivt på kombinasjons-behandlinger mot virus og betennelser.

Fra Viligant News, publisert 31 januar 2024.
Oversatt fra engelsk og forkortet. Linker og oversikter i orginalartikkelen. Oversatt av Northern Light.
Orginalartikkel: The Data is Clear: Covid mRNA Vaccination Does Not Protect Against Severe Hospitalization And Death.

Forsidebilde: Wikimedia Commons

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

7 kommentarer. Leave new

 • Jeg har 9 barnebarn. Unskyld de skal heretter benevnes som 9 karbonavtrykk.
  Iflg. Den nye normalen.

  Svar
 • «Om ikke lenge vil folk ikke lenger kunne ressonere eller tenke selv. De vil kun være i stand til å etterape det de hørte på nyhetene kvelden før.» …uttalte Zbigniew Brzezinski

  Svar
 • Så nå kommer kampen om tallene for fullt. De som styrer media vinner?
  Plutselig død. Legene er forundret?
  Galloperende kreft. Legene uten svar.?
  Økning av slagpasienter. Legene?
  Økning av hjerteinnfarkt. Legene?
  Myokaraditt. Legene?
  Guillan-Barre’ Syndrom. Legene?
  Økning av Nevrologiske lidelser.
  Legene er forbauset.
  Sterkt svekket imunforsvar. Legene?
  Unge trente idrettsutøvere faller om og dør. Legene er forundret.
  Fruktbarheten synker radikalt. Legene er forundret.
  Anntall dødfødte barn er økende. Legene er forundret.
  Øknig av ansiktslammelse.
  Legene er like forundret.

  Svar
 • «Ethvert hjerte synger en ufullstendig sang inntil et annet hjerte hvisker tilbake. De som ønsker å synge vil alltid finne en sang.» ..sagt av en som ble latterliggjort for lenge siden. Han sa og: «Vi kan lett tilgi et barn fordi det er redd for mørket, men ikke det tragiske når voksne er redd for å bli opplyst.»
  Siste: «Om du ikke interesserer deg for regjeringens affærer, er du dømt til å leve under idioter’s styre.»

  Svar
  • Flotte/viktige ord, alt sammen, Olav B.

   Og dette :

   » «Vi kan lett tilgi et barn fordi det er redd for mørket, men ikke det tragiske når voksne er redd for å bli opplyst.»

   Burde henge innrammet på veggen i alle hjem.

   Svar
 • Artikkelen nemner spesifikt covid-«vaksinane» og streifar sovidt innom diabetes type 1. Begge er definitivt verdt ein lengre artikkel frå mi side, men eg skal kort oppsummere følgjande fakta: For at ein vaksine skal fungere, føreset det at immunforsvaret fungerer. Det føreset òg at det faktisk er ein vaksine ein lèt seg injisere med. Covid-sprøyta følgjer ikkje dette kriteriet.

  Diabetes type 1 er ein autoimmun tilstand der bukspyttkjertelen (pancreas) misser evna til å produsere insulin. Insulin si oppgåve er å frakte sukker frå blodet og inn i cellene, der cellene kan nyttiggjere seg energien. Insulin opererer dermed som «hamnearbeidarane» som fraktar sukker inn i cellene frå blodet. Dersom hamnearbeidarane ikkje gjer jobben, blir sukkeret flytande rundt i blodet, der det kan gjere skade på blodårene og spesielt kapillærane. Dette fører til nerveskade på lang sikt, gjennom mellom anna nummenheit, koldbrann (gangren) og diabetisk retinopati, som kan føre til blindheit. Diabetes type 2 er ei «mildare» utgåve av diabetes, der det er snakk om insulinresistens, altso at «hamnearbeidarane» nøler med å rykkje ut når dei ser at «varene» (blodsukkeret) hopar seg opp ute på dokken.

  I utgangspunktet snakkar vi om svikt i immunforsvaret, og ingen taper på å halde det ved like ved hjelp av til dømes fornuftig kosthald, fysisk aktivitet og tilstrekkjeleg inntak av D-vitamin. Sjølv tek eg dagleg D-vitamin, C-vitamin, magnesium og B-vitamin, i tillegg til multivitamin.

  Svar
 • Northern Light.
  4 februar 2024 18:23

  Thailands Bangkok Post, en ledende hovedstrømpresseavis, advarer mot å ta flere covid-vaksiner.

  Flere covid-injeksjoner kan svekke immuniteten og føre til kreft og hjernesykdommer, rapporterer thailandsk hovedstrømpresse.

  Av Rhoda Wilson.
  Bangkok Post er Thailands ledende engelskspråklige dagsavis som er tilgjengelig i trykte og digitale formater. I 2019 fikk Bangkok Posts nettsted 84,7 millioner sidevisninger og ble åpnet av rundt 16,7 millioner mennesker. I 2021 slo det seg sammen med New York Times og Wall Street Journal for å produsere artikler i de daglige forretningsdelene av avisen. Dette gjør at Bangkok Post er godt plassert i hovedstømpressen.

  Den 14 januar 2024 publiserte Bangkok Post en artikkel med tittelen: Chula, Rangsit (universiteter): «Long Covid, vaksiner kan forårsake sykdom og død». At tilstanden kalt «long covid» eksisterer har det vært i tvil om en stund. For eksempel, i november 2021, fant en fransk studie at deltakere som ble bekreftet i laboratorietester for å ha hatt en covid-infeksjon, bare led av vedvarende anosmi eller tap av luktesans, det var ingen andre symptomer assosiert med «long covid».

  «Vedvarende fysiske symptomer etter covid-smitte bør ikke automatisk tilskrives SARS-CoV-2, en fullstendig medisinsk evaluering kan være nødvendig, for å forhindre feilaktig å tilskrive viruset symptomer, konkluderte studieforfatterne.

  Fordi det ikke er noe bevis for at «lang covid» – som har blitt utpekt som å ha flere langsiktige symptomer assosiert med det – eksisterer utenfor den «offisielle fortellingen», fokuserer vi vår artikkel på hva Bangkok Posts artikkel sa angående covid-injeksjoner. Dessuten nevnte hoveddelen av Bangkok Posts artikkel bare «long covid» to ganger, resten av artikkelen gjelder helseskader forårsaket av covid-injeksjoner.

  Bangkok Post er kanskje blant de første av hovedstrømmediene i verden som publiserer helseskadene forårsaket av covid-injeksjoner og tildekkingen av dem, uten å kalle de som slår alarm om det for «konspirasjonsteoretikere». «Flere covid-vaksinasjoner kan la skjulte sykdommer blusse opp, svekke immuniteten og føre til kreft og hjernesykdommer, ifølge forskning fra Chulalongkorn og Rangsit universitetene, uttalte Bangkok Post.

  Advarselen kom fra professor Dr. Thiravat Hemachudha, direktør for Thai Røde Kors Emerging Infectious Diseases Health Science Center ved Chulalongkorn University, og Panthep Puapongphan, dekan ved College of Oriental Medicine ved Rangsit University. Prof. Thiravat og Panthep sa at det var forsøk på å skjule data om menneskene som fikk bivirkninger og ble drept av covid-vaksiner, og at det offisielle antallet personer som fikk helseskader av covid-injeksjoner derfor var urealistisk lavt. Som et resultat er mange mennesker uvitende om at covid-«vaksinene» har gitt dem bivirkninger, og de har derfor ikke vært i stand til å finne riktig behandling.

  Prof. Thiravat og Panthep sa også at Thailands dødelighet har økt sammenlignet med nivåene før og under covid-pandemien. De oppfordret til en undersøkelse for å fastslå om økningen i dødsfall var relatert til covid-injeksjoner. Studier i andre land viste at covid-injeksjoner drepte noen mennesker, med skader på hjerte og karsystemene deres, inkludert hjerte, blod og luftveier, sa prof. Thiravat og Panthep. I tillegg fant Det medisinske fakultet ved Chulalongkorn University, at nesten 100 mennesker som ble covid-vaksinert hadde betennelses- og proteintilstander som indikerer hjernesykdommer, med noen som allerede viste symptomer på hjernesykdom.

  Prof Dr Thiravat og Panthep bemerket også at Ramathibodi Hospital, da de refererte til et forskningsprosjekt ved Det medisinske fakultet ved Mahidol University, sa at etter en tredje covid-injeksjon hadde noen mennesker svak T-celleimmunitet. Dette betyr at flere vaksineringer kan svekke immuniteten, sa de. De virkelige dataene bør gjøres tilgjengelige for folk, slik at folk kan ta informerte beslutninger om hvorvidt de skal ha en vaksinasjon eller ikke, sa de. Samme dag som Bangkok Post publiserte sin artikkel, publiserte Thailand Medical News en artikkel som berømmet Bangkok Post for å presentere dekningen av mulige helseskader av vaksiner, og øke offentlig bevissthet om disse problemene.

  Fra Epoch Times, publisert 18 januar 2024.
  Oversatt fra engelsk og forkortet. Linker i orginalartikkelen.
  Orginalartikkel: Multiple covid injections could weaken immunity and lead to cancer and brain disorders, Thai corporate media reports.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Brukes Ukraina som en forsøkskanin av USA?

Kiev-regimet sammen med WEF lanserer et program for å fullstendig digitalisere ukrainske innbyggernes liv.

Forrige innlegg

USA vil bombe Iran fordi landet har produsert missilene som drepte tre USA-borgere i Jordan.

Kan Russland bombe USA når USA-våpen dreper russere i Ukraina?

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.