POSTED IN Norge, Økonomi

Blir Ola og Kari Nordmann valgt vekk?

Dyrtiden i Norge er en villet politikk.

10 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Av Northern Light

Det mangler ikke penger i Norge, det mangler vilje blant finanskapitalens politikere til å bruke dem på egen befolkning. Som i andre vestlige land skyfles pengene ut av statskassene, og over til storkapitalen prosjekter, som covid, grønn energi og Ukraina blant annet, hvor de hvitvaskes. Selv representanter i kongressen har sagt at 90 prosent av «hjelpen» til Ukraina går tilbake til det militær-industrielle komplekset.

BlackRock er en multinasjonal fondsforvalter, og verdens største kapitalforvalter. Bildet over viser hovedkontoret deres i New York.

Storkapitalens politikere her i Norge, vil gi over 75 milliarder til sitt eget slag med «hjelpen» til Ukraina, som nå administreres av BlackRock. 75 milliarder som kunne ha som skulle vært brukt til blant annet å øke selvbergingsgraden av mat, nå i dag importeres nesten 60 prosent fra utlandet. Finansfolket her i Norge har stilt nesten alle pengene fra Oljefondet til rådighet for Wall Street, og når dollaren faller, faller oljefondet, og det norske folks penger samlet i Oljefondet fra begynnelsen av 70′ tallet blir borte.

Etter hermetikk, som kan spises nå eller om flere år, er et fat råolje en virkelig realverdi, det kan raffineres til drivstoff og brensel, og en kan produsere plast fra det blant annet. Wall Street og deres finansfolk her i Norge har har gitt det norske folk monopolpenger tilbake for kostelige realverdier, noe som blir åpenbart hvis hvis folket skulle forlange å få pengene tilbake.

Fattigdom blant etnisk opprinnelige nordmenn er et resultat av politiske beslutninger. Som bildet fra Frelsesarmeens matutdeling-stasjon viser, er det etnisk opprinnelige nordmenn som for det meste utgjør køene, og som også leter i avfallsdunker etter flasker å pante, det har en kunnet observere i over 10 år tilbake. Det behøver ikke innvandrere fra MENA-land.

Til tross for at køene av nordmenn øker utenfor matstasjonene, fortsetter masseinnvandringen av for det meste ikke-integrerbare fra MENA-land, enda de går rett inn i parallellsamfunn og den passive delen av økonomien hvor de fleste forblir, og som gis boliger som nordmenn må låne til, lån som flere og flere ikke kan betjene. Dyrtiden for nordmenn er en villet politikk, ikke uvitenhet av politikerne.

Finanskapitalens politikere og hovedstrømspresse og media lurte det norske folk med ACER-svindelen. Før ACER kostet en kWh ca 30 øre fra norsk til sør, en riktig pris når det er folket som eier kraftverket og elnettet, de skal betale bare produksjonspris og for vedlikehold, som ble dekket av en pris på 30 øre. Etter ACER bestemmes prisen av spekulanter på en kraftbørs i utlandet, som driver prisen så høyt som mulig for maksimal profitt. Nå koster nå en kWh det mangedobbelte, enda strømmen i stikkontaktene kommer fra samme kraftverk og el-nett, og svake grupper fikk problemer, arbeiderklassens økonomi ble enda mer anstrengt, og lavere middelklasse fikk mindre marginer.

Ida Wolden Bache er Norges sentralbanksjef, og har vært det siden 2022. Her avbildet i 2018

Så har Norges Bank, underlagt FED, solgt kroner for gjennomsnittlig 1,4 milliarder hver dag i over to år, og svekket kronen betydelig i en situasjon hver Norge importerer 60 prosent av maten, og det meste annet. En høyere strømpris gjør all produksjon dyrere, og så setter Norges Bank opp renten, og selv solid middelklasse begynner merke det på husholdningenes økonomi. Ledelsen skylder på ytre forhold, men Norges Bank kunne ha kjøpt gull i stedet for å selge kroner, og styrket Kronen, men det er åpenbart at strategien er at Norge skal gå over til Euro, som gjør Norge til EU-medlem.

Dette er ikke tilfeldigheter. Og helt fra EU ble opprettet, blir de fattige fattigere og de rike rikere. Langsomt i begynnelsen, men nå blir forskjellene større år for år, og stadig raskere. Men så er også EU et globalistisk prosjekt, og globalisme akkumulerer all rikdom og velstand hos en økonomisk elite som vil eie alt i alle land. Det fører til kaos, et kaos de vil bruke for å bygge sin nye verdensordning. Derfor spekulerer finansfolket i alt, også det eksistensielle for folk som mat, drikkevann, energi og bolig. Det er ikke nok for storkapitalen å tilrane seg nasjoners landressurser og aktiva med hjelp av sine politikere, også det eksistensielle for folk vil de eie.

Dyrtiden er konstruert, og med gjeld-, rente- og inflasjonsvåpenet og en slu EU-klima og energipolitikk vil de ta boligene fra de fleste under øvre middelklasse. De beste ønsker til alle for det Nye Året, men forvent ikke annet enn at den globale storkapitalen utrettelig og nådeløst vil fortsette med sin strategi, til de har fått sin nye verdensordning hvor kapitalen har tatt over statens oppgaver.

Forsidebilde: Unsplash

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

10 kommentarer. Leave new

 • Dette er en helt korrekt beskrivelse av samfunnsutviklingen. Agenda 2030 er ingen konspirasjonsteori. Du finner den beskrevet på regjeringens hjemmesider. Og på WEF’s hjemmesider. Norges utenriksminister har selv vært direktør for Klaus Schwab. Vesten skal fattiggjøres til fordel for jordens u-land. Alle skal være like fattige worldwide. Bare slik blir det mulig å styre oss alle under en verdensregjering administrert under samme FN-paraply. Vi snakker Adolf på stereoider.

  Svar
 • Slik er virkeligheten dessverre. Her er en link med Catherine Austin Fitts hvor hun beskriver hvordan vi kan trykke tilbake for å stoppe utviklingen. Vi har ikke lang tid på oss!
  https://rumble.com/v443gri-pushback-to-tyranny-and-control-increases-in-2024-catherine-austin-fitts.html

  Svar
 • Kun 55 på stortinget som stemte imot avskaffelsen av grunnloven og individers råderett over egen kropp unner jeg livet.

  Hvor har de tenkt å gjemme seg når oppgjøret kommer? Under jorden, i en bunker, der solen aldri skinner, hvor de hører hjemme. Er de sultne? No problem; lab-kjøtt kan sikkert produseres under lampelys, og kakerlakker kan de få som snacks til de spyr. Hvor skal de gjøre av sin egen bæsj? Den kan de drite til de flyter opp til overflaten. Litt uvel? Pfizers folk er jo der nede med dere, så de kan sikkert gi kuren: Endlösung for folkets fiender.

  Svar
 • MENAlendere og ukrainere må flykte, og hvorfor? For vesten bombet deres hjem i grus, for å innføre demokrati og våre regelbaserte verdier, hurra.
  I det siste har jeg truffet flere russere som helst ikke vil si at de er russere.
  Fiendtlige oppfatter de oss som, and I don’t blame them, men jeg sier: det er oss det er noe i veien med, ikke dere. Ikke regn meg lengre som norsk hvis de som styrer er representative. Hyklernasjonen over alle, fredspriser kan brukes som dopapir.
  På grensen i nord og våre øyer enda lengre nord kom russere og nordmenn overens helt greit. Da trailersjåfører fra «fienden» fikk sperret sine konti og ikke visste sin arme råd viste nordlendinger vilje og ønske om å hjelpe.
  Sånn er de beste av oss.
  De verste av oss styrer, og vi er godt representert:
  Erna i GAVI,
  Børge i WEF,
  Jens i NATO.
  Gro eklest av alle.

  Svar
  • Og den kommende konge er en Young Global Leader; han har vært i skole hos Schwab, sønnen av Eugen Wilhelm Schwab, leder av Escher Wyss AG, sjefen for tungtvannet på Rjukan.
   På statuen av Joachim Rønneberg i Ålesund står teksten:
   FRED OG FRIHET ER INGEN SELVFØLGE.

   Svar
  • Torfinn Slettebø
   4 januar 2024 14:34

   Prima kommentar frå «e» denne gongen! Behandlinga vår av Russland og russarar er skammeleg.

   Støre stolar ikkje på oss. Kvifor skulle me stola på han og medarbeidarane hans?

   På to år har Støre no greidd å inngå to hemmelege militær-avtalar med USA. Amerikanarar får vita, men ikkje norske borgarar. Støre stolar meir på amerikanarar enn på nordmenn. Difor fortener han 0 tillit frå nordmenn.

   Svar
 • «Wall Street og deres finansfolk her i Norge har har gitt det norske folk monopolpenger tilbake for kostelige realverdier»

  Dette har jeg sagt i mange år allerede. Norge har gitt bort arvesølvet sitt i bytte for verdiløst papir. Når finans-kollapsen kommer (for ingen må lure seg selv: den kommer), da vil nasjonen Norge hele sin «såkalte» rikdom være forduftet. Tilbake vil vi sitte kun med et overdimensjonert byråkrati og en ikke bærekraftig (u)velferdsstat. Det vil bli en sur svie for å si det sånn.

  Svar
 • «FRED OG FRIHET ER INGEN SELVFØLGE»
  Nei det er det ikke. Det koster innsats fra oss alle. Våkenhet for hva/hvordan politikere/bankfolk konspirer mot folket de er satt til å betjene. Vi ser hvordan Problem-Reaksjon-Løsning, blir brukt gang på gang for å dreie utviklingen i makthavernes retning. Vi styres av en mafia. Jeg traff en «dame på nettet» som er langt inne i studien av denne mafiaen. Whitney Webb har forsket på blekksprutens tentakler og hvor de leder hen. «Slangens hode» hvem er det? Videoen tar for seg Maxwell/Epstein og menneskesmugling. Mossad/CIA. Nettverket til drittsekkene er omfattende. De finner hverandre.
  https://rumble.com/v3s8dd4-head-of-the-snake-wexner-maxwells-mossad-and-mega-group-exposed-pvpgurl.html

  Svar
 • «Dyrtiden er konstruert, og med gjeld-, rente- og inflasjonsvåpenet og en slu EU-klima og energipolitikk vil de ta boligene fra de fleste under øvre middelklasse. »

  Det er underlig hva politikere kan gjøre I Norge for å ødelegge innbyggernes velstand.
  – Uten å fysisk bli kastet ut av Løvebakken og miste all makt!

  Hvis hvem som helst andre private hadde gjort noe liknende mot oss, så hadde vi reagert, fysisk!

  Først selger Ap-Støre mye av vannkraften til innbyggerne i vinterlandet Norge , til andre varmere land. – For å få penger inn i statskassa. Så avgiftbelegges resten, slik at innbyggerne må fryse, og alle priser/utgifter på produksjon, transport og varebeholdning selvfølgelig stiger.

  Deretter brukes denne prisstigningen til å proklamere ‘inflasjon’ , så rentene , etter økonomiske teorier, kan settes opp. ( – slik bakmennene i USA/Israel ønsket. Det skulle hentes hjem åger. )

  1. Kunstig satt opp vannkraftpris.( Produksjonsomkostningene er ikke økt og vi hadde/har vannkraftenergi nok, til innbyggerne og eksisterende næringsliv sitt behov. I våte som i tørre år.)
  2. Unødvendig renteøkning. ( Det var/er ingen inflasjon.)

  Altså en villet politikk. Et kaldt beregnet røveri, pakket inn i politiske termer.
  Så innbyggerne i vinterlandet Norge altså må fryse, frykte å miste boligen, og videre nødvendig boligbygging stopper opp.
  Hvem er disse politikerne sine herrer, egentlig?

  At Ap-Stoltenberg brukte våre forsvarsfly for å bombe innbyggerne og myrde deres statsleder, i Afrikas best fungerende land. Et land som ikke angrep andre land, men som bare prøvde å slå tilbake USA/Israel sine ‘opprørsbevegelser’ i landet, – og så stjal alt gullet til Libya…
  ..Er vel en digresjon.
  Likeledes at vår allierte USA, og Norge, tok med seg Afghanistans statskasse etter at de hadde angrepet og kriget i landet i 20 år.
  Men når vi i Norge ikke reagerer overfor ‘våre’ politikere når de bedriver slik røverpolitikk mot innbyggerne i andre nasjoner …
  Hvordan kan vi så reagere når disse gjør det samme mot oss?

  Hva skal til for at vi skal reagere?
  Hva hadde vi ventet oss?
  – Og hva kan vi forvente oss?
  hvis vi ikke reagerer nå.

  ( Her er det noe rart på derimot.no Det er nesten umulig å få inn et innlegg.)

  Beskjed:

  Det er spamfilteret som er en smule dum, den sender noen kommentarer som ikke er spam til spam-mappen.

  Mvh Redaksjonen

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Sikre deg daglig litt motgift.

Derimot.no sitt nyhetsbrev beskytter mot ensidighet og krigspropaganda.

Forrige innlegg

Norsk forsker:

Det høye sykefraværet skyldes vaksinene.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.