POSTED IN Imperialismen, Virkelighetsforståelse

Blir neppe å se på NRK.

Dokumentarfilm om storselskapenes grådighet.

2 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Redaktøren for dette nettstedet (Hva mener partiene) har skrevet en anmeldelse av dokumentarfilmen «The New Corporation» fra 2020 som er en oppfølger til «The Corporation» fra 2003. De store multinasjonale selskapene ønsker å fremstå som samvittighetsfulle, bevisste og ansvarlige, opptatt med å gjøre verden til en bedre plass. Dessverre er dette en løgn, deres fokus er først å fremst på tjene penger for deres eiere. Og denne grådighetsøkonomien tar livet av oss.

Dette er en viktig film, så viktig at norsk etterretning bør se på disse selskapene som ondsinnede terrororganisasjoner som vil overta verden. Mest skremmende er at politikerne ikke ser noen problemer, og elsker å drikke champagne med de rike og mektige.

Reidar Kaarbø
Redaktør

The New Corporation

(all grafikk er hentet fra dokumentaren)

Dokumentarfilmen «The New Corporation» fra 2020 er oppfølgeren til «The Corporation» fra 2003. Den gang spurte man seg: Dersom selskapet er en person, hva slags person er det? Deretter gikk man igjennom en liste som kan diagnostisere en person som psykopat, og dokumenterte hvordan de store multinasjonale selskapene passet inn. De fikk full score som psykopat i testen. Den nye filmen står ved definisjonen og har lagt til et siste punkt på listen.

Diagnosen psykopat:

 •   Ufølsom for andre sine behov
 •   Manglende evne til å inngå varige relasjoner
 •   Hensynsløs ignorering av andres sikkerhet
 •   Svik, gjentakende løgn og svindel for å oppnå fortjeneste
 •   Manglende evne til å erkjenne skyld
 •   Manglende evne til å tilpasse seg sosiale normer og etterfølge lover
 •   Bruk av forføring, sjarm, glatthet, eller falsk egenforherligelse og skryt for å nå sine mål

Den første dokumentaren sjokkerte både selskapene og folk verden over. Og siden den gang har selskapene ønsket å fremstå som samvittighetsfulle, bevisste, ansvarlige, Ikke lenger grådige og egoistiske, de sier de ønsker å gjøre verden til en bedre plass. Virkeligheten er dessverre en annen. For selskaper har ikke mandat til å bruke sine midler til sosiale oppgaver og gjøre verden til en bedre plass, de er designet for en eneste ting: å gi mest mulig fortjeneste til sine eiere, kort sagt: Deres fokus er bunnlinjen og ikke noe annet, uansett hvor mye de forsøker å pakke dette inn i vakre ord.

Selskapene oppfører seg fortsatt som psykopater.

Spillet:

Den nye dokumentarfilmen ser på hvordan selskapene driver sitt spill i verden. Den går inn på hvert av punktene nedenfor og avslører bedraget til selskapene. Her listes bare kort opp punktene i «spillelisten» uten å gå nærmere inn på dem:

 1. Presenter deg selv som en venn og en alliert (Kapitalismen skal redde verden!)
 2. Få folket til å vende seg mot dine motstandere (Det er Staten som er problemet!)
 3. Ikke bidra med din rettferdige andel (Null skatt for selskaper, skatt er for vanlige folk!)
 4. Ta hva du klarer å ta, skap en krise og la løsningen være privatisering. (ALT kan privatiseres, og enhver sektor kan monopoliseres!)
 5. Bruk informasjon for å kontrollere folk ved at selskapene vet ALT om oss og kan bruke dette til å designe sin politikk og kontrollere oss på forførende vis, nå også med AI.
 6. Manipuler folks syn på verden: skap et verdisystem. (Amerikanske verdier = selskapenes verdier!) Direktører må endre verden, ikke regjeringer.
 7. Utnytt ulikhetens fordeler: De rikeste endrer jevnlig reglene til egen fordel, og ulikheten øker.
 8. Kontroller dem som kan kontrollere deg ved at regjeringer mister sin uavhengighet og oppgavene blir overtatt av selskaper. Selskapene må få gjøre som de uten at politikere setter reguleringer over alt. (Selskapene later gjerne som de kan og vil regulere seg selv, men det er i strid med deres målsetting om å skape profitt!)
 9. Bryt alle lover som rammer deg.
 10. Vinn, for enhver pris.

De 12 største selskapene i USA kjører 1100 milliarder dollar i overskudd rett inn i skatteparadiser uten å betale skatt. Vi ser en tilsvarende utvikling i Norge. Det innføres nå nye globale skatteregler for de største selskapene som skal tvinge dem til å betale skatt der de opererer.

https://www.nrk.no/norge/vedum-varsler-ny-skatt-for-de-aller-storste-selskapene-1.16650931

Hva slags verden har vi fått?

Selskapene har ført kloden inn på et farlig spor. Planeten er i fare og har fått mange symptomer på overforbruk og forgiftning. Havene forurenses av plast, regnskogene brennes ned for å skape ny virksomhet som kan gi fortjeneste, kloden er sterkt merket av utslipp både til lands og til vanns, temperaturen stiger og en mengde arter dør ut, både dyr og planter og enklere organismer. Vi har sett skumle resultater av genmanipulering og konstruering av nye virus, og sykdommer spres både blant dyr og mennesker og kanskje fra dyr til mennesker.

Selskapene har tjent enormt på Covid «corporate bailout» der enorm støtte ble gitt enkelt, ubyråkratisk og uten noen vilkår til selskapene mens folkene led. Det antas at noen selskaper i USA til sammen har brukt 1 milliard dollar på å kjøpe tilbake aksjer for å øke kursen under pandemien.

Selskapenes grådighetsøkonomi tar livet av oss, bokstavelig talt. I denne krisen står 100 store selskaper bak 71 % av alle globale utslipp. Samtidig forsøker de å fremstille sitt farlige bedrag: At det er selskapene som kan redde verden.

Det finnes ikke noe oljeselskap som har tenkt å redusere produksjon av kull, olje og gass i nær fremtid, tvert imot vil de produsere så mye som mulig før det blir umulig på grunn av global krise. Grønnvaskingen er en illusjon og en løgn ment for klimaforkjemperne på galleriet.

Men også demokratiet er i fare. For selskapene søker å ta over beslutningsprosessen og styring av regelverket. Det er ikke nok for dem at de i USA finansierer gjenvalg kun av de nøkkelpersonene som danser etter deres pipe. Den finansielle eliten har en makt som overgår demokratisk valgte institusjoner. Selskaper er i ferd med å ligne myndighetene, de blir enheter som vil erstatte regjeringer. Snart blir vi styrt av selskaper som gjør det for profitt.

Er det en ting selskapene ikke tåler, er det begrensninger, innskrenkninger, et regelverk som stiller krav til arbeidsforhold og lønnsbetingelser, til beskatning, til naturen rundt dem, til sikkerhet, til avfallsbehandling, til regler for produksjon, osv.

Media er blitt et talerør og et verktøy for selskapene og eies, ja nettopp, av selskapene. Vi har de siste par årene sett hvordan store mediehus i USA har fremstilt krigen i Ukraina ensidig etter våpenindustriens ønsker. Men også i Norge ser vi tilsvarende ensidig fremstilling i media, påfallende samstemt med USA.

Hva slags verden vil vi ha ?

Nå reiser folk seg mot selskapene verden over. Og selskapene kjemper imot. I kampen mot selskapene og for å redde planeten blir mange drept. Siden 2015 har i snitt fire personer som forsvarer planeten blitt drept hver uke. Det har blitt de 1 % rikeste mot 99 % av verdens befolkning.

Nå ser vi at folk verden over reiser seg mot selskapene. Nye globale skatteregler innføres, og vi ser store demonstrasjoner i by etter by mot forurensning, utbygging, eierskap (landgrabbing, watergrabbing), ressursmisbruk, kamp mot arbeidsforhold og urettferdig fordeling, kamp mot vekst for veksten sin skyld, kamp mot monopolbygging, osv.

Folk engasjerer seg politisk og ser at det er mulig å utgjøre en forskjell, det er mulig å organisere motstand, det er mulig å bli politiker og bidra til en alternativ fremtid, det finnes mennesker som ikke lar seg korrumpere og som tror at det ikke er for seint.

NRK skal ha vist filmen i 2020 (ifølge usikker kilde) og er nå anmodet om å vise den på ny på grunn av høy aktualitet. Svar: takk for forslaget – vi skal se på saken.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

2 kommentarer. Leave new

 • NÅVÆRENDE STATUS FOR KONSPIRATISTEORIER:

  1. C-19-viruset ble konstruert i Wuhan-lab … BEKREFTET
  2. Masker stopper ikke covid-smitte…BEkreftet
  3. COVID Vaxxes forhindrer ikke COVID … BEKREFTET
  4. Lockdowns fungerte ikke – forårsaket mer skade.. BEKREFTET
  5. Ivermectin & HCQ er effektive i behandling av COVID…BEKREFTERT
  6. Vaxxene forårsaker skader og hjerterelaterte, som for eksempel myokarditt…BEkreftet
  7. Hunter Bidens bærbare datamaskin og informasjon er ikke forfalsket/alt’d, er hans, og de løy om det … BEKREFTET
  8. Biden Crime Family hentet inn millioner fra fremmede land via dusinvis/falske LLC mens Joe Biden var VP…BEKRÆFTET
  9. Ukraina har et alvorlig nazistisk problem som eksisterer … BEKREFTET
  10. Ukraina hadde USA-finansierte biolaboratorier som jobbet med patogener…BEKREFTET
  11.Valget i 2020 ble rigget mot Trump….VENT
  12. Den amerikanske regjeringen jobbet ulovlig bak kulissene for å krenke 1st Amendment Rights for amerikanske borgere på sosiale medier for å dekke og undertrykke SANNHET og om de ovennevnte 11 punktene…BEKRÆFTET

  Svar
 • Northern Light.
  8 desember 2023 16:19

  Kan du identifisere psykopaten før det er for sent?

  Psykopater er menneskelige rovdyr. Før vitenskapen om psykens tidsalder, ble de kalt onde. I dag er det bare religiøse som bruker betegnelsene ond og ondskap. Psykopater har ond glede av å skade og såre andre mennesker, og manipulere og bruke andre mennesker for sine egne egosentriske formål. De har sterke overtalelsesevner, er manipulerende og eksperter på ødeleggende psykisk terror og ryktespredning. De er samvittighetsløse, skruppelløse, forræderiske, og ufølsomme for lidelsene de påfører sine ofre.

  Psykopater har lav terskel for vold, men begavede psykopater får andre til å gjøre volden for seg, så de slipper å få blod på hendene selv. Slåsskjemper er nesten alltid psykopater, og nyter også å påføre andre fysisk skade og død. Når slåsskjemper velger ut sitt offer på en bar, gjør de det med usvikelig sikkerhet, og vet at offeret vil skylde på selv for at han gikk på den baren den dagen.

  Slåsskjemper eller begavede, uansett er psykopater naturtalenter på å lese andre mennesker. Når en psykopat går inn i et rom med mange mennesker, vet han/hun bare etter noen minutter hvem som er sårbare og har lave forsvarsverker og som de kan herje med, hvem de kan manipulere, sjarmere, og hvem som vil bli deres ektefelle.

  De kan sjarmere nesten hvem de vil, og knuse hvem de vil. De er ofte karismatiske, og mange faller for dem på forskjellig vis. Mange menn underordner seg dem og blir i deres «flokk», hvor de gjør alt for dem, fra å gjøre kriminalitet til å vitne falskt for dem når psykopaten krever det. Mange som kommer inn i karismatiske psykopaters kraftfelt, kommer seg ikke ut igjen. Psykopaten er god på å rose folk de vil skal gjøre noe for seg, og mange opplever at å få ros fra dem er som å bli slått til ridder, og må ha mer. De har en slik virkning på folk.

  I en organisasjon vil psykopaten holde seg inne med overordnede, og hvis han vil en sideordnet eller underordnet til livs, isolerer han vedkommende ved å være sjarmerende overfor alle andre enn offeret. Når offeret skal klage til overordnede, blir det en som psykopaten er venner med og drar på fisketur med. Det ender alltid med at offeret blir hindret i å utføre sine oppgaver, og må slutte eller blir syk.

  Psykopater på filmduken er ofte mye mer dramatiske enn i virkeligheten. Filmsjangeren krever ofte vold. Når du møter dem, kan du få et førsteinntrykk som er overveldene godt. Men det er bare etter en tid psykopatens sanne natur viser seg. Hovedregelen er at når du forstår at du har blitt offer for en psykopat, er det for sent, og han/hun har skadd deg. De oppfører seg vanligvis ikke monstrøst mot folk de trenger for å fungere, som for eksempel familie og stab, noe som gjør at det kan ta for lang tid før en forstår hvor farlige de er.

  Psykopatenes egenskaper gjør dem dessverre godt egnet i politikken og i finansverdenen, og til å klatre til lederposisjoner i offentlig og privat virksomhet. Jo høyere opp i en organisasjon en kommer, jo større blir sjansen for at en treffer på psykopater. Når de oftest er å finne høyt oppe i politikk, finans og media, og som virker sammen som verdensordningen viser, forklarer det hvorfor de rike blir rikere og de fattige fattigere hele tiden, og i et stadig raskere tempo.

  Et par promille eier mer enn over halvparten av verdens befolkning, og deres vanvittig enorme formue, lagt til en enda mer astronomisk rikdom hos bare noen tusen av dem, ville utryddet all fattigdom hvis det ble fordelt. Gitt alle gratis skole og utdanning, grunnleggende helsetjenester, boliger med rimelig standard, rent vann fra springen, avløp, strøm og Internett. Selv når alt har blitt fordelt, ville milliardærene fremdeles hatt milliarder, og mangemillionærene millioner, så rike er den økonomiske eliten.

  Den raske, nådeløse og ustoppelige fremdriften til globalismen og dens nyliberale markedsøkonomi samler all rikdom til denne økonomiske eliten, dreper hundretusener og bringer elendighet til like mange hver dag. Det er bare mulig ved at de som har den monetære makten, politiske makten, mediamakten og rettmakten i århundrer har dannet et tett nettverk, en dypstat i alle vestlige land, ved i politisk posisjon utnevne og ansette hverandre.

  De må være hundre prosent klar over hvilken elendighet de påfører milliarder av mennesker, som bare må bety at de nyter det. Deres ondskap er ikke av denne verden, og da må en kunne spekulere om de ikke er det heller. Det er så en skulle tro de kom fra en rivaliserende sivilisasjon for å erobre Jorden. De anser seg smartere og sterkere en jordens mennesker, og har sterkestes rett til å forvalte og desimere menneskene, og beholde de de vil ha som slaver i deres nye verdensordning, hvor de er i herskerklassen, og jordens mennesker i slaveklassen.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Kinzhal smadrer Patriot.

Plutselig forstod noen i vest at maktbalansen var endret.

Forrige innlegg

Overdødeligheten i landet etter vaksineringen bidro til dette.

Filippinenenes nasjonalforsamling avviser WHO-krav.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.