POSTED IN Ukraina, USA

Blir det et nytt Afghanistan for USA i Ukraina?

USA gir identisk advarsel til Kiev som Kabul fikk.

13 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Kiev får same åtvaring som Kabul fekk før USAs kaotiske sorti, medan Biden gjer førebuingar for eit ukrainsk nederlag – Politico

Posta på kolozeg.org den 25/04/2023

Washington skal ha fortald Kiev det same som dei fortalde Kabul i tida før dei trekte seg ut i 2021. Washington har bede Kiev nedskalere ambisjonane sine, nett slik dei gav det USA-støtta regimet i Kabul råd om før den katastrofale tilbaketrekkinga. Offisielle US-amerikanske tenestemenn leikar i USA med idéen om ein Minsk-liknande våpenkvile dersom Kiev sin storoffensiv ikkje når sine ambisiøse mål. Det kvite hus skal ifølge kjelder ha heilgardert seg, i tilfelle den store offensiven til Kiev ikkje leverer.

Det kvite hus har gitt Ukraina same åtvaring dei gav det USA-støtta regimet i Afghanistan i 2021, rapporterte Politico på måndag, siterande anonyme kjelder i president Joe Bidens administrasjon.

Ifølge avisa har Washington åtvara Kiev mot å spreie troppane sine for tynt eller ha for store ambisjonar. Det er det Biden skal ha sagt til den afghanske presidenten, Ashraf Ghani, ei stund før USA trekte seg ut av Afghanistan og Taliban tok over landet.

Åtvaringa kom i samband med USA sin uro over at den «evig overhengande motoffensiven» frå Kievs styrkar kanskje ikkje på langt nær vil leve opp til forventningane, og såleis blottlegge Biden for kritikk frå både haukar og duer, heime og i Europa.

Politico rapporterte først at Ukraina hadde 100 000 drepne under dei siste 14 månadane. Seinare redigerte dei talet til at det refererte til totale tapstal, inkludert såra og sakna. Mange av Kievs toppsoldatar var «enten sette på sidelinja eller utmatta,» sa avisa etter å ha gått igjennom «historiske mengder» våpen og ammunisjon som sjølv Vestens «vidunderbarn-mediekanal» ikkje greidde halde tritt med.

Nokre US-amerikanske statstenestemenn skal ha lufta idéen om ei framforhandla våpenkvile, og såleis opne døra for at Kiev kan ta opp att angrepa sine etter påfyll av våpen og rekreasjon.

USA var meint å forlate Afghanistan innan mai 2021, ifølge ein fredsavtale som Bidens forgjengar Donald Trump hadde fått til med Taliban. Biden forseinka unilateralt avgangen med fleire månadar. Då dei US-amerikanske troppane byrja trekke seg tilbake, fortalde både Biden og hjelparane hans til journalistane at den afghanske regjeringa ville klare å halde unna Taliban i minst fleire månadar.

Til tross for at Taliban hverken hadde tunge våpen som dette eller flyvåpen tapte USA krigen. (Foto: Kevin Schmid)

Tidlegare denne månaden sleppte Det kvite hus ein rapport som stillteiande innrømmer at mykje hadde gått gale med tilbaketrekkinga, men all skuld vart lagt på Trump og afghanarane sjølve. 

«Ingen byrå føresåg at Taliban skulle ta over på ni dagar,» fortalde talsmann for National Security Council, John Kirby, til journalistar. «Ingen byrå føresåg den raske flukten til president [Ashraf] Ghani … Og ingen byrå føresåg at dei over 300 000 trente og utstyrte afghanske styrkane for nasjonal sikkerheit og forsvar skulle mislykkast i å kjempe for landet sitt, særleg etter 20 år med amerikansk støtte.»

Den av USA væpna og finansierte afghanske arméen hadde overgitt seg til Taliban utan særleg kamp, og Kabul fall den 15. august, før USA greidde å fullføre si feige, kaotiske tilbaketrekking

Biden førebur seg på at Ukraine kan tape

USAs president Joe Bidens administrasjon «førebur seg i det stille på sjansen for» at Ukrainas mykje innvarsla offensiv ikkje vil levere den «totale sigeren» som Kiev ønska seg, rapporterte Politico på måndag, siterande fleire anonyme statstenestemenn.

Medan regjeringa offisielt «uvaklande» støttar Ukraina, har offisielle tenestemenn privat uttrykt frykt for at Det kvite hus kan hamne i ein krysseld av kritikk dersom angrepet ikkje lever opp til forventningane, sa avisa. «Haukane» vil påstå at USA og deira allierte ikkje har gitt Ukraina nok våpen og ammunisjon, medan «duene» vil sjå det som bevis for at Kiev ikkje kan vinne.

«Viss ikkje Ukraina får dramatiske vinstar på slagmarka, så reiser uunngåeleg spørsmålet seg om det er på tide med ein framforhandla stopp i kampane,» sa Richard Haass, presidenten for Council on Foreign Relations, til Politico. «Det er dyrt, vi blir tømde for ammunisjon, vi har andre uføresette utgifter rundt om i verda å førebu oss på.»

Éin statstenestemann, som bad om å få vere anonym, sa at USA hadde levert ei bølge av våpen og utstyr til Ukraina, og «nesten oppfylt» alt som Kiev hadde bede om. Men bak lukka dører er USA «bekymra for kva Ukraina kan få til».

Militæret til USA trur konflikten har køyrd seg ned i ein skyttargravskrig, der ingen av sidene greier å rykke særleg langt eller raskt fram.

Pentagon tvilar no på at Ukraina kan nå målet sitt om å nå Krim, sjølv om militæret enno håpar dei kan «forstyrre» dei russiske forsyningslinjene.

Ein avtale om våpenkvile ville bli seld både til Vestleg og ukrainsk publikum som ei midlertidig våpenkvile, der ein set «døra open for at Ukraina kan vinne tilbake meir av territoriet sitt på eit seinare tidspunkt,» fortalde nokre US-amerikanske offisielle tenestemenn til Politico. Dét har blitt gjort før, med Minsk-avtalen frå 2015 – ifølge nylege tilståingar frå leiarane av Tyskland og Frankrike den gongen –sjølv om avisa ikkje nemnde dét.

Omsett av Monica Sortland

Les artikkelen på engelsk her: https://kolozeg.org/kiev-gets-same-warning-kabul-got-before-uss-disorderly-exit-as-biden-prepares-for-the-ukraine-failure-politico/

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

13 kommentarer. Leave new

 • Torfinn Slettebø
  28 april 2023 9:23

  Men Stoltenberg har andre planar:

  «What is key now is for Ukraine to win the war,» sa han til Baltic Times so seint som i går.

  Berre full militær siger er godt nok for Stoltenberg og Nato. Enno ikkje eit ord om forhandlingar der.

  Svar
  • Reidar Kaarbø
   28 april 2023 13:01

   Det skal så lite djevelskap til for å lage en falsk «hendelse» som gjør at Polen trekkes inn i krigen – og dermed er veien kort for NATO – Norge inklusive – til å kjøre full paragraf 5 krig. USA har skapt slike «hendelser» nær sagt ved hver eneste krig de har ført etter andre verdenskrig. Dersom USA klarer å få til dette også i Ukraina, har Jens Stoltenberg klart å få seg en verdenskrig – med «key» til å ødelegge verden.

   Svar
   • R.K.:
    «USA har skapt slike «hendelser» nær sagt ved hver eneste krig de har ført etter andre verdenskrig. Dersom USA klarer å få til dette også i Ukraina, har Jens Stoltenberg klart å få seg en verdenskrig – med «key» til å ødelegge verden.»

    Ja, Jens Stoltenberg, m. storfamilien, gir seg nok ikke så lett.
    De ser ut til å ha fulgt tidligere planer, ihvertfall fra 2. verdenskrig, ganske nøyaktig når de satte i gang oppmars til denne tredje verdenskrigen.
    Disse påberoper seg å være ‘spesielt intelligente’, – som psykopater gjerne gjør.
    Men fra psykopater kan vi vente oss mye galskap, ikke intelligens. Jeg tror at de med sin manglende selvinnsikt ikke ser forskjellen sjøl.
    Og kontroll over verdensvalutaen og rentene, og verdenshandelen, gir de nok ikke fra seg så lett nå heller.

   • Psykopati går i arv, helt riktig, som Frikar sier. Bilderbergerne inviterer ikke hvem som helst. Disse stormannsgale overvurderer seg selv, og de er dummere enn vi tror. Bare se på Justin Castro og vårt kongsemne.
    Forresten ser jeg Robert F. Kennedy jr. er på Epsteins lolita-express reiseliste.
    USA forbereder seg liksom nå til valg, sånn bare til syns, men debatt? Nei, ikke denne gangen. For Biden har ikke evner til å svare på noe som helst som ikke står skrevet på en lapp, fjotten som egentlig er en skuespiller. Eller klone, vettafaan. Bye bye Vesten, vi er ferdig. Valgte feil side i historien.

   • Ole Dammegård foreslår også at Eskil Pedersen er Jens Stoltenbergs «uekte» barn som så beleilig kom seg vekk på ferja mens sommer-campet ble systematisk massakrert. Av flere «breiviker» på en gang. Bløff bløff bløff over hele linja.

    Kanskje helt tilfeldig og kanskje ikke.

    Jeg er ikke klar på intensjonen, men SÅ mye stemmer ikke med utøya-greia. Flere våpen fyrte av samtidig, sa så mange som ovverlevde eller var på camping rett over fjorden.

    Doesn’t make ense, skurrer på så mange punkter.

   • Polen har latt seg dras med før, jfr. de beslaglagte dokumentene fra det polske utenriksdepartementet som viser at vestmaktene manipulerte til krig i Europa ved å lure polakkene til å provosere Tyskland. https://archive.org/details/Weissbuch_Nr.3_Polnische_Dokumente

    Nå sier sjefen for den polske generalstaben, general Rajmund Andrzejczak at Ukraina har svært små sjanser til å vinne fram i denne krigen, og at «den ukrainske sikkerhetskrisen, som slike kriser generelt, er politiske og økonomiske i natur og strengt tatt ikke er en sak for de militære». Uttalelsen er direkte etter Carl von Clausewitz, riktig observert og generalens ordvalg sier noe om å ikke ønske krig. Men hva vil Polens politikere? https://sputnikglobe.com/20230429/situation-does-not-look-good-for-ukraine-polands-top-general-says-1109953569.html

    Polen holdt sist mars overraskende en militærøvelse rettet vestover «mot en invaderende fiende som baserer seg på etniske tradisjoner», altså en advarsel rettet mot Tyskland om å la Polens gryende stormaktsambisjoner få lov til å vokse i fred. Kanskje skal man videre ta det avviste polske kravet om ytterligere tysk krigserstatning, saboteringen av Nord Stream, koordinert med åpningen av gassrørledning fra Norge samme uke, som ytterligere hint?

   • Ja, T.L:

    » Polen har latt seg dras med før, jfr. de beslaglagte dokumentene fra det polske utenriksdepartementet som viser at vestmaktene manipulerte til krig i Europa ved å lure polakkene til å provosere Tyskland.»
    archive.org/details/Weissbuch_Nr.3_Polnische_Dokumente

    Samme oppskrift nå fra de som satte i gang den forrige. Nå blir altså Ukraina brukt.
    Og bakmennenes redsel er den samme. Frykten over å miste kontrollen over verdensvalutaen, og rentene. – Og verdenshandelen.
    Det var ikke et militært sterkt Tyskland man var redd for. – Men et industrielt sterkt Tyskland. Som bygget opp velstand ved tro på egne arbeidskrefter , ikke penger.
    Et Tyskland som sa nei til, og/eller ville lage et alternativ til gjeldspengesystemet w.w.
    Tenk om alle nasjoner i verden hadde skjønt/oppdaget at dette var riktig vei. Kontroll over egen nasjon; nasjonal- sosialisme. Disse måtte selvfølgelig demoniseres.
    Holocaust- løgnene ble et viktig verktøy i denne demoniseringen.

    Nå er altså Russland og Kina den store redselen, for akkurat det samme.
    ( Libya og ny valuta for Afrika var småtterier i forhold. – Men ideen måtte bort. )
    Og bakmennene er de samme.
    Og ‘fienden’ blir beskyldt/demonisert for det samme som før: ‘Å ville ta over verden’

    Fra de som sjøl ønsker En verden, En leder, og En valuta.
    Og totalkontroll.

 • Northern Light.
  28 april 2023 16:24

  Verden er i endring, men legger Washington nå endelig merke til det?

  Av Ted Snider.
  Nylige oppsiktsvekkende uttalelser fra to tjenestemenn i Biden-administrasjonen antyder at USA endelig oppdager at verden rundt dem er i endring.

  11. april talte CIA-direktør William Burns ved Rice Universitys Baker Institute for Public Policy. I en noe overraskende uttalelse som ikke tidligere har vært så tydelig formulert og uttalt offentlig, sa Burns at vi er i en av «de overgangstider som kommer et par ganger i århundret. I dag har USA fortsatt en bedre hånd enn våre rivaler, men vi er ikke lenger den eneste store aktøren i den geopolitiske blokken. Og vår plassering øverst ved bordet er ikke lenger garantert».

  Burns klassifiserer overgangen som nå finner sted som en «overgang som kommer et par ganger i århundret», gjenspeiler Kinas president Xi Jinpings kommentar til Russlands president Vladimir Putin forrige måned, om at «Sammen bør vi få frem disse endringene som ikke har skjedd i 100 år», og understreker betydningen av det tektoniske geopolitiske skiftet som skjer.

  Det stadig sterkere partnerskapet mellom Russland og Kina har vippet verdens tyngdepunkt mot en multipolar verden. I mars besøkte Xi Putin i Moskva, hvor de ikke bare «bekreftet den spesielle karakteren til Russland-Kina-partnerskapet, men «signerte en erklæring om å utdype det strategiske partnerskapet og de bilaterale båndene som går inn i en ny æra».

  Men det kinesisk-russiske forholdet i den nye multipolare verden er ikke bare bilateralt. Land står i kø for å slutte seg til kinesisk og russisk-ledede multipolare organisasjoner som BRICS og Shanghai Cooperation Organization. Fra oppfordringen til multipolaritet blant de mange afrikanske nasjonene som deltar på Russland-Afrika, en multipolar verdenskonferanse i Moskva i mars, til Saudi-Arabias påstand om at «Vi tror ikke på polarisering eller valg mellom en partner og en annen,» til Indias fortsatte diplomatiske og økonomisk samarbeid med Russland og Kina, til Brasils løfte om å opprettholde og styrke multilateralisme, til Frankrikes overraskende oppfordring om at Europa skal bli en «tredje pol». Land rundt om i verden forlater den USA-ledede unipolare verdenen for nøytralitet i en multipolar verden.

  En av mekanismene for multipolaritet er frigjøring fra monopolet til den amerikanske dollaren. Det meste av internasjonal handel foregår i dollar, og de fleste valutareservene holdes i dollar.

  I den andre oppsiktsvekkende uttalelsen fra en amerikansk tjenestemann, sa finansminister Janet Yellen 16. april, «Det er en risiko når vi bruker økonomiske sanksjoner som er knyttet til dollaren, at det over tid kan undergrave dollarens hegemoni.» Hun forklarte: «Selvfølgelig skaper det et ønske fra Kinas, Russlands og Irans side om å finne et alternativ». Yellens uttalelse antyder at USA begynner å erkjenne at det å unnslippe monopolet til den amerikanske dollaren er også å unnslippe selve USA.

  Russland og Kina driver nå 65 % av sin handel i sine egne valutaer. Kina og Brasil driver nå bilateral handel i sine egne valutaer, det samme gjør Kina og Pakistan. Iran og Russland gjør opp handel med rial og rubler i stedet for dollar, og annonserte nylig at de har omgått det amerikanske finanssystemet ved å koble banksystemene deres sammen, som et alternativ til SWIFT, for handel med hverandre. Saudi-Arabia har sagt at de ser «ingen problemer» med å handle olje i andre valutaer enn amerikanske dollar. Den eurasiske økonomiske union har blitt enige om «en trinnvis overgang» fra å gjøre opp handel med «utenlandsk valuta» til «oppgjør i rubler.» Robert Rabil, professor i statsvitenskap ved Florida Atlantic University, sier at De forente arabiske emirater, Egypt og Israel har beveget seg bort fra amerikanske dollar.

  Brasil har lansert ideen om en latinamerikansk valuta. Og den brasilianske presidenten Lula da Silva spurte nylig: «Hvorfor skal alle land være bundet til dollaren for handel? Hvem bestemte at dollaren skulle være verdens valuta?» «Hvorfor kan ikke en bank som BRICS-banken ha en valuta for handel mellom BRICS-land?» BRICS og SCO vurderer begge å forlate dollaren til fordel for handel med medlemslandenes valutaer.

  De nylige uttalelsene fra Burns og Yellen sier at i det minste er det noen i Biden-administrasjonen, som begynner å legge merke til at verden er i endring. Amerikansk hegemoni er ikke lenger garantert.

  Fra Global Research, publisert 27. april 2023.
  Oversatt fra engelsk, og noe forkortet. Linker i orginalartikkelen.
  Orginalartikkel: The World Is Changing, But Is Washington Finally Noticing?

  Svar
 • Super Konstantin Kisin på Triggernometry, en supersmart jødisk av de beste, stiller spørsmålet:
  hvor mange ble arrestert i Russland for å uttrykke noe feil:
  400
  Og hvor mange i UK?
  3 300
  Hipp hurra for den frie verden! Mens de «folkevalgte» gnåler om den diktatoriske Orban, som nevner fred, nei fysj, det vil vi ikke ha.

  Svar
 • Torfinn Slettebø
  28 april 2023 21:37

  General Sverre Diesen vil «realitetsorientere» Russland. Har han gått i same klasse som Stoltenberg i faget «hovmot»?

  Kanskje er det Noreg som treng realitetsorientering?

  Svar
  • T.S.:
   » Kanskje er det Noreg som treng realitetsorientering?»

   ‘Dette var mens dagens generalsekretær i NATO, Jens Stoltenberg, var statsminister. Heller ikke han og hans regjering forsto at det norske forsvaret måtte rustes kraftig opp. At de både måtte satse mer penger, og sørge for å rigge forsvaret mye bedre. Det var liten grunn til å tro at Putin ville stanse med Georgia. ‘
   vg.no/nyheter/meninger/i/2BXkKq/forsvaret-maa-styrkes

   Dette er jo litt ‘morsomt’. Ihvertfall tragi-komisk.
   ‘Heller ikke Stoltenberg skjønte at det norske ‘forsvaret’ måtte rustes kraftig opp. ‘ :

   Så han tenkte antagelig :
   Blir det mer resurser til forsvaret av Norge hvis vi ANGRIPER Libya, tro. … Og Afghanistan. .. og..
   Hm…. får vi mer forsvar hvis vi bruker Norges forsvars-resurser til ANGREP ?… Hm.
   Og Libya,.. de har jo hverken truet eller kriget mot noen andre land. De har knapt eget forsvar. Hm.’
   ..Ja, dette virker fornuftig. Jeg er jo ikke Ap-statsminister for ingenting.

   Det er ikke rart at Stoltenberg ble sekretær i Nato. Han, og partiet, hadde jo kulturen innebygd.
   Putin ‘vil ikke stanse med Georgia.’ . ;-)
   Hvor vil Stoltenberg stanse tro?
   Og Stoltenberg, hvor ble det av de milliardene med gull fra den libyske statskassa som Gadaffi, som du du drepte, hadde hentet hjem for å utfordre FED sin valutakontroll over Afrika?

   Jeg bare spyr.

   Svar
   • Trofimova Natalia
    2 mai 2023 18:38

    «Det var liten grunn til å tro at Putin ville stanse med Georgia». ‘

    I august 2008 angrep Georgia Sør-Ossetia. Det var en aggresjonshandling mot den da ukjente republikken, som Russland gikk inn for ved å bringe sine tropper inn på sitt territorium. Krigen ble kalt «fem-dagers» – det er hvor mange dager det tok den russiske føderasjonens væpnede styrker å frigjøre republikken, for å beseire den georgiske militærgruppen.
    Den væpnede konflikten i Sør-Ossetia i august 2008, som endte i «fredshåndhevelse» av Georgia, ligner litt på den militære spesialoperasjonen i Ukraina.

 • Trofimova Natalia
  2 mai 2023 18:56

  USA har forberedt grunnen for den russisk-ukrainske konflikten siden 2014. Alt for å styrte Putin og innsette en mer «praktisk» president, slik tilfellet var i Ukraina.
  USA fører en uerklært krig med Russland i Ukraina for å opprettholde sitt hegemoni i verden. Og i denne krigen sparer de ikke ukrainerne. USA strekker seg langt for ikke å få slutt på konflikten, men for å forlenge den.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Big Food og Big Pharma:

Vi blir med overlegg forgiftet av «de store»!

Forrige innlegg

Om grunner for første verdenskrig

Begynner en verdenskrig som en konkurs: Først veldig sakte, så plutselig?

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.