POSTED IN Coronavaksiner, Helse

Ble syk etter 2. dose.

Starter gruppe for vaksineskadde.

7 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Karl-Erik Hordnes startar arbeidsgruppe for vaksineskadde

Innlegget er hentet fra Saksyndig.

Hemali sin redaktør Julia Schreiner Benito publiserte 18. mars ein artikkel om vaksineskadde Karl-Erik Hordnes, som har starta arbeidsgruppe for å hjelpe medmenneske i same situasjon som han sjølv. 43-åringen, som bur i Arna utanfor Bergen, har vore plaga med biverknader etter at han fekk andre dosen med Pfizer sin mRNA-vaksine i august 2021.

Helseplagane kom brått i september same år, og inkluderer nummenheit i armar, bein og ansikt, utmatting, hjernetåke, konsentrasjonsproblem med meir. Han er 60% sjukemeldt frå jobben sin som konsulent, og har etter eiga utsegn byrja på arbeidsavklaringspengar. Han kan ikkje lenger gå i fjellet, trene, spele fotball eller følgje opp barna sine slik han gjorde før – «mye faller på min gode kone», seier han sjølv.

Han er av den oppfatninga at denne «vaksinen» aldri skulle ha blitt gjeve til unge, friske menneske. Dei skandaløse koronasprøytene er nok ein gong aktuelle, i og med at Regjeringa har beslutta å følgje Folkehelseinstituttet (FHI) si anbefaling om ny oppfriskningsdose til dei som er 75 år eller eldre og sjukeheimsbebuarar dersom det har gått meir enn seks månader sidan førre dose. FHI ser på det som sannsynleg at same aldersgruppe vil ha behov for ny oppfriskningdose òg til hausten, før vintersesongen 2023-24.

Hordnes vart intervjua av TV 2 i haust, og delte artikkelen på Instagram i 2022, dette for å (med hans eigne ord) gje tala på biverknader eit ansikt. I samband med at han modig sto fram på denne måten, har fleire andre kontakta han og fortalt at dei slit med same helseplagane som han sjølv. Han meiner det er ein skandale at styresmaktene ikkje gjer meir for vaksineskadde; alt dei har gjort til no, er å registrere biverknader og «følgje med» på situasjonen.

Vaksineskader er tabu-tema i de store mediene.


Tabu er et slags forbud, en forestilling om at en gjenstand, et begrep, en person eller en gruppe ikke må nevnes eller røres ved. I vanlig språkbruk brukes tabu om forbud som har sin rot i konvensjoner eller moral og ikke i lovverket.

Det at Regjeringa i byrjinga av 2021 pressa på for at flest mogleg skulle late seg vaksinere, og regelrett hengte ut dei som ikkje ville det, framstår no i eit temmeleg kleint lys, i og med at hjelp til dei som har fått liva sine øydelagde av «vaksinane» har fullstendig uteblitt. Riksmedia skriv so å seie aldri om vaksineskadar, og det ser ut som om helsestyresmaktene ikkje vil vedkjenne seg dette store problemet. Vaksineskade er blitt elefanten i rommet som ingen tør å peike på i frykt for å misse sitt gode namn og rykte og bli mobba. Som Hordnes sjølv fortel til Hemali:

«Jeg er ikke alene om å ha blitt korona-vaksineskeptisk og å ha mistet tillit til våre helsemyndigheter. Det tror jeg vil påvirke folks vilje til å la seg vaksinere neste gang, for en liknende pandemi vil nok trolig skje igjen. Våre helsemyndigheter har et troverdighetsproblem, både på grunn av en forhastet vaksine, men også for manglende vilje og evne til å rydde opp i det vaksinene forårsaker.»

Målet med arbeidsgruppa, som har namnet VaxVeritas, er å få fram sanninga om baksida til «vaksinane» og påverke styresmaktene til å gje konkret hjelp til vaksineskadde. I den anledning ønskjer Karl-Erik Hordnes og kona kontakt med ekspertar og helsepersonell for å gje fagleg tyngd til gruppa i eit framtid møte med styresmaktene.

Karl-Erik Hordnes kan kontaktast på telefon 97 562 365 eller e-post karlerikh@hotmail.com

Forsidebilde: Helena Lopes

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

7 kommentarer. Leave new

 • Opp»frisk»ningsdose hver sjette måned til de stakkars, forsvarsløse gamle? Grusomt! De avlives systematisk med regjeringens velsignelse. Er det for å lette trykket på helsevesenet? Spare pensjon? Eliminere «useless eaters»? Når vi ser hvem våre ledere menger seg med er de truandes til å sende Kjerkol til å signere innføring av tvungent vaksinepass og gjøre oss til wef-slaver, Hararis hackable animals. Jo flere som mister tilliten, desto bedre. Lykke til, Karl-Erik Hordnes!

  Svar
  • wasan Totland
   24 mars 2023 16:28

   Du har garantert rett i alt det du skriver. Når tvangen kommer, hva sier de som har hodet i sanden og som ikke skulle ha flere sprøyter da???

   Svar
 • Makta er selvfølgelig er redde, og rygger nå, men vi bør huske at deres makt og lyst til overgrep var betydelig større enn deres kyndighet. Likeså deres hysteri-oppbygging.

  Frekke Faan 1. :

  ‘Fagfolk har lært mye siden viruset stengte samfunnet og sykehusene ble fylt opp av syke for tre år siden, mener Gunnveig Grødeland. Hun er vaksineforsker ved Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus.
  Den aller viktigste lærdommen mener hun er at det ganske tidlig ble klart at det var en forskjell på oss når det gjaldt risiko for alvorlig sykdom og død.Vi burde ha ventet med massevaksinering av alle aldersgrupper fram til vi hadde litt bedre dokumentasjon på effekten, mener hun.
  ……. Det ble sendt ut en påminning til sykehjemsleger og andre leger om å vurdere nytten av vaksinasjon av de aller eldste med tilleggssykdommer som gjorde dem spesielt skrøpelige.
  Grødeland: Bra vi ikke vaksinerte barn.
  I Norge kom det aldri en anbefaling om å vaksinere barn, selv om noen sterke grupper ville vaksinere dem også.
  Dette var riktig, for barn viser seg å ikke bli så syke av viruset som voksne, sier Grødeland.
  Det har heller aldri vært en anbefaling om at personer under 45 år skal få mer enn to doser.
  …Da var det en god del oppmerksomhet rundt evnen til å hindre smitte. Men hovedoppgaven til vaksinen er ikke å hindre smitte, men alvorlig sykdom. Hadde myndighetene hatt et klarere fokus på dette fra starten, tror jeg befolkningen hadde fått en mer realistisk forventning til vaksinen ‘

  forskning.no/covid19-sykdommer-vaksiner/de-svaert-syke-eldre-burde-nok-ikke-fatt-covid-vaksinen-forst-mener-vaksineforsker/2174858

  Ikke å hindre smitte? !
  Hva da med ‘dugnad og borgerplikt’? 😉

  Svar
 • Frekke Faan 2.:

  ‘– Dette viser at folk er kloke, sier tidligere helseminister Bent Høie (H).
  Som statsråd i Solberg-regjeringen ble han den som svarte for Norges smittevernpolitikk under store deler av pandemien.
  Tidligere helseminister Bent Høie er nå statsforvalter i Rogaland.
  – Viruset var ikke veldig farlig for unge, friske folk, og tiltakene som skulle beskytte syke og eldre rammet jo arbeidsplasser og folks økonomi, så dette er ikke overraskende svar, sier Høie
  Mitt hovedbudskap vil være at kommunikasjon er det viktigste verktøyet myndigheter har under en krise’ sier Høie.’
  nrk.no/rogaland/folk-var-mer-redde-for-okonomien-enn-pandemien_-viser-studie-1.16099390

  ‘Mitt hovedbudskap vil være at kommunikasjon er det viktigste verktøyet myndigheter har.’ 😉
  – Som å latterliggjøre & demonisere de som ville ha kommunikasjon, ikke hysteri og skremsler?

  Svar
 • Frekke Faan 3. :

  ‘Mange tusen har vært innlagt på sykehus, ifølge Nakstad. Riktig tall var 1464.
  Over 1000 personer har vært innlagt på intensiv avdeling, sier Nakstad. 288 er korrekt.
  I toppår med influensa har vi ca. 900 innleggelser, hevder Nakstad. Riktig tall for toppsesongen 2017-18: 7600 mennesker.’
  aftenposten.no/meninger/debatt/i/jB3kM9/hva-ligger-bak-myndighetenes-beslutninger-foelelser-eller-fakta?fbclid=IwAR3EdrBtq0O_kRVIAjAGvZPoUcioLRR8kvulE3kdpJSwu404qVPrpFOxxYk

  Svar
 • En ting jeg ikke forstår som stadig blir sagt. Disse vaksinene burde ikke bli gitt til de yngre. Ja helt enig. Men vi som er eldre skal gjerne ta disse eksperimentelle vaksinene???
  Jeg ofrer gjerne meg selv for at mine barn og barnebarn skal greie seg .men vi bør vel alle holde oss unna dem??
  Det er ingen logikk i at de som er eldre skal tåle dem bedre???

  Svar
  • Disse «vaksinene» burde ikke bli gitt til noen som helst, Cherie. Det er ikke medisin, det er et biovåpen designet for å drepe.

   Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Klima-galskap

Bill Gates investerer 4,7 millioner dollar i «smarte munnbind» for kyr

Forrige innlegg

«Covid-vaksinen» som årsak?

Pilot fikk helseproblemer på en flyvning nylig. Heldigvis var det en pilot blant passasjerene

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.