POSTED IN Helse

Ble latterliggjort av bl.a NRK som hestemedisin.

Kan legemidlet Ivermectin behandle enkelte kreftformer?

5 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Ivermectin har minst 15 anti-kreft virkningsmekanismer. Kan det behandle COVID-19 mRNA-vaksine-indusert turbokreft?

Ni Ivermectin-artikler gjennomgått

Av  Dr. William Makis

Global Research, 2. oktober 2023

Dette er en medisinsk faglig artikkel som viser til en del vitenskapelig studier om legemiddelet Ivermectin. Under Corona-krisen ble det ikke anbefalt brukt som legemiddel mot covid til tross for at en rekke leger og andre fortalt gjennom egen erfaring at det var effektivt som behandlingsmiddel.

I Norge ble legmiddelet latterliggjort i mediene som «hestemedisin» for det ble brukt» i behandling av bl.a. hester som har skabb.

Utklipp fra en NRK-artikkel 28. mars 2022.

Dette sier egentlig bare noe om NRK og hvilken rolle statskanalen spilte da landet var Korona-nedstengt. Fullstendig i lommen på legemiddelindustrien som ikke var interessert i et billig og effektiv medikament mot coronaen, men å få solgt vaksiner uten noen langvarig beskyttende effekt og med uhorvelig mange og farlige bivirkninger.

I artikkelen som vi har linket til, men som vi ikke offentliggjør i sin helhet, fremholder forfatteren at han har gjennomgått forskning over dette legemiddelet og at en rekke artikler tyder på at det kan være effektivt mot en rekke kreftformer.

Ivervemectins «svakhet» at det er billig og kan i dag kan fremstilles uten lisens (det er et gammelt, billig medikament og derfor lite å tjene på det). Og derfor kunne en heller ikke tillate det brukt når hele befolkningen skulle vaksineres.

Om det faktisk er effektivt mot enkelte kreftformer har jeg ingen forutsetninger å vurdere, men hvis dette viser seg å være korrekt er det toppen av ironi. Koronavaksinene kan ifølge noen leger forårsaker raskt voksende kreft (turbokreft). Det legemidlet som med effekt kunne erstattet vaksinene og uten bivirkninger ble forbudt. Det kan altså vise seg at det også kanskje kan helbrede noen av bivirkningene av vaksinene.

Knut Lindtner
Redaktør

Vi presenterer her avslutningen på denne lengre artikkelen:

Min oppfatning… 

Ivermectin utøver anti-krefteffekter gjennom minst 15 forskjellige veier påvist i medisinsk litteratur, både in vitro og in vivo!

(Du får en fin oppsummering av disse 15 veier fra 2021-artikkelen av Mingyang Tang et al .)

Først, la oss raskt oppsummere anti-kreftmekanismene (en rask oppsummering kan finnes i 2022-artikkel av Loftalizadeh et al ):

 • Ivermectin induserer tumorcelledød : apoptose, autofagi, pyroptose
 • Ivermectin hemmer tumorinitiering og tumorprogresjon (via WNT-hemming, YAP1-hemming)
 • Ivermectin hemmer tumorvekst og spredning (via Akt/mTOR-hemming, MAPK-hemming)
 • Ivermectin stopper kreftcellemigrasjon, invasjon og metastaser (via PAK1-hemming – sett i 70 % av alle krefttilfeller, EMT-hemming, RNA-helicase-hemming)
 • Ivermectin forårsaker kreftcelle mitokondriell dysfunksjon (hemmer mitokondriell biogenese, øker reaktive oksygenarter selektivt bare i kreftceller)
 • Ivermectin regulerer tumormikromiljø (for å hemme tumorvekst og progresjon, via P2X7-bane, ICD – medierer immunogen celledød)
 • Ivermectin hemmer kreftstamceller (som er ansvarlig for tumorinitiering, progresjon og tilbakefall)
 • Ivermectin hemmer tumorangiogenese (dannelse av tumorblodkar)
 • Ivermectin har antimitotisk aktivitet (interagerer med pattedyrtubulin)
 • Ivermectin er en epigenetisk regulator av kreft for å hemme kreftprogresjon (endrer genuttrykk for å hemme kreftprogresjon, SIN3A, EMT)
 • Ivermectin kan overvinne svulst multimedikamentresistens

Hvilke kreftformer kan Ivermectin behandle?

De 5 beste COVID-19 mRNA-vaksine-induserte turbokreftene er: lymfomer, hjernekreft, brystkreft, tykktarmskreft og lungekreft (signaler også sett ved leukemier, hepatobiliær kreft, testikkelkreft, sarkom og melanomer)

Ivermectin har vist seg å drepe disse kreftcellene (in vitro eller in vivo):

 • brystkreft, spesielt trippelnegativ brystkreft som ofte sees hos COVID-19 mRNA-vaksinerte kvinner og har dårligst prognose.
 • glioblastom og gliomer (glioblastomer sees ofte hos COVID-19 mRNA-vaksinerte individer)
 • leukemier, både AML og CML (disse er de mest aggressive og raskt dødelige mRNA Turbo Cancers)
 • tykktarmskreft (trinn 4 tykktarmskreft vanlig i covid-19 mRNA vaksinert)
 • lever- og gallekreft : hepatocekulært karsinom, kolangiokarsinom, kreft i bukspyttkjertelen (hovedsignal med COVID-19 mRNA-vaksiner)
 • lungekreft ( stadium 4 lungekreft i COVID-19 mRNA-vaksinert )
 • melanom ( sikkert signal i covid-19 mRNA vaksinert )
 • nyrecellekreft ( mulig signal med mRNA Turbo Cancers ) og urotelialt karsinom
 • eggstokkreft (mulig signal med mRNA Turbo Cancers)
 • magekreft
 • prostatakreft (mulig signal med mRNA Turbo Cancers)
 • Nasofaryngeal kreft

Det er nesten ingen litteratur om Ivermectin og lymfomer som sannsynligvis er de vanligste COVID-19 mRNA-vaksine-turbokreftene – dette må undersøkes.

Hvilken dose ivermectin for å behandle COVID-19 mRNA-vaksine turbokreft?

 • Guzzo et al publiserte en artikkel i 2022 om » Sikkerhet, tolerabilitet og farmakokinetikk ved eskalerende høye doser av Ivermectin hos friske voksne personer»
 • Den høyeste dosen testet for å være trygg uten bivirkninger, var 2 mg/kg .
 • Maks konsentrasjon i plasma er 4 timer etter oralt inntak
 • Halveringstiden er 18 timer
 • Dr.David E. Scheim PhD, Blacksburg VA skrev også en interessant artikkel om Ivermectin Safety i 7. september 2021 ( Kilde )
 • Flere studier har vist at Ivermectins anti-krefteffekter er DOSESAVHENGIGE (høyere dose = bedre respons)

Advarsel: må ikke tas som medisinsk råd – hypotetisk situasjon: hvis jeg ble møtt med en COVID-19-vaksineindusert turbokreft eller en avansert stadium av kreft, ville jeg se på en Ivermectin-dose på 2 mg/kg oralt, daglig eller annenhver dager.

Dr. Justus Hope MD publiserte en artikkel 29. august 2023 som diskuterer anekdotiske tilfeller av stadium 4 tykktarmskreft, stadium 4 eggstokkreft som reagerer på Ivermectin med dramatisk fall i tumormarkører. 

Også nevnt er en » Høydose Ivermectin»-kur på 2mg/kg per dag for en lege med stadium 4 galleblærenkreft, tatt i over et år, med visuelle bivirkninger i noen dager i utgangspunktet som forsvant.

Også beskrevet er et tilfelle av forstørret prostata mistenkelig for kreft, og en 5 ukers Ivermectin 45 mg/dag-kur som falt PSA fra 89,1 til 10,9 med oppløsning av nattlig urinfrekvens. For en mann på 100 kg er det en dose på 0,45 mg/kg, betydelig lavere enn den sikre dosen på 2 mg/kg publisert av Guzzo et al.

Artikkelen beskriver en kreftpasient med nakkesvulst og lungemetastaser på høydose Ivermectin- regime på 2,45 mg/kg daglig.

Jeg tror at det er en rimelig hypotese at COVID-19 mRNA Vaksine Turbo Cancer-pasienter kan ha nytte av høydose Ivermectin-regimer, slik som 2 mg/kg, og vi trenger snarest mer forskning på dette området.

(mRNA-vaksineinduserte turbokreftformer som leukemier, glioblastomer, brystkreft (inkludert trippelnegative), tykktarmskreft, hepatobiliær kreft, lungekreft, melanomer, nyrecellekreft, eggstokkreft, prostatakreft – som det allerede er bevis i litteraturen)

Dr. William Makis er en kanadisk lege med ekspertise innen radiologi, onkologi og immunologi. Generalguvernørens medalje, University of Toronto Scholar. Forfatter av 100+ fagfellevurderte medisinske publikasjoner.

Forsidebilde: iStock

Tidligere publisert på derimot.no

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

5 kommentarer. Leave new

 • Trine Coventry
  4 oktober 2023 11:36

  Super artikkel. Tusen takk.

  Svar
 • «Dette sier egentlig bare noe om NRK og hvilken rolle statskanalen spilte da landet var Korona-nedstengt.»

  Og media generelt, som hauset opp hysteriet med bla. løgner om ‘massegraver grunnet Covid’ og manipulerte tall i Norge og fra resten av verden.
  Men i første rekke løgn- leder/statsminister Erna Solberg som brøt norsk grunnlov og skremte med heimvhvernet og store bøter for et influensa- virus som hadde mindre syklighet og dødlighet enn det årlige influensaviruset, hvis man så på tallene. ( At hun har aversjon mot tall viser jo siste ukers børs- oppgjør.)
  – Og for å hindre gamle å ta farvel med sine kjære før de døde, og nedstenging av skoler og barnehager som stjal år av unges sitt liv.
  Det amerikansk-eide FHI med sine klakkøre bør også ta sin del av denne skylden. Siden vi stadig har statsministere i Norge som hopper når over-nasjonale maktstrukturer sier hopp, uansett galskap. ( Jfr Stoltenbergs Libyabombing, som VIRKELIG drepte tusenvis. )

  Eget immunforsvar, og f.eks. nødvendig D-vitamin-nivå, ble helt sett bort fra. Både for de gamle som ble syke etter i årevis å ha vært utestengt fra sol, og folk med for mørk hudfarge til å bo i et vinterland. ( Som stod for 60% av de syke/døde)

  En ærlig gjennomgang og analyse av denne terroren kan vi antagelig se bort fra, siden så mange innbyggere ble lurt. – Av så mange med makt i Norge.
  Heller ikke de farlige virkningene av disse ( i realiteten) tvangs-injeksjonene.

  Men, aldri glemme.
  Glemmer man historien blir man lett lurt på ny.

  Svar
 • Og Nobelprisen i medisin går til oppfinnerne av mRNA-«vaksinen», den som utsletter det menneskelige immunsystemet. Gratulerer! Hvilken ære! La de to få sin velfortjente plass i historiebøkene sammen med fredsprisvinnerne Obama og Kissinger.

  Svar
  • Hvis du Googler opp «Fredsprisvinnerene», finner du også mange andre som også fortjener å bli med sammen med Obama og Kissinger i historiebøkene. Som f.eks Mor Theresa, barnehjems «mammaen» som leverte foreldreløse barn til «industrien».

   Svar
 • Northern Light.
  10 mai 2024 15:19

  Pfizers direktør Albert Bourla: Kreftmarkedet er vårt nye covid og vi vil redde verden igjen.

  Av News Voice.
  Den amerikanske legemiddelprodusenten Pfizer har rettet blikket mot kreftvaksiner i kreftmarkedet, etter at lønnsomheten til covid-vaksiner er over. Det sa Pfizer-sjef Albert Bourla i et intervju for Fox Business.

  Albert Bourla sier at Pfizer forventer å tjene store penger på nye vaksiner mot kreft. Pandemien ga rekordinntekter til selskapet. Bare i 2022 fikk Pfizers et samlet salg på 157 milliarder dollar. Selskapets covid-vaksine innbrakte 37,8 milliarder dollar, og deres antivirale behandlingspille Paxlovid innbrakte ytterligere 18,9 milliarder dollar.

  Statistikk fra Statista viser et fallende resultat for Pfizer fra 2010-2022, men fra og med fjerde kvartal 2020 steg overskuddet voldsomt oppover. Selskapets aksjer har siden falt med 42 % siden slutten av 2022, på grunn av den sterkt fallende etterspørselen etter covid-vaksiner.

  I sitt intervju med Fox Business sa Albert Bourla at Pfizer er i ferd med å finne gull igjen med sin nye strategi: «Onkologi, det er vårt nye Covid». (Onkologi er studiet av kreftsykdommer).

  «Vi gjorde det vi gjorde med covid. Vi er veldig stolte over å ha reddet verden, men det er bak oss nå. Vi ønsker å gjøre det en gang til, og jeg tror onkologi er vår beste sjanse til å gjøre det».

  På slutten av 2023 kjøpte Pfizer Seagen (tidligere Seattle Genetics) for 43 milliarder dollar, et bioteknologiselskap som spesialiserer seg på monoklonale antistoffbaserte legemidler, også kjent som antistoff-medikamentkonjugater, eller ADC. Seagen var tidligere kjent for sitt flaggskip-produkt Adcetris, som brukes til å behandle lymfom. Et annet medikament i selskapets portefølje som har vist «fenomenal virkning», er Padcev mot blærekreft. Salget av Padcev har økt med 164 % siden Pfizer kjøpte det, sier Bourla.

  Albert Bourla:»det er ingenting som skremmer mennesker over hele verden mer enn kreft».
  Bourla lover at det vil komme nye sensasjonelle vaksiner i fremtiden som «vil ha en betydelig innvirkning på kreftpasienter».
  Pfizer kunngjorde overgangen til kreftbehandling innen utgangen av 2023: «Det er ingenting som skremmer mennesker over hele verden mer enn kreft, fordi det påvirker alle». «Jeg håper at vi vil lykkes med vårt oppdrag. Jeg er optimistisk og tror at vi vil se betydelig fremgang de neste 10 årene.

  I januar 2024 annonserte selskapet at det planlegger å utvikle minst åtte storselgende vaksiner mot kreft innen 2030, og å doble antall pasienter som behandles med selskapets legemidler, skriver RT.

  Fra NewsVoice, publisert 6 mai 2024.
  Oversatt fra svensk. Linker og oversikter i orginalartikkelen.
  Orginalartikkel: Pfizers VD Albert Bourla: Cancermarknaden är vårt nya covid och vi ska rädda världen en gång till.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Norge er venn med Israel og USA.

Mens bombene faller over Gaza kaller ungdommer de norske medansvarlige for terrorister.

Forrige innlegg

Kan man bli bannlyst i Tyskland for å tale for fred?

Yanis Varoufakis tale på Palestina-kongressen om fred i Gaza som fikk ham bannlyst i Tyskland

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.