POSTED IN Helse, Virkelighetsforståelse

Blåser opp Corona-dødsfall:

Noen sykehus definerer alle døde med Covid19 som Corona-dødsfall.

3 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

I noen stater (USA) registreres det som Covid19-dødsfall på sykehusene hvis en har dette viruset i kroppen når en dør. Dette bekreftes fra Illinois i denne korte reportasjen under. Det fører til at antallet dødsfall registrert som Covid19-dødsfall blir blåst opp og det bidrar igjen til at sykdommens farlighet overdrives.

Konsekvensen av dette blir økende angst i befolkningen – helt unødvendig. Igjen viser dette at en ikke kan sammenligne antallet døde landene imellom, men må sammenligne innad i hver enkelt land. Bare land som har lik registreringspraksis kan sammenlignes. De som vet noe om statistikk kjenner til slike feilkilder.  

Ulik registrering av Korona-dødsfall gjør at land ikke kan sammenlignes. Foto: Daniel Tafjord

Når NRK rapporterer om antallet døde i Norge og sammenligner med med det som kalles «antallet smittede» jukses det helt bevisst for å skremme folk. For det er stor forskjell mellom antallet smittete og antallet registrerte smittete. Det viser stadig nye undersøkelser hvor det fremgår at det i befolkninger i ulike land er langt flere faktisk smittete enn registrerte. For folk som vet litt om registrering og statistikk er dette selvsagt.

NRK jukser altså hele tiden gjennom bruken av ord og begreper.

NRK sier ikke «registrerte smittete» og de opplyser heller ikke om den store og avgjørende forskjellen mellom smittete og registrerte smittete. Dermed fungerer statskanalen som propagandakanal for unødig skremming av befolkningen til støtte for regjeringens politikk om nedstengning av landet.

Den praksisen som meldingen under forteller om bidrar i samme retning.

Knut Lindtner

Et («antatt» eller «bekreftet») Covid-dødsfall behøver ikke bety at viruset var dødsårsaken:  Det sier direktøren for Illinois Public Health.

Av Lauren Melendez.

Statlige helseansatte har gått med på et annerledes syn på «Covid-kurven», at den kan vise mindre antall positive tilfeller.

I tillegg, til tross for at antallet virus-relaterte dødsfall som bli rapportert hver dag, så rapporterer også Illinois Department of Public Health hver dag at antallet synker.

dr. Ngozi Ezike

Departementes direktør dr. Ngozi Ezike brukte deler av tiden sin under søndagens helse-briefing til å forklare hvordan departementet avgjør om et dødsfall skyldes koronavirus. 

I bunn og grunn, forklarte dr. Ezike, at det med at enhver som dør etter å ha testet positivt for viruset er inkludert i den kategorien. 

«Dersom du er i hospice og allerede har fått noen få uker igjen å leve, og det så blir funnet at du har Covid, så blir dødsfallet regnet som et covid-dødsfall.

Teknisk betyr det at selv om du døde av en klart annen grunn, men at du samtidig hadde Covid, så blir det automatisk regnet som et Covid.dødsfall.

Så at alle som er listet som Covid-døde behøver ikke bety et ikke at det var dødsårsaken, kun at de hadde Covid da de døde». Slik summerer dr. Ezike opp saken.

Hun gjentar at Illinois helseansatte vil fortsette å arbeide iherdig for å beskytte statens mest sårbare befolkning. 

Oversatt av Ingunn Kvil Gamst

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

3 kommentarer. Leave new

 • Bjørnar Bolsøy
  30 april 2020 22:45

  «jukses det helt bevisst for å skremme folk.»

  «Den praksisen som meldingen under forteller om bidrar i samme retning.»

  Dette blir jo bare tøysete.

  Svar
  • Nei tøysete er det ikke. Når Bergens Tidende har løpende oversikt over antallet smittete, innlagte og døde i Vestland fylke har det ingen informativ verdi. Det er ment å skremme. Og det virker. De fleste kan ikke statistikk og forstår ikke tall.

   Når NRK til stadighet oppgraderer med antallet smittete og ikke forteller at dette er registrerte smittete som er et tilfeldig tall, da er det en del av den samme kampanjen. De eneste tallene som kan si noe er antallet døde i forhold til antallet faktisk smittete. I brøken døde/smittete finner en sykdoms dødelighet. Vi har bare tallet døde – ikke det siste tallet.

   Men i USA kommer det nå store gruppe-undersøkelser som angir det siste tallet. Disse forteller at det er langt høyere enn det en hadde tenkt. Det betyr at Covid19 er en relativ ufarlig influensalignende sykdom.

   Det jukses hele tiden for å rettferdiggjøre en meningsløs nedstengning av landet.

   Svar
   • Bjørnar Bolsøy
    2 mai 2020 1:33

    Der vi er uenige er om dette er bevisst villedning eller ikke. Jeg kan god være med på NRK, i likhet med andre, bedriver slett journalistikk og over- eller underdriver. Men at dette er et ledd i en konspirasjon er jeg ikke med på. Vi pumpes full med info som endrer seg daglig, og det er ikke godt å henge med på verken for meningmann eller journalist. Jeg ser her helt normale begrensinger i vår menneskelige psyke, enten det kommer fra offisielt hold eller ikke.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

MDG-forslag:

Vil omgjøre kysten til en ørken.

Forrige innlegg

Ordkrig mellom USA og Iran:

Er det et røykteppe for den voksende konflikten overfor Saudiene?

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.