POSTED IN Klima

Bjørn Lomborg

Stadig mindre skog brenner.
Medieomtalen øker
med færre branner

4 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Det brenner mindre i verden, trass i hva mediene sier. Mediene overdriver bevisst. The New York Times satte 40 medarbeidere i gang for å dokumentere alle branner. Alt sjølsagt for å å bruke det som bevis for behovet for å fange en usynlig gass, CO2. Men sjøl om det hadde brent mer, er det uansett ingen begrunnelse for virkninga av CO2. Et sammenfall av forskjellige forhold sier ikke noe om at det er en årsakssammenheng mellom dem.

Henta fra Politikus
Av Ove Bengt Berg

Bjørn Lomborg. Foto: OBB/Politikus

Bjørn Lomborg har sendt ut en artikkel fra 31. juli som har vært gjengitt i Wall Street Journal og New York Post, og som han også har lagt ut på twitter/X. Han skriver om satelittfotograferte data fra hele verden som viser at stadig mindre skogsareal brenner. Mens vi alle får inntrykk av at det brenner enda mer, er ikke virkeligheten som påstått av alarmistene. Tross alarmene viser undersøkelser over tid at «velgere flest ikke er villige til å støtte den svært kostbare klimapolitikken som aktivister og grønne politikere har foreslått. Overopphetede overskrifter om klima-armageddon er et forsøk på å skremme oss til å støtte dem likevel, på bekostning av fornuftig diskusjon og debatt», skriver Lomborg, og fortsetter:

I stedet opptrer mediene som om verden står i brann. I slutten av 2021 satte New York Times inn over 40 medarbeidere i et prosjekt kalt «Postcards from a World on Fire», med en fotorealistisk animasjon av en verden i flammer i spissen. Det eksplisitte målet var å overbevise leserne om klimakrisens umiddelbare betydning gjennom en rekke historier om klimaendringsrelaterte ødeleggelser over hele verden, inkludert skogbrannene i Australia i 2019-20.

Data for brannene er oppgitt til og med 2022. Lomborg opplyser om at tall fra Global Wildlife Information System per 31. juli 2023 som viser at det har «brent mer land i Amerika enn vanlig. Men i store deler av resten av verden har det brent mindre – i Afrika og spesielt i Europa. Globalt viser GWIS at det brente arealet ligger litt under gjennomsnittet for perioden 2012-2022, en periode som allerede har vært blant de laveste i verden», skriver Lomborg. Og han fortsetter:  «Over hele verden har færre områder som brenner hvert år, ført til generelt lavere røyknivåer, noe som i dag sannsynligvis forhindrer nesten 100 000 spedbarnsdødsfall årlig, ifølge en fersk studie utført av forskere ved Stanford og Stockholms universitet.»

«Apocalypse Now» og «Australia Burns»
Lomborg nevner i innlegget mange eksempler på at det har brent mindre, dvs at NASAs data stemmer, og at skadene har blitt mindre:

Sjøl om Australias skogbranner i 2019-20 fikk medieoverskrifter som «Apocalypse Now» og «Australia Burns», viser satellittdataene at dette var en selektiv fortelling. Brannene var ekstraordinære i to delstater, men usedvanlig små i resten av landet. Siden begynnelsen av 2000-tallet, da 8 % av Australia brant, har arealet av landet som brenner hvert år gått ned. Brannene i 2019-20 svidde 4 % av Australias landareal, og i år vil det brente arealet sannsynligvis bli enda mindre.

Lomborg trekker fram klimaforskeren, skaperen av den uriktige hockeykølla, Michael Mann, som hevder at «klimapolitikk er den «eneste måten» å redusere branner på».  Men tiltak som bedre skogs- og arealdrift er «mer effektive og billigere løsninger enn klimapolitikk. Modeller fra Environmental Protection Agency viser at selv med en drastisk reduksjon i utslippene vil det ta 50 til 80 år før vi vil se en liten effekt på det brente arealet i USA», skriver Lomborg.

Og, det blir ikke mindre skogsareal!
Noen vil nok være raskt ute med å prøve å tilbakevise fakta om nedgangen i antall skogsareal brent, med at det bare skyldes at skogsarealet i verden har blitt mindre. Men det stemmer ikke! Skogsarealet i verden har økt, se øverste kurven i denne oversikten:

Falsk alarm — igjen
Flere isbjørner enn noen gang

Heldigvis viser alle meldinger om katastrofe, rød kode osv å være feil. Alt som spås av varslerne viser seg å ikke stemme. Det så og si alle mediene forteller om at det blir så mange skogbranner, det stemmer overhodet ikke. Lomborg:

Når du leser overskrifter om branner, bør du huske på de andre klimaskremslene som viste seg å være feilslåtte. Isbjørnene var en gang plakatungene for klimatiltak, men nå anslås de å være mer tallrike enn noen gang i løpet av det siste halve århundret. Vi ble fortalt at klimaendringene ville føre til flere orkaner, men satellittdata viser at antallet orkaner globalt har hatt en svakt nedadgående tendens siden 1980.
…Den fornuftige løsninga vil være å erkjenne at både klimaendringer og karbonkutt medfører kostnader, og deretter forhandle seg fram til en balanse som setter de mest effektive tiltakene først.

Lomborg er leder for Copenhagen Consensus, gjesteforsker ved Hoover Institution ved Stanford University og forfatter av boka Falsk alarm. Politikus har tidligere skrivi to innlegg basert på Lomborgs synspunkter; Uviktige klimatiltak: Svært kostbare, uten betydning for temperaturen i år 2100, politisk umulig å gjennomføre  og Dagens klimapolitikk har ingen effekt og koster altfor mye. 

Framheva bilde,
sammensatt av foto av pixundfertig, pixabay
og tabell fra NASA/Lomborg.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

4 kommentarer. Leave new

 • Foreløpige tall for skogbranner i bla Canada og Hellas for 2023 bryter med trenden:
  https://www.bbc.com/news/world-us-canada-66543362
  https://www.sustainabilitybynumbers.com/p/greece-wildfires

  Svar
  • Ove Bengt Berg
   28 august 2023 15:07

   Ja, det viser også Lomborg til i sin artikkel: Det har «brent mer land i Amerika enn vanlig. Men i store deler av resten av verden har det brent mindre – i Afrika og spesielt i Europa. Globalt viser GWIS at det brente arealet ligger litt under gjennomsnittet for perioden 2012-2022, en periode som allerede har vært blant de laveste i verden», skriver Lomborg.

   Svar
 • Northern Light.
  1 september 2023 18:03

  Klimagalskapen: Bill Gates finansierer et prosjekt for å hogge ned og begrave trær for å bekjempe «klimaendringer».

  Prosjektet har som mål å kutte ned titalls millioner hektar med trær.

  Av Inforwars com.
  Bill Gates finansierer et prosjekt for å felle og begrave trær for å «redusere global oppvarming». Kodama Systems, med et tilskudd på 6,6 millioner dollar i finansiering fra Gates’ Breakthrough Energy organisasjon og andre, ønsker å hogge ned 70 millioner hektar med vestlig skog i løpet av det neste tiåret, ifølge rapporter.

  Etter å ha hogget ned, for det meste kaliforniske trær, planlegger Kodama å begrave dem, angivelig for å hindre dem i å «avgi» karbon tilbake i luften.

  Koordinatorene for prosjektet velger å profitere på « karbon-offsets» som kan selges, som forklares med; «Markedet er best kjent som “carbon offset market”, det frivillige karbonmarkedet. Ideen er at du betaler andre for å kutte utslipp, eller fjerne klimagasser fra atmosfæren, som en kompensasjon for egne utslipp». Kilde: Kapital.

  Ved å begrave biomassen i tørre og oksygenfrie «jordhvelv» i stedet for å bruke den til tradisjonell utnyttelse for tømmer, som trevirke til bygging av boliger, skal de altså redusere CO2 utslippene ved å grave ned trærne.

  Fra InfoWars, publisert 31 August 2023.
  Oversatt fra engelsk. Linker, x-video og InfoWars video (fra 4:50 min), i orginalartikkelen.
  Orginalartikkel: Bill Gates Funds Scheme to Chop, Bury Trees to Fight “Climate Change”.

  Kommentar:
  Trær binder CO2 og produserer oksygen, så det er ubegripelig at de kan selge inn dette. Men det skotske regimet vil hogge ned 16 millioner trær for å bygge vindturbiner, så alt er mulig med en presse og media som kjernevasker befolkningene til å tro at det hindrer global oppvarming.

  Fotosyntesen stopper opp ved 150 ppm (parts per million) med CO2, nå er den på 400, ikke mer enn en høyst nødvendig margin. Mer CO2 gir faktisk bedre plantevekst, også for matplanter, som bevises med at grønnsaksprodusenter tilsetter CO2 i drivhus, for å få mer volum på for eksempel tomater.

  Den globale storkapitalen har klart, med sin propaganda-maskin vestlig presse og media, å få befolkningene til å tro å at atmosfærens innhold av 0,040 % CO2 får polene til å smelte, og havene til å koke og stige. Selv bor Gates og Al Gore på strandeiendommer i California. Etter det å dømme, er det ingen fare for at havet vil stige.

  Den konstruerte klimakrisen, drevet frem av finansfolkets gjennomkorrupte FN, kjøpte klimaforskere, alarmister og deres presse og media, er for å folk til å tro at tradisjonelt landbruk verden over er årsak til global oppvarming. De kriminaliserer tradisjonelt landbruk som kjøtt og ris produksjon, for å få befolkningenes aksept for å legge det ned. Storkapitalen vil overta verdens matvareproduksjon, og begrense matproduksjonen til Gates’ og agrobusiness-selskapenes enorme fabrikk-gårdsbruk for GMO-mat, insektbasert mat og kunstig kjøtt.

  Ikke for din og min matsikkerhet, men fordi mat er eksistensielt for menneskeheten, og kontroll på matproduksjonen for den globale storkapitalen, gir total kontroll over befolkningen i deres nye verdensordning. Som Kissinger, en av dem sa: «Den som kontrollerer matforsyningen styrer folket; den som kontrollerer energien kan styre hele kontinenter; den som styrer pengene styrer verden».

  Svar
 • Northern Light.
  11 september 2023 20:43

  Klimaforsker slår alarm: skogbranner er forårsaket av mennesker, ikke «global oppvarming».

  Av Frank Bergman.
  En ledende klimaforsker avslører at «visse narrativer» som hevder «global oppvarming» forårsaker en økning i skogbranner rundt om i verden er falske.

  Patrick T. Brown, foreleser ved Johns Hopkins University og har doktorgrad i jord- og klimavitenskap, har slått alarm for å advare publikum om at flertallet av ødeleggende skogbranner er forårsaket av brannstiftelse, utilsiktet menneskelig antennelse og dårlig skogbruk. Brown er helt i mot politikere og deres allierte i hovedstrømpressens fortelling som hevder at brannene er forårsaket av den såkalte «klimakrisen».

  Brown avslørte nylig at ledende akademiske tidsskrifter avviser artikler som motsier fortellingen til World Economic Forums grønne agenda. Han sier at tidsskrifter i stedet favoriserer «forvrengt» forskning, som overdriver de påståtte farene ved «global oppvarming». Brown sa at redaktører ved Nature and Science – to av de mest prestisjefylte vitenskapelige tidsskriftene – velger ut «klimarapporter som støtter opp under visse forhåndsgodkjente fortellinger».

  Han påpekte at forskning viser at 80 prosent av skogbranner blir antent. Ifølge Brown er de fleste branner forårsaket av brannstiftelse, mens mange er uhell. I mange tilfeller spredte skogbrannene seg raskt på grunn av dårlig skogbruk.

  Brown innrømmer imidlertid at han har forfalsket sine egne studier for å få papirene publisert i prestisjetunge tidsskrifter. Brown viste til en artikkel han nylig forfattet med tittelen «Klimaoppvarming øker ekstrem daglig skogbrannvekstrisiko i California», som ble publisert i Nature forrige uke, «fokuserer utelukkende på hvordan klimaendringer har påvirket ekstreme skogbranner».

  Klimaforskeren innrømmer at han med vilje utelot «hele sannheten» for å tilpasse studien til det grønne agenda-narrativet. Brown kom med tilståelsen i en artikkel med tittelen «Jeg utelot hele sannheten for å få min klimarapport publisert». Rapporten ble publisert i Nature fordi jeg holdt meg til en fortelling jeg visste at redaktørene ville like. Det er ikke slik vitenskap skal fungere».

  «Redaktørene av disse tidsskriftene har gjort det helt klart, at de vil ha klimarapporter som støtter visse forhåndsgodkjente fortellinger. «For å si det rett ut, har klimavitenskap blitt mindre om å forstå kompleksiteten i verden, forvrenger mye av klimavitenskapelig forskning, og feilinformerer publikum. Han påpeker at artiklene gir et falskt inntrykk av at globale skogbranner «for det meste er et resultat av klimaendringer».

  Mye av rapportene om skogbrannene i Maui har sagt at «klimaendringer» bidro til katastrofen ved å bidra til å skape forhold som førte til at brannene brøt ut og spredte seg raskt. Likevel skal brannene på Hawaii, som tok livet av minst 115 mennesker, ha blitt startet startet av en strømlinje som ble revet ned. Men politikere fra Demokratene og pressen insisterer på at «global oppvarming» forårsaket ekstremt tørre forhold på Maui. Den samme politiske ledelsen på Hawaii som driver «klimaendring»-narrativet, er også ansvarlig for feilaktig skogforvaltning, og responsen fra brannmannskapene som faktisk fikk skogbrannene til å spre seg.

  Brown sa at media fungerer som vitenskapelige tidsskrifter, ved at fokuset på klimaendringer «passer til en enkel historie som belønner personen som forteller den». Forskere, som er avhengig av at rapportene blir publisert i store tidsskrifter for karrieren deres, «skreddersyr» også rappottene sine for å «støtte opp under hovedstrømpressens fortelling,» sa han.

  Han fortsatte med å avsløre at andre artikler han har skrevet som ikke samsvarer med en viss fortelling, har blitt «avvist på det sterkeste av redaktørene av anerkjente tidsskrifter, og jeg måtte nøye meg med mindre prestisjefylte tidsskrifter». «Vi trenger en endring i kulturen i akademia og elitemedier som gir mulighet for en mye bredere debatt, konkluderte Brown.

  «Presse og media må slutte å ta det som står i klimarapporter for gitt, og grave litt etter hva som er utelatt i dem. Redaktører av prestisjetunge tidskrifter må få et fokus utover bare det å redusere utslipp av klimagasser. Og forskerne selv må begynne gjøre motstand mot redaktørene, eller finne andre steder å publisere rapportene sine».

  Fra Slay News, publisert 10 september 2023.
  Oversatt fra engelsk. Linker i orginalartikkelen.
  Bergman er journalist innen politikk og økonomi.
  Orginalartikkel: Top Climate Scientist Blows Whistle: Wildfires Are Caused by Humans, Not ‘Global Warming’.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

FHI: «Nytten med å vaksinere helsepersonell er usikker.»

Da er den vel usikker for hele befolkningen, eller…?

Forrige innlegg

Mariupol falt våren 2022 etter harde kamper.

Gjenoppbygges i rekordfart.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.