POSTED IN Klima, Miljøpolitikk

Bioenergi:

Raserer naturen.

6 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Det grønne skiftets svarte hemmelighet

Av Jan Herdal

Danske Bjørn Lomborg avviser ikke klimakrisen, men han er faktaorientert og kritiserer tiltak som ikke virker eller som virker mot sin hensikt, og det gjelder de aller fleste. 

I et innlegg på sin FB-side publiserte han nylig en oversikt over EUs totale energiforbruk i 2019. Såkalt fornybare energikilder dekket ca. 15 prosent av EU energibehov, vannkraft ikke medregnet. Det interessante er at sol- og vindkraft bare utgjør 3 prosent, tross alle subsidier. 

Den dominerende «fornybare» energikilden er bioenergi, som utgjør 11 prosent, og dermed over to tredeler av det fornybare. En stor del av dette igjen er biomasse i form av trepellets, som i økende grad brukes til å drive EUs tidligere kullkraftverk etter noen tekniske modifikasjoner.

Det kan sies mye om naturødeleggende og helseskadelig vindkraft, men spørsmålet er om ikke bioenergi utgjør en like stor skandale. For det første kreves det så store mengder tre at det går hardt ut over natur og miljø, slik det framgår av en artikkel i Politico.

For det andre må også tilhengerne av tesen om menneskeskapt CO2 som hoveddriver for en global oppvarming så smått innse at satsingen på bioenergi er feilslått. I dag er det stort sett bare politikerne som harper på at denne energien er «klimanøytral».

I september 2019 skrev 15 forskere i tidsskriftet Global Change Biology-Bioenergy at hvis alternativet er pellets, kan man like gjerne fyre med kull. Til Klassekampen sa professor Lars Walløe at enkelte typer pellets genererer mer CO2 enn kull.

Politico viser i sin artikkel til et åpent brev fra 500 forskere og økonomer i februar i år, og skriver at å konvertere ved til elektrisk kraft er «en karbonkatastrofe, ødeleggende for skogen og en absurd ineffektiv generering av energi.»

Ifølge forskerne vil det kreve en dobling av den globale skogsavvirkningen for å dekke ytterligere 2 prosent av verdens energibehov: – Tre er mer verdt i live enn døde, heter det i brevet. 

Nevnte jeg at pellets selvsagt er like dyr og subsidiert som annen «grønn» strøm?

To tredeler av EUs såkalte utslippsreduksjoner er med andre ord bløff. Trolig ville det ikke stå så bra til med resten heller, om det ble skikkelig gransket. Den grønne omstillingen er dårlig nytt for natur, miljø og en overkommelig strømpris. Og den endrer ikke en tøddel på klimaet.

Utopier og politisk idealisme har i det hele tatt lite med virkeligheten å gjøre.

Tidligere publisert på derimot.no

Forsidebilde: Prashob S

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

6 kommentarer. Leave new

 • Det er nok mulig å bruke en del av skogen til trepellets. Hugger man feks 1% av skogen hvert år til trepellets, så vil hele skogen ha vært hugd ned til dette formål i løpet av 100 år. Men samtidig vokser det opp nye trær som sammen med gamle trær fanger CO2, slik at dette totalt sett kan være en CO2-nøytral løsning. Plantes det nye trær samtidig som gamle trær hogges, så kan en større hugstmengde forsvares. Men et eller annet sted går det en grense for hvor dette ikke lenger vil være CO2-nøytral. Vet ikke hvor denne grense går, men hogger man feks 10% av skogen hvert år, så vil hele skogen ha blitt hogget ned i løpet av 10 år (og hogger man 20% hvert år dreier det seg om 5 år). Skjer det snauhogst klarer ikke skogen å vokse raskt nok til å kunne fange opp den mengde CO2 som brenning av trepellets fra skogen forårsaker.

  Men det mest skremmende med bioenergi og biodrivstoff er hvis dette lages av vekster dyrket på jordbruksarealer. Visse land i verden har ganske stor eksport av mat (bla USA). Disse land har et stort potensiale til å kunne produsere bioenergi og biodrivstoff fra jordbruksarealer i eget land. Og hvordan vil det da gå med matvareprisene i verden?

  Hvorfor produserer man biodrivstoff? Det er jo en ganske dyr form for drivstoff. Man skulle tro at hvis verden manglet drivstoff, så ville man isteden ha produsert drivstoff fra feks nye oljekilder i Midt-Østen (feks i Irak).

  Etter 2011 har man økt oljeproduksjonen fra tjære-sand i Kanada og fra olje-skifer i USA. Dette er hverken billig eller særlig klimavennlig. Samtidig er produksjonen av biodrivstoff økt, hvilket også er dyrt og muligens lite klimavennlig. Man skulle nesten tro at verden sto på randen til olje-mangel (mangel på billig olje) når man ser på utviklingen som har vært etter 2011. Men snart er det jo slutt på fracking i USA, og da kan olje-utvinningen i verden falle med så mye som 8 mbd (og tallet på 8 mbd er omtrent det samme som forbruket av olje har gått ned med i verden pga korona pandemien).

  Svar
  • » Men et eller annet sted går det en grense for hvor dette ikke lenger vil være CO2-nøytral.»

   Jeg har samlet nedfallskvist og kongler fra noen trær i hagen i mange år.
   I løpet av disse trærnes livstid har avkastingen, som legger seg på skogbunnen og omdannes til humus og CO2, vært i like stor mengde ( Volum og vekt) som selve trestammen.
   Vi kan regne & beregne og lage klimakvoter som skriftlærde.
   Så bør vi huske på at naturen ikke har gått på universitetet og lært om klimkvoter og pengeøkonomi.
   Nå når neste statsbudsjett skal øke CO2-prisen slik at det antagelig ikke blir lønnsomt å dyrke mat i Norge for å fø egen befolkning…
   Hva blir det neste? Skal vi betale klimakvoter for å puste? Vil det være lønnsomt? Bærekraftig?
   Hvem vinner , naturen, livet – eller det akademiske idioti?

   Svar
   • Det nordiske skogbeltet som strekker seg fra Canada, Norge, Sverige, Finnland til Russland binder over dobbelt så mye CO2 i trær og skogbunn i forhold til regnskogene i Amazonas.
    Men regnskogene i Amazonas har blitt politikk & regnskap, og kan dermed ikke brukes til å produsere mat. (?)
    Bekkene i Norge må beregnes på nytt, da det viser seg at de slipper ut mer CO2 fra bunnen, om natta, enn tidliger beregnet. Kanskje klimakvote-prisene i Norge da må økes ytterligere så matproduksjonen vår blir enda mer kostbar.
    Slik går no dagan.
    Og mens gresset gror dør kua. – Og folk blir frustrerte og blir med på den ene galskapen verre enn den andre, – for systemets skyld.

 • Rune Valaker
  3 mai 2021 18:59

  Jeg får ikke tallene i artikkelen til å stemme. Det må skilles mellom primærenergi og sekundærenergi.

  Siden fossile kilder, herunder pellets, er svært ineffektive som energi til transportformål og produksjon av elektrisk kraft pleier de som gjør seg til talsmenn for fossile kilder å rote sammen disse begrepene.

  https://www.tu.no/artikler/farten-i-energiomstillingen-er-mye-storre-enn-det-store-bildet-kampanjen-forteller/479391

  «…når man teller fossile energikilder, så teller man all den teoretiske energien som ligger latent. Men når man teller fornybar energi, så teller man basert på elektrisiteten som faktisk produseres..»

  Benyttes 1 – en – kWt produsert av et norsk vindkraft eller vannkraftverk vil ca. 80% av denne energien komme til nytte når en kjører en elektrisk bil. Har en en tilsvarende mengede energi i form av raffinert råolje vil bare rundt 30% av energien komme til nytte i en bensinbil.

  Svar
 • Apropos skog og hogst. Nyhet om tilstanden i Amazonas:
  «Amazonas-regnskogen krymper og slipper nå ut mer klimagasser enn den kan ta opp, primært på grunn av hogst. En fersk rapport sier vi ikke kan regne med at verdens største regnskog kan senke klimagassutslippene».
  https://www.nrk.no/urix/rapport_-amazonas-slipper-ut-mer-co_-enn-den-fanger-opp-1.15478658

  Svar
  • » En fersk rapport sier vi ikke kan regne med at verdens største regnskog kan senke klimagassutslippene»

   Ikke engang når vi øker penge- prisen på CO2-kvotene? ;-)

   Viktigere:
   Hvorfor denne massive KRISE-kampanjen om at vi står foran en katastrofe?
   ( Og enten det gjelder «fattigdom i verden», «overbefolkning i verden», «økonomikrise», «klimakrise», – eller «pandemi».)
   Er det løsning på ett problem, hauser man opp et annet. Er det fare for at skogene våre dør ut, og det kommer løsninger .- Så er det fare for for mange trær som ødelegger bekker og elver. Kan vi løse lokal forurensning fra transport ( med totalt mindre energiforbruk) etter tiår etter tiår med SMOG, er det problemer uansett. Det ser ut som om den store saken er å gjøre folk redde, pasive og formbare.
   Det er ingen KRISER. ( på noen av områdene.)
   Vi/verden står foran store muligheter.
   Hvem vil ha oss til å tro noe annet? – Og hvorfor?
   Bør vi ikke snart våkne, ta hodet opp av sanden, slutte å tro på disse konspirasjonseoriene, og kaste disse makt-myndighetene som vil kaste dette politisk-religiøse nettet over oss?

   Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Skal vi kjøpe inn hjelmer og gå i skyttergravene?

Blir Andøya en USA-base for romkrig?

Forrige innlegg

Er de uvaksinerte potensielle drapspersoner?

Sterke påstander i fullstendig ensidig NRK-debatt, men nå vakler eventyrfortellingen.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.