POSTED IN Helse, Ukraina

Det russiske forsvarsdepartementet informerer om:

Bio-lab’s i Ukraina, opphavet til Covid19 og biovåpen mot statsledere

9 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Av Newsvoice.se
Oversatt av Norhern Light

En briefing fra det russiske forsvarsdepartementet om biolaboratoriet i Ukraina, opprinnelsen til Covid 19 og biovåpen mot statsledere.

Briefing av generalløytnant Igor Kirillov (bildet ovenfor), sjef for kjernefysiske, biologiske og kjemiske beskyttelsestropper i de russiske væpnede styrkene. Den russiske føderasjonens forsvars-departement fortsetter å analysere de militære og biologiske aktivitetene til USA og dets allierte i Ukraina og andre steder i verden på bakgrunn av ny informasjon innhentet i de frigjorte territoriene.

Kjente psykoaktive stoffer.

Kirillov: Arbeidet fortsetter med å studere biologiske prøver fra ukrainske soldater som frivillig har lagt fra seg våpnene. Som vi bemerket tidligere, ble det funnet høye konsentrasjoner av antibiotika i blodet, samt immunologiske markører som indikerer eksponering for nyresyndrom og West Nile-patogener, som studeres av Pentagon som en del av de ukrainske UP-4- og UP-8-prosjektene. Spesiell oppmerksomhet bør rettes mot oppdagelsen av narkotiske stoffer, inkludert opioider som metadon, kodepsin, codeterp, samt stoffer av efedrintypen: t-phedrin og tri-phedrin, på stillinger som er forlatt av ukrainsk militærpersonell.

Det syntetiske stoffet metadon brukes i behandlingen av rusavhengighet. Som en påminnelse, i Nazi-Tyskland under andre verdenskrig, spesielt mellom 1943 og 1945, ble metamfetamintabletter gitt til soldater for å redusere den psyko-emosjonelle byrden, hovedsakelig til SS-tropper. Stoffet ble også brukt i stort antall av amerikanske tropper i Korea- og Vietnamkrigene.

Eksperimenter med nye medikamenter på lokalbefolkningen.

For noen uker siden, under den spesielle militæroperasjonen, ble Rubezhnoye frigjort i Folkerepublikken Lugansk. Dokumenter er funnet i laboratoriet til Pharmbiotest medisinske senter, som bekrefter at forskning har blitt utført i Ukraina i flere år på vegne av den såkalte Big Pharma. Kliniske studier av uregistrerte legemidler med potensielt alvorlige bivirkninger er utført på lokalbefolkningen. DNA-prøver som kan brukes til biologiske våpen mot enkeltpersoner eller grupper av mennesker. Vi har allerede informert om at mer enn 16 000 biologiske prøver, inkludert blod- og serumprøver, ble tatt fra Ukraina til USA, Georgia og europeiske land.

Den mulige opprinnelsen til covid-epidemien.

Gitt den amerikanske administrasjonens interesse for studiet av «snevert målrettede» biologiske midler, tvinger slike uttalelser ny oppmerksomhet til årsakene til den nye koronaviruspandemien og rollen til amerikanske militærbiologer i fremveksten og spredningen av covid-19-patogenet. I mai 2022 fortalte Jeffrey Sachs – en ledende ekspert i det respekterte medisinske tidsskriftet The Lancet og professor ved Columbia University, den ledende akademiske institusjonen for global biosikkerhet, på en konferanse i Spania at: «koronaviruset ble skapt kunstig og er svært sannsynlig å ha blitt skapt ved hjelp av amerikanske fremskritt innen bioteknologi».

Vi vurderer muligheten for at US Agency for International Development (USAID) var involvert i fremveksten av det nye koronaviruset. Siden 2009 har byrået finansiert Predict-programmet, som har forsket på nye arter av koronavirus ved å fange flaggermus som bærer viruset. En av entreprenørene for prosjektet var Metabiota, et selskap kjent for sine militære biologiske operasjoner i Ukraina.

 Labyrinth Ukraine og amerikanske biovåpen.

Under den spesielle militæroperasjonen ble det beslaglagt dokumenter som indikerer at USAID og dets hovedkontraktør, Labyrinth Ukraine, har deltatt i det amerikanske militære biovåpen-programmet siden 2019. Legg merke til brevet fra sjefen for AFUs sanitær- og epidemiologiske avdeling til sjefen for Labyrinth Ukraine, Karen Saylors. I den erklærer kommandoen til de ukrainske væpnede styrker seg beredt til å samarbeide med USAID om å gi vaksiner til militært personell og om å samle inn, behandle og overføre informasjon av interesse for amerikansk side.

Valget av det amerikanske byrået for internasjonal utvikling til å koordinere arbeidet kan ha vært foranlediget av økt russisk bekymring over aktivitetene til ukrainske biolaboratorier, et forsøk på å «ta det amerikanske forsvarsbyrået ut av løkken» og unngå anklager om å utvikle biologiske våpen. Det har blitt fastslått at Labyrinth Ukraine er en avdeling av det amerikanske selskapet Labyrinth Global Health, og dets grunnleggere er tidligere ansatte i Metabiota, en stor Pentagon-entreprenør innen militærbiologi. Labyrinth Ukraine deltok i UP-9- og UP-10-prosjekter, som studerte spredningen av afrikansk svinepest i Ukraina og Øst-Europa.

Vi har tidligere dokumentert USAs bruk av biologiske våpen på Cuba. Den handlet om bevisst spredning av denguefeber, afrikansk svinepest og sykdommer i økonomisk viktige avlinger på øya. I 1997 varslet den cubanske regjeringen verdenssamfunnet om at USA hadde brutt kravene i konvensjonen om biologiske og giftige våpen. Anklagen var basert på vitnesbyrd fra en cubansk pilot som registrerte sprøyting fra et amerikansk fly av et biologisk karantenemiddel, palmetrips, som var skadelig for en av Cubas viktigste landbruksnæringer.

Selv om det var mulig å sette i gang et ekstraordinært møte med BWC-partene om dette spørsmålet, ble ikke hendelsen undersøkt på grunn av mangelen på en konvensjonsverifiseringsmekanisme, som den russiske føderasjonen insisterer på å etablere.

Straffrihet har bidratt til Washingtons fortsatte bruk av biovåpenteknologi i Latin-Amerika, inkludert attentatet på uønskede politikere.

Den 18. juli 2022 erklærte presidenten for Republikken Venezuela Nicolas Maduro offentlig USAs involvering i attentatet på tidligere statsoverhode Hugo Chávez. I følge informasjon tilgjengelig for Venezuela, har amerikanske sikkerhetstjenester siden 2002 jobbet med mulige måter å eliminere den venezuelanske lederen, som har ført en aktiv anti-amerikansk politikk. Flere attentatforsøk som involverte medlemmer av den amerikanske ambassaden i Caracas ble avdekket og avverget.

En årsakssammenheng mellom den venezuelanske lederens død og utviklingen av biologiske våpen bekreftes av rettsmedisinske bevis og vitnesbyrd fra cubanske leger som behandlet Chavez om det atypiske sykdomsforløpet og dens motstand mot medisiner. Takket være den russiske spesielle militæroperasjonen har truslene fra amerikansk bioforskning blitt lagt merke til av mange internasjonale og statlige organisasjoner. Massedemonstrasjoner mot Pentagon-finansierte biolaboratorier har funnet sted i en rekke land rundt om i verden.

Den eurasiske økonomiske unionens sivilsamfunns-organisasjoner har vedtatt en resolusjon om å stenge slike biolaboratorier. I denne sammenhengen ser vi allerede en endring i tilnærmingen til det amerikanske militærets arbeid på det biologiske feltet i andre land. For eksempel har stater der USA driver bilateral forskning blitt bedt om å skrive under en kollektiv erklæring om samarbeid med USA utelukkende for å: «forbedre global helsesikkerhet og redusere virkningen av smittsomme sykdommer på populasjoner». Det er ordet «global» og resten av teksten som trekker oppmerksomheten: «ledet av USA».

Ytterligere finansiering vil imidlertid være tilgjengelig gjennom USAs «Biohazard Reduction Program» for land som er lojale mot det amerikanske initiativet. Det russiske forsvarsdepartementet vil fortsette å analysere de dokumenterte bevisene for det amerikanske biovåpenprogrammet i Ukraina og vil holde oss informert om resultatene.


Fra NewsVoice, publisert 7 August 2022.
Oversatt, redigert og forkortet fra den lengre orginalartikkelen – med linker.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

9 kommentarer. Leave new

 • Mange takk! Sterke saker, grove forbrytelser mot menneskeheten, og via Metabiota og Rosemont Seneca er familien Biden involvert. Å avdekke grov, organisert kriminalitet i korrupte Ukraina kan få ringvirkninger. Gain-of-function-forskning, baby-produksjon for eksport, menneskehandel, soldater og sivile brukt som lab-rotter, sånn ondskap må fram i lyset.

  Svar
 • «Under den spesielle militæroperasjonen ble det beslaglagt dokumenter som indikerer at USAID og dets hovedkontraktør, Labyrinth Ukraine, har deltatt i det amerikanske militære biovåpen-programmet siden 2019. »

  !

  Og :
  ‘ … skapte og designet Guatemala-eksperimentet, godkjente det for finansiering og overvåket og holdt skjult måten det ble utført på ..’

  dagbladet.no/nyheter/hemmelig-eksperiment-usa-infiserte-hundrevis-i-guatemala-med-forferdelige-kjonnssykdommer-pa-40–og-50-tallet/60755392

  Svar
 • Ukrainsk laboratorieutstyr og ukrainske forskere flyttet til Sverige.
  Det ble meldt at 5 forskere ble innlagt på Karolinska.Martin Stensö,youtube har forsökt å grave men ,som vanlig når hysj er ivolvert blir han sendt fra det ene kontoret til det andre,ingen vet eller har ikke lov til å si noe,ingen kontor vet riktig hvem som kan vite.
  Karolinska meldte forövrig i starten av denne hysj operationen at de hadde kapasitet til å ta imot fler.
  Mye av den typen forskning som ingen vil snakke om er sponset av Knut og Alice Wallenbergs fond.
  Da denne Wuhan saken begynte å piple ut ble laboratoriutstyr,ved hjelp av Wallenbergstiftelsen flyttet til Sverige.
  En kineser har sagt,Sverige skal bli som et svart höl,når den fulle sannhet om vaksiner kommer ut.
  Men dette er sikkert bare ondsinnet vrövl,ikke sant ?.Og at Hunter og Pappa joe er involvert i Metabiota og ellers all mulig korrupssjon i Ukraina.At Nancy Pelosi er på Taiwan med sin gode sönn Paul og signerer avtaler for Import av solceller og mer vindkraft,mens mangel på olje og gass blir verre og verrre,det er også kjempetilfeldig.

  Svar
 • Nok en veldig god referanse artikkel fra NL Det kan selvfølgelig skrives mere om biolabene i Ukraine, og det må det om nyhetene skal nå ut.

  Men steigan har også en referanse artikkel i dag. Wall street, nazistene og dypstatens forbrytelser.

  For den som leser den vil også se at her beskrives det hvordan sosialismen blir oppkjøpt og infiltrert globalt. Den styres fra Wall street, men ikke offisiellt. I og med dette kan man si at det er logisk og selvfølgelig at vi har Støre som leder av Arbeiderpartiet. En høyremann som notorisk fremmer nykolonisering av Norge under dekke av, ja svada og løgner. Det burde være alle gamle medlemmer av AP sin oppgave å sørge for at man har en ledelse som er i linje med programmet. Men ojda, partiprogram finnes visst ikke mere, og utvelgelsen av ledelse er monkeybusiness som jeg har hørt det omtalt. Joda det er demokrati i Norga, vi har bare ikke den riktige definisjon av hva det er. For det er det bare partiledelsen som vet.

  Utifra Steigans artikkel om Nazistene så blir det vanskelig å forstå at MSM mener på alvor at nazisme er så fælt, for om det var det, så burde da dem som støttet Hitler, og som fikk ham i posisjon, fått mere oppmerksomhet og tyn, istedet for å drive på med denne jakten på fangevoktere og andre lengre nede på stigen, som har pågått siden 45.
  Spesiellt i USA så har Nazismens støttespillere fått slippe unna. Det eneste unntak har vært Henry Ford, som muligens har blitt kastet under bussen, fordi han hadde ett noe arisk utseende og kunne slik brukes i propaganda krigen.

  (link følger, så raskt som Lindtner får det til)

  Svar
  • Svar
  • Jeg vil minne om at under Nurnberg og forberdelsene til dette krigsrettsoppgjöret var en Wallenberg på tiltalelisten,men ble listig fjernet fra disse listene av to brödre.Det var brödrene Dulles som senere gjorde karriere i politikk og etteretning i USA.
   Alt henger sammen med alt sa Gro,men sannhetsjegere ser ingen sammenhenger.
   At J P Morgan,en viss Hambro og en Wallenberg så å si vokste opp isammen,at en viss Wallenberg reformerte Deutsche Bank,at wallenbergkonsernet hadde kontrollen over IG Farben både i USA og i Europa,at Henry Ford var den som bygde Sovjets industri,at Bankuvesenet finansierte begge sider av 2ndre verdenskrig,det er småplukk og det henger ikke sammen selv om Gro sa at alt henger sammen med alt.
   La oss väre tilgivende,la oss väre gode defaitister,la oss glemme fortiden,nå har vi nye utfordringer som må löses.
   Vi glemmer eller vil ikke vite at det er de samme kreftene,dengang som nå som rörer i gryta.

   Svar
  • Steigans artikkel idag er det beste sammendraget jeg noen gang har lest om hvem og hvordan dypstaten har herjet.
   Dette er det jeg hele tiden har ment med at altmedia ikke har rett fokus,de har värt opptatt av å rette sökelys på selgerne av de store lögnene og ikke på bakmennene.Steigans artikkel setter skapet på plass,nesten,men det kommer jo en ny artikkel imorgen,så det blir spennende.
   Den nordiske deltagelsen i dypstaten er det jeg forventer at Steigans oppfölger skal fortelle om,den er helt fravärende i dagens.
   Så får vi håpe at ALT media fölger opp,slutter å ha fokus på selgerne og i stedet har fokus på skaperne,at vi slipper å bli fortalt at Soros eller Israel eller Rotschild eller frimurere eller vatikanet eller vises protokoller og slikt er endestasjon for all kritisk tankegang,at vi må forstå at bak disse endestasjonene/blindveiene finnes det folk som styrer retningen på vår oppfattelse.
   Der gjör dagens Steigan en kjempejobb.

   Svar
  • sunhunter61
   8 august 2022 21:48

   Nazi-spøkelser ses av veldig mange som grave frem strukturelle kontrollsystemer i vesten etter krigen.
   Når noen begynner å forstå at enda større drittsekker enn naziene vant krigen, så må de begynne med å se nazi-infiltrert korrupsjon over alt. Det er jo klart at ikke noe av dette kan være en del av de alliertes tankegods. De var jo bare snille!!
   Husker du de snille som bombet ihjel over 100.000 mennesker i Dresden? En by uten militære installasjoner. Eller som slapp to atombomber og drepte 150.000 sivile? Går du virkelig rundt og tror at disse uhyrene trengte x-nazier for å sette i gang sine horrible eksperiment? Du er naiv!
   Står jeg og sier at det ikke fantes uhyrer blandt nasistene? Overhodet ikke. Men å stå her og dra frem alle tyskerne som ble brukt som et slags fikenblad for hele det manipulative vesten og Sovjet som vokste opp etter krigen er totalt skivebom. Vesten og Sovjet hadde systemene og tankegodset på plass. De kjøpte tysk organisasjonstalent for deler av operasjonene sine.
   «Spesielt i USA har nazistenes støttesspillere fått slippe unna» skriver du.
   I Sovjet slapp de aller fleste av kommunistenes støttespillere unna.
   Og alle de amerikanske GIs som voldtok kvinner over en lav sko i blandt annet Frankrike og Tyskland (verste massevoldtekt noen sinne) slapp unna. De ble sogar helter.

   Svar
   • Om det er meg Sunhunter du retter ditt innlegg mot så,nei,jeg tror ikke avnazifisering altså begrepet gjelder tyskere eller tyskersympatisörer og fascisister,jeg tror det menes at de som alltid har drevet frem forskjelige ismer for egen vinnings skyld,altså de som styrer og kontrollerer fra styrerommene,de er målet,det er de som nå skal frem i lyset,så alle skal se og forstå.
    Det synes jeg motstanderne av bankmafiaen lykkes fint med,dessuten blir det nå bare å lene seg tilbake og se på fyrverkeriet,det ene bedre enn det andre nå som dypstaten blir angrepet fra alle kanter.
    Siste er nå at det planlegges sanksjoner mot Tyrkia,de som vil ha med Sverige og Finland vil nok bytte ut Tyrkia som jo har värt så frekke å ikke alltid väre puddel.Vi kan vel tenke oss hva det kan bety,Erdogan og Putin blir jo bare bedre og bedre venner.
    500 personer,tjenestemenn mm har gått til massesöksmål mot Eriksson i Usa,Eriksson,på toppen av en masse andre korrupsjonsskandaler har visstnok betalt ISIS penger som igjen har gitt til resultat at amerikanere har blitt drept.Jeg vil ikke gå inn på moral her,atså om hvem av partene som er best eller verst,men USA synes ikke om at amerikanere blir drept.
    Ja,som sagt Sunhunter jeg vet ikke om det var til meg du skrev,jeg kjenner meg iallfall ikke igjen i det du skriver om.så jeg tar vel feil.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Gjennomgått sykdom:

Gir mer varig og beskyttende immunitet.

Forrige innlegg

Årsaken er uklar:

Kraftig økning i utbetaling av livsforsikring i 2021 vs. 2020.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.