POSTED IN Coronavaksiner

Det som før var konspi-vås er nå sant

Bill Gates er nå enig om den manglende effekten på covid-19 vaksinene

29 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Av Tor Bugge

Vi i alternative medier har i to år fortalt at covid-19 vaksinene ikke fungerer slik FHI påstår at de gjør, og alltid blitt karakterisert som konspirasjonsteoretikere. Nå sier selveste sjefs-manipulatoren  Bill Gates det samme som vi har sagt. Men nå er det ikke lengre desinformasjon. Bill Gates sa nylig dette her: «the vaccines have saved millions of lives» yet admitted that current COVID-19 vaccines «don’t have much in the way of duration and they’re not good at infection blocking


1. Når jeg har publisert dette stoffet på Facebook har alltid Faktisk.no lagt til en boks som sier at det jeg skriver er feilinformasjon. Så hvor har Faktisk.no funnet SIN SANNHET, når selveste Bill Gates nå innrømmer at vaksinene ikke har den effekten som Faktisk.no, FHI, ass.dir. Nakstad og Erna Solberg med flere har påstått?

2. De sistnevnte har endog påstått at vaksinene har vært godkjente, men SANNHETEN her er at de kun har vært NØD-GODKJENTE. For å kunne bli nød-godkjent i Norge sier reglene at det ikke må finnes eksisterende medisiner som kan brukes mot covid-19-viruset. I Norge har vi hatt de to generiske medisinene Ivermectin og HCQ, som har eksistert i henholdsvis 50 og 60 år, hvorav den ene har fått Nobelprisen i medisin. Begge disse er brukt med stor suksess i en rekke andre land mot nettopp covid-19 og en rekke andre sykdommer.

3. Nå starter man i USA med en rekke gruppesøksmål mot staten og vaksineindustrien for myndighetenes påbud om vaksinering av medarbeidere i private og offentlige virksomheter. Flyselskapet Atlas Air sine ansatte har gått til gruppesøksmål fordi de ble tvunget til å ta covid-vaksine for å kunne beholde sine jobber. Dette er bare starten. Det er meldt om at flere gruppesøksmål kommer. Undertegnede har selv anmeldt Erna Solberg for drap/drapsforsøk på mer enn tusen covid-19-syke mennesker i Norge, som ikke har blitt gitt muligheten for å kunne bruke HCQ og Ivermectin forebyggende eller som behandlende medisin ved covid-19 sykdom. Jeg har henvist til Straffelovens § 196. Saken ble henlagt, men jeg påklaget henleggelsen og har ikke hørt noe etter dette. Når skal vi levere gruppesøksmål i Norge mot Regjeringen og folkehelse-etatene og deres falske rådgivere som har ført det norske folk bak lyset?

4. Siste skudd på FORRÆDERI-statsrådene i regjeringene våres (Solberg-regjeringen og Støre-regjeringen) er helseministeren Ingvild Kjerkol som har satt GRUNNLOVEN til side og opptrådt som eneveldig diktator i sin tale til WHO. Der Norge har blitt nikkedukke nummer 1, setter andre land, som Brasil, ned foten og nekter å gå inn i et slikt diktatur. De fleste forstår at vi er blitt lurt trill rundt i DENNE plandemien og da er veien kort til å bli lurt en gang til i neste plandemi av WEF, dersom vi godkjenner planene til WHO. Norge må si nei!

Tidligere publisert på derimot.no

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

29 kommentarer. Leave new

 • Dette høres meget bra ut og jeg vil gi min honnør til Tor Bugge.
  ______________________________________________________________________________________
  «Når skal vi levere gruppesøksmål i Norge mot Regjeringen og folkehelse-etatene og deres falske rådgivere som har ført det norske folk bak lyset?»
  **************************************************************************************
  Jeg tror mange med meg vil støtte dette søksmålet, også økonomisk.
  Har du kapasitet til å organisere Tor Bugge ?

  Svar
  • Kap. 17 i Straffeloven: «Vern av Norges selvstendighet og andre grunnleggende nasjonale interesser»
   § 111.Krenkelse av Norges selvstendighet og fred
   Med fengsel inntil 15 år straffes den som ved bruk av makt, trusler eller på annen rettsstridig måte volder fare for at Norge eller en del av Norge
   a. innlemmes i en annen stat,
   b. blir underlagt en fremmed stats herredømme,
   c. eller en stat som Norge er alliert eller i kampfellesskap med, blir påført krig eller fiendtligheter,
   d. påføres vesentlige begrensninger i sin selvbestemmelsesrett, eller
   e. løsrives.

   § 112.Grov krenkelse av Norges selvstendighet og fred
   Grov krenkelse av Norges selvstendighet og fred straffes med fengsel inntil 21 år. Ved avgjørelsen av om krenkelsen er grov, skal det særlig legges vekt på om
   a. den har hatt særlig alvorlige virkninger for Norge,
   b. den er gjennomført ved en organisert væpnet aksjon, under utnyttelse av frykt for inngrep av en fremmed stat, eller ved trussel om dette,
   c. gjerningspersonen er et medlem av regjeringen, Stortinget eller Høyesterett eller tilhører landets øverste sivile eller militære ledelse,
   d. handlingen har medført tap eller fare for tap av menneskeliv.

   Svar
   • Torfinn Slettebø
    29 mai 2022 14:11

    Orsak at eg sporar av frå helsespørsmålet. Baseavtalane til Solberg- og Støre-regjeringa høver òg godt til §111 og §112. Finst det motige juristar i Noreg?

   • Berit Hordvik
    29 mai 2022 23:47

    Jeg støtter, men har ikke mye penger

   • Alle monner drar, – og mange bekker små blir en stor Å. Så gjenstår det administrative. Bl.a. Einar Flydal har vist oss dette i kampen for at vi selv skal ha siste ord om installering av «smartmålere» i våre hjem. . Se Einarflydal.com om dere ikke kjenner hans oppdrag for oss (egentlig) alle. Dyktig administrering, ledsaget av spesialister på hva vi er utsatt for av industrier med den vanlige profittagendaen uten tanke på helseaspektet. Det norske folket våkner.

    Å adressere politikerne på deres falskspill overfor folket kunne komme til å utgjøre en oppgradering av det norske folks bevissthetstilstand.
    Ref. forøvrig N.L. kommentar her idag/om Elon Musk meritter. De har så grusomme konsekvenser at selv psykopater vil konsentrere seg om å rette skytset mot farene for menneskeheten. Psykopatene slipper nemlig heller IKKE unna, hverken atomkrig, eller Elon Musk og FDA sin godkjenning av eksperimentene hans.

  • Tor Bugge
   30 mai 2022 4:50

   Erlend Ringnes Efskind er advokat og har deltatt og holdt taler på en rekke demonstrasjoner mot vaksiner her i Oslo i 2021/22. Et gruppesøksmål trenger en fagmann i ledelsen. Jeg takker for tillitten Rune S og den gode tilbakemeldingen.
   Kristina Kirkhorn i FB-gruppa «Stopp WHOs traktat! Ja til frihet» har startet organiseringen av en arbeidsgruppe, og kunne sikkert ha drevet et gruppesøksmål frem også.
   Jeg kan bidra til enklere oppgaver.:)

   Svar
 • Brasil sier nei, India sier nei. I våre dager er Norge bananrepublikken, representert ved sånne som Kjerkol. Indisk rettsvesen har en sak på Gates og hans indiske kompanjong for drap. I Norge blir han invitert på ferie i Geiranger av YGL- kronprinsen.
  Å anmelde det skammelig korrupte norske lederskap for drap og landsforræderi er på sin plass. Enig med artikkelforfatter. Nei til pandemitraktat kan signeres på

  https://www.underskrift.no/vis/10035

  Svar
 • «De sistnevnte har endog påstått at vaksinene har vært godkjente, men SANNHETEN her er at de kun har vært NØD-GODKJENTE. For å kunne bli nød-godkjent i Norge sier reglene at det ikke må finnes eksisterende medisiner som kan brukes mot covid-19-viruset.»

  Denne «vaksinen» oppfyller heller ikke kriteriene for å kunne kalles en vaksine. Dermed endret man kriteriene. Du vet, når terrenget ikke stemmer med kartet så endrer man terrenget …

  Svar
 • Northern Light.
  29 mai 2022 14:18

  GATES HAR RÅD TIL LITT LAVERE SALG AV COVID-VAKSINER, NÅR DEN ORKESTRERTE MATFORSYNINGSKRISEN NÅR ALLE LAND, BLIR HANS GMO-MAT OG KUNSTIGE KJØTT REDNINGEN.

  «Bill Gates sa nylig dette: «the vaccines have saved millions of lives» yet admitted that current COVID-19 vaccines «don’t have much in the way of duration and they’re not good at infection blocking».

  Gates sa dette 26.05, og det har ikke akkurat vært hovedsaker i Norsk presse, ikke engang som en notis i hovedstrømsmediene. Gates har råd til å si dette, for det blir ikke slutt på fremstilling av vaksiner og medisiner i selskapene han har eierinteresser i, tvert i mot. Det er nå mye som tyder på at mRNA-injeksjonene kalt vaksiner svekker det naturlige immunforsvaret, det som blir kalt VAIDS, og dermed er de som har tatt/fått/presset og blitt tvunget til å ta injeksjonen avhengig av nye vaksiner og medisiner for å holde seg i live.

  Så når MSM får skremt befolkningene til tro at apekopper blir den nye pandemien, vil alle selskapene ha koppervaksiner klare og få nye flere hundre milliarder i profitt til Gates og de andre eierne. Gates kan saktens ha råd til litt lavere salg av Covid-19 «vaksiner», for hans investeringer i GMO mat og kunstig kjøtt og oppkjøp av over 110 000 dekar med matjord i USA, er perfekt timet for den orkestrerte matforsyningskrisen Vesten er inne i nå, og som bare blir verre.

  Og når Gates for alvor skal lansere sin GMO-mat i vestlig presse og media som gir ham så mye forsideplass han ønsker for å reklamere for sine matprodukter, vil han ha et publikum som lytter svært oppmerksomt. For befolkningene blir svært lydhøre når magen skriker, spesielt når barna skriker og deres mager skriker etter mat.

  GMO-mat kan bli hans mest innbringende investering hittil, og han kan få FN/WEF til å utforme matdirektiver som tvinger medlemslandene til å kvitte seg med småbønder, og la Gates og de enorme agrobusiness-selskapene anlegge gigantiske industribruk i landene i stedet. Storkapitalens ønskedrøm, som er 100 prosent monopol og eierskap til matproduksjon.

  Den samme storkapitalens MSM vil kjøre propagandakampanjene, og vi få høre, lese og se dette flere ganger om dagen: «Kunstig kjøtt vill ikke ha virus, som dagens storfe og fjørfe besetninger får», «kunstig kjøtt gir mindre utslipp av CO2 og metan og minsker global oppvarming», GMO-mat trenger mindre gjødsel», og «industribruk har elektrifisert maskinpark og mindre utslipp».

  Men det handler ikke om din og min matsikkerhet. GMO mat er patentert, og de som eier patentet på såkorn og frø får monopol på dyrking av mat, det sørger storkapitalens politikere for. Australia vedtok nylig en lov som forbyr egen dyrking av mat i egen hage, påskuddet var «biosikkerhet». I USA fikk en økologisk bonde 250 000$ i bot for å ikke sprøyte maten. Vestlige regimer driver krig mot småbrukere etter oppdrag fra storkapitalen.

  La Via Campesina er en internasjonal organisasjon for småbrukere med 200 millioner medlemmer. Bak de aller fleste medlemmene er det en familie med flere barn. De 570 millionene gårdsbrukene verden over er stort sett små familiebruk, dermed er det rundt 2 milliarder som lever av jordbruk i verden. Kilde: globalagriculture org.

  Hva skal disse gjøre hvis FN/WEF beordrer alle de 194 medlemslandene å erstatte alle gårdsbrukene med gigant industribruk? Bare en brøkdel av alle mennesker som driver med jordbruk i dag vil få arbeide på Gates og agrobusiness-selskapenes industribruk. Monopolisering innen matproduksjon gir ikke sikkerhet for husholdningene, det viser for eksempel barnematkrisen i USA. Det er mange små og middels gårdsbruk som leverer lokalt som gir matsikkerhet, med så høy selvforsyningsgrad som mulig for hvert land. Men dette er det motsatte av globalisme, og regn ikke med at storkapitalens politikere prioriterer dette.

  Svar
 • Bill Gates er en farlig mann. Han prøver alltid å skape monopolsitusjoner. Han er eugeniker og hva han gjorde på Lolita island kan en lure på. Det gjorde sikkert eksen også.

  Svar
 • Så nå har altså en politiker fra Norge gitt makten til w.h.o. som i flere år har reklamert for en vaksine som ikke virker.Det er kanskje mange som synes det høres pålitelig ut,eller er bevisstheten til jordklodens befolkning i ferd med å nå et høyere nivå?

  Svar
 • Pravdamedia
  30 mai 2022 10:15

  En politiker,politisk part har Ikke blitt gitt,noen makt ,som er I strid med grunnloven,menneskerettighetene,eller Nuremberg codene av 1947. Også de som er I strid med landloven. Det er opptil folket å fjerne korrupte politikere,når embedsverket svikter sine oppgaver eller er kraftig gjennomsyret korrumpert.slik som når alvorlige skadelige vaksiner som tvinges på folket,direkte eller indirekte,gjennom diskriminering,eller belt eller delves utestengelse av samfunnet. Tvangs stenge Ned et samfunn.grunnet suverenitets avståelse til andre master uten 3/4 flertall I Stortinget . Brudd på 1 eller flere menneskerettigheter,gjennom en lengre periode.osv.

  Svar
 • Eiving Helgeland
  30 mai 2022 12:36

  Alle anmeldelser angående de mange lov bruddene i forbindelse med corona hysteriet og den ulovlige corona vaksine kampansen blir henlagt uten å bli behandlet og de påstår at de ALDRI har kommet noen slike anmeldelser overhode (retts systemet i Norge er tvers igjennom korrupt…) ….

  Svar
 • WHO = NWO !
  Hvis du fortsatt tror at alt dette tullet handler om et virus, så har du selvfølgelig seriøst ikke fulgt med, eller enda verre, du elsker å være slave av et tyrannisk system !
  Husker du WHOs svineinfluensapandemi fra 2009 ? En offisiell undersøkelse ved Europarådet fant WHO behørig skyldig i bedrageri og nå ser det ut til at alle har glemt det !
  Dette Corona scenarioet er selvfølgelig ikke noe bedre og selve Corona –«vaksinen» er selvfølgelig ingen vaksine, det har det aldri vært. Det er en inokulajon, dvs. innføring av mikrober eller giftstoffer i en levende organisme, I dette tilfellet mennesker. Et gigantisk eksperiment som noen til slutt vil må stå til ansvar for !.

  Svar
  • Du har nok dessverre rett i at WHO er kuppet av storkapitalen og vil bli brukt mot som ett verktøy for innføring av NWO, der en liten elite fra WEF vil være overkikkador. Disse er ikke valgt av folket, men de arbeider nå uavbrutt for å styrke sin legitime rett til å styre verden. Når de har fått kontroll er det ikke lenger mulig å bekjempe dem, da de har full kontroll på enkeltmenneske. Samtaler som f.eks. her i derimot vil bli umulig.
   Det er viktig NÅ å få umyndiggjort disse organisasjoner. Dette kan i dag klassifiseres som en klassekamp mot den ultrarike klassen som ønsker kontroll av alle individer på jordkloden. Med AI teknologi ønsker de å ha full kontroll på din oppførsel. Det er allerede pågående fullskala eksperiment i byen Shanghai. Systemet kalle «Social credit system.» Hvis du er glad i frihet er det er viktig å motkjempe dette NÅ ellers blir det for sent. Vi må begynne vår motstand i dag, og latterliggjøre personer som har noe med WEF å gjøre. Selskaper der direktører har noe med WEF å gjøre, må vi boikotte etc.

   Svar
   • Hei Rune
    Når det gjelder disse mRNA og vektor «vaksinene» vil selvfølgelig immunforsvaret vårt resolutt begynne å bekjempe disse injeksjonene da immunforsvaret definerer dette som en infeksjon i likhet med en allergi eller et bakterieangrep av ukjent opprinnelse. Derfor får vi litt enkelt forklart en rekke helseplager med påfølgende sykdom og død. Deler av kroppen blir betraktet som en bakterie av immunforsvaret da kroppen tvinges til å produsere disse ! Dette er Faktisk uunngåelig !

    Når det gjelder disse Såkalte patogenene har disse faktisk 2 ben og øyne og vandrer bland oss ;) , De sprer frykt og falske bevis som ser ut til å være ekte. De ønsker å innføre en slags EU- Kontroll av mennesker og vi kan vel alle forestille oss hvor hen dette vil føre oss !

    Det er å bemerke at Ekte Virus, dvs. de som ikke er konstruert i et laboratorium kan faktisk ikke overleve utenfor cellen. De kan av den grunn meget sjeldent overføre infeksjon fordi de ikke er i live som for eksempel bakterier !

   • Jeg er ganske så lei av fryktporno i disse dager og er ganske så fortvilet over at vi faktisk har en prostituert Helseminister som byr seg frem for WHO !

   • Robin Hood
    31 mai 2023 15:47

    Kan du forklare hva storkapital er i denne sammenheng? Jeg forstår ikke hva dette har med kapitalisme å gjøre. For meg er dette fascisme.

 • WHO har gått på et dundrende nederlag,de afrikanske stater +Kina,Russland ,Brasil mm har gått imot deres streben etter herredömme.

  Svar
  • WHO har ikke gått på et dundrende nederlag. De har trukket seg tilbake til tenkeboksen og planlegger neste trekk.

   Disse menneskene eier ikke magemål, hva ønske om makt og rikdom angår. De gir seg aldri, psykopater/sosiopater som de er. (skal riktignok være forsiktig med å diagnostisere andre, men dette er intet mindre enn psykopater/sosiopater. Det som er skummelt, er at de til forveksling er lik andre mennesker – har menneskelige trekk).
   De har vist seg, spesielt siste to årene, å gi seg fullstendig faen i lover, regler, folk og land.

   Det hele ender på et tidspunkt i et inferno.

   Svar
 • En liten bemerkning til dette med konspirasjon!

  Det er meget populært å kalle tenkende mennesker konspiratører men hva betyr egentlig ordet Konspirasjon eller Conspiracy, – hvor kommer egentlig uttrykket fra ?

  Oppbygning og Betydning :
  Det latinske prefixet: Con -: som betyr sammen eller med !
  Det latinske verbet: Spirare – som betyr a puste eller respirere. Derivert fra det latinske ordet spiritus eller spirit !

  Betydningen er altså: De som kommer i sammen for å gjøre noe i samme ånd !
  og slettes ikke sammensvergelse eller komplott. ;)

  Tenk over dette neste gang ordet blir misbrukt eller du blir beskyldt for konspirasjon ;) !

  Ha en god dag !

  Svar
  • Takk for den Synneva :-) Har sagt det ved flere anledninger; jeg er glad for å bli kalt konspiratør. (blir vel egentlig ikke kalt det da, de vet ikke bedre, de som sier at; du må slutte å tro på konspirasjonsteorier … men i samme åndedrag så blir en faktisk kalt for konspiratør.)

   Har forsøkt, men det nytter ikke å forklare hva en konspirasjon eller en konspiratør er, langt mindre en konspirasjonsteori) For meg betyr det at jeg evner å tenke selv og å stille kritiske spørsmål (blir dessverre færre av oss etterhvert) Så, «merkelappen» konspirasjonsteoretiker kan jeg leve godt med. (sier mer om den som «stempler» deg enn det sier om deg)
   Det de prøver å oppnå, og også klarer til tider, er å diskvalifisere motdebattanten som, ja, konspirasjonsteoretiker, uten at de som karaktiserer deg som nettopp det, egentlig vet hva det betyr. Det er en billig hersketeknikk.
   Det latinske prefixet: Con, som betyr sammen eller med, – finner en blant annet igjen i spansktalende land … Aqua, con gas = vann med kullsyre, – vs. Sin gas = uten … Men rister du en flaske vann «con gas», da blir det noen bobler. Det er vel de enkelte ikke liker … De ser vel helst at vi tilpasser oss de «kondisjonerte» (veltilpassede).

   Kommer ALDRI til å skje.

   Svar
   • Hei Sveinung :)
    Det er som sagt mye enklere å lyve for massene, – opptil flere ganger enn å overbevise dem at de har blitt løyet for. Frykten er blitt den bærende faktoren i alt for mye som styrer oss i disse dager!

    Dessverre er det slik at flertallet av befolkningen faktisk tror og mener at alle som får stempelet konspirasjonsteoretikere er de som vil befolkningen ondt (eller er idioter) men i de fleste tilfeller er det faktisk mange av disse menneskene som forhindrer at samfunnet totalt kollapser !

    God Helg
    Synn

 • Alle som har pushet vaksinering må straffeforfølges.

  Denne Kjerkol er enten for dum til å forstå hun gjør eller en psykopat.

  Svar
 • Bra jobbet alle sammen….Her er en lang presentasjon med ulike detox protokoller: DETOX COVID-19 INJECTION – PAMELA RICHARDSON https://www.bitchute.com/video/soaq8iVetGIm/

  Svar
 • Bra jobba Tor, og takk for innsatsen.
  Det myndighetene har gjort for å hindre oss i å få tak i tidligere godkjente virusmedisiner er så groteskt at det er vanskelig å forstå.
  Mange er blitt alvorlig syke, og mange har helt sikkert dødd fordi de ikke har fått god nok behandling. Vi vet fra tidligere studier at disse kjente medisinene virker godt mot de aller fleste virus om de gis tidlig i forløpet.

  Myndigheter og legemiddelinstrien har under pandemien vist til studier av feks ivermectin, gjort på folk som har vært smittet en god stund og utviklet covid. Siden man ikke har sett effekt på disse pasientene, har vi blitt fortalt at feks ivermectin ikke virker mot korona. Det er selvsagt løgn. Medisinene virker om de blir gitt tidligere i forløpet.

  Vi vet nå at legemiddelinstrien og myndigheter har jobbet på spreng for å diskreditere trygge virksomme virusmedisiner ved å rigge studier slik at de får det utfallet de har ønsket.

  Svar
 • La oss også ta med Snaphanens blogg, og lenke dertil idag.. Rettferdighet gjelder. Skal fred komme til oss alle må den gjelde for alle både døde og overlevende i denne kriger. Det skulle være et krav for uvaksinerte med .

  Og enda spiller orkesteret, fortsatt søkes etter mennesker som kan ofres. Det var aldri nåde for de eldste ,heller ikke idag, hvor også de aller minste er i faresonen. Nå refereres det til at mange av de sistnevnte vil være utsatt på sikt for autoimmunisk sykdom inkludert autisme.

  https://www.snaphanen.dk/2023/05/27/dokumentar-the-unseen-crisis/#more-199850

  Svar
 • Bill Gates har en plan. Han innfiltrerer nå organisk matvareproduksjon. Hans invisteringer i «vaksinen» gav han 20 gangern i fortjeneste. Nå når jordbruket blir nedlagt over en lav sko p.gr av co2 faren. Undersøk hva som skjer i Nederland. Den planlagte matvarekrisen er godt på vei. Smilende forteller de oss at vi er det egentlige problemet. Vi er egentlig den største co2 faren som må elimineres. Interesant at Donald Trump uttrykte: «De er egentlig ute etter deg, men jeg står i veien.»Vi må antagelig tilbake til landsbygda. Dyrke/fiske vår egen mat. Teame opp med de vi ønsker å samarbeide med. Byråkratene er blitt den nye adelen. Stoltenberg alene ansatte 70 tusen nye i sin periode. Kommuneadmin. Øker. https://www.bitchute.com/video/IDT1QEEQWakX/

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Krim:

En del av Russland, ikke Ukraina.

Forrige innlegg

«Covid-vaksinerte» yngre som dør i søvne:

Men det er ikke SADS, det er mRNA-vaksineindusert myokarditt som forårsaker plutselig hjertedød

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.