POSTED IN Norge

Big Pharma viktigere enn liv.

Verdenskjent intensivoverlege saksøker sykehus for å få rett til å bruke sikre og effektive COVID-behandlinger

1 kommentar
Print Friendly, PDF & Email

Av Dr. Leon Tressell i Global Research

Dr. Paul Marik, en av verdens mest publiserte intensiv-spesialister, har gått til søksmål mot Sentara Norfolk Hospital [i Virginia] for å få opphevet forbudet mot at han bruker tidligere FDA-godkjente medikamenter til nytt formål (Covid) på intensivavdelingen som han overvåker.  Sykehuset kom nylig med et direktiv som forbyr Dr. Marik å bruke medikamentene i MATH+ protokollen som har redusert covid-dødeligheten på intensivavdelingen med over 50%. Resultatet av forbudet har vært en kraftig økning av dødeligheten blant pasienter som lider av Covid-19.

Epidemiolog dr. Juan Chamie har kommentert dette på sin Telegramkanal:

«Etter min mening handler det å forby Dr. Marik fra å bruke effektive behandlinger om penger. Du kan vedde på at det lave antallet gjennomsnittlige liggedøgn på intensivavdelingen for Dr. Mariks COVID-pasienter påvirker sykehusets inntekter.»

MATH+ protokollen består av flere medikamenter som er FDA-godkjente til andre formål, ultratrygge og veldig billige. Kjerneelementene i protokollen er ivermektin, heparin, metylprednisolon, tiamin og høydose intravenøst vitamin C.

Forbudet mot at dr. Marik og andre leger bruker trygge og effektive medisiner til et nytt formål (Covid) må ses i sammenheng med utviklingen det siste året. I løpet av de tolv månedene har folkehelseorganet i U.S.A. og verden over, som har vist seg å være fullstendig avhengige av interessene til «Big Pharma» (den globale farmasøytiske industrien), ført krig mot at billige ultrasikre medisiner godkjent til annet bruk brukes til behandling av Covid-19.

Resultatet av forbudet mot medisinene i MATH+ protokollen har vært en kraftig økning av dødeligheten blant pasienter som lider av Covid-19.

Dette fikk dr. Marik til å reise søksmål mot Sentara Norfolk sykehuset for å få opphevet dette forbudet. Søksmålet bemerker at sykehuset «hindrer dødssyke COVID-pasienter fra å utøve sin rett til å velge og motta trygg, potensielt livreddende behandling som er bestemt som passende for dem av deres behandlende lege.»

Dr. Mariks søksmål siterer en rekke rettssaker som i følge loven i Virginia slår fast pasientenes rett til å motta behandling som anses passende av legen som behandler dem, og som de har gitt frivillig samtykke til.

Det står i søksmålet at sykehusets forbud mot de trygge og effektive medisinene som dr. Marik har brukt er motivert av flere konkurrerende prioriteringer som inkluderer lønnsomhet og ønsket om å rette seg etter «trygg havn»-standarder for omsorg som forfektes av offentlige etater, som ikke er sensitive for den enkelte pasientens behov.

Opposisjonspapirene innlevert av Sentara Norfolk sykehus nevner ikke engang spørsmålet om pasientvelferd.  De hevder at dr. Marik mangler rettslig grunnlag for å få prøvet saken om å utfordre et sykehusforbud som nekter pasienter under hans omsorg muligheten til å motta livreddende medisiner som gjennom lang erfaring er bevist å være ultrasikre og effektive, for behandling av Covid-19.

Professor Joseph Varon har erklært at MATH+ protokollen har ført til 50% reduksjon i dødsfall blant Covid-pasienter på de to sykehusene hvor han er stabssjef.

Dr. Pierre Kory som er president for Frontline Covid-19 Care Alliance som dr. Marik er medstifter av, har erklært at «Sentara Healthcare Systems forbud mot MATH+ protokollen er en trussel mot alle leger og pasienter i U.S.A. Vi vet at protokollen er effektiv. Pasienter som kunne ha blitt reddet av MATH+, dør på grunn av sykehusets grunnløse restriksjon. Vi vil fortsette å se flere dødsfall som kunne ha vært forhindret inntil retten tar affære og beordrer sykehuset til å snu kursen».

Sist torsdag vitnet dr. Marik i retten hvor han søker om en kjennelse for å oppheve sykehusets forbud mot medisiner som han har brukt i over et år for å redde livet til Covid-19 pasienter. Under sin vitneforklaring kalte dr. Marik sykehusets forbud mot MATH+ protokollen som «enestående» og sa: Dette er ikke normalt. Det er en grusom og uvanlig straff.

Dommeren som presiderer over saken sa at han ville komme med sin avgjørelse etterhvert.

Imens kan vanlige mennesker som mener at sykehusinnlagte pasienter har all rett til å bestemme sitt behandlingsforløp sammen med sin behandlende lege og at pasienter skal ha tilgang til hele utvalget av trygge og velprøvde behandlinger for Covid-19, inkludert de som er en del av MATH+protokollen, iverksette ulike tiltak for å støtte dr. Marik.

Forbudet mot dr. Mariks bruk av billige, ultrasikre medisiner til nytt bruksområde er en del av et bredere forsøk fra offentlige helsemyndigheter i U.S.A. sin side på å fremme agendaen til «Big Pharma». Ingenting skal komme i veien for massevaksinasjonskampanjer eller lisensieringen av nye dyre antivirale (mot virus) legemidler utviklet av Merck og Pfizer som ikke er like effektive som eldre medisiner til nytt bruk som ivermektin. Mitt råd til alle som ønsker å forstå krigen mot leger som bruker eldre medisiner til nytt formål for å redde liv er enkelt: følg pengene.

Big Pharmas tilnærming til medisinsk praksis versus legemidler til nytt bruksområde som ivermektin

I løpet av pandemien har regjeringer og offentlige helsemyndigheter ikke vist interesse for å iverksette tiltak for å fremme vanlige menneskers immunitet (motstandskraft mot sykdom). Slike tiltak kunne være å fremme et sunt kosthold, mosjon, mye søvn og hvile, samt livsviktige kosttilskudd som vitamin D og C.

Et annet mulig tiltak fra regjeringers side kan være massedistribusjon av billige, ultrasikre legemidler til nytt formål som ivermektin. I den indiske delstaten Uttar Pradesh, med en befolkning på 241 millioner, har massedistribusjon av ivermektin praktisk talt eliminert covid-tilfeller.

I stedet forliter vi oss helt på svært strenge nedstengninger, straffetiltak mot de uvaksinerte og massevaksinasjonskampanjer og stoler på dyre, giftige medisiner som faktisk ikke virker, som Remdesivir.

I mellomtiden advarer regjeringer over hele verden for nedstengninger denne vinteren for å begrense spredningen av en sykdom som i høyeste grad kan behandles og forebygges.

I noen land som Østerrike, griper de til de til det tyranniske tiltaket å stenge uvaksinerte inne. Dette er fullstendig uvitenskapelig etter som det nå er velkjent at de vaksinerte både kan bli smittet av viruset og overføre det like mye som de uvaksinerte. Selvfølgelig bruker regjeringer verden over pandemien som en unnskyldning for å sette vanlige folk opp mot hverandre i en tid med global økonomisk krise, og øke sin makt over befolkningen.

Det ser ut til at myndigheter og folkehelseorganer i beste fall er uaktsomme, i verste fall unnlater de bevisst å gjøre alt de kan for å fremme folkehelsen. Kan det være at deres handlinger virker i interessen til selskaper som tjener titalls milliarder på vaksiner og andre nye medisiner? Gud forby at vi bruker eldre medisiner til nytt formål, som Ivermektin, som koster en cent å fremstille og som er utrolig effektive (64 medisinske studier og stadig flere) både som forebyggende middel og til behandling av Covid-19.

Dr. Marik tar standpunkt for å sette pasienter først.

Dr. Marik står opp mot Big Pharmas tilnærming til medisinsk praksis som dreper mennesker på sykehuset hans. Hvis søksmålet hans kommer seirende ut, vil det oppmuntre leger overalt til å sette pasienter først og følge vitenskapen istedenfor profittinteressene til rovlystne legemiddelfirmaer hvis eneste mål er å maksimere profitten på bekostning av menneskeliv.

Oversatt av Jeanne d’Arc

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

1 kommentar. Leave new

  • Mossad/CIA er nok satt på saken allerede sammen med Clintons Removal Service. Denne stakkars legen kommer vi nok snart til å høre at «har dødd av Covid-19», siden han garantert ikke er «vaksinert» med Dyrets Merke. Godt det ikke er så lenge igjen vi skal plages med disse talmudiske jøders forsøk på å få satt sin «konge» (Satan) på «tronen» i den hellige (kristne) by Jerusalem.
    Gud har heldigvis andre planer for dem.

    Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Tall fra Danmark tyder på det:

Vaksine-dødstallene langt høyere enn angitt?

Forrige innlegg

Urfolket i Australia sendes til egne interneringsleire:

For deres eget beste, sier myndighetene,

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.