POSTED IN Klima, USA

Hysteri i klimaets navn:

Biden-forslag vil forby nesten alle bensindrevne strømgeneratorer så vel som gassovner!

12 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Av JD Heyes

Det er åpenbart at psykopatene som styrer Joe Bidens administrasjon forbereder seg på å sende amerikanere tilbake til 1800-tallet mens de selv vil fortsette å leve et liv i luksus og privilegier og herske over massene.

Tidligere i år forbløffet Biden-regimet millioner av amerikanere da EPA utstedte et varsel om at det planla å vedta en ny regel som utfaser alle naturgassdrevne ovner, alt under det falske påskuddet om «klimaendringer» (grunnet oss mennesker) og løgnaktige påstander om hvordan gassovner «negativt påvirker helsen», selv om amerikanere har brukt dem trygt i nesten et århundre.

Nå får vi vite at den samme regelen de vil innføre, også vil hindre de fleste bensindrevne strømgeneratorer – akkurat nå som regimet prøver å tvinge alle til å bytte til elektriske kjøretøy selv om de vet at det amerikanske strømnettet ikke kan håndtere den nåværende belastningen. For å ikke snakke om belastningen man får om man plusser på titalls millioner elbiler som også skal lades opp med strøm fra strømnettet.

En foreslått regel fra «Consumer Product Safety Commission» (CPSC) tar sikte på å begrense mengden karbonmonoksid som slippes ut biprodukter, rapporterte Washington Free Beacon denne uken. Kommisjonen erkjenner imidlertid at de vet at 95 prosent av de bærbare bensindrevne strømgeneratorene som for tiden er tilgjengelige på markedet, ikke vil være i stand til å oppfylle den nye standarden.

Bransjeledere hevder at regelen vil føre til en betydelig mangel på strømgeneratorer, ettersom produsentene bare har seks måneder på seg til å utvikle generatorer som er i samsvar med den foreslåtte reguleringen (om den blir en realitet), en prosess som vanligvis tar år. Susan Orenga, administrerende direktør for «Portable Generator Manufacturers’ Association», formidlet denne bekymringen til Free Beacon.

Den foreslåtte regelen kommer kort tid etter at kommissær Richard Trumka Jr., støttet av Biden, antydet et lignende reguleringsforbud mot gassovner, som han omtalte som en «skjult fare.»

Denne regelen dukker opp i en tid da mange amerikanere står overfor en høyere sannsynlighet for strømbrudd på grunn av den økende avhengigheten av «grønn energi» for strømproduksjon, la Free Beacon til. I følge en ledende strømnetts-analytikere sin observasjon i mai, står hele to tredjedeler av Nord-Amerika overfor en «økt risiko» for strømbrudd denne sommeren. En situasjon som er påvirket av den økende bruken av «grønn kraftproduksjon» og reduksjonen strømproduksjonen i de normale kraftverk som bruker bl.a kull og gass.

Som en illustrasjon på denne sårbarheten opplevde California strømbrudd sommeren 2022 da etterspørselen etter strøm økte.

Strømnettet er ikke klar til å ta hånd om den økte strømetterspørselen
dersom gassovner skal forbys.

Bærbare bensindrevne strømgeneratorer fungerer som verdifulle nødløsninger for husholdninger under strømbrudd, hvor nesten fem millioner husstander som er avhengige av dem for reservestrøm. Men hvis Biden-administrasjonen fortsetter med å fullføre jobben med å implementere den foreslåtte regelen i lovverket, kan det bli en utfordring å anskaffe strømgeneratorer som kan gi ekstra strøm.

Kommisjonens regel inkluderer attpåtil et forbud for produsenter fra å lagre ikke-kompatible generatorer før regelen trer i kraft, noe som kan føre til mangel i markedet for strømgeneratorer, uansett om de er av de typer som finnes nå eller de som vil komme i fremtiden.

I tillegg til CPSC sin regel om strømgeneratorer, har Bidens energiavdeling innført en rekke miljøforskrifter som tar sikte på å bekjempe klima-endringer. Blant disse forskriftene kan kommisjonens foreslåtte regel for gassovner potensielt føre til forbud mot halvparten av alle komfyrmodeller som for tiden er tilgjengelige på det amerikanske markedet.

Videre har avdelingen lagt frem eller implementert regler for energi-effektivitet som spesifikt retter seg mot vaskemaskiner, kjøleskap og lyspærer. Disse tiltakene gjenspeiler administrasjonens forpliktelse til å «fremme mer bærekraftig praksis og redusere miljøpåvirkningen» av daglige husholdningsapparater, bemerket Free Beacon.

«Samlet sett støtter disse energihandlingene president Bidens ambisiøse agenda for ren energi for å bekjempe klimakrisen» hevdet CPSC i februar i år.

«Mange produsenter av bærbare strømgeneratorer følger allerede frivillige standarder for å holde forbrukerne trygge mot utslipp av karbonmonoksid,» rapporterte Free Beacon. «Standarden til ‘Portable Generator Manufacturers’ Association’ krever at en strømgenerator automatisk slår seg av når karbonmonoksidkonsentrasjonen når visse nivåer. Den pålegger også produktadvarselsetiketter og holdbarhetskrav for avstengningssystemene.»

«Likevel ser Biden-administrasjonen etter å ta i bruk enda strengere karbonmonoksidutslippstak foreslått fra «Underwriters Laboratories», et internasjonalt produktsikkerhetsselskap,» fortsatte Free Beacon.

Ingen valgte Joe Biden til å ta fra amerikanerne sine gassovner og sine strømgeneratorer, for å ikke snakke om de bensindrevne bilene. Dette venstreorienterte autoritære marerittet av en administrasjon må stoppes.


Fra Natural News, publisert 24. juli 2023.
Oversatt av redaksjonen, Derimot.no fra engelsk. Linker i originalartikkelen.
Originalartikkel: Dangerous Biden rule would outlaw nearly every gas-powered generator as well as gas stoves

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

12 kommentarer. Leave new

 • Så kan man lure på:
  Hvorfor forby?
  De beste produktene vinner jo.
  Og at elektriske motorer og lys er mer effektive og rimeligere i bruk enn forbrenning vet vi etterhvert.
  Et skifte fra glødepærer eller halogenpærer ville kommet av seg sjøl – uten noe forbud.
  Som overgang fra parafin/tranlamper til elektriske pærer gikk av seg sjøl. – Når folk fikk tilgang til elektrisitet.
  Og nå er mulighetene for elektrisk kraft større enn noen gang; gjennom f.eks. solkraft og/eller vindkraft. I tillegg til vannkraft.
  De få, etterhvert, som ønsker å gå tilbake og bruke olje/gass burde ikke være noe problem for noen.
  Det er politikere , som ser ut til å like forbud; – og som vil kaste bort gode arbeidskrefter på politisk/administrativ kontroll, som er problemet.

  Svar
  • «Et skifte fra glødepærer eller halogenpærer ville kommet av seg sjøl – uten noe forbud,»
   – da LED-pærene ble utviklet og sendt ut på markedet.

   Svar
  • «Et skifte fra glødepærer eller halogenpærer ville kommet av seg sjøl – uten noe forbud.» og så til LED.
   Den måten de fikset det på, var å akseptere et EU direktiv, som sa at vanlige glødelamper og halogen skulle fases ut og ikke være tillatt solgt fra en gitt dato. Ikke akkurat noe forbud, men tvang i stedet. (på E-bay selges fortsatt vanlige glødelamper og halogen pærer, men de kommer fra land på utsiden av EU). Noe annet er at i de fleste LED lampene, befinner det seg en repeter for 5G, for at du skal få 5G signaler overalt. (Med fare for å grilles. Det er jo opprinnelig et militært våpen) Derfor var overgangen til LED viktig.

   Svar
   • Tinnitus Aurelius
    29 juli 2023 8:03

    Det her med 5G i LED lampene vet jeg ikke helt om stemmer, men det jeg er helt 100% sikker på er at LED-lys i likhet med mikrobølgestråling er skadelig for alle levende organismer. Det du kan gjøre er å redusere bruken av blått lys, komme deg ut i sola og skru av wifi når du ikke bruker den. Et annet tiltak er å la være å legge mobiltelefonen på hodeputa mens du sover. De færreste har behov for å ta imot samtaler på natta. Men det er altså så fordummet befolkningen har blitt. Militære våpen bruker også mikrobølgefrekvenser, men det blir jo litt kospinoia å hevde at LED lampene har militære 5G sendere i seg. Forøvrig kan jeg legge til at jeg har jobbet på stortinget, der opplevde jeg mye svimmelhet og tinnitus, mine antagelser går i retning av at politikerne blir utsatt for store mengder mikrobølget stråling og evner ikke å tenke klart. Det kan også tenkes at de blir fjernstyrt av falske huawei basestasjoner, i regi av frimurere, kinesere eller CIA.

 • Frikar skrev dette: «Og at elektriske motorer og lys er mer effektive og rimeligere i bruk enn forbrenning vet vi etterhvert.».

  Vel, el-motorer må få strømmen fra et sted. Batteriene er kun et lagringsmedium. Strømmen lages ved hjelp av bla kullkraftverk, gasskraftverk, vannkraft, osv.
  Så vi må ta med hele dette bildet her i vurderingen av effektiviteten i en el-motor. Ikke kun den siste biten, det son skjer inne i el-motoren.

  Strøm må produseres. Strøm må transporteres. Og det som skjer – i USA og i andre land: Dersom man kutter ut å bruke gass til oppvarming av hus, varmtvann og til matlaging, og går over til strøm, så må det produseres mer strøm for å møte bortfallet av gass.

  Og kutter man ut bensinbiler og dieselbiler og går over til el-biler så må det produseres mer strøm til det nye og økte strømbehovet. All ny etterspørsel etter strøm vil fordre nye strømproduksjons-steder (vannkraft/kull/vindturbiner/osv) og overføringsnettet må kraftig utbygges.

  Dette kan unngås. – Rett og slett ved å sette på bremsene på det «Grønne Skiftet». og la oss mennesker få ha våres til nå normale tingene i fred, som gasskomfyr og bensinbil.

  Svar
  • » Og kutter man ut bensinbiler og dieselbiler og går over til el-biler så må det produseres mer strøm til det nye og økte strømbehovet. »

   Helt riktig.
   – HVIS det ikke hadde vært slik at elektriske motorer er MANGE ganger så energi-effektive som forbrenningsmotorer.
   Og HVIS man ville, kunne større/stasjonære forbrenningsmotorer med mulighet for mer effektivt turtall og bedre avgassrensing enn mange millioner små, produsert elektrisk kraft.
   Også med muligheter til å benytte restvarmen fra forbrenningsmotoren.

   – Og dette ville gi en betydeling innsparing av olje/gass-energi.

   Svar
  • Frikar, du tar ikke inn over deg at du kan ikke kun se på motorens effektivitet i kun selve el-motoren.
   For el-motoren må få strøm fra ett sted. Tapet av effektivitet starter der strømmen blir produsert, og ender i selve el-motoren, etter at motoren har gjort sitt arbeide.

   Ved å bytte ut en bensinbil med en elbil så øker strømbehovet. Strømmen må produseres ett sted. Kanskje i
   et kullkraftverk? Kanskje i et vannkraftverk? – All ny etterspørsel etter mer strøm øker behovet for mer strømproduksjon. Og dette medfører en prisdrivende mekanisme på strømprisen. Den blir dyrere for oss alle. Noe vi har sett i andre halvdel av 2022 og langt inn i 2023. Meget dyr strøm, og en av grunnene til de høye strømprisene var skjevheten mellom etterspørsel og tilbud. Og den nye etterspørselen kom bl.a fra transport-sektoren.

   Dersom vi snur på det, og sier at fra og med imorgen så er det forbudt å bruke el-biler (pluss el-busser, og el-lastebiler ) så vil den strømmen om ikke brukes til transport, gå til andre formål. Som var det vanlige før el-biler begynte å bli en del av trafikkbildet. Og det kan da utsette behovet for å bygge nye strøm-produksjons-«enheter» , som vindturbiner, vannkraft og kullkraft.

   Svar
   • «Strømmen må produseres ett sted. Kanskje i
    et kullkraftverk? Kanskje i et vannkraftverk?»

    Eller EN stor, stasjonær forbrenningsmotor eller to, istedet for millioner små portable.

    » Meget dyr strøm, og en av grunnene til de høye strømprisene var skjevheten mellom etterspørsel og tilbud. Og den nye etterspørselen kom bl.a fra transport-sektoren.»

    Grunnen til de høyere prisene på strøm/vannenergi var nok ikke etterspørsel og tilbud ( i Norge) . Eller økte produksjonspriser.
    Det var avgifter, tulle- politikk og merkantilisme.
    Og økningen i el-transport hadde ingenting å si. Vi har nok vannkraftenergi i Norge til både oppvarming/kjøling, eksisterende industri, eksisterende el-transport . – Og kommende fullelektrisk.
    Også om vi produserer hydrogen til elektrisk transport av vår vannkraft. Eller av olje/gass som kan fylles på samme måte som bensin/diesel, og allikevel være mer energieffektivt og forurense mindre lokalt enn forbrenningsmotorer. ( og som trenger 1/10 av batteristørrelsen på /i bilene. )

    Da er det muligens bedre å gå tilbake til tran/olje- lysskilder for å lyse opp ‘de tusenhjem ‘ og langs gater, – med vektere og denslags ?
    – Og til heis-transport m.m. ?
    » Som var det vanlige før……og det kan da utsette behovet for å bygge nye strøm-produksjons-«enheter» , som vindturbiner, vannkraft og kullkraft.»

 • Det er gjennom dialog og motsetninger man kommer på sporet av sannheter.
  Ellers er vi nok ikke så uenige, Jan. ;-)

  Svar
 • .Jan Zörlie
  27 juli 2023 17:49

  Er kjernekraft et ikketema i denne diskusjonen ?.

  Svar
  • Kjernekaft bør jo være like interessant som( kald?) fusjonkraft . – Eller annen kraftprodusjon.
   Energi er viktig. – Siden vi ikke har slaver lengre. ( Eller ikke godtar lengre å være slaver sjøl.)
   Men de negative sidene bør jo løses først. Ellers blir det bare politikk, – og penge-tenkning.

   ‘…at kjernekraft har et enormt potensial fordi energitettheten er høyere enn for alle andre energikilder.
   – Og, det trenger ikke subsidier. Dette er kanskje den alle viktigste testen. Hvis en investering sies å være lønnsom, men trenger enorme subsidier langt inn i fremtiden, er det da lønnsomt, spør investoren retorisk med et pek i retning vindkraftutbygging.’
   geo365.no/oyner-kjernekraftlektere-i-fjordene/?mc_cid=c094e2dc5f&mc_eid=db6add3f06

   Svar
 • Da må Chuck og Hank gå over til batteridrevne strømgeneratorer.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Putin: Det er snart ikke flere ukrainske soldater igjen

Den vestlige eliten er klar til å ofre andre lands innbyggere.

Forrige innlegg

Ny studie: Vaksinene dreper 1 av 874.

Covidsmitten var langt mindre farlig enn vaksinene.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.