POSTED IN Kina

Australia holder også på utafor Kinas kyst.

Hva gjør Australia krigsskip i Kinas nærområder?

0
Print Friendly, PDF & Email

Denne konflikten har pågått lenge og er drevet fram av USA som bruker konflikten mellom Kina og Filippinene til å forsterke spenningen i området. Begge landene hadde fremforhandlet en avtale tidligere i år som ville gitt Filippinene store økonomiske fordeler.

Men en må være klar over at som tidligere USA-koloni kan ikke Filippinene gjøre noe slikt uten USAs godkjenning. Den filippinske regjeringen handler ikke selvstendig, men på USAs nåde og vilkår. Derfor er ikke flåte-øvelser i Sørkinahavet annet enn forsøk på drive Kina tilbake. USAs primære mål er å stanse Kinas fremvekst. Under Obama-regjeringen ble denne politikken målbåret under slagordet: Pivot to Asia. Som betyr at Kina oppfattes som USAs største trussel og må stanses for enhver pris.

Hva USA har å gjøre i Kinas kystfarvann er det ingen medier i vest som synes er merkelig. Men hadde Kina sendt krigsskip til Florida-stredet for å holde felles flåteøvelser med Cuba – da skulle vi fått høre skriking, trusler og sabelrasling fra USAs side.

Hva Australia har her å gjøre er en annen sak. For de som liker å se på kart og bedømme avstander er australske krigsskip langt hjemmefra. Men de handler naturligvis heller ikke selvstendig, men etter ordre fra USA. Er det ikke like greid å skrive dette slik det faktisk er: En mobilisering av militær sjømakt fra USA for å drive Kina ut av Sørkinahavet med fare for storkrig.

Knut Lindtner
Redaktør

Filippinene og Australia øver på å ta tilbake en øy i Sør-Kina-havet.

Og omtrent 120 US marines deltar også i øvelsen.

Av Dave DeCamp.

Soldater fra Australia og Filippinene, støttet av en gruppe fra US marines, simulerer nå en øvelse på å ta tilbake en øy i SørKina-havet. Og dette midt i den spenningen som har oppstått mellom Manila og Beijing.

Ifølge AFP foregikk denne øvelsen på en marinebase omtrent 250 kilometer øst for Scarborough Shoal, en rekke omdiskuterte steiner og rev i SørKina-havet. 

Disse har vært kontrollert av Kina siden 2012. Men også Taiwan og Filippinene krever eierskap til disse. Øvelsen involverer omtrent 1200 australske soldater og 560 marinesoldater fra Filippinene. De øver på å storme en strand ved å bruke fallskjermer, amfibiske landsettingsfartøyer, og et Osprey luftfartøy fra USA.

Ifølge AFP deltar også 120 soldater fra US Marines i øvelsen. Denne landingsøvelsen er del av øvelsen Alon, den noen gang første felles militærøvelsen mellom Australia og Filippinene.

Australias forsvarsminister, Richard Marles.

Filippinenes president Ferdinand Marcos jr. og den besøkende australske forsvarsministeren Richard Marles har vært tilskuere til dette liksom-angrepet på en strand.

«Tar man med i betraktningen at det har vært så mange hendelser som viser ustabilitet i områder, er denne slags øvelse, dette nære strategiske samarbeidet mellom landene i området, svært viktig», sier Marcos til reporterne.

Et kart viser overlappende krav om områder i SørKina-havet.

USA har oppmuntret sine allierte i den asiatiske delen av Stillehavet til å øke samarbeidet  som en strategi for å forberede til en framtidig krig mot Kina. SørKina-havet har blitt spesielt sårbart fordi kinesiske og filippinske skip ofte har hatt anspente møter. 

Washington støtter helt og fullt Manilas krav overfor Beijing. En av de siste hendelsene var at kinesiske skip blokkerte filippinske skap fra å overrekke forsyninger til et strandet skip på Second Thomas Shoal.

Kina sier at de eventuelt kan slippe  filippinske båter fram «som en midlertidig spesiell ordning». USA har gjentatte ganger slått fast att den gjensidige forsvarsavtalen mellom USA og Filippinene også gjelder angrep på filippinske skip i SørKina-havet.

Oversatt av Ingunn Kvil Gamst

Forsidebilde: iStock

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Vurdering av den spente situasjonen i Sørkinahavet.

Kinas beste våpen er en sverm av mindre fartøyer i dypvannsrennene.

Forrige innlegg

Mer ulydighet mot imperiet

USA vil føre økonomisk krig mot Mexico fordi de nekter å dyrke og importere GMO-mais

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.