POSTED IN Media

Assange flyttet ut av isolasjon:

Hele saken dreier seg om mediene: systemets tåkeleggings-maskiner.

0
Print Friendly, PDF & Email

Dette er en meget gledelig nyhet. Den sier noe om at det er i ferd med å bygge seg opp en opinion for å stanse den groteske rettssaken som forberedes mot han i UK. 

Har er behandlet som en høyrisiko-fange. Han har vært nærmest totalt isolert i snart et år: Denne formen for behandling regnes som psykisk tortur.

Mennesket er gjennomgripende sosialt. Vi er laget for å leve i fellesskap med andre. Isolasjon fra dette er derfor tortur.

Hva er hans forbrytelse? Han har fortalt sannheten om bl.a. sider ved USA Irak-politikk og om Hillary Clintons juks for å bli USAs president. Dette har han gjort ved å offentliggjøre hemmelige dokumenter som ingen bestrider ektheten av. 

Det en har vært opptatt av er hvordan han har skaffet seg disse, ikke hva dokumentene inneholder. For reises det spørsmålet kommer det helt andre folk i medienes søkelys: Våre selv-oppskrytte ledere som viser seg å være løgnere, juksere og krigsforbrytere.

Det er disse folkene som vil ha han dømt for den største forbrytelsen av alle: De som avslører vår skitne virksomhet skal straffes slik at enhver som tenker å fortsette med dette skal få noe å tenke på.

Men i denne prosessen har vi også fått avslørt mediene våre. Det er ikke opptatt av journalistisk virksomhet, altså å presentere sannheten for befolkningen. De er opptatt å tjene helt andre interesser, dvs. eiernes interesser. Og eierne er en del av ett nettverk som tjener på krig og plyndring av andre land. 

Er de store mediene i ferd med å drukne seg selv i løgner, omskrivinger og utelatelser?

Mediene er ikke lenger uavhengige organ men en del av den rådende makten. Deres oppgave er den motsatte, dvs. å få oppslutning fra befolkningen til en politikk som tjener de store kapitalinteressene, dvs. finanskapitalen, bankene, krigsindustrien og de store multinasjonale kooperasjonene.

Det er gledelig at Klassekampen nå kommer ut med støtte til Assange. Den er riktignok forsiktig (kalles gjerne ansvarlighet) og kommer seint. Men likevel…

Saken til Assange dreier seg derfor ikke lenger prinsipielt om lekkasjer men om mediene. Og vi vil kanskje får svaret klart nå: mediene er ikke forsvarere og avslørere av sannheten. Mediene er systemets tåkemaskiner!

Knut Lindtner

Assange er flyttet ut av isolasjon i fengselet i Storbritannia.

Wikileaks-grunnleggeren Julian Assange har nå blitt flyttet ut av isolasjon i det  britiske fengselet etter en serie underskriftskampanjer fra hans juridiske team og fra andre innsatte. Dette forteller hans organisasjon.

Australieren har blitt holdt så å si isolert, med strenge restriksjoner på hans muligheter til å få besøk i Belmarsh-fengselet nær London. Dette har pågått siden april 2018. Han venter på at rettssaken om utlevering til USA skal starte den 24. februar.

Joseph Farrell

Wikileaks-ambassadøren Joseph Farrell sier 48-åringen ble flyttet på fredag fra isolasjonen i sykeavdelingen til en annen del av fengselet med 40 andre innsatte.

Farrell sier gjennombruddet kom etter at hans juridiske team og tre forskjellige underskriftskampanjer fra andre innsatte var blitt sendt til fengselsdirektøren om at behandlingen Assange fikk var urettferdig og ufortjent.

Etter møter mellom fengselsmyndighetene, Assanges sitt juridiske team og innsatte, ble han flyttet.

«Flyttingen er en stor seier for Assanges sitt juridiske team, og for de kampanjene som i flere uker har insistert om at fengselsmyndighetene måtte avslutte straffe-behandlingen Assange hadde blitt utsatt for», sa Farrell i en uttalelse til AAP. 

Assange sin sak kommer opp neste måned. Da skal det bestemmes om han skal bli utlevert til USA. Der er han anklaget med 17 punkter om spionasje, og én om konspirasjon for å bryte seg inn i datasystemer. 

Anklagene henger sammen med påstandene Assange kom med da han prøvde å hjelpe tidligere etterretnings-analytiker i USA, Chelsea Manning til å beskytte hennes digitale identitet. Hun  forsøkte å få tilgang til klassifiserte Pentagon-filer om krigene i Irak og Afghanistan.

Chelsea Manning

Wikileaks hjalp til med å publisere tusener av disse filene. Det inkluderte noen som avslørte krigsforbrytelser USA hadde begått i begge disse landene. 

Saken hennes (hans) blir i vide kretser sett på som lakmus-tester for beskyttelse av journalisters kilder.

Mr- Farrell sier at overføringen av Assange ut av isolasjon etter ni måneder er en liten seier. Men han har fortsatt ikke adekvat tilgang på advokatene sine.

Etter et nylig møte med fengselsledelsen fortalte advokat Gareth Pierce at forsvarerne til Assange hadde bare fått tildelt tre timer med Assange for å diskutere saken med han.

«Han blir altså fortsatt nektet adekvat tilgang til sine advokater, noe dommeren innrømmet i en høring om saken i Westminster Magistrates Court», sa. Farrell.

Og de som driver kampanjer til fordel for Assange fortsetter å insistere på at han ikke skulle vært i fengsel i det hele tatt. Minst av alt i høysikkerhets-fengselet Belmarsh.

Oversatt av Ingunn Kvil Gamst

https://7news.com.au/business/media/assange-moved-out-of-solitary-in-uk-prison-c-663872

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Solflekkenes betydning:

Går vi inn i en kaldere 30-års periode?

Forrige innlegg

Irans missil-angrep i Irak:

Antallet skadde justeres opp hele tiden.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.