POSTED IN Klima

Årsaker til uenighet i klimasaken:

Den omfattende dualismen.

4 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Av Erik Bye

Hvordan er det mulig å ha to forskjellige vitenskapelige syn på klimaet?

En slik dualisme er faktisk ikke mulig, det ene synet er nemlig fullstendig feil! I prinsippet er dette helt selvsagt og avgjort. Det burde det også ha vært i praksis. Denne dualismen er helt absurd, og det er naturen og sola som styrer klimaet, IKKE MENNESKET!

Det falske narrativet

Hvordan er/var det mulig å få en hel verden med på det falske narrativet; At mennesket, ved hjelp av noen få fossile CO2-molekyler skulle styre det enorme komplekse klimaet? Som inneholder 3400 GT CO2! Ut fra det som blir registrert, sender menneskene ut 40 GT årlig, altså, 1.2%. I prosent så består atmosfæren av ca 420 Parts Per million CO2 (0,042 prosent) – fra alle kilder. Av dette (420 PPM) så står naturen for cirka 96 prosent og vi mennesker står følgelig for kun cirka 4 prosent.
(det må bemerkes at naturen absorberer det aller meste av de årlige utslippene av CO2 til atmosfæren hvert år)

Det er vel ingen som i fullt alvor tror at denne lille andelen CO2 skulle utøve total styringsmakt på den atmosfæriske kolossen? – Og at den enda mindre andelen CO2 fra mennesker skulle ha noe å si!

Hvordan kom DUALISMEN i stand, hvem fremmet det standpunktet, hvordan ble det begrunnet, og hvordan har det overlevd i nær 50 år? DUALISMEN har eksistert over hele kloden, og det gjør den enda.

IPCC’s virkemåte

Klimapanelet (IPCC) lever i beste velgående og skal snart utgi si 7. hovedrapport, AR7. Hvert år arrangerer FN klimatopp-møter, det neste – kalt for COP29, skal være i Aserbajdsjan.
FN opprettholder sitt håp om en lavere global temperatur enn + 1.5˚C sammenlignet med før-industriell tid. Klimamålet på 1.5˚C lever stadig, til tross for null vitenskapelig dokumentasjon.
Hensikten med klimamålet opprettholdes, CO2-utslippene vi mennesker står for skal globalt ned med hele 90% i 2050! Men bevis for at CO2 er en oppvarmende gass mangler!

Nongovernmental Panel on Climate Change (NIPCC)

NIPCC er en uavhengig gruppe vitenskapsmenn med bred kompetanse innen klimafeltet . De gjennomfører en vurdering av relevante vitenskapelige publikasjoner og utarbeider rapporter, de to siste rapportene er på 2.500 sider og med flere tusen fagfellevurderte publikasjoner som kildemateriell. Mens FNs klimapanel (IPCC) har postulert mulige alarmerende temperaturer og tilhørende effekter, konkluderer NIPCC med at CO2 er en mild klimagass med beskjedent bidrag til en oppvarming som primært vil være fordelaktig for kloden. Hadde NIPP-forskerne støttet IPCC ville de ha fått en flom av bevilgninger over årtier fra myndighetene.

https://klimarealistene.com/nongovernmental-panel-on-climate-change-nipcc/

https://klimarealistene.com/vitenskap/klimapanelene/

https://fakta360.no/2017/09/global-oppvarming-avvises-pa-alle-punkter-av-nipcc/

Klimamålene

Det første klimamålet er i 2030, da de menneskeskapte CO2-utslippene skal ned med 50-55%. Blant de nordiske land ligger Norge dårlig an. Sverige og Danmark har redusert med 30-40% – mens Norge ikke har prestert mer enn en reduksjon på 4.7% siden 1990.

Noen land kan øke utslippene

Den ene klassen med litt eksotiske land er de som har anledning i følge Paris-avtalen i 2015 til å øke utslippene frem til 2030. De var forutseende nok til å se behovet for mer energi. Listen over de land som har tillatelse til økte utslipp fremgår her:

https://www.nettavisen.no/nyheter/dette-er-klima-og-co2-tallene-som-sjelden-blir-snakket-om/s/12-95-3423903610

The never ending story

Faktorer som feiler

1. Modellene feiler, det bryr ikke klima-aktivistenes seg om.

2. De hører at temperaturen øker før CO2, men dette velger de å overhøre. Noen påstår at fagartikkelen til Humlum, Solheim og Stordahl (2013) fikk så mye pepper at det nærmest er falsifisert. Det er ikke tilfelle.

3. Alle typer ekstremvær føres tilbake til menneskeskapte klimaendringer, uten bevis eller dokumentasjon. De bare hevder dette. Dette gjelder: Ekstremregn, flom, snømengder, tørke og ekstremvarme. Dette til tross for at det ikke er noen av disse klimaendringene som er noe annet enn regionale endringer.

4. Den globale temperaturen stiger jevnt og kontinuerlig fra utgangen av den lille istiden. Det er vanskelig å dokumentere grunnen til at temperaturen stiger, uten en konsekvens av istiden.

5. Svante Arrhenius sin varmehypotese er falsifisert, noe de fleste rett og slett velger å overse. Dermed trekker de stadig inn klimafølsomheten med deres tro om at den er i området 2-3˚C. De bruker så den globale oppvarmingen som et sirkulert «bevis». Uten bedre begrunnelse for den naturlige temperaturøkningen som har skjedd, så står de på sitt, og gir CO2 all «skyld».

6. IPCC har uttalt at klimaet er et stokastisk, ikke-lineært system, som ikke lar seg modellere. Det er uforutsigbart, kan altså ikke predikeres, med den følge at ingen kan si noe som helst om det framtidige klimaet. Også dette overser klima-aktivistene, og de spår friskt og freidig om fremtiden. Neste år, fem år frem i tid og faktisk så langt som til 2100, da de ser for seg store katastrofer dersom ikke temperaturen holdes under + 1.5˚C. sammenlignet med såkalt «før-industrielt nivå».

7. Det er en rekke naturforhold som virker inn på klimaet. Disse faktorene kjenner klima-aktivistene svært lite til. Og f.eks. skyer er det vanskelig å gjøre beregninger med. I tillegg har vi undersjøiske vulkaner, som spiller en totalt ukjent rolle. Slike kilder ser klima-aktivistene helt bort fra, og ved bidrag herfra, vil dette uvilkårlig i deres oppfatninger bidra som «ikke-naturlige» pådriv.

8. Den sentrale variabelen for beregning av global oppvarming, ut fra økt CO2-nivå er nettopp klimafølsomheten. Det er en fysikalsk variabel som ikke er kjent.

9. Den siste naturlige variabel som det er nødvendig å si litt om, er sola. Totalt sett er det mye ved solas aktivitet vi ikke skjønner. Blant annet er det ikke slik en lenge trodde at økt antall solflekker betød økt temperatur. Og nettopp dette vet klima-aktivistene å utnytte. De ser faktisk bort fra at sola har innvirkning på klimaet. I sine fremtidsberegninger legger de nå til grunn at «natural forcings = 0», dvs. at naturen (og sola) ikke innvirker på klimaet i det hele tatt. Dette snakker IPCC svært lite om. De hevder at beregninger av denne påvirkninger ender svært nær null, og derfor settes nf = 0. Dette er åpenbart galt, men klima-aktivistene står på sitt: Naturlige pådriv regnes til en verdi svært nær null, og settes til 0 ved slike beregninger.

Svaret

Klimaforskere på klima-aktivistenes side aksepterer ikke at det er noe annet valid synspunkt på klimaspørsmålet enn det synet Klimapanelet (IPPC) står for. Det innebærer at de ikke aksepterer eksistensen av DUALISMEN, og følgelig heller ikke bryr seg om Klimarealistenes syn, og de overser eksistensen av NIPCC. De tar ikke hensyn til at det eksisterer et annet vitenskapelig syn på klimasaken enn det de selv representerer. – Men er det vitenskapelig å overse fakta som ikke passer inn?

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

4 kommentarer. Leave new

 • «Modellene feiler, det bryr ikke klima-aktivistenes seg om.»

  1. Det ville bli tørke, og ørkener spre seg!

  – Så ble/blir kloden grønnere.
  …Da ble skogfortetting et problem.

  Verden vil stå overfor en hungerkatastrofe!
  Når plantevekst og også mulighet for dyrefor økte istedetfor.
  …Da ble CO2/metanutslipp fra dyrkning og dyr et problem.

  Slik har det vært punkt for punkt de siste tiårene.
  Først en konstruert skremsel.
  Når dette ikke slår til, – konstrueres det en ny.

  En pussig hobby.

  Svar
 • Siste prognose fra Art Berman er at såkalt Peak Chip Oil (mht utvinning av billig olje) vil inntreffe i løpet av 2026 eller 2027 med potensielt en kraftig økning i prisen på olje og gass.
  (Kanskje dumt å nevne slikt på dette nettsted, i og med at ingen tror på det).

  Svar
 • «Det grønne skiftet» har blitt til «Det grønne sluket». Deretter «Det store sluket» og endt opp som «Støresluket». Dette er «roten til alt ondt», de enorme kostnadene og uoppnåelige tekniske løsningene.

  Hvem eller hva kan stanse denne galskapen, jfr. Ola Borten Moe?

  Svar
 • Å prøve å hjelpe folk å forstå hva som skjer akkurat nå, er som å gå tilbake inn i en brennende bygning for å trekke noen ut. Bare for å få dem til å fortsette å slå deg i ansiktet og kreve bevis på at bygningen er i brann. Selv etter at de innrømmer at de kan se flammene.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Konflikten i Sør-Kinahavet.

Kan USA vinne en krig i Kinas nærområde?

Forrige innlegg

Israel bruker Gaza til å teste nye våpen:

De eksperimenterer nå med militære roboter i Gaza

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.