POSTED IN Helse

Årets fastlege.

Bommer på medisinsk allmennkunnskap om immunforsvaret.

7 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Fagfolk om lege Kaveh Rashidis beskrivelse av immunforsvaret: – Feil!

Av Julia Schreiner Benito

Lege Kaveh Rashidi hevder at vårt immunforsvar ikke er skapt for å gi oss 80 leveår. Derfor trenger vi vaksiner, skriver han. Helt feil, svarer fagfolk.

________________________________________________________________
Innlegget er hentet fra Hemali
________________________________________________________________

Nylig ble den kjente legen Kaveh Rashidi (33) tildelt prisen «Årets allmennlege 2022». Rashidi har snakket mye om hvor viktig han mener det er å vaksinere seg.
Svein Østvik er blant dem som mener at prisutdelingen er en skam fordi Rashidi nylig publiserte en video der han harselerer med vaksineskadede, ifølge Østvik.
Harselerer Rashidi? Vurder selv, denne videoen viser et resymé av konflikten. Rashidi svarer på Østviks kritikk på sin Instagram, der han blant annet skriver:

Lege Kaveh Rashidi

Naturen er ikke skapt for å lage 80-år gamle mennesker, det har historien vist oss.
Lege Rashidi


«Vi mennesker har i mange, mange år forsøkt å leve uten vaksiner. Det førte til flere dødsfall og ekstremt mye sykdom og lidelse som følge av ulike infeksjonssykdommer. Vårt immunforsvar er ikke skapt for å gi oss 80 leveår, dessverre. Naturen er ikke skapt for å lage 80-år gamle mennesker, det har historien vist oss. Alderdom er på den måten unaturlig.»

Dett er faktafeil, uttaler fagfolkene som Hemali kontaktet.

Doktor i immunologi: – Rashidi tar feil


Charlotte Haug har en doktorgrad i immunologi. Hun arbeider ved SINTEF og i The New England Journal of Medicine.
– Vi er laget for å leve 80 år, kanskje mer. Det ser vi nå, og det har det alltid vært mulig å gjøre. Når vi ser kortere levealder, så er det mange grunner til det. Som infeksjonssykdommer, sosiale forhold, krig og barnedødelighet. Det er rett og slett feil at vårt immunsystem ikke er laget for å bli 80 år, den uttalelsen er uinformert. Jeg ble overrasket da jeg så den, dette er fake news.

Charlotte Johanne Haug
Dr. med. Charlotte Haug

Molekylærbiologen: – Kan Rashidi dokumentere det?

Eivind Hovig er molekylærbiolog og genetiker. Han er leder av Senter for bioinformatikk ved UiO. Hovig er også forskningsgruppeleder for Institutt for kreftforskning på Radiumhospitalet.

– Med den uttalelsen sier Rashidi at samfunnet ikke har utviklet seg siden steinalderen, det har det jo. Og det har medført at en i større grad kan realisere en levealder som vi er programmert for. Det skyldes ikke primært vaksinering, men forbedring av samfunnsordenen.

– Jeg vil gjerne høre Rashidis dokumentasjon på at menneskets immunforsvar ikke er skapt til å leve i 80 år, det tror jeg ikke at han har et godt fundament for å uttale. Immunsystemet eldes, ja, men kan Rahsidi empirisk belegge at det ikke fungere til du er 80 år med nogen lunde funksjon? Det har ikke jeg sett dokumentasjon på.

Molekylærbiolog Eivind Hovig

Evolusjonsbiologen: – Mennesket har klart seg fint uten vaksiner

Iver Mysterud er biolog fra UiO med dr.philos. på temaet evolusjon. Han jobber som fagredaktør i Helsemagasinet, vof.no – Vitenskap og fornuft.

– Mennesker har i årtusener klart seg fint uten vaksiner. Ved et liv som jegere og sankere – med et ”naturlig” kosthold, mye fysisk aktivitet utendørs og et liv uten moderne kjemisk forurensning og stråling, har folk generelt god helse. Det er mer eller mindre fravær av alle de kroniske sykdommene vi sliter med i moderne tid, selv om de lever med en del lavgradige infeksjonssykdommer.

Evolusjonsbiolog Iver Mysterud

– I noen miljøer dør en del personer, og det har vært konstant naturlig seleksjon for å takle de infeksjonene som har vært i miljøet. I takt med at mennesket ble bofaste, begynte å dyrke jorda og etter hvert begynte å leve i byer og steder med mye høyere tetthet enn de har gjort tilbake i forhistorien, ble de rammet av stadig flere infeksjonssykdommer. Disse er forårsaket av patogener som krever en mye høyere befolkningstetthet enn de patogenene jegere og sankere blir syke eller påvirket av.

– Takket være faktorer som mindre trangboddhet, bedre hygieniske forhold (kloakk og drikkevann godt atskilt), bedre ernæring og mindre kjemisk forurensning, begynte forekomsten av de store og farlige infeksjonssykdommene å gå ned mot slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet.

Først kom økt levealder, siden kom vaksinene

– Da de ulike vaksinene kom på markedet senere på 1900-tallet, var det kun lave nivåer av disse infeksjonssykdommene igjen. Blant mange fagfolk i dag framstilles det som om vaksinene utryddet de store infeksjonssykdommene, men det er ikke historisk riktig. Vaksinene kom på banen etter mange tiårs nedgang i forekomsten av infeksjonssykdommer og har i beste fall vært med å få disse infeksjonene under kontroll helt på tampen.

Uansett har mennesket klart seg godt uten vaksiner så lenge de fysiske levekårene har blitt bedre.

– En annen mulighet er at vaksinene ikke har hatt noe å si for å bli kvitt disse sykdommene fordi de uansett ville blitt borte av seg selv grunnet at folks livsvilkår ble bedre. Å skille mellom disse mulighetene i ettertid er ikke lett. Uansett har mennesket klart seg godt uten vaksiner så lenge de fysiske levekårene har blitt bedre. Merk at disse argumentene gjelder i vestlige land (Europa, Nord-Amerika).

Faglig feil

– Rashidi påstår også at naturen ”ikke er skapt for å lage 80-år gamle mennesker”. Det er faglig feil ut fra de dataene vi faktisk har om jegere og sankere som lever på gamlemåten ute i naturen. Det er altså et liv som jegere og sankere som er ”naturtilstanden” for mennesker og det som er relevant i denne sammenhengen. For å få en pekepinn på hvordan levealder var før mennesket ble bofaste, har en rekke forskere studert nålevende jegere og sankere med opprinnelig livsstil. Denne viktigste artikkelen som tar opp dette, er skrevet av de erfarne evolusjonsantropologene Michael Gurven og Hillard Kaplan.

Medianalderen for død hos jegere og sankere er 72 år, med et spenn på 68-78 år.

– I denne artikkelen går det fram at medianalderen for død hos jegere og sankere er 72 år, med et spenn på 68-78 år. Grunnen til at gjennomsnittlig levealder hos jegere og sankere er lavere enn hos oss, er at de har en høy barnedødelighet som trekker snittet ned.

Forsidebilde: Norbert Braun

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

7 kommentarer. Leave new

 • Vaksineskadede opplever nettopp avvisning og latterliggjøring hos fastlegen, så sånn sett er kåringen av Kaveh Rashidi til «årets fastlege» passende til å representere yrkesgruppen. Han lager ablegøyer på pasienters bekostning. Så ille er det. Greit å vite hva de står for så vi ikke kaster bort tid og penger på å gå til fastlegen for å bli mobba. Har ikke Rashidi fått med seg at fullvaksinerte leger dør «uventet og uforklarlig»? Ja-ja, ikke mitt problem hvis han får smake effekten av sin egen medisin.

  Svar
 • Tulling!

  Immunsystemet i menneskekroppen er fra naturen av laget for å utvikle seg og å vare livet ut.

  Vaksiner er en uting. Og som det står i artikkelen, mange av dem kom på et tidspunkt der vi omtrent hadde utryddet en hel del sykdommer ved; bedre kosthold, bedre sanitære forhold, bedre sosiale forhold, bedre boforhold osv.

  Etter at disse forbedringene var gjennomført, kom en del vaksiner og påberopte seg æren for å ha utryddet helseplagene som ofte resulterte i sykdom og død.
  Statistikker fra flere lands folkehelseinstitutt bekrefter dette.

  Sannheten om vaksiner er dessverre det stikk motsatte. De forårsaker ofte alvorlige bivirkninger, sykdom, død og fordervelse.

  Dokumentasjoner på dette finnes lett tilgjengelig på nett og ikke minst i boken av Thomas S. Cowan: «MYTEN OM SMITTE» Boken anbefales.

  Svar
 • Denne legen burde vel egentlig ha fått prisen som årets IDIOT !

  Når det gjelder immunforsvaret vårt så er det riktignok et faktum at det avtar med alder, men slettes ikke så raskt som man kanskje tror. Immunsystemet vårt er meget komplekst og er avhengig av en rekke faktorer som søvn, stress, mat, trening, medisiner, ikke minst miljø og genetikk.
  Fakta er at i mange tilfeller ville du foretrukket immunforsvaret til en 80 åring kontra en usunn 40 åring ! 😉
  Har vi ennå ikke fattet det ? Covid –«vaksiner» er dødelige , i beste fall skadelige for kroppen !

  Mer info til uvitende og fornektere av Sannhet !
  Vi erfarer nå en økning i hjernesykdommer, krefttilfeller etc. hos normalt sunne mennesker i kjølvannet av Covid Vaksiner. Dette hos normalt sunne mennesker og jeg tar i denne omgangen med SADS!
  Hvorfor oppstår SADS ? Sudden Adult Death Syndrome?

  Når kroppen din blir injisert med genetisk materiale vil noe av dette materialet bli inkorporert i kromosomene til dine levende celler. Det er allment kjent biovitenskap at virale genetiske koder kan automatisk bli inkorporert i det menneskelige DNA !
  (I motsetning til hva vår medisinske «ekspertise» og FHI hevder)

  Dermed ! – Enhver som hevder at den genetisk koden for spike-proteinet ikke kan inkorporeres i vårt DNA, er fullstendig uvitende om moderne genetisk vitenskap.!

  Når du blir injisert med disse Covid sprøytene vil kroppen din bli en fabrikk for piggproteiner, det VET vi ! Det er jo det som er hensikten med disse injeksjonene i 1 omgang. Fakta er også at det i økende grad vil bli dumpet selvsyntetiserte piggproteiner i de sirkulerende blodbanene. Det kan vi alle også være enig om – også FHI

  Spørsmålet nå er om kroppen produserer dem langt utover det tiltenkte tidsvinduet denne mRNA-vaksinen er forventet å fungere ? Man kan i stor grad frykte dette og denne frykten er bekreftet , Ingen kan bekrefte tidsvinduet – ABSOLUTT INGEN !!! – Dermed er sannsynligheten for at det «utilsiktet» vil bli produsert vaksineinduserte blodpropper over lang tid ! Den er faktisk meget stor !

  Nå som vi i vet at blodpropper produseres, vil disse etter hvert også kunne blokkere de store arteriene og blodet vil av den grunn ikke lenger kunne nå hjernen. Når hjernen ikke har blodtilførsel, oppstår hjernedød, og med den tilstanden vil selvfølgelig kroppen dø ganske så raskt !
  Ganske så SAD men det kalles også SADS !
  Folkemord eller uvitenhet ? Jeg tror de fleste forstår hva dette handler om og vil bety for den enkelte og menneskeheten !

  Man kan også stille seg spørsmålet:
  Hvor i all verden kommer alle disse uvitende ekspertene fra ?
  Er de «generert» av Myndighetene for å holde oss i total uvitenhet ? Virker nesten slik !

  God Helg

  Svar
  • Det ser nå ut til at såkalte «eksperter» som i det minste faktisk burde ha en anelse om skadevirkningene av denne falske vaksinen har mistet all forstand, …. Skremmende !
   Hvorfor det er slik kan vi nok bare undres over, men jeg vet nok årsaken !

   Svar
 • Kan en injeksjon i deltamuskelen (det intramuskulære injeksjonsstedet for denne falske vaksinen) overhodet stimulere immunitet i slimet i luftveiene ?
  SARS-COV2 er som kjent et Luftveisvirus som forplanter seg via munn, nese, lunger og fordøyelseskanalen!

  Svaret på det er NEI !
  Det er svært usannsynlig at denne intramuskulære vaksinen noen gang hverken har eller har kunnet stoppe Covid Viruset !
  For at spredning av virus skal kunne stoppes må de stoppes i slimet, spesielt i lungene, det er nemlig der det forebyggende immunarsenalet må stimuleres, men der skjer det faktisk ikke noget, bare alle andre steder der denne såkalte falsk-sinen så absolutt ikke burde befinne seg !

  Selv om noen få antistoffer skulle forville til slimet så ville disse i stor grad være ubrukelige da virus forplanter seg celle-til-celle og dette ondet er det kun ditt originale immunforsvar som kan bekjempe !

  God Kveld

  Svar
 • covid-vaksinering reduserer sperm-mengden i inntil 5 måneder.

  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/andr.13209

  Svar
 • Høyt som en hjort og ned som en lort som ikke kan vise seg offentlig uten livvakter.
  Canada hater sin leder og det gjør de rett i. Norge er helt i teten på det konforme. Si noe kritisk om en prangende melanin, og du er rasssist.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Tapet i Ukraina:

«Kven har skulda?»-leiken har byrja

Forrige innlegg

Er det bare spill for galleriet for å holde krigen gående?

Kan tyske våpen brukes i Ukraina?

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.