POSTED IN Norsk politikk, Økonomi

Arbeiderpartiet vil ha er rettferdig skattesystem.

Rettferdig for hvem?

5 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Arbeiderpartiet vil «gjøre noe» med skattesystemet

(30. juli 2021)
Vi hører ofte at «Skatt er for vanlige folk». Skattereglene er laget på de rikestes premisser og vanlige folks bekostning. Og nå sier AP at de vil gjøre noe med dette, noe som reduserer urettferdigheten og minsker ulikheten. Men det er TO problemer som venstresiden ikke ser.

Overskudd er et dårlig skattegrunnlag

Flere land i EU gikk for å legge en omsetningsskatt på multinasjonale selskaper som Google, YouTube, Facebook og andre på 3 % i de landene de opererer. Senere har EU kommet til en avtale med selskapene at de skal betale 15 % skatt på sitt overskudd. Og det aksepterte selskapene fremfor 3 % skatt på omsetning. Hvorfor er selskapene så redd for skatt på omsetning?
_______________________________________________________________________________
Innlegget er hentet fra Hvamenerpartiene
_______________________________________________________________________________

Svaret er såre enkelt. Skatt på overskudd og omsetning er to forskjellige ting. «Overskudd» er et regnskapsteknisk begrep som kan «justeres» ved å flytte massive kostnader inn i regnskapet, for eksempel leie av varemerke, interne konsulenter, astronomiske lønninger og bonuser og Gud vet hva. Derfor foretrekker selskapene skatt på et resultat som er manipulert ned til et minimum.

Omsetning reflekterer den reelle inntjeningen selskapene har, det er omsetningen selskapene tjener penger på. Omsetningskatt blir som forskuddskatt til lønnsmottakere, vi trekkes skatt av når vi tjener pengene, ikke av det vi «overskuddet» vi måtte ha igjen i lommeboken ved årets slutt.

Også i Norge ser vi at selskaper med enorm omsetning har et påfallende lavt skattbart «resultat». Venstresiden bør snarest utrede og vurdere om ikke omsetning for selskaper er et bedre skattegrunnlag enn resultat.

Samtidig blir vi kvitt den største diskriminering mellom «selskaper» og «lønnsmottakere»: Selskaper får handle med penger det ikke er trukket skatt for og de får tilbake momsen. Lønnsmottakere handler med penger det allerede er trukket skatt for og blir dobbetlbeskattet med moms.

Viktig å premiere eiere av selskaper med arbeidsplasser

Det andre problemet venstresiden sliter med er at høyresiden har et poeng når de for formueskatt sier at det blir galt å skattlegge dem som eier næringer som sysselsetter folk. Det er viktig med et skattesystem som tar vare på jobbene og premierer sysselsetting.

Men det finnes nemlig en bråte AS i dette landet (i 2012 var det 72.022 av dem) som ikke sysselsetter et eneste menneske, som utelukkende er konstruert for å få skatt fra aksjeutbytte, inntekter, eiendom og formuer til å forsvinne. Her vi finner de største skattesnyterne som høyresiden vil beskytte istedenfor å kreve at de bidrar.

Løsningen er et system med fratrekk i formueskatt for innbetalt arbeidsgiveravgift. Dette vil også være et incitament for økt sysselsetting i Norge.

Forsidebilde: Kelly Sikkema

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

5 kommentarer. Leave new

 • Hvorfor kan ikke folk få gjøre som selskapene: skatte for de pengene de eventuelt har i overskudd ved årets slutt?

  Svar
  • «Skatt på overskudd og omsetning er to forskjellige ting.»

   Hvis man setter i gang en virksomhet kan man selvfølgelig ikke betale skatt før utgiftene til å drive bedriften er betalt.

   Men hva er skatt til for? Er ikke det for å få betale de som gjør nødvendige oppgaver i samfunnet, som f.eks. veibygging, sykehusdrift, utdanning m.m.
   Med mål om et så godt og fritt samfunn vi ønsker. Der selve arbeidet er det viktigste, både på kort og lang sikt. Med mål om stadig mindre pliktarbeidstid for alle, gjennom innovasjon og effektivitet.

   Så burde det være et regnskap for dette, og skatteinnkreving for å dekke dette beløpet som må til. Et beløp som har et mål og en mening.
   Men å betale skatt av denne nødvendige/byggende aktiviteten blir da bare tull. Da blir penge-kostnadene enda større.

   I arbeidet som utføres i en nasjon bør vi skille mellom hva som er nyttig produksjon som bygger landet og kan fordeles, og hva som ikke er/kan.
   Da blir skatt av viktig/byggende aktivitet og matproduksjon kun noe som gjør dette mer kostbart for innbyggerne. Vi får høyere BNP, men ikke mer velstand og frihet.
   Og det burde være innbyggernes velferd og deres muligheter til å greie seg sjøl som er målet; ikke at en administrasjonen får stadig større deler av deres innsats slik at innbyggerne må «støttes» av samme administrasjon som tar deres blod & svette.
   En administrasjon/politikere/ er en utgift som tydligvis ønsker å gjøre seg selv uunnværlig for innbyggerne, med stadig flere tiltak og stadig høyere skatter.
   Til slutt tror alle at det er administrasjonen som forsørger samfunnet.
   Det er selvfølgelig omvendt.

   Svar
 • Reidar Kaarbø
  31 juli 2021 21:56

  Vi har fått en dramatisk forskjell i beskatning for selskaper og for lønnsmottakere, noe som har ført til at nær sagt alle med store inntekter har organisert seg i aksjeselskaper uten ansatte for å komme inn under et gunstigere skatteregime. Denne forskjellen i metode for beskatning kan vi simpelthen ikke lenger leve med.

  Likevel: De som ønsker en skattereform vil måtte vente lenge. For en skattereform vil nødvendigvis føre til en mer rettferdig beskatning, og det er det noen som ikke vil ha noe av.

  Svar
  • » noe som har ført til at nær sagt alle med store inntekter har organisert seg i aksjeselskaper uten ansatte for å komme inn under et gunstigere skatteregime»

   Det lages altså et system der det kastes bort masse arbeidskrefter på å lage et skattesystem som skal inndra så mye som mulig. Så kastes det naturligvis bort masse arbeidskrefter på å vri seg unna et slikt system.

   Bør vi ikke heller fokusere på hva arbeidskreftene i nasjonen går til? Hva produserer arbeidskreftene? Det er mer interessant/viktig for en nasjon enn skatten av produksjonen.

   Om jeg setter i gang en produksjon som gjør at folk får bedre sko til en lavere pris( forbruk av arbeidstimer), og blir rik av dette så blir også alle brukere rikere av dette. Skatten statsadministrasjonen henter av dette ( for f.eks. å krige i andre land?) betyr lite/ingenting for befolkningens velferd.
   Og momsen/avgiftene på disse produktene øker prisen og reduserer befolkningens velstand.
   En produsent som lager bedre og rimligere produkter er aldri en utgift for en nasjon, skatt eller ikke. En statsadministrasjon er det alltid.

   Svar
 • Reidar Kaarbø
  1 august 2021 9:08

  Målsettingen med en skattereform er selvfølgelig å gjøre beskatning mer rettferdig og redusere den utvikling vi har i ulikhet nå.

  Endring av skatt fra «overskudd» til omsetning kombinert med å fjerne moms og fjerne selskapskatt på «overskudd» vil føre til at selskaper som Google, Youtube, Facebook og andre plutselig må bidra ut fra det de faktisk selger, istedenfor å bruke krefter på å trikse og flytte penger til Paradis.

  En annen sak som må komme er avgift til «grønt fond» (som i motsetning til oljefondet skal investeres i Norge) på noen prosent på aksjeutbytte som i dag i praksis er helt skattefritt. (Næringene og høyrekreftene vil selvfølgelig at en slik avgift havner hos «vanlige folk» slik at aksjeutbyttet kan fortsette å være skattefritt.)

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Kapitalismens hjerte:

Skatteparadisene.

Forrige innlegg

I India økte dødeligheten med 5 millioner og fortsetter å stige.

Det er den økende fattigdommen som dreper

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.