POSTED IN Krig-fred, Ukraina

Åpent brev til Sven Holtsmark:

Vinneren i en krig bestemmer fredsvilkårene.

2 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Herr Sven Holtsmark,

som født 1939, 3-årig Krigsskole, et rikholdig tjenesteliv, og i 1999 etter søknad avskjed i nåde fra embetet, tillater jeg meg å belyse din nedsabling av Ketil Bjørnstads meninger om krigen i Ukraina.

Overordnet retorikk om denne krigen er den herskende terrorbalanse, at USA med kjernefysiske våpen hvert sekund kan angripe byer i Russland. 

Sven G Holtsmark

Hvorvidt Russland kan sette i verk forsvarstiltak er avhengig av varslingstiden, som betyr tid fra oppdagelse av angrepet til beregnet tid for  detonasjon av stridshodet.

Et Ukraina i NATO med amerikanske strategiske våpen vil gi Moskva fem minutter varslingstid om at et angrep er i gang. Da en varslingstid på på bare fem minutter ikke gir mulighet for å yte et effektivt forsvar, måtte Moskva forhindre Ukrainas NATO-medlemsskap.

For å unngå katastrofen med fem minutters varslingstid, forlangte Moskva i forhandlingene om Ukrainas fremtid, et nøytralt Ukraina slik Østerrikes konstitusjon ble skrevet av de fire seirende makter i annen verdenskrig. 

Da USA nektet å godta løsningen, måtte Moskva bruke et annet middel til å forhindre at Ukraina skulle bli NATO-medlem.

Metoden var å starte en militær operasjon, jfr. von Clausewitz vom Kriege.

Denne sannferdige bakgrunnen for krigen undertrykkes i desinformasjonen som flyter ut av NATO-landenes massemedier og ved uttalelser fra norske forsvarsansatte.

Med landets store krigsbidrag til Ukraina, er pr. definisjon Norge der i krig med Russland.

Norske militært ansatte er slik bundet til å være lojale til de politiske myndigheter ved å uttale seg positivt om Ukrainakrigens gang, uten hensyn til sannhetsgehalt.

Meldinger om krigen i uavhengige medier forteller om manglende ukrainske soldater ved fronten, at russisk artilleri ustanselig pumper granater over ukrainerne, at Russland har 700 000 soldater tilgjengelig, og at Zelensky klager over mangel på luftvern.

Ukrainas el-kraftproduksjon er redusert til en tredjedel av fredstidens, med rullerende utkoblinger som resultat.  

Likevel tegner norske militært ansatte et positivt bilde av tapende Ukraina, med beskrivelse av en krigssituasjon misvisende til det løgnaktige.

Troverdighet i uttalelsene fra norske forsvarsansatte mangler.

Enhver krig avsluttes med at krigsvinneren bestemmer fredsvilkårene.

En fred i Ukraina kan bare opprettes ved et nøytralt Ukraina.

Godtas ikke kravet vil Moskva fortsette krigen til enighet oppnås.

Einar Ødegård
Oberstløytnant ute av tjeneste.

Ødegård fikk følgende svar fra Holtsmark:

Jeg benytter anledning til å ønske deg og kopiadressatene en god søndag! Og bare for ordens skyld – videre meldinger vil gå i den egne boksen for tull og tøys fra folk med skrivekløe.

Mvh

SGH

Forsidebilde: KI-generert av OpenArt

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

2 kommentarer. Leave new

 • Torfinn Slettebø
  24 juni 2024 9:30

  Det sokalla Forsvaret/IFS betalar professor-løn til Holtsmark for å halda liv i demoniseringa av Russland.

  Ein av dei verste krigs-professorane våre? Arrogant so det held.

  Vesten har nyleg hjelpt Kiev-styret med åtak på russisk varslingsanlegg mot innkomande atomrakettar. Uroar det Holtsmark?

  Svar
 • Irene Myrbostad
  26 juni 2024 21:23

  Einar Ødegård har selvsagt helt rett. Holtsmarks svar taler for seg selv.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Krisen i Frankrike:

Symptom på vestens krise og forfall.

Forrige innlegg

Når USA forbereder seg på krig blir det krig. Skal Norge delta denne gangen?

USA er ingen fredsnasjon.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.