POSTED IN Helse

Åpent brev til det norske folk og til politikere:

Overdødeligheten økte etter «vaksinasjonen» startet.

0
Print Friendly, PDF & Email

Av Jan Terje Voilaas

Datoen 12. august er feil. Lagt ut 30. august, men gjort slik for at en redigert versjon legges ut den 31.august, og den skal komme på «førstesiden».

Åpent brev til Stortingsrepresentant Erlend Wiborg
Med kopi til FrPs Stortingsgruppe
og hele Det Norske Folk

Til Erlend Wiborg

Takk for sist, Wiborg. Det er nå godt over ett år siden jeg første gang tok kontakt og sendte deg Utgave 22 av JTV-Posten, datert 8. juli 2022. I denne utgaven skrev jeg at Norge mellom 1 juli 2021 og 31 mai 2022 opplevde en historisk overdødelighet med hele 3.798 flere døde enn snittet for de samme månedene fra 2016 til 2020.

Jeg sendte deg disse opplysningene i håp om at du skjønte alvoret og gjorde noe. Det gjorde du ikke, du har ikke løftet en eneste finger, så per 30 juni i år har den samlede overdødeligheten over de siste 24 månedene steget til 8.270. Takk Wiborg, det var dette jeg prøvde å forhindre.

Vi vet nå at mRNA-vaksinene, i kombinasjon med 5G, er årsaken til historisk høy overdødelighet og et stort omfang av helseskader. FHI skylder på Covid-komplikasjoner, men den løgnen er like stor som «trygge og effektive». Nå tror også mange også at denne katastrofale perioden snart er over, men vi er kun i startfasen. La meg gi deg to eksempler:

Hjertemuskelbetennelse (Myocarditis)

mRNA-vaksinene er loggført med langt over tusen uønskede bieffekter, mange av dem dødelige, som f.eks. hjertemuskelbetennelse. Før vaksineringen startet var forekomsten av hjertemuskelbetennelse 1:1,000,000, og har vært stabil over mange år. Dette er en dødelig tilstand, hvor 50% med diagnosen dør innen 5 år, og 75% innen 10 år.
Studier gjennomført i Thailand, Canada og i det amerikanske forsvaret viser at et sted mellom 3% og 24%, med et snitt på rundt 20%, av samtlige mRNA-vaksinerte viser tegn på hjertemuskelbetennelse, mange uten å ha oppdaget tilstanden, ifølge Dr. Chris Shoemaker. Vi snakker altså om en økning fra 1:1 million til mellom 30,000 og 240:000 per 1 million, som ifølge min kalkulator er en økning på mellom 3 og 24 millioner %.
Ifølge de siste tallene (per 21 mai 2023) fra FHI, så har 4,217,940 mottatt minst en mRNA-dose. Det var på samme tidspunkt satt totalt 12,151,637 mRNA-doser i norske armer. Ifølge Dr. Shoemaker kan mellom 127.000 og 1.012.000 mennesker i Norge nå være rammet av hjertemuskelbetennelse, som igjen betyr at mellom 100.000 og 760.000 av dem ikke vil overleve de neste åtte årene.

Blodpropper

Dr. Charles Hoffe er en erfaren almenpraktiserende lege i Canada som viser større lojalitet til sine pasienter enn til sine overordnede. Dr. Hoffe oppdaget tidlig at mRNA-vaksinene resulterte i mikroskopiske blodpropper i flere av hans pasienter. Denne oppdagelsen var foruroligende, og Dr. Hoffe ba da samtlige av sine mRNA-vaksinerte pasienter ta en D-Dimer blodprøve, som avslørte at hele 62% av dem hadde utviklet mikroskopiske blodpropper.

Mikroskopiske blodpropper vil over tid vil føre til blokkering av kapillære blodårer og stoppe blod- og oksygentilførsel til celler, som da vil dø. Om dette er celler i hjertet, lunger eller i hjernen, så er skadene permanente. Disse blodproppene kan også føre til plutselig død (Sudden Death), som så langt har rammet ikke mindre enn 1.310 topp-trente idrettsutøvere.

Piloter er en annen gruppe som, ifølge data fra Defence Medical Epidemiology Database i USA, har opplevd en kraftig økning i skader og dødsfall; fra et snitt på 226 for årene 2016-2019 til 4,059 i 2022 alene. Det er en økning på 1,696%. Pilotene det her er snakk om ble pålagt vaksinering.
Det stopper ikke engang her. Ta en titt på hva man finner i døde personers blodårer.

Befolkningsendringer

Det er ikke bare vi som lever som er rammet, men også de som var ment å leve. La oss se på hva som har skjedd av øvrige demografiske endringer i Norge etter at Stortinget vedtok å gå løs på befolkningen med et biologisk våpen;

Tallene i tabellen er hentet fra SSBs statistikk 01222 23 august 2023.

Også her har jeg sammenliknet tallene for 2021, 2022 og 1ste halvår 2023 mot snittet for de siste 5 år, f.o.m. 2016 t.o.m. 2020, året som til tross for en global pandemi som var så alvorlig og farlig at landet måtte stenges ned, ikke satte et eneste statistisk spor. 2020 var statistisk sett et helt normalt år med underdødelighet og økt forventet levealder for både kvinner og menn.

Dette endret seg dramatisk etter introduksjon av biologiske våpen kamuflert som vaksiner. Under-dødelighet snudde til svært høy overdødelighet, og også til vesentlig færre levendefødte enn i årene før mRNA-vaksinene ble tatt i bruk. Det siste halvannet året har det blitt født 6.502 færre babyer enn snittet var for 2016-2020. Denne kombinasjonen har ført til at fødselsoverskuddet falt med 61,7% i 2022 og med 45,3% så langt i 2023. I denne 18-måneders perioden har innvandring stått for over 90% av befolkningsveksten i Norge.

8.270 flere døde enn forventet på 24 måneder, og 6.502 færre fødsler på 18 måneder, i sum snakker vi om +/-14.772 mennesker.

Norge har opplevd 44 katastrofer med mer enn 15 døde siden 1940; andre verdenskrig og 43 andre katastrofer og ulykker som skipsforlis, flystyrt, massemord og tilsvarende. Totalt mistet 11.776 mennesker livet gjennom WW2 og i alle disse katastrofene.

mRNA-vaksinering i kombinasjon med elektromagnetisk stråling har så langt tatt livet av 20,3% flere, på 2,6% av tiden, enn hva alle andre katastrofer, WW2 inkludert, klarte over en periode på 78 år. Alle andre katastrofer har blitt grundig etterforsket og skapt førstesideoppslag i måneder og år. Ingen etterforsker den største av alle katastrofer de siste 78 år, og MSM er pålagt absolutt taushet.

Nå ser jeg at wikipedia har ført opp C19-pandemien som en katastrofe. Dette mener jeg er en løgn, en mening SSB og FHI gir meg 100% statistisk støtte for. 2020 opplevde underdødelighet, PCR-testen er ubrukelig som diagnose-verktøy og ingen har noen gang klart å isolere et C19-viruset. Hele C19-bløffen er bygget på en computer-generert sekvens. Hva Norge opplevde i 2020, ifølge tall fra FHI, var en usedvanlig mild RSV med under 50% av dødeligheten til en helt normal influensa.

Pfizer innrømmer overlagt folkemord

Gjennom den tidligste mRNA-fasen gjorde Pfizer flere observasjoner, som resulterte i en lang rekke rapporter. Disse rapportene ble hemmeligstemplet i 75 år, til 2096. En amerikansk dommer forlangte likevel disse rapportene og andre Pfizer-dokumenter offentliggjort, om enn i puljer. Vi kan nå dokumentere at Pfizer allerede i første kvartal 2021, kun uker etter at vaksinene ble sluppet løs på den global befolkning, allerede da visste at mRNA-vaksinene ville resultere i enorme globale helse-skader og dødsfall i et omfang som over tid vil få alt annet til å blekne.

Jeg vil her kun vise til 2 av disse rapportene, den første godkjent 20. april 2021 og den neste 30. april 2021. Den første var rapport FDA-CBER-2021-5683-0779746, som handlet om 673 gravide og ammende mødre, 458 av dem ammet og 248 var gravide. 52 av de gravide, 20,6%, spontanaborterte. Dette forklarer manglende fødsler i Norge, og i alle andre mRNA-vaksinerte land som nå opplever det samme.

Den andre rapporten, Report FDA-CBER-2021-5683-0000055, handler om de 42.086 rapportene om bivirkninger Pfizer mottok fra første vaksinedose frem til 28 februar 2021, altså svært tidlig i det globale vaksinasjonsprogrammet. De 42.086 rapportene Pfizer mottok i denne korte perioden omhandlet 158.893 ulike bivirkninger, hvorav 1.223 (2,9%) allerede da var døde.
Pfizer har fra første stund visst at deres mRNA-vaksiner ville drepe og lemleste hundrevis av millioner mennesker, men fortsatte å pumpe ut milliarder av doser. Pfizer innrømmer med andre ord overlagt globalt folkemord. Dette er lite annet enn rendyrket satanisk ondskap satt i system.
Pfizer, Moderna og resten av Big Pharma tror de vil gå fri, at det er sin globale hær av nyttige idioter som massene vil kaste seg over. Pfizer har rett i sin siste antakelse, men ikke i sin første.

FHI skylder på Stortinget

Det første store mRNA-eksperimentet vil i seg selv ta livet av utallige mennesker i Norge i årene som kommer, men det vil ikke stoppe der. Allerede til høsten vil tre nye mRNA-vaksiner bli introdusert, i tillegg til at teknologien allerede er å finne i flere andre medisiner, f.eks. i insulin. mRNA-vaksinene som snart kommer vil være mot Covid 19, influensa og RSV, og etter dem vil mange flere følge. Det kan snart også dukke opp en mye «farligere» variant av Covid 19, eller et annet virus, sammen med en helt ny pakke av løgner, masker, tester, distansering, lockdowns og kanskje også tvangs-vaksinering. Noe vil utvilsomt skje både av profitt-hensyn og for å skjule katastrofen vi allerede står midt i, med en enda større. Dette kan skje så tidlig som kommende høst og vinter.

FHI vet utmerket godt hva de utsetter befolkningen for, de kan lese sine egne statistikker. FHI fraskriver seg imidlertid ethvert ansvar ved i full offentlighet skylde på Stortinget. Byråkrater begår som kjent aldri feil, de følger bare ordre. Dette vet vi fra landssvikoppgjøret i 1945.

Hva er løgn og hva er sannhet?

Det er vanskelig å vite hva som er sannhet når man har blitt fortalt de samme løgnene så mange
ganger at de for mange har blitt deres oppfatning av hva som er sant. Problemet oppstår når kartet
ikke stemmer med terrenget, når illusjonen sier en ting og virkeligheten en annen. FHI sier nemlig en
ting og presenterer data som sier noe helt annet. Vi vet hva de sier, så la oss ta en titt på hva FHI sier
i sine egne oppdaterte data.

Ifølge FHI er fremdeles vaksinene «trygge og effektive». At C19- smittede og C19-døde er 1.273%
og 447% høyere etter fullvaksinering enn før vaksinering begynte har ingen betydning, ei
heller at 96,9% av alle C19-smittede og 92,4% av alle C19-døde inntraff etter at vaksinene ble
introdusert. Nivået av løgn, alternativt stupiditet, kjenner ingen grenser.

Tabellen ovenfor viser under- og overdødelighet måned for måned fra den 1. juli
2021 og tallene kommer opprinnelig fra FHI, men er presentert i statistikk 12982 fra SSB.
Som vi ser så har Norge opplevd overdødelighet i 23 av de siste 25 månedene.

12 av disse månedene har opplevd høyere overdødelighet enn i HELE 2012,
det året med høyest registrert overdødelighet de siste 23 årene.

Espen Nakstad bortforklarer overdødelighet med en aldrende befolkning og «demografiske
endringer». Det er riktig at befolkningen blir eldre, snittalderen økte med 6%
fra år 2000 til og med 2020, men i nøyaktig samme periode opplevde Norge
underdødelighet med et snitt på 393 færre døde hvert eneste år.

Covid-19 uten vaksiner resulterte i underdødelighet. Covid-19 med vaksiner utløste høy og langvarig overdødelighet.

ALT startet på samme tidspunkt; aktivering av 5G, overdødelighet, færre fødte, fallende forventet levealder, kollaps i fødselsoverskuddet og som jeg straks kommer til, historisk omsetningsvekst blant begravelsesbyråer.

Pfizer har ingen problemer med å erkjenne at mRNA-vaksinene er livsfarlige for både fødte og ufødte,
for det er nettopp hensikten med et biologisk våpen. De vil naturlig nok ikke at folk flest skal vite det,
og har så langt fått all den hjelp de kan ønske seg av Stortinget, media, FHI, Helsedirektoratet og resten av det norske helsevesenet, men sannheten lar seg ikke stoppe.

I tabellen ovenfor har jeg innhentet omsetningstall fra 19 norske begravelsesbyråer (kilde Proff.no); noen av dem er kjeder.

Formålet er å se om det er en sammenheng mellom over-dødeligheten FHI rapporterer og hva byråene har regnskapsført. Tallene her er kontrollert og revidert, normalt av statsautoriserte revisorer.

Jeg har i tillegg tatt med befolkningsøkning år for år samt dødelighet per 1.000 innbyggere og forventet levealder for våre to biologiske kjønn.

I disse tallene skjuler det seg kostnadsøkninger, pris-stigninger og annet, men representerer disse variablene en økning på 11,6% fra 2020 til 2021 og 22.1% fra 2021 til 2022?

Absolutt ikke. Kostnads- og prisøkninger forklarer neppe mer enn 6-8%, så tallene fra FHI er enten riktige eller høyere enn rapportert.

I tillegg Wiborg, det var ingen endring i dødelighet per. 1.000 innbyggere i katastrofeåret 2020 og forventet levealder gikk opp. Fra 2020 til 2022 økte dødeligheten med 10,5%. Samtidig falt forventet levealder for både kvinner og menn. Dette skjedde til tross for at befolkningsveksten i 2022 og så langt i 2023 er opp med henholdsvis 120,9% og 49,8% mot snittet for kontrollperioden.

Ballen er din, Wiborg

Mitt mål med dette brevet er todelt:

Det første og viktigste er å oppfordre Stortinget til umiddelbart å stoppe all mRNA-vaksinering av mennesker, dyr og fisk, forby alle produkter som inneholder denne teknologien, redusere maksimalgrensen for stråling til samme nivå som i Sveits og tilby alle mRNA-vaksinerte effektiv innvortes rengjøring. Det kan effektivt gjøres med Ivermectin og Chlorine Dioxide. Utallige fremtidige dødsfall kan forhindres og omfattende lidelse kan stoppes for en svært lav kostnad.

Det andre målet er å informere så mange som mulig i den norske befolkningen, så de som leser dette brevet kan observere hva du Wiborg, FrP og Stortinget gjør i denne saken. Starter dere en ny mRNA-runde til høsten, så vil det bekrefte at Norges øverste politiske ledelse ikke lenger er folkevalgte representanter med folkets beste som øverste prioritet, men den største trusselen befolkning sannsynligvis noen gang har stått ovenfor. Dette vil være en viktig avklaring for det norske folket.

I snitt 20 ekstra døde, i eller utenfor mors mage, hver dag i 730 dager i strekk. 191 Utøya-katastrofer over 2 år, 77 døde hver 92. time. I tillegg kommer flere titalls tusen mennesker som har fått sin helse ødelagt for livet, og mange ganger flere som vil få livet forkortet med flere år. Det er dette FHI forteller oss i sine statistikker, og de tallene kan norske begravelsesbyråer og Pfizer mer enn bekrefte.

Dette er sannheten Wiborg, og det er den ballen jeg nok en gang sparker over til deg, og til resten av Stortinget. I tre år har dere vært marionetter i hendene på mektige krefter utenfor landets grenser. Resultatet er en katastrofe av skadde-, ødelagte- og døde medborgere. Dette må stoppe, og Stortinget må umiddelbart skifte side, tydelig og overbevisende vist ved handling. Et nytt forsøk på frykt-propaganda, lokking, trusler, tvang og massevaksinering vil bryte ned befolkningens tillit til sine ledere, som i neste ledd vil ødelegge landet vårt.

Ballen er din, Wiborg. Lykke til.

Jan Terje Voilaas
Team Humanity

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Fremtredende professor og matematiker i risikoanalyser:

BBC instruerte oss i hva vi skulle si om klimasaken og om covid.

Forrige innlegg

Kornavtalens havari:

Rammer Ukraina og EU, ikke Afrika.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.