POSTED IN Coronavaksiner, Helse

Åpent brev til det norske folk:

Overdødeligheten økte etter at «vaksinasjonen» startet.

11 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Av Jan Terje Voilaas

Åpent brev til hele Det Norske Folk

Mellom den 1. juli 2021 og den 31. mai 2022 opplevde en historisk overdødelighet med hele 3.798 flere døde enn snittet for de samme månedene fra 2016 til 2020.

Per 30. juni i år har den samlede overdødeligheten i Norge over de siste 24 månedene steget til 8.270.

Vi vet nå at mRNA-vaksinene, i kombinasjon med 5G, er årsaken til historisk høy overdødelighet og et stort omfang av helseskader. FHI skylder på Covid-komplikasjoner, men den løgnen er like stor som «trygge og effektive». Nå tror også mange også at denne katastrofale perioden snart er over, men vi er kun i startfasen. La meg gi dere to eksempler:

Hjertemuskelbetennelse (Myocarditis)

mRNA-vaksinene er loggført med langt over tusen uønskede bieffekter, mange av dem dødelige, som f.eks. hjertemuskelbetennelse. Før vaksineringen startet var forekomsten av hjertemuskelbetennelse 1:1,000,000, og har vært stabil over mange år. Dette er en dødelig tilstand, hvor 50% med diagnosen dør innen 5 år, og 75% innen 10 år.
Studier gjennomført i Thailand, Canada og i det amerikanske forsvaret viser at et sted mellom 3% og 24%, med et snitt på rundt 20%, av samtlige mRNA-vaksinerte viser tegn på hjertemuskelbetennelse, mange uten å ha oppdaget tilstanden, ifølge Dr. Chris Shoemaker. Vi snakker altså om en økning fra 1:1 million til mellom 30,000 og 240:000 per 1 million, som ifølge min kalkulator er en økning på mellom 3 og 24 millioner %.
Ifølge de siste tallene (per 21 mai 2023) fra FHI, så har 4,217,940 mottatt minst en mRNA-dose. Det var på samme tidspunkt satt totalt 12,151,637 mRNA-doser i norske armer. Ifølge Dr. Shoemaker kan mellom 127.000 og 1.012.000 mennesker i Norge nå være rammet av hjertemuskelbetennelse, som igjen betyr at mellom 100.000 og 760.000 av dem ikke vil overleve de neste åtte årene.

Blodpropper

Dr. Charles Hoffe er en erfaren almenpraktiserende lege i Canada som viser større lojalitet til sine pasienter enn til sine overordnede. Dr. Hoffe oppdaget tidlig at mRNA-vaksinene resulterte i mikroskopiske blodpropper i flere av hans pasienter. Denne oppdagelsen var foruroligende, og Dr. Hoffe ba da samtlige av sine mRNA-vaksinerte pasienter ta en D-Dimer blodprøve, som avslørte at hele 62% av dem hadde utviklet mikroskopiske blodpropper.

Mikroskopiske blodpropper vil over tid vil føre til blokkering av kapillære blodårer og stoppe blod- og oksygentilførsel til celler, som da vil dø. Om dette er celler i hjertet, lunger eller i hjernen, så er skadene permanente. Disse blodproppene kan også føre til plutselig død (Sudden Death), som så langt har rammet ikke mindre enn 1.310 topp-trente idrettsutøvere.

Piloter er en annen gruppe som, ifølge data fra Defence Medical Epidemiology Database i USA, har opplevd en kraftig økning i skader og dødsfall; fra et snitt på 226 for årene 2016-2019 til 4,059 i 2022 alene. Det er en økning på 1,696%. Pilotene det her er snakk om ble pålagt vaksinering.
Det stopper ikke engang her. Ta en titt på hva man finner i døde personers blodårer.

Befolkningsendringer

Det er ikke bare vi som lever som er rammet, men også de som var ment å leve. La oss se på hva som har skjedd av øvrige demografiske endringer i Norge etter at Stortinget vedtok å gå løs på befolkningen med et biologisk våpen;

Tallene i tabellen er hentet fra SSBs statistikk 01222 23 august 2023.

Også her har jeg sammenliknet tallene for 2021, 2022 og 1ste halvår 2023 mot snittet for de siste 5 år, f.o.m. 2016 t.o.m. 2020, året som til tross for en global pandemi som var så alvorlig og farlig at landet måtte stenges ned, ikke satte et eneste statistisk spor. 2020 var statistisk sett et helt normalt år med underdødelighet og økt forventet levealder for både kvinner og menn.

Dette endret seg dramatisk etter introduksjon av biologiske våpen kamuflert som vaksiner. Under-dødelighet snudde til svært høy overdødelighet, og også til vesentlig færre levendefødte enn i årene før mRNA-vaksinene ble tatt i bruk. Det siste halvannet året har det blitt født 6.502 færre babyer enn snittet var for 2016-2020. Denne kombinasjonen har ført til at fødselsoverskuddet falt med 61,7% i 2022 og med 45,3% så langt i 2023. I denne 18-måneders perioden har innvandring stått for over 90% av befolkningsveksten i Norge.

8.270 flere døde enn forventet på 24 måneder, og 6.502 færre fødsler på 18 måneder, i sum snakker vi om +/- 14.772 mennesker.

Norge har opplevd 44 katastrofer med mer enn 15 døde siden 1940; andre verdenskrig og 43 andre katastrofer og ulykker som skipsforlis, flystyrt, massemord og tilsvarende. Totalt mistet 11.776 mennesker livet gjennom WW2 og i alle disse katastrofene.

mRNA-vaksinering i kombinasjon med elektromagnetisk stråling har så langt tatt livet av 20,3% flere, på 2,6% av tiden, enn hva alle andre katastrofer, WW2 inkludert, klarte over en periode på 78 år. Alle andre katastrofer har blitt grundig etterforsket og skapt førstesideoppslag i måneder og år. Ingen etterforsker den største av alle katastrofer de siste 78 år, og MSM er pålagt absolutt taushet.

Nå ser jeg at wikipedia har ført opp C19-pandemien som en katastrofe. Dette mener jeg er en løgn, en mening SSB og FHI gir meg 100% statistisk støtte for. 2020 opplevde underdødelighet, PCR-testen er ubrukelig som diagnose-verktøy og ingen har noen gang klart å isolere et C19-viruset. Hele C19-bløffen er bygget på en computer-generert sekvens. Hva Norge opplevde i 2020, ifølge tall fra FHI, var en usedvanlig mild RSV med under 50% av dødeligheten til en helt normal influensa.

Pfizer innrømmer overlagt folkemord

Gjennom den tidligste mRNA-fasen gjorde Pfizer flere observasjoner, som resulterte i en lang rekke rapporter. Disse rapportene ble hemmeligstemplet i 75 år, til 2096. En amerikansk dommer forlangte likevel disse rapportene og andre Pfizer-dokumenter offentliggjort, om enn i puljer. Vi kan nå dokumentere at Pfizer allerede i første kvartal 2021, kun uker etter at vaksinene ble sluppet løs på den global befolkning, allerede da visste at mRNA-vaksinene ville resultere i enorme globale helse-skader og dødsfall i et omfang som over tid vil få alt annet til å blekne.

Jeg vil her kun vise til 2 av disse rapportene, den første godkjent 20. april 2021 og den neste 30. april 2021. Den første var rapport FDA-CBER-2021-5683-0779746, som handlet om 673 gravide og ammende mødre, 458 av dem ammet og 248 var gravide. 52 av de gravide, 20,6%, spontanaborterte. Dette forklarer manglende fødsler i Norge, og i alle andre mRNA-vaksinerte land som nå opplever det samme.

Den andre rapporten, Report FDA-CBER-2021-5683-0000055, handler om de 42.086 rapportene om bivirkninger Pfizer mottok fra første vaksinedose frem til 28 februar 2021, altså svært tidlig i det globale vaksinasjonsprogrammet. De 42.086 rapportene Pfizer mottok i denne korte perioden omhandlet 158.893 ulike bivirkninger, hvorav 1.223 (2,9%) allerede da var døde.

Pfizer har fra første stund visst at deres mRNA-vaksiner ville drepe og lemleste hundrevis av millioner mennesker, men fortsatte å pumpe ut milliarder av doser. Pfizer innrømmer med andre ord overlagt globalt folkemord. Dette er lite annet enn rendyrket satanisk ondskap satt i system.
Pfizer, Moderna og resten av Big Pharma tror de vil gå fri, at det er sin globale hær av nyttige idioter som massene vil kaste seg over. Pfizer har rett i sin siste antakelse, men ikke i sin første.

FHI skylder på Stortinget

Det første store mRNA-eksperimentet vil i seg selv ta livet av utallige mennesker i Norge i årene som kommer, men det vil ikke stoppe der. Allerede til høsten vil tre nye mRNA-vaksiner bli introdusert, i tillegg til at teknologien allerede er å finne i flere andre medisiner, f.eks. i insulin. mRNA-vaksinene som snart kommer vil være mot Covid 19, influensa og RSV, og etter dem vil mange flere følge. Det kan snart også dukke opp en mye «farligere» variant av Covid 19, eller et annet virus, sammen med en helt ny pakke av løgner, masker, tester, distansering, lockdowns og kanskje også tvangs-vaksinering. Noe vil utvilsomt skje både av profitt-hensyn og for å skjule katastrofen vi allerede står midt i, med en enda større. Dette kan skje så tidlig som kommende høst og vinter.

FHI vet utmerket godt hva de utsetter befolkningen for, de kan lese sine egne statistikker. FHI fraskriver seg imidlertid ethvert ansvar ved i full offentlighet skylde på Stortinget. Byråkrater begår som kjent aldri feil, de følger bare ordre. Dette vet vi fra landssvikoppgjøret i 1945.

Hva er løgn og hva er sannhet?

Det er vanskelig å vite hva som er sannhet når man har blitt fortalt de samme løgnene så mange ganger at de for mange har blitt deres oppfatning av hva som er sant. Problemet oppstår når kartet ikke stemmer med terrenget, når illusjonen sier en ting og virkeligheten en annen. FHI sier nemlig en ting og presenterer data som sier noe helt annet. Vi vet hva de sier, så la oss ta en titt på hva FHI sier i sine egne oppdaterte data.

Ifølge FHI er fremdeles vaksinene «trygge og effektive». At C19- smittede og C19-døde er 1.273% og 447% høyere etter fullvaksinering enn før vaksinering begynte har ingen betydning, ei heller at 96,9% av alle C19-smittede og 92,4% av alle C19-døde inntraff etter at vaksinene ble introdusert. Nivået av løgn, alternativt stupiditet, kjenner ingen grenser.

Tabellen ovenfor viser under- og overdødelighet måned for måned fra den 1. juli
2021 og tallene kommer opprinnelig fra FHI, men er presentert i statistikk 12982 fra SSB.
Som vi ser så har Norge opplevd overdødelighet i 23 av de siste 25 månedene.

12 av disse månedene har opplevd høyere overdødelighet enn i HELE 2012,
det året med høyest registrert overdødelighet de siste 23 årene.

Espen Nakstad bortforklarer overdødelighet med en aldrende befolkning og «demografiske
endringer». Det er riktig at befolkningen blir eldre, snittalderen økte med 6%
fra år 2000 til og med 2020, men i nøyaktig samme periode opplevde Norge
underdødelighet med et snitt på 393 færre døde hvert eneste år.

Covid-19 uten vaksiner resulterte i underdødelighet. Covid-19 med vaksiner utløste høy og langvarig overdødelighet.

ALT startet på samme tidspunkt; aktivering av 5G, overdødelighet, færre fødte, fallende forventet levealder, kollaps i fødselsoverskuddet og som jeg straks kommer til, historisk omsetningsvekst blant begravelsesbyråer.

Pfizer har ingen problemer med å erkjenne at mRNA-vaksinene er livsfarlige for både fødte og ufødte,
for det er nettopp hensikten med et biologisk våpen. De vil naturlig nok ikke at folk flest skal vite det,
og har så langt fått all den hjelp de kan ønske seg av Stortinget, media, FHI, Helsedirektoratet og resten av det norske helsevesenet, men sannheten lar seg ikke stoppe.

I tabellen ovenfor har jeg innhentet omsetningstall fra 19 norske begravelsesbyråer (kilde Proff.no); noen av dem er kjeder.

Formålet er å se om det er en sammenheng mellom over-dødeligheten FHI rapporterer og hva byråene har regnskapsført. Tallene her er kontrollert og revidert, normalt av statsautoriserte revisorer.

Jeg har i tillegg tatt med befolkningsøkning år for år samt dødelighet per 1.000 innbyggere og forventet levealder for våre to biologiske kjønn.

I disse tallene skjuler det seg kostnadsøkninger, pris-stigninger og annet, men representerer disse variablene en økning på 11,6% fra 2020 til 2021 og 22.1% fra 2021 til 2022?

– Absolutt ikke. Kostnads- og prisøkninger forklarer neppe mer enn 6-8%, så tallene fra FHI er enten riktige eller høyere enn rapportert.

I tillegg, det var ingen endring i dødelighet per 1.000 innbyggere i katastrofeåret 2020 og forventet levealder gikk opp. Fra 2020 til 2022 økte dødeligheten med 10,5%. Samtidig falt forventet levealder for både kvinner og menn. Dette skjedde til tross for at befolkningsveksten i 2022 og så langt i 2023 er opp med henholdsvis 120,9% og 49,8% mot snittet for kontrollperioden.

Mitt mål med dette brevet er todelt:

Det første og viktigste er å oppfordre Stortinget til umiddelbart å stoppe all mRNA-vaksinering av mennesker, dyr og fisk, forby alle produkter som inneholder denne teknologien, redusere maksimalgrensen for stråling til samme nivå som i Sveits og tilby alle mRNA-vaksinerte effektiv innvortes rengjøring. Det kan effektivt gjøres med Ivermectin og Chlorine Dioxide. Utallige fremtidige dødsfall kan forhindres og omfattende lidelse kan stoppes for en svært lav kostnad.

Det andre målet er å informere så mange som mulig i den norske befolkningen, så de som leser dette brevet kan observere hva Stortinget gjør i denne saken. Starter Storting og regjering en ny mRNA-runde til høsten, så vil det bekrefte at Norges øverste politiske ledelse ikke lenger er folkevalgte representanter med folkets beste som øverste prioritet, men er den største trusselen befolkning sannsynligvis noen gang har stått ovenfor. Dette vil være en viktig avklaring for det norske folket.

I snitt 20 ekstra døde, i eller utenfor mors mage, hver dag i 730 dager i strekk. 191 Utøya-katastrofer over 2 år, 77 døde hver 92. time. I tillegg kommer flere titalls tusen mennesker som har fått sin helse ødelagt for livet, og mange ganger flere som vil få livet forkortet med flere år. Det er dette FHI forteller oss i sine statistikker, og de tallene kan norske begravelsesbyråer og Pfizer mer enn bekrefte.

Dette er sannheten., og det er den ballen jeg sparker over til våre politikere. I tre år har de vært marionetter i hendene på mektige krefter utenfor landets grenser. Resultatet er en katastrofe av skadde-, ødelagte- og døde medborgere. Dette må stoppe, og Stortinget må umiddelbart skifte side, tydelig og overbevisende vist ved handling. Et nytt forsøk på frykt-propaganda, lokking, trusler, tvang og massevaksinering vil bryte ned befolkningens tillit til sine ledere, som i neste ledd vil ødelegge landet vårt.

Ballen er deres, dere folkevalgte politikere. Lykke til.

Jan Terje Voilaas
Team Humanity


Dette er en lettere redigert versjon av Jan Terje Voilaas sin artikkel.
Originalartikkelen finnes her: Åpent brev til det norske folk og til politikere: Overdødeligheten økte etter «vaksinasjonen» startet.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

11 kommentarer. Leave new

 • Takk, Voilaas!
  «Stortinget vedtok å gå løs på befolkningen med et biologisk våpen.» Ja, så ille er det. «Stortinget må umiddelbart skifte side», jo, noen vil nok gjøre det når det kommer til det punkt at å samarbeide kan formilde straffeutmålingen, men først da; at de skifter side av samvittighetsgrunner tror jeg lite på vil skje med disse samvittighetsløse som sitter med ansvaret for «koronahåndteringen», hemmelighetsstemplet av en lett gjennomskuelig grunn, der skjules noe. De vet hva de gjør, har visst det fra starten av 2020, hvis ikke før, og bør dømmes som de folkemorderne de er.

  Svar
 • » mRNA-vaksinering i kombinasjon med elektromagnetisk stråling »

  Hvordan finner man ut og dokumenterer dette/denne kombinasjonen ?

  Svar
  • orwell.city har masse artikler og oversetter, f.eks. denne artikkelen fra 04.01.2022:
   «Slik ville den inokulerte mikroteknologien monteres selv inne i kroppen.»

   Svar
 • .Jan Zörlie
  31 august 2023 12:05

  Myndighetene i de vestlige land begynte for mange år siden,mange mange år siden noe som her er kjent som Kampen mot narkotika.Det rare var at för den kampen startet,hadde ikke vesten nevneverdoge problemer med Narkotika,men etter startskuddet gikk,föyk tilgang og etterspörsel i väret.Ikke mange brydde seg,A4 majoriteten lärte seg heller å forakte misbrukerne så vi lot bare problemet vokse seg stort og flott.Etterhvert ökte behovet for alle slags typer behandlingsplasser og bedreviterne skapte seg flotte posisjoner i alle viktige organisasjoner.Uhorvelige mengder har opp gjennom årene blitt spröytet inn i kampen mot narkotika og alle er velmenende,visstnok ?.
  Hvor mange mennesker har mistet livet siden kampen mot narkotika startet ?.Nå er det jo fentanylkrise,hundretusenvis dör,men hvem bryr seg ?.
  Mens tollere för meldte om kjempebeslag på noen hundre gram ved flyplasser og grenseoverganger kommer nå nyhetene som raskt forsvinner i dimman om kjempebeslag,men nå snakker vi om tonnevis og det nye nå er at bananimport er populärt,i Norge er det BAMA,så har vi Maersk saken og husker jeg rett var gigantkonsernet Nestle med på leken.
  Har endelig tolletaten begynt å gjöre jobben sin ?.Jeg tror det,jeg tror noen har tatt av de halsbåndet.
  Uansett,denne Narkotikaen har blitt brukt til å destabilisere over hele verden og hvilket marked de har bygget opp.Blir det opplyst om at statlige aktörer har värt innblandet kommer raskt spindoktorer og föyser alt inn i glemselen.
  Så,såklart folkemordere skal få sin straff,jeg håper artikkelforfatter da mener statsapparatenes ledere,jeg tror ikke på blöffen om skumle narkotikabaroner og slikt.
  Jeg antar banankassene på Bama skulle videredistribueres til noen adresser .
  I dagens teknologiske samfunn er det ikke mulig å fise engang uten at det legges igjen elektroniske spor,men nei,disse smuglerne er vel så smarte at de benytter seg av tankeoverföring når de kommuniserer..
  Vi må öke straffene hyles det og det koker og koker,spröytenarkomane jages av politi og rettsvesen,de fengsles og slippes ut igjen for kanskje neste uke ny fengsling,de narkomane begår innbrudd og ranpenger må man jo ha.Hvilket flott system og folket betaler og lider.Taliban kappet ned sin heroinproduksjon,1år tok det og folket,alle misbrukerne har blitt satt på rehabilitering og det meldes at rehabiliteringen går strålende,uten hjelp fra tanter og onkler innen den vestlige omsorgstjenesten.
  Folkemord,visst pokker og alt for profitt.

  Svar
 • .Jan Zörlie
  31 august 2023 12:20

  Og når det gjelder denne overdödeligheten,husker dere skrekkbildene som kom inn med pasienter i kuvöser og bilder av nyspadde graver på kirkegårder.Alt viste seg å väre fake.Kirkegådene med nyspadde graver var bilder fra fattigkirkegårder fra storbyer hvor de fattige ikke kunne betale for seg.På disse plassene er det vanlig å bulldose en gröft hvor de fattigste blir begravd.Alt har nå gått i glemselen.
  I perioden rett för Coronaskremselen startet mistet jeg min mor og far,de forhåpentligvis,döde på naturligvis,men jeg oppdaget jo mye som var kritikkverdig,ja ikke da,men jeg har tenkt mye på hvor raskt de forsvant da de havnet på palliativen,gudene vet hva de spröyter i dem på alders og sykehjem og gudene vet hva som ble spröytet i dem når dörene ble lukket og pårörende ikke fikk se sine foreldre.
  Helt sikkert er det at vi glemmer raskere nå enn för,kan det väre fordi nyhetsmediene spinner vårt fokus fra det ene til det andre raskere enn Walt Disney ?.
  Glemt har vi iallefall,og fikser vi ikke fortiden forblir alt det samme.

  Svar
 • .Jan Zörlie
  31 august 2023 12:55

  Og om disse blodproppene,vi glemmer og vi glemmer,men jeg husker disse artiklene i alt pressen og deres skrik og skrål ang,om jeg nå husker navnet rett,Morgellenons eller noe,det kom bilder og reportasjer om dette rare som ble trukket ut av årer og vener,halvmeters blokkering var ikke uvanlig at det ble meldt om,hva var årsakene til dette morgellonsgreiene ?.
  Glemt er gjemt,vi må löse fortiden för vi gyver lös på fremtiden .Blodpropper var da ikke uvanlig för,men legemiddelindustrien kommer med nye medisiner som holder oss halvfriske mend de blir helrike.
  Og sannsynligvis holdes det fest for GAVI familien med Camilla og Jens som åresgjester og Lille Bill som vert.
  Vi glemmer og glemmer,vi vil jo helst ha fred og ro,kanskje det engang går over.Og joda,jeg kan gi dre litt tröst,det går over når dre begriper at dere må kvitte dere med de «folkevalgte,når dere river i filler kapitalkreftene».
  Ja jo,kanskje imorra.

  Svar
 • Northern Light.
  31 august 2023 15:32

  Ubestridelige bevis på at covid-vaksiner ble utviklet for å drepe ufødte barn.

  Av Ethan Huff.
  Perinatalmedisin (et fellesbegrep for jordmorfaget, gynekologi, fostermedisin, nyfødtsykepleie) – spesialist Dr. James Thorp snakket nylig med Dr. Naomi Wolf om hva han vet om farene ved «covid-vaksiner». Dr. Thorp er en av de svært få medisinske spesialistene for gravide kvinner og babyer som slår alarm om problemet. Dr. Thorp avslørte for Dr. Wolf at injeksjonene ser ut til å ha blitt designet med tanke på å stoppe forplantning.

  Dr. Thorp ble faktisk sparket fra jobben sin ved St. Mary’s Health System, et av de største katolske helsesystemene i landet, for å ha offentliggjort det han og kona Maggie, en advokat, oppdaget da de sendte inn en forespørsel under loven om frihet til informasjon, Freedom of Information Act (FOIA).

  Ulike såkalte «influencers» fikk 13 milliarder dollar for å fremme mRNA-injeksjonene fra Pfizer-BioNTech og Moderna. Det var også en kontrakt som involverte en OB/GYN (Obstetrikk og gynekologi) NGO (ikke-statlig organisasjon) som hadde tilsyn med, og påvirket titusenvis av fødselsleger og gynekologer på flere kontinenter, til å presse på for at gravide kvinner skulle ta injeksjonene ved hjelp av regjeringens propaganda om covid-vaksinene.

  «Kontrakten som Thorps’ FOIA avslørte, sier at pengene skal tilbakebetales hvis medisinske organisasjoner ikke følger den ‘trygge og effektive’ instruksen for gravide kvinner og nybakte mødre, fra Department of Health and Human Services» (HHS Helse og omsorgs departementet).

  «Dr. Thorp bekrefter uavhengig av WarRoom / DailyClouts funn fra tre andre uavhengige kilder: at morkaker, fostre og nyfødte blir skadet av mRNA-injeksjonen».

  «Alle fire kildene bekrefter at skadene er de samme: koagulering, blodpropp, underutviklede og undervektige morkaker og forkalkninger. Dette betyr at vaksinerte mødres babyer i livmoren kanskje ikke får nok næring, og de kan mangle plass til å vokse normalt».

  Enhver OB/GYN burde ha visst at covid-vaksiner ville skade kvinner og deres ufødte babyer.
  Basert på alt Thorps avdekket, mener Dr. Thorp at alle OB/GYN burde ha visst at covid-vaksiner var farlige for kvinner og deres ufødte babyer fordi de er inflammatoriske, som er katastrofalt under graviditet.

  «95 prosent av legene og sykepleierne styres av dem som gir dem lønnslippen», sa Dr. Thorp til Dr. Wolf.

  Dr. Thorp gikk i detaljer under intervjuet, og forklare hvordan Pfizer forsøkte å skjule sannheten ved å holde alle kompromitterende data om injeksjonene innelåst i 75 år, og starte en massiv propagandakampanje.

  «Omtrent 300 store organisasjoner og påvirkere, inkludert synagoger og kirker, og mange andre, overbeviste USA og hele verden om at denne dødelige injeksjonen var trygg, effektivt og nødvendig for de mest sårbare i befolkningene: gravide kvinner».

  HHS og Centers for Disease Control and Prevention (CDC) inngikk en «dødspakt» med organisasjonen for OB/GYN så vel som med influencerne, for å spre løgnen om at injeksjonene er trygge og effektive for gravide kvinner og deres babyer.

  «De tok i mot over 11 millioner dollar, de signerte pakten med døden, og de har ikke lov til å avvike en tøddel fra den dødelige fortellingen fra HHS», sa Dr. Thorp.

  «Hvis de gjør det, vil de være ansvarlige for å betale tilbake hver eneste krone, som de allerede har fått. Så, det er grunnen til at organisasjonene for obstetrikk og gynekologi og perinatalmedisin frem til i dag, er de onde organisasjonene som gjorde denne forbrytelsen mot verdens gravide kvinner. Jeg vil ikke trekke anklagene tilbake fordi vi har bevisene».

  Fra Natural News, publisert 30 august 2023.
  Oversatt fra engelsk. Linker i orginalartikkelen.
  Orginalartikkel: Here’s the HARD PROOF that COVID jabs were intentionally designed to kill unborn babies.

  Svar
 • Northern Light.
  31 august 2023 16:58

  Offisielle rapporter og dokumenter fra Pfizer avslører Gates & Schwabs agenda for avfolkning: Covid-vaksiner brukes for depopulasjon.

  Av The Expose.
  Del 1. Hvis en eksperimentell vaksine skulle skade hjertet og immunsystemet hos et betydelig antall individer som fikk den, fører det til en nedgang i befolkningen. Dette kan skje på flere måter. For det første kan skade på hjertet føre til en økning i hjerte- og karsykdommer, som er en ledende årsak til dødsfall over hele verden. Dette fører til et høyere antall dødsfall blant de som fikk vaksinen.

  For det andre kan skade på immunsystemet gjøre de mer utsatt for andre infeksjoner og sykdommer, noe som også bidrar til økt dødelighet. Sist, men ikke minst, vil de negative effektene av vaksinen på fruktbarhet og reproduktiv helse føre til en nedgang i antall fødsler.
  Dessverre har verden havnet i en situasjon der mektige institusjoner og regjeringer har tvunget millioner av mennesker til å ta en eksperimentell covid-»vaksine» som forårsaker alle de skjebnesvangre tingene nevnt ovenfor. Offisielle regjeringsrapporter og konfidensielle Pfizer-dokumenter beviser det.

  Derfor er vi vitne til masse-avfolkning. Presset for massevaksinasjon mot covid handler ikke om å bekjempe et virus, men om å redusere den globale befolkningen. Dette målet er i tråd med interessene til visse mektige selskaper og enkeltpersoner som kan dra nytte av en mindre, mer håndterbar befolkning.

  Millioner har «dødd plutselig».
  Visste du at tall om flere dødsfall i 15 % av verdens land finnes på nettsiden til Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD)? Dette inkluderer store land som USA, Canada og Storbritannia. I tillegg var vi i stand til å trekke ut enda mer oppdaterte data om 28 europeiske land fra EuroMOMO (overvåkningssystem for dødlighet). All denne informasjonen er gitt til OECD og EuroMOMO av hvert lands myndigheter, slik som Centers for Disease Control i USA og Office for National Statistics i Storbritannia.

  Er du klar over de svimlende tallene for overdødelighet som har skjedd i USA og Europa de siste årene? I USA 2021 nesten 700 000, med ytterligere 360 000 innen 11. november 2022. Europa hadde tilsvarende alarmerende 382 000 flere dødsfall i 2021, med 309 000 flere dødsfall innen november 2022. Og disse tallene inkluderer ikke engang Ukraina!

  Sjokkerende nok har til og med land som New Zealand, Australia og Canada hatt flere dødsfall som ikke har gått ned siden massevaksineringen startet. Visste du at utrullingen av covid-vaksinen i Australia førte til en sjokkerende økning på 747 % flere dødsfall, fra 1 303 i 2020 til 11 042 i 2021? Og situasjonen har bare blitt verre siden den gang. Ved utgangen av juli 2022 var det svimlende 18 973 flere dødsfall i Australia – en økning på 1 356 % fra 2020. Det er flere dødsfall på 7 måneder enn de to foregående årene til sammen.

  Og situasjonen i USA er like alarmerende. I uke 38 i 2022 hadde 1700 flere dødd sammenlignet med samme tid i 2020, og innen uke 38 i 2021 hadde sjokkerende 109 000 flere dødd sammenlignet med samme tid i 2020. Disse tallene indikerer at i stedet for å synke, har dødsfallene faktisk økt etter vaksinen.

  Visste du at over 1,8 millioner dødsfall har skjedd i «Five Eyes» (Australia, Canada, New Zealand, Storbritannia og USA) og det meste av Europa siden utrullingen av covid-vaksinen? Dette sjokkerende tallet inkluderer over 1 million i overdødelighet i USA og over 690 000 i Europa i henhold til Centers for Disease Control og Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling, og en betydelig overdødlighet i Australia, Canada og New Zealand. Den offisielle fortellingen om at vaksinen er trygg og effektiv og vil redusere antall dødsfall blir fullstendig motsagt av disse tallene, som tyder på at covid-vaksinene er hovedårsaken til de overdødeligheten.

  Svar
 • Northern Light.
  31 august 2023 17:03

  Barn/tenåringer og unge voksne har «dødd plutselig».
  Del 2. Visste du at dødsfall blant barn i alderen 0 til 14 år i Europa skjøt i været med svimlende 755 % mellom januar og september 2022, ifølge offisielle data? Denne alarmerende økningen, som har fått EU til å starte en etterforskning, skjedde til tross for at EuroMOMO bagatelliserte tallene. Det er verdt å merke seg at Pfizer covid-vaksinen ble godkjent for bruk hos barn av European Medicines Agency (EUs legemiddeltilsyn) 28. mai 2021, som var uke 21 i 2021. Så begynte overdødeligheten «bare «tilfeldigvis» å bli registrert fra uke 22 når nødbruk-tillatelsen for vaksinene ble gitt. Totalt sett økte flere dødsfall med 630 % siden vaksinens godkjenning for bruk hos barn innen september 2022.

  Det er en trist realitet at til tross for de økende bevisene som peker på den klare faren ved covid-vaksinasjoner for barn, er det svært usannsynlig at myndighetene vil erkjenne denne risikoen. Tragisk nok vil den betydelige økningen i overdødelighet blant barn i Europa, etter at det europeiske legemiddeltilsynet nød-godkjente vaksinen for bruk på barn, sannsynligvis bli avvist som bare en annen «tilfeldighet» i den lange listen over slike hendelser siden starten av pandemien.

  Visste du også at i følge offisielle tall i det stille publisert av U.S. Centers for Disease Control (CDC), døde nesten en halv million barn og unge voksne innen 9. oktober 2022 i USA, siden legemiddeltilsynet først ga autorisasjon for nødbruk for covid-19 vaksinen? Denne hjerteskjærende utviklingen har resultert i nesten 118 000 flere dødsfall sammenlignet med gjennomsnittet for 2015-2019.

  Tallene avslører også at det har vært 7 680 flere dødsfall blant barn og unge voksne i 2022 så langt sammenlignet med samme tidsrom i 2020, på høyden av den påståtte covid-pandemien. Det verste året for dødsfall blant 0 til 44-åringer var imidlertid 2021, med totalt 291 461 flere dødsfall, nesten 60 000 flere enn i 2020. I følge de offisielle CDC-tallene skyldtes denne økningen hovedsakelig en mystisk plutselig økning i dødsfall blant barn og unge voksne, som startet rundt uke 31 i 2021.

  Det er en hjerteskjærende realitet at nesten en halv million mennesker i alderen 0 til 44 år har dødd siden uke 51 i 2020, noe som resulterte i svimlende 117 719 flere dødsfall sammenlignet med femårsgjennomsnittet for 2015-2019. I følge offisielle tall var gjennomsnittlig levealder i USA 77,28 år fra og med 2020.

  Hvis vi skal akseptere den offisielle fortellingen om at covid-vaksiner er trygge og effektive, hvordan forklarer vi den ytterligere økningen i dødsfall blant barn og unge voksne i både 2021 og 2022? Det er verdt å merke seg at millioner av amerikanere ble presset til å ta vaksinene, og millioner av foreldre ble tvunget til å la barna sine få injeksjonene. Svaret er klart: den offisielle fortellingen er en åpenbar løgn. Covid-vaksinene er verken trygge eller effektive.

  Tallmaterialet som er vanskelig å finne fra CDC bare antyder denne urovekkende trenden med dødsfall blant unge amerikanere, men ytterligere data publisert av den britiske regjeringen bekrefter det. For eksempel gir en rapport publisert 6. juli 2022 fra Storbritannias Office for National Statistics (ONS), ytterligere bevis på faren ved disse vaksinene. Rapporten har tittelen ‘Dødsfall etter vaksinasjonsstatus, England, 1. januar 2021 til 31. mai 2022’, og den kan lastes ned på ONS-nettiden.

  Det er en urovekkende trend: I hver eneste måned siden starten av 2022 har de som er vaksinert en gang og dobbeltvaksinerte 18-39-åringer, hatt større sannsynlighet for å dø enn uvaksinerte 18-39-åringer. Situasjonen har vært spesielt alvorlig for trippelvaksinerte 18 til 39-åringer, deres dødelighet har forverret seg måned for måned siden den store kampanjen for booster-vaksiner i Storbritannia i desember 2021. Fra februar og utover hadde trippelvaksinerte 18 til 39-åringer 27 % større sannsynlighet for å dø enn uvaksinerte individer, med en dødelighet på 26,7 per 100 000 blant de trippelvaksinerte og 21 per 100 000 blant uvaksinerte.

  Fra The Expose, publisert 31 august 2023.
  Oversatt fra engelsk og forkortet Linker og diagrammer i orginalartikkelen.
  Orginalartikkel: Leaked Government & Pfizer Documents reveal Bill Gates & Schwab’s Depopulation Agenda: Covid Vaccines are being used for Genocidal Population Control.

  Svar
 • Dr. Rainer Fulmich får ingen rettsinnstans til å fremme saken.
  https://www.globalresearch.ca/not-a-single-court-in-the-western-world-is-willing-to-examine-the-covid-19-evidence-crimes-against-humanity-revealed-by-dr-reiner-fuellmich/5829809
  Globalistene finnes i alle leire. Mafiaen ruler! CIA er den største distributøren av narko. «Småkjeltringene» blir tatt og får straff for å gi inntrykk av at man bekjemper rusmisbruk. Alt er løgn og bedrag. Bill Clinton var skikkelig narkobaron under sin guvernørperiode. Kiss my ass. De er alle innvolvert.

  Svar
  • .Jan Zörlie
   1 september 2023 1:31

   Trust the plan.Man må forstå fortiden,först da forstår man galskapen.Jeg har värt nede i de fleste kaninhull,du finner stort sett röyk og speil.Jeg fant de siste bitene idag.Nå forstår jeg planen.Det er for sent å advare,de som ikke vil forstå,vel,det har alltid funnets sauer.Mye har jeg lärt om de som tror seg smarte,det tar litt tid för man lärer kjenne de,men de forstår ikke at de stort sett alle har samme väremåte,for meg er det da bare å se hva de ikke liker å snakke om,eller motsatt,hvordan de flytter fokus,forsöker å forvirre,hvordan de blir redde,ja det er mye jeg har lärt om folks adferd og fellestrekk her på Derimot,så jeg takker for det,selv om de jeg tenker på,ikke forstår at de har avslört seg selv.
   Vi har ikke hatt noen diskusjon du og jeg Olav,jeg har lest mange av kommentarene dine,ingen ting å si på ditt engagement.Om du er det jeg aner du er,så kan jeg si,det blir bra,utrenskningene har begynt,korruppsjonen innen ledelsen i norsk politikk er vel tydelig for alle å se nå,men vi skal höyere opp,mye höyere opp,men det kommer til sist.Jeg har hele tiden sagt at vi er vitne til verdens störste stingoperasjon,men ingen stingoperasjon kan vare evig,nå klapper fella igjen.Brikkene faller nå,ikke bare i Norge,over hele fjöla,det er bare å se og nyte,Brics,Afrika,söramerika,alle forener seg nå mot koloniherrene.Og igjen ,det beste blir igjen til finalen og jeg tipper at finalen blir i tiden Valginspurten eller frem til eventuell Presidentinnsettelse i USA.Hver dag får vi drypp,vi må ikke våkne for brått,jeg kan love deg det blir ett sjokk for folk over hele verden.
   De gamle kolonialistene har alltid hatt en langsiktig plan om å overta hele verden oden planen har de fulgt,bit for bit har de gjennomfört den planen,de har faktisk fulgt den like lenge som fantomet er gammel,til og med 2 verdenskrig,tro det eller ei,var en del av planen.Nå forsöker de å fullföre planen.
   Jeg kan si så mye som at överste lederen for den klanen har fått halsbånd,han er å se,men stort sett piper han.
   Vithattene har aldri likt denne klanen,men de forsto at gjör vi som Kennedy,gå til direkte angrep på CIA og mafia som er det samme,det er ikke lurt,de som vi måtte grave i historien,finne ut hvor allianser,familibånd,adel,kongedömmer mm var skrudd sammen og så måtte de få folk i de rette posisjoner,over hele verden,de forsto at de måtte ta kontroll og da måtte de finne ut hvordan klanen kontrollerte.
   Planen til klanen ,Du skjönner,denne klanen har alltid hatet Russland og USA,så planen var og er å skape full krig mellom disse gigantene.
   Nå har jeg sagt nok,en må lese historien med nye briller,man grave,jeg har sagt för,vi er födt inn i en lögn,alt er lögn,sannheten finner vi bitvis,i takt med at vi utvikler vårt indre fölelsesliv og moral.Husk,vi er fölelsesstyrt av historien s lögner og propaganda,det tar tid å skrelle den löken.Dagens masemedia og den kontrollerte opposisjon gjör begge sitt beste for å holde deg langt unna sannheten,de lärer deg underdanighet og frykt og massevis av fristelser gir de deg og massevis av håp,håp vet du,det skaper passivitet,og de skaper tro,tro kommer du jo riktig så langt med i en saklig diskusjon
   Epstein som ingen tror gjorde selvmord,men alle tror ble drept,har du tenkt på den saken Olav ?,du vet kameraene ble slått av og fangevokterne var liksom ikke tilstede og da forsto alle at han ble drept.
   Men,det finnes en annen mulighet,tenk om kameraene ble slått av og fangevokterne forsvant fordi Epstein ble byttet ut med en avdöd som erstatning ?.Han har nok gjordt en avtale han Epstein.Jeg vet om mange Norske glansbilder som kommer til å falme.
   Ok Olav,tror du det blir full krig mellom Russland og Nato ?.
   Det er også viktig å tenke avnasifisering og og så er det lurt å tenke sosialisme,nasjonalsosialisme og kommunisme,de tre henger sammen som en treenighet.Hvem og hva skapte denne treenigheten ?.
   Og skandinavia kommer til slutt,som toppen av kransekaka eller pyramiden.Hos oss kommer det til å bli stritt,Maria Zacharova sa at de nordiske landene lå under en utenforeuropisk myndighetHva kan hun ha ment med det ?.Du kan jo forsöke google,mange danske og svenske aviser skrev om det og ingen skrek opp,jeg tror de forstår.
   Trust the Plan,ja om du er Vithatt,

   Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Nordområdene rustes nå opp.

Finnmark skal bli oppmarsjområde mot Russland.

Forrige innlegg

Der krenket du meg!

Vestlandskommune ut med millionbeløp i krenkesak.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.