POSTED IN Coronavaksiner, Helse

Åpent brev til Camilla Stoltenberg:

Min penn mot dine sprøytespisser.

29 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Av skribent -27. oktober 2022

Nå er det krig; min penn mot dine sprøytespisser

Av Jan Terje Voilaas.

Kjære Camilla Stoltenberg 

Mitt navn er Jan Terje Voilaas og jeg er en bekymret bestefar fra Kristiansand. Jeg er bekymret for min familie, spesielt for mine tre barnebarn, og en av årsakene er at FHI fremdeles beskriver mRNA-vaksinene mot SARS Cov. 2 (C19) som «trygge og effektive», samtidig som FHI, med bekreftelse fra SSB, forteller det stikk motsatte i sine egne statistikker. Hva er løgn og hva er sannhet? 

Jeg henvender meg til deg Camilla, fordi du i 2021 ble hedret som «Årets Forbilde» av magasinet KK og at du da ga følgende svar på spørsmål om hva som var den viktigste lærdommen du tok med deg hjemmefra: 

Respekt for alle mennesker-uansett. Og varme, kjærlighet, frihet og engasjement for en bedre verden. Mitt håp er at «respekt for alle mennesker-uansett» også inkluderer en bekymret bestefar fra Kristiansand. 

Jeg har mange spørsmål og refleksjoner knyttet til hele sakskomplekset rundt C19 og mRNA-vaksinene, men vil prøve å begrense meg til FHI’s eget slagord; «Trygge og Effektive». 

Fra FHI’s egne statistikker 

Tallene jeg her vil presentere er hentet fra Worldometer, hvis kilde er VG som har sine tall fra FHI, så dette er dine tall Camilla, ikke mine. 

Tabellen til venstre dekker perioden fra 15/2-2020, dagen den første C19-smittede ble registrert i Norge, og frem til og med 30/9-2022. Jeg har delt perioden i tre; 1) fra første smittede til første vaksinedose, 2) fra første vaksinedose til Norge var fullvaksinert (70% +) og 3) tiden etter full-vaksinering.

Datasettet her forteller en god del, f.eks. at C19 før vaksinering kun tok livet av rundt 40% av hva en helt normal influensa ville gjort. Det var først etter at vaksineringen startet at flere og flere ble smittet og døde, til tross for at alle nye virusvariantene ble gradvis mindre farlige. 97,3% av alle C19-smittede og 91,2% av alle C19-døde har kommet ETTER at vaksineringen startet. Sammenlikner vi periode 1 med 3, så viser gjennomsnitts tallet for daglige C19-smittetilfeller og C19-dødsfall en økning på henholdsvis 2,765% og 688%. 

Tabellen til venstre dekker perioden 1/7-21 til 20/10-22 og her har jeg sett nærmere på hvor mange som hver måned blir smittet og som dør av C19, ifølge FHI. Som vi ser så varierer tallene en god del, skjønt trenden er klar; flere og flere smittede dør av Covid 19. I august døde 6,1% av samtlige som ble smittet av C19 i Norge. Snittet for KV3-22 gir en «Case Mortality Rate» (CMR) på 5,4% som er 3,500% høyere enn de 0,15% som ble anslått for hele befolkningen i vaksinefrie 2020 (Dr. John Ioannides 2020). 

0,15% dødelighet i 2020 skapte uro og delvis panikk. 35 ganger høyere dødelighet i 2022 skaper lite annet enn et gjesp. Ingen stiller spørsmål. 

La meg nok en gang få understreke at dette ikke er mine tall. Tallene kommer fra deg Camilla og fra FHI, så om dere ikke har diktet dem opp, så avslører tallene, med mikroskopisk tydelighet, at jo flere vaksinedoser, jo flere smittede dør. Jeg finner det samme mønsteret i de 11 andre landene jeg har data fra. For å være 100% sikker, har jeg dobbelt-sjekket FHI-tallene med data fra Statistisk Sentralbyrå (SSB). 

Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) 

Før jeg presenterer tallene fra SSB, la meg gi deg et bakteppe du kan vurdere dem mot: 

Gjennom hele okkupasjonstiden fra 9/4-1940 til 8/5-1945 mistet totalt 10,262 norske borgere livet i krigshandlinger. Fra 1945 til og med 2019 opplevde Norge 45 katastrofer som flystyrt, skipshaverier, branner, gruveulykker, ras, terrorangrep etc. Totalt 1,566 mennesker mistet livet i disse katastrofene, som f.eks. Alexander Kielland, Scandinavian Star og Utøya-tragedien, tre katastrofer jeg er sikker på du husker godt. Inkludert WW2 summerer disse 46 katastrofene seg opp til 11,828 katastrofedøde over de siste 80 år. 

Siden C19-utbruddet har jeg fulgt SSB-statistikkene 12982, 05531 og 01222, hvor jeg har hentet data tilbake så langt som de er presentert. Jeg har studert en rekke sammenhenger i disse statistikkene, spesielt avvik fra forventede antall døde og fødte. Som forventede tall har jeg brukt gjennomsnittet for de 5 foregående år. 

Fra 2005 til og med 2020, har trenden vært underdødelighet, at færre dør enn forventet. Kun i 3 av 16 år har Norge opplevd overdødelighet, med 2012 som det verste året med 382 (0,9%) flere døde enn forventet. Denne positive trenden fortsatt gjennom hele vaksinefrie 2020, men utover første halvår 2021, mens massevaksineringen pågikk, ble underdødeligheten mindre og mindre til den i juli 2021 snudde til overdødelighet. 

I 14 av de siste 15 månedene har Norge opplevd overdødelighet, i syv av dem høyere enn i hele 2012. Totalt 5,469 flere har dødd i Norge i denne perioden enn snittet fra 2016-2020. Det gir en overdødelighet på 10,9% for perioden, 12 ganger høyere enn i 2012. Enhver aktuar vil karakterisere dette som en statistisk umulighet med mindre en 200-års katastrofe har inntruffet. 

Hver eneste dag de siste 457 dagene har 12 flere dødd enn forventet i Norge, som i snitt tilsvarer 3 Alexander Kielland ulykker hver eneste måned i 15 måneder på rad, og trenden peker oppover, ikke nedover. Hvis dette fortsetter frem til utgangen av 2023, over en periode på 2,5 år, noe som ikke kan utelukkes, så vil 80 år, 46 katastrofer og 11,828 dødsfall bli slått med god margin. 

Hva er årsaken? 

C19-viruset var i verste fall på linje med en helt normal influensa, noe det i Norge sannsynligvis også var. Norge ble aldri rammet av en pandemi. Alle påfølgende varianter av C19 har vært vesentlig «snillere». C19 kan derfor utelukkes som årsak til dødsbølgen som nå skyller over Norge og alle andre mRNA-vaksinerte land. 

Da ingenting annet av betydning har rammet Norge etter 2019 enn C19 og mRNA-vaksinene, og når C19 kan utelukkes, så gir årsaken til dødsbølgen seg selv. 

En rekke studier avslører at mRNA-vaksinene ikke bare alternerer den vaksinertes naturlige DNA, men svekker den vaksinertes immunforsvar med opptil 80% etter 3 doser. Det er årsaken til at langt over 90% av dem som nå smittes og dør av C19, er fullvaksinerte. 

Jeg ordlegger meg forsiktig her, men har full støtte fra en lang rekke internasjonale eksperter som går mye lenger enn det jeg gjør; Dr. David Martin, Dr. Mike Yeadon, Dr. Sucharit Bhakdi, Dr. Sherri Tenpenny, Dr. Raskid Buttar, Dr. Ryan Cole, Dr. Judy Mikovits, og Karen Kingston er kun 8 blant tusenvis som i lang tid har advart oss på det sterkeste og kan dokumentere og føre urokkelige bevis for at mRNA-vaksinene i realiteten er patenterte bioteknologiske våpen utviklet for å skade og drepe. Om noen fremdeles klamrer seg til konspirasjonsteori-strået, så lytt til hva Karen Kingston avslører og dokumenterer i dette nylige intervjuet. Gjør det mens dere fremdeles har muligheten. 

Tragedie og sensur 

Ingen av vaksinene som er brukt i Norge er endelig godkjent. Ingen er langtidstestet og under en nylig høring i EU-Parlamentet, på direkte spørsmål fra MEP Rob Roos, innrømmet Pfizer-direktør J. Small for åpen mikrofon at Pfizer aldri sjekket om mRNA-vaksinen kan stoppe smittespredning. De hadde ikke tid. 

Dr. Celia Lourenco, Director General for Health Canada har dertil nylig innrømmet under ed at Covid-vaksinene ikke gjennomgikk testing på mennesker, til tross for at dette er et absolutt krav i Canada. Hun forklarte videre at forsøkene nå pågår på over 80% av en intetanende Canadisk befolkning, uten at noen har blir informert om at de deltar i et gigantisk medisinsk eksperiment. 

Heller ikke i Norge har noen blitt gitt denne informasjonen og skriftlig gitt «informert samtykke». Det norske folk har i realiteten blitt eksperimentert på med 13,867,511 mRNA-doser hvorav 669,899 har så langt mottatt 4 doser. De få legene som hadde kunnskap, samvittighet, moralsk ryggrad og mot nok til å informere sine pasienter slik de er forpliktet til i henhold til Nuremberg Code, fikk sparken. Hvor mange doser har FHI bestilt til den norske befolkningen? 10 doser til hver person som i EU? 

I forrige uke ble min trippelvaksinerte lillesøster sent i ambulanse til sykehus med trykkende smerter i brystet. Jeg fikk kontakt med henne og rådet henne til å kreve en D-Dimer test, som CT-fokuserte leger ikke hadde tenkt på. Testen viste forhøyede verdier, som jeg mistenkte, og blodpropper ble påvist i begge lunger. Mikroskopiske og stadig voksende blodpropper forårsaket av det mRNA-genererte spike-proteinet, sirkulerer nå i hele hennes blodomløp, også i hjernen og hjertet. 

Ingen vet hvor mange andre dette skjer med i Norge, vaksinerte som enda ikke har oppdaget det. Canadiske Dr. Hoffe fant at dette skjedde for 62% av hans pasienter, umiddelbart etter vaksinering. Felles for mange er at de ikke vil oppdage dette før det er for sent siden ingen blir advart, for mens norske medier kan fylle biblioteker med artikler fra WW2 og de påfølgende 45 katastrofene, så har den pågående katastrofen knapt blitt dekket med et eneste ord. Sensuren er total og ingen tør å stille et eneste kritisk spørsmål. 

Hvor mange er 62% av 4,346,257? Hva vil skje om/når en skade- og dødsbølge rammer et dobbel-, trippel-og snart firedoservaksinert helsevesen på samme tid som for 80% av befolkningen? 

Jeg har lenge tenkt å skrive til deg Camilla, men har ventet på data som først kommer i 2023. Nå som også min søster er rammet, så er ventetiden over. Nå er det krig; min penn mot dine sprøytespisser. Min søster har nemlig jobbet i over 40 år i helsevesenet, et helsevesen hun er stolt av og stolte blindt på. Hun stolte også blindt på deg Camilla, men du og FHI tok feil og løy, med det absurde og groteske resultat at helsevesenet, som vi alle var stolte av og stolte på, ble en intetanende og lydløs drapsmaskin. Hva vil alle våre helseansatte si når de oppdager at de ikke bare har blitt brukt som våpen mot en befolkning de hver dag gjør alt de kan for å tjene og hjelpe, men også mot seg selv og sine nærmeste? I Canada har allerede over 80 unge leger plutselig og uventet falt døde om, fordi også de ble løyet til og lot seg mRNA-vaksinere. 

Sannheten vil presse seg frem 

Sannheten om disse mRNA-vaksinene presser seg nå frem i parlamenter og rettssaler over store deler av den vestlige verden og viser at «Trygge og Effektive» er århundrets blankeste løgn. Sannheten vil også presse seg frem i Norge. Det vil stadig flere syke, døende og et kollapsende Norsk helsevesen sørge for. 

Men alt dette vet du Camilla, ikke bare fordi dine egne tall i lang tid har fortalt deg dette, men også fordi jeg allerede har sent deg denne informasjonen. Jeg vet at du er godt informert, og jeg vet at FHI har forstått at Norge som sivilisasjon kan være påført et banesår, en innrømmelse godt gjemt og språklig kamuflert på side 66 i denne FHI-rapporten. Likevel fortsetter FHI å pushe mRNA-doser som om ingenting har skjedd. 

Jeg vet ikke om du og FHI gjør dette med fullt overlegg, i rendyrket satanisk ondskap, eller fordi dere er under press, er kjøpt og betalt, tar ordre fra høyere hold utenfor landet, eller om dere kun er blindet av selvbedrag og av det konsensus dere har hjernevasket dere selv og resten av befolkningen med. Du fremstår som en ansvarlig, seriøs og omsorgsfull person Camilla, det skal du ha, men her spriker handling og inntrykk like mye som slagord og fakta, løgn og sannhet. 

Dr. Camilla Stoltenberg; du er nå Administrerende Direktør for hva som allerede er en medisinsk katastrofe, en katastrofe som ikke bare truer med å bli den mest dødelige som noen gang har rammet landet, men som kan komme til å ta livet av flere enn summen av samtlige katastrofer og kriger siden istiden. Ingen vet med sikkerhet om dette vil skje, når det vil skje, før det eventuelt skjer, men da er det for sent. 

La meg minne deg om smittebølgen gjennom KV1-22 da 1,008,104 ble smittet. Kombiner det tallet med CMR fra KV3-22 på 5,4% og 54,400 flere vil dø enn normalt over et enkelt kvartal, 600 hver dag, 25 hver time, og KV1-23 rykker nærmere for hver dag som går. Jeg sier ikke at dette vil skje, kun at det kan. 

Vi vet allerede hva som har skjedd de siste 15 månedene, og hva som fortsatt skjer hver eneste dag. Statistikkene lyver ikke og det er mer enn nok grunn til at all mRNA-vaksinering umiddelbart må stoppes, at alle vaksinerte advares og testes for alle mulige synlige og skjulte bivirkninger, at befolkningen grundig og korrekt informeres og at sannheten avdekkes og umiddelbart deles med det norske folk. 

Det har lenge vært mistanke og snakk om et planlagt og overlagt globalt folkemord som et skritt på vei mot en kraftig reduksjon av den globale populasjonen. 94% reduksjon er hugget i granitt (Georgia Guidestones). Vis oss med handling at det er en løgn. Vis oss med handling hvem den virkelige Camilla Stoltenberg er, hvem hun jobber for og hva hennes virkelige intensjoner er. 

Det skylder du deg selv, din mann, dine sønner, ditt barnebarn, dine foreldre, din lillesøster, min lillesøster, de over 5,400 som allerede er døde, de flere titalls tusen som allerede er skadet for livet, de utallige som allerede har fått sin skjebne beseglet uten å vite det, de utallige pårørende, de 4,346,257 uskyldige og intetanende helsevesenet har løyet til, forledet og utsatt for livsfarlig biologisk eksperimentering og ikke minst alle uvaksinerte som ble presset, stigmatisert og latterliggjort fordi de gjennomskuet løgnene, propagandaen og hjernevaskingen og tok ansvar for sin egen helse. 

Det skylder du også en bekymret bestefar fra Kristiansand, som ønsker deg all mulig styrke, mot og lykke i det du vet du nå må gjøre. 

Jan Terje Voilaas 

Innlegget er hentet fra steigan.no

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

29 kommentarer. Leave new

 • Er ikke mange dagene siden jeg advarte et familiemedlem mot nettopp dette. Slutt å tro på kospirasjonsteorier lyder motargumentene. Har møtt motdebattanter som blir i harnisk og som vender meg ryggen (permanent) når jeg våger å påstå at helsevesenet ikke vil oss godt.

  Må nok skuffe deg, Jan Terje Voilaas, bekymret bestefar fra Kristiansand. Dette brevet kommer du aldri til å få svar på.

  Jeg skal imidlertid gjøre mitt for å spre det.

  Svar
  • Flere brev har bitt sendt til ansvarlige Norske «helse» myndigheter og dette allerede i begynnelsen av 2020 men ingen svar ! – Mediene var også totalt avvisende!

   Når «myndighetene» valgte å injisere befolkningen med eksperimentelle gen forandrende giftstoffer uten å «forstå» eller ha «kunnskap» om skadevirkningene av disse falske vaksinene kan man neppe kalle dette annet enn en form for «folkemord» !

   FHI og «ansvarlige» myndigheter mottok tidlige advarsler om at spike-proteinene som ble injisert i kroppen via disse inokulasjonene ville «entre» kroppens cellekjerner og undertrykke DNA-reparasjonsmotoren!
   Undertrykkelse av kromosomale reparasjonsmekanismer vil definitivt føre til tap av genetisk integritet over tid og utløse kreft og andre sykdommer , – immunsvikt, – auto immune lidelser og vil dessuten kunne føre til akselerert aldring ! Dette er kunnskap basert på kjent biologisk viten og forskning – og var slettes ikke skremselspropaganda!
   Det ble fremlagt vitenskapelig bevis for dette tidlig i denne vaksineringskampanjen og «vaksineringen» av en intetanende befolkning og dette burde umiddelbart ha blitt STOPPET !

   At skadene av denne vaksinen basert på kjent biologisk viten ville kunne åpne et kinderegg av diverse lidelser var «mange» klar over men vi var visst kun konspiratører !
   Dette vil vi slite med i lang tid !

   Synn

   Svar
  • I likhet med deg Sveinung. – Jeg er nok overbevist om at dette brevet til Voilaas vil han aldri få svar på ! Hvis så skulle være tilfelle – skal jeg love å spise virus, men de liker meg visst ikke, Ikke Camilla heller, men det kan betraktes som 2 sider av det samme problemet 🙂 !

   Svar
 • Flott og utfyllende brev, bestefar, men at Camilla «fremstår som en ansvarlig, seriøs og omsorgsfull person», det var vel ironisk ment, får jeg håpe.
  Å, så mye falsk og løgnaktig piss både hun og broren lirer av seg: «respekt for alle mennesker uansett», «lærdom tatt med hjemmefra»? Skjønner: Fra deep-state-bilderbergeren Thorvald? Sønnen er også hyppig bilderberger-gjest. Eplet faller ikke langt fra stammen. De ikke Jens får drept med våpen tar Camilla med farmasi. En pill råtten familie. Hun vet hva hun gjør.

  Svar
  • Ta også med at det var moren til Jens og Camilla Stoltenberg som skrev arbortloven – loven som til nå har gjort at over en halv million friske og sunne ufødte nordmenn er blitt klippet og revet i stykker – drept!

   Svar
   • Wow, takk for opplysningen. Det visste jeg ikke. Så ser vi hvem de er. Bra.

   • En ting er abort, – en annen ting er mulighetene for et mer skremmende scenario vedrørende denne falske vaksinen!

    Problemet som man slettes ikke kan se helt bort fra er muligheten av at det ved opptak av disse RNA-innebygde liposomene fra vaksinen kan en eventuell konvertering til falskt DNA oppstå. Dette kan også gjøre seg gjeldende ved en forestående fødsel der mor inntar denne vaksinen og sæden vil være fri til å ta opp disse RNA-innebygde liposomene fra vaksinen og deretter konvertere dem til DNA ved hjelp av genoverføring!

    Ved en befruktning av mors egg vil det da kunne produseres tilleggs DNA som er annerledes enn kromosomalt DNA (plasmider, replikerer uavhengig av kromosomalt DNA). – Disse vil kunne inneholde koden for piggproteinet og kan i sin tur bli tatt opp av det befruktede egget.
    Det fødte barnet vil da potensielt være ute av stand til å produsere antistoffer mot piggproteinet fordi immunsystemet til barnet anser det ikke for å være en «fiende» men en del av skapelsen.
    I ettertid dersom barnet skulle bli infisert med dette viruset er det mest sannsynlig at barnet ikke vil utvikle et forsvar mot dette og viruset vil derfor fritt kunne formere seg i den lille kroppen uten begrensninger. – Skremmende, – men kan denne prosessen avskrives? – NEI

    Den kan ikke avskrives for alt er nesten mulig med denne Frankenstein «vaksinen» da den som sagt vil gripe inn og omdefinere kjent biologi i all dens form ! Var det verdt det ?

   • Micro-biologi har jeg ikke greie på, men dersom det du skriver her stemmer, Synneva, har vi med verdens største forbrytelseå gjøre, begått av satanistene som styrer de vestlige land, med god hjelp av de gudløse og imperialistiske kineserne.
    Det var kineserne som sendte ut de falske skrekk- og skremmsels- videoene i begynnelsen av 2020 som skremte vettet av folk i de vestlige land.

   • Hei Andre

    Jeg er ikke konklusiv i denne eller en del andre av mine antagelser (som FHI og Pharmacia), men beskriver et problem som åpenbart kan inntreffe basert på kjent vitenskap og forskning. – I disse dager må vi være observante og forstå hva som kan gå galt dersom man til stadighet fornekter fakta og bryter grenser for hva som er forsvarlig behandling innen biologi og medisin, samt mye annet. –

    Hvis man ikke forstår det store bildet, men kun blir stående på stedet hvil ved at man enten forsvarer eller motsier ubetydelige fakta mens de store problemene går oss hus forbi får vi et problem. – Dette kombinert med en trend i tiden at man enten bagatelliserer eller fornekter advarsler fra anerkjente forskere fordi den åpenbare sannhet rett og slett er altfor brysom, vil til slutt være farlig for oss alle !

    Farlig er det fordi den etablerte løgnen er og forblir en løgn og vil før eller senere ramme oss alle. Den dagen de fleste av oss våkner opp og forstår bakgrunnen for alle disse løgnene og hvor belastende disse egentlig er for et fritt og sundt liv, -hva da ? – vil vi innrømme problemet eller skape nye løgner.? – Tror nok helst det siste og det kan bli skjebnesvangert !

    Dette med disse skremsels videoene fra Kina i begynnelsen av 2020 må vi alle stille oss et spørsmål ved: – Var dette propaganda eller virkelighet? – Tror dette for det meste var skremselspropaganda og i den grad mennesker virkelig falt døde om skyltes neppe Corona, men noe helt annet !

    Skadene vi nå erfarer grunnet Covid vaksiner er etter min mening høyst sannsynligvis kun toppen av isfjellet, men alle får nå tro og mene hva de vil og handle deretter! – Men jeg er enig med deg. – Vi har allerede med verdens største forbrytelse å gjøre uansett det endelige utfallet !

    Ønsker en God Søndag 🙂

   • Hei Andre – en liten forklaring til dette med mikro-Biologi når det gjelder det jeg skrev om !

    Dette med molekylærbiologi kan muligens være vanskelig å fatte, men ikke nødvendigvis 😉 Før vi avviser dette spørsmålet om hvorvidt fremmed RNA (Vaksinen) «permanent» kan endre vårt DNA er det flere faktorer vi må tenke gjennom !
    Det er et velkjent biologisk faktum at RNA via enzymer i cellene våre(transkriptaser) kan forårsake det man benevner som revers transkripsjon, dvs. at RNA kan omdannes eller «revers transkriberes» til DNA.

    Det finnes faktisk flere kilder som kan være ansvarlige for dannelsen av disse enzymene som vil forestå denne prosessen, da blant annet virus som faktisk er «fastkablet» (hard-wired) inne i vårt geonomiske DNA. Disse kalles endogene retrovirus (ERV) og inneholder instruksjoner for å kunne trigge (igangsette) en revers transkriptase (Vi er altså ikke frie for virus som enkelte tror). Dette med disse enzymene skapt av retrovirus er faktisk ikke unaturlig da cellene våre naturlig benytter revers transkriptase for å utvide telomerene på enden av kromosomene våre.

    Selv om disse COVID vaksinene «forhåpentligvis» kun vil bli «presentert» for en relativt liten mengde av cellene våre, – så er problemet at hvis denne revers transkripsjonsprosessen skulle skjer i stamcellene våre, (Ikke usannsynlig) – både kan og vil dette medføre at disse genmodifiserte cellene replikeres, forsterkes og vil påvirke en større del av cellene som utgjør vevet i kroppen vår !

    Når vi nå vet (forstår) at revers transkriptase forårsaket av disse endogene retrovirusene faktisk kan ta RNA (enkelttrådet DNA) og konvertere det til dobbelttrådet DNA forstår vi muligens problemene vi må være alvorlig bekymret for !

    Jeg vet også at det må være til stede spesifikke forhold for at den nevne prosessen skal kunne oppstå men, ved uforutsette tilstander og sammenfall er det langt fra usannsynlig at dette kan skje. Vi må huske på at Biologi ikke alltid er forutsigbar, selv når man har kunnskap om hva som vanligvis skjer !

    Sæd er også kjønnscelleceller og kan også arve disse genetiske modifikasjonene, – og selv om denne prosessen ikke er helt forstått kan man så absolutt ikke avskrive den !, – Det kan vise seg å være skjebnesvangert !

    (Telomerene er de beskyttende endestykkene til kromosomene våre og beskytter vår genetiske informasjon mot skade . Når disse blir for korte kan ikke cellen dele seg lenger, og den dør.
    Telomerer er derfor en markør for cellulær aldring og død)

    God Kveld

    Synn

   • >Sæd er også kjønnscelleceller og kan også arve disse genetiske modifikasjonene, – og selv om denne prosessen ikke er helt forstått kan man så absolutt ikke avskrive den !, – Det kan vise seg å være skjebnesvangert !

    I så fall må det bety at skader (meget mulig fatale skader) fra «vaksinen» først vil vise seg når neste generasjon blir født, eller når denne igjen forsøker å få barn!

    Takk for ditt forsøk på å forklare oss dette, Synneva.
    Takk også for hilsenen.

  • Wasan Totland
   29 oktober 2022 20:04

   Hun har mistet, da skal alle landets familier versegod miste. Basta. Man føler at hun har noe av det samme som mora Ada i en annen sak utenfor Bergen. Kan hende var hun narkomane den mest normale av de tre søsknene? Noen burde granske.

   Svar
 • Utrolig bra skrevet. Og jeg håper alle som leser dette sender det til alle de kjenner. Ja håper deg blir oversatt til alle språk og gitt ut som skolemateriell. Håper virkelig de livredde og truede politikere og overleger som ikke tør annet enn å gjøre som livsfarlige mennesker med makt krever av dem. Det du og jeg, og alle andre ikke-naive forstår og har forstått siden dag 1, forstår jo selvfølgelig disse som har utsatt oss for løgnene og bedrager. Hvordan skulle de ellers havne i posisjoner som Camilla osv. Erna har holdt fanen og gått fremst i toget. Hun bør føres for retten for menneskeslakt. Og alle disse som har gjort som de har blitt bedt om, garantert truet på livet. Har valgt feil ved å ofre tusener for sitt eget liv. Det finnes ikke noe formildende omstendigheter her å ta hensyn til. Har selv mistet to. Mor og datter. 83 og 44 år gamle. Og jeg legger ansvaret på Erna! Hun sto selv med WEF i ryggen i 2016 og forklarte hvordan vi behøvde en krise, en katastrofe for å få satt disse sprøytene. Hun har funnet seg nye venner, ønsket å spise ved de rikes bord. Og forstår ikke engang alvoret. Eller enda verre. Hun har med overlegg ofret oss. Og hun valgte vi til å lede oss. Fy for skam. Disse må føres for retten. Dette er menneskeslakt. Aldri ment å være annet enn menneskeslakt.

  Svar
  • Jeg husker med fornøyelse da Erna m/familie «var for mangen på restaurangen», og 60-åringen svettet under Fredrik Solvangs spørsmål og bablet om sushi og kohorter. Jeg håpte hun skulle dåne og gå over ende. I GAVI har hun en posisjon, Nakstad tjener penger på hver flakong, eller hva det heter, med pfizer-gift. Hvor mye har de tjent på å drepe sitt eget folk? Under press? Mulig. Heller mer enn gjerne kjøpte for penger.
   BoJo og politiker-gjengen feiret hemningsløst mens folket satt sperret inne.
   Amerikanske politikere som Newsom brøt alle regler de presset på andre angående avstand og ting, mens betjeningen gikk med maske og serverte. .
   U-Menneskeslakt av politikere og farmasitopper er det jeg drømmer om.
   Og så gå helt til rota på den storkapitalen som iscenesatte det hele. La de være fritt vilt.

   Svar
 • Regner med at denne mannen fra Kristiansand snart kommer ut for en «fatal» ulykke, eller blir «smittet» av C-19 med dødelig utfall, eller hjerneslag eller hjertestans.
  Som det skrives, «de unevnelige» har ridd og rider verden som en mare. De vil kun ha 500 millioner slaver, noe som blir et problem etter hvert, da quacksinene gir infertilitet. Skjønner at de tenker spleising i lab’er, men hva når de har brukt opp alle egg og cædceller? Gjøre som vanlig og «produsere» barn med sine egne døtre? Alle vet hva innavl fører til, enten det bare er i familien, eller innenfor «klanen». Takke meg til at jeg ikke «bekler» denne planeten når det skjer.

  Svar
  • Rob Nordmann
   29 oktober 2022 13:18

   Er «Stoltenberg» også av de unevnelige, Khazar eller Ashkenazi folket?

   Svar
   • Det påstås av flere boklærde.
    I alle fall er han gift med en kvinne av ashkenazi-avstamning og har «jødiske» barn med henne.
    Det er mer enn nok til å forklare hans forbryterske handlinger.

 • Nå har NRK fått masse reaksjon på artikkelen ved «akuttspesialist» ved Drammen Sykehus, og lynraskt er Nakstad og NRK der og graver seg enda dypere ned i løgn og bedrag, og denne spesialisten sier «vi forstår ikke hvorfor», og det pøses på med stadig tåpeligere bortforklaringer fra Nakstad. Nå er nordmenn pinlig lydige og tamme, men vi får se om det forblir sånn når stadig fler kjente og kjære dør som fluer og sykner «uforklarlig» hen. Okay, la oss få se folkets raseri og knusende dom. Jeg venter spent.
  Helsearbeidere bør forresten skamme seg. «Vi fulgte ordre» er ikke bra nok; den har vi hørt før, i Nürnberg. Uutprøvet produkt kjørt inn i unge, friske, det burde enhver helseutdannet reagere på. Om helsevesenet som fulgte ordre nå er overarbeidet til svetten siler så kan de ha det så godt for sin sløvhet og feighet.

  Svar
  • Du har helt rett, – det å hevde at «Vi fulgte ordre» Det er langt fra bra nok !

   Svar
   • Ja, ikke sant, og å se Nakstad bli styggere og styggere og mer pløsete for hvert bilde nrk presenterer oppmuntrer meg, HAM venter en rå skjebne, som jeg unner ham, om ikke i dette livet, så i det neste.
    All ting vil falle på plass med tiden.Vi stod på historiens rette side.

   • Hi e
    Det virkelig store problemet med kunstig mRNA injisert med disse falske vaksinene, – det er at disse bryter inn i prosesser som styrer det vi kan anse som livets vugge og deretter tvinger og overstyrer dette systemet til å produsere et produkt som «vitenskapen» og kroppen selv overhodet ikke har den hele og fulle kontroll over, gudene må vite hva konsekvensene av dette kan bli over tid.

    Det er ikke som å skifte nytt operativsystem på en computer! – Dette er etter min mening Frankensteinteknologi, har ingen ting med ordinære vaksiner å gjøre. – Vil definitivt skaper kaos i den menneskelige organismen og både kan og vil medføre uante negative konsekvenser for alle vaksinerte ! Det burde selvfølgelig vært satt en stopper for dette eksperimentet for lenge siden.

    Vi vet at immunceller oversvømmer kroppen etter injeksjon og mange av dem ender opp i lever og milt og deretter fremkaller produksjonen av antistoffer grunnet produksjon av store mengder piggprotein. Problemet er at div. sentre i milten anses egentlig som et av de sentrale stedene der både Parkinsons og sannsynligvis også mange andre nevrodegenerative sykdommer utvikler seg.
    Hvordan kampen mellom antistoffer og piggproteiner utspiller seg i kroppen har man faktisk ingen forstand på og konsekvensene kan selvfølgelig være fatale !

    Men nok Grøss og Gru – Det er Halloween, – men har ikke den pågått i snart 3 år nå ?

    God Helg

   • Bare vent e, – om noen år kan du muligens få kjøpt Halloween masker med Camilla og Nakken.
    Var vel muligens litt «stygg» nå ? , – men det er tross alt Halloween haha 😉 ☠️

    Ha en skummel weekend !

   • Fullstendig ubrukelig pcr-test, men hver gang kjørtes hydrogel lik opptil sjelens hjem, pinealkjertelien. Fy F som jeg hater menneskene.

 • ….og nå ligger hele denne artikkelen/brevet inkl. kommentarer ute på Snaphanen.dk i sin helhet opphøyet som artikkel 😉 til skrekk og gru for de kriminelle, som nå til og med får EU som støtte på tilgang til
  6 måneders gamle barn å eksperimentere på.

  Stor takk til forfatteren av brevet.

  Svar
 • Jeg blingset. Artikkelen er så bra, og opplevelsen av å sette skytterne til vegg er og forblir «er en lise for skjelne», en type oppreising – som får tåle en feilslutning – det med opphøyelse til artikkel :).

  Svar
 • Rob Nordmann. Den tanken har ridd meg lenge, lenge. Jeg tror den holder vann.

  Hva skjer med derimot – jeg må luslese via kommentarfeltet til høyre for å finne artikler. Er jeg blitt hakkemat (gjelderbare på derimot)*, eller spiller mcaffee meg et puss etter tre år. Endelig over – de fikk aldri mine data. Tomatgartnerier på Rennesøy sjekket de for trygghet å visitere, over og over igjen – haha.

  * eller er jeg her uønsket? Merkelig hva bakgrunnen er.

  Svar
  • Jeg kan garantere deg at du ikke er blokkert hos derimot. VG og andre større aviser har råd til «shadow banning» og andre ting som kan gjøre det surt for uønskede lesere, men slike verktøy har ikke de som driver derimot.

   Jeg har hatt noen tilsvarende problemer med hovedsiden til derimot også. Men jeg bruker det nesten aldri da jeg abonnerer på derimot sin rss strøm. Det anbefales. Ellers vil jeg anbefale deg å prøve med forskjellige nettlesere. Anbefaler både et derivat av Chromium som Brave og Firefox eller derivatet LibreWolf. Da skal du se at ofte virker siden i en av nettleserne.

   Svar
 • Takk, utgangspunkt for egen læring i tillegg – 1000 takk 🙂

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Det står på den politiske viljen.

Lav strømpris krever ingen mirakler.

Forrige innlegg

For å vinne mellomvalget.

USA krever seier ved Kherson.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.