POSTED IN Imperialismen, Midt-Østen

Apartheidstaten Israel

LO-kongressen vedtok boykott av Israel

29 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Det er ikke mange vedtak på LO-kongressen som går imot Ap-ledelsens vilje. Støtten til palestinerne hører med til det eller de vedtaka LO-ledelsens ikke fikk gjennomslag for. Palestinakomiteen skriver 3. juni: «LO-kongressen vedtok i dag en uttalelse der de støtter en internasjonal boikott av Israel, våpenembargo og FN-gransking av Israels apartheidforbrytelse. Opprinnelig forslag til uttalelse fra LOs sekretariat var en svekkelse av LOs boikottvedtak fra 2017, men dissens fra Stein Guldbransen i Fagforbundet og Mimmi Kvisvik i Fellesorganisasjonen ble vedtatt med stort flertall på kongressen». Med 193 stemmer mot 117.
I uttalelsen står det i følge FriFagbevegelse: «Det blir ingen varig fred med fortsatt okkupasjon, anneksjon og apartheid». «LO-ledelsen ønsket ikke dette vedtaket, sa LO-lederen og la til: «– Når flertallet på kongressen ønsket det sånn, er det dette som
 blir vår politikk, sa LO-leder Peggy Hessen Følsvik på en pressekonferanse i Oslo Kongressenter».
Et inspirerende vedtak for palestinerne og palestinavenner, som vil bli brukt til økt støtte, men som LO-ledelsen dessverre kommer til å ignorere. 

Henta fra politikus.no
Av Ove Bengt Berg

Resized_20220602_084159001
Palkoms Faglige Utvalg utafor LO-kongressen. Foto: Berit Aaker.

Palkoms Faglige Utvalg gratulerer LO-kongressen med en flott uttalelse. Fra gratulasjonen: «I uttalelsen står det også LO at Norge må jobbe for en vid våpenembargo mot Israel og innføre et lovforbud mot handel med varer og tjenester fra selskaper som medvirker til brudd på folkeretten og menneskerettigheter i okkuperte områder».

Vedtaket er i 14 punkter:
I følge FriFagbevegelse sier Stein Guldbrandsen i Fagforbundet at han mener Palestina-uttalelsen er blitt god og tydelig, og at uttalelsen legger klare føringer for mye av det LO skal arbeide for i Palestina-spørsmålet. FriFagbevegelse gjengir vedtaket:

Dette mener LO-kongressen må til for å presse Israel til å etterleve folkeretten:

 • Forbud mot våpenhandel med Israel. Det innebærer forbud mot salg av våpen, militært utstyr og flerbruksmateriell, samt mot å yte relaterte tjenester.
 • Norge må lovfeste et forbud mot handel med varer og tjenester fra selskaper som medvirker til brudd på folkeretten og menneskerettigheter i okkuperte områder. Dette vil være i tråd med resolusjon 2334 i FNs Sikkerhetsråd. (Les mer om den lenger ned i saken.)
 • LO oppfordrer norske myndigheter til å sikre at Sikkerhetsrådets resolusjon 2334 følges opp med målrettede tiltak og sanksjoner som svar på Israels brudd på internasjonal lov og manglende etterlevelse av FN-resolusjoner.
 • LO krever at norske myndigheter og norsk næringsliv styrker etterlevelsen av folkeretten i konfliktområder.
 • Oljefondet og finansielle institusjoner må etterleve FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter, som fastsetter et forhøyet krav til aktsomhetskrav i konfliktområder.
 • Oljefondet og finansielle institusjoner må trekke sine investeringer ut fra selskaper som bidrar til opprettholdelse av bosettingene og er en del av okkupasjonsøkonomien.
 • Oljefondet og norske selskaper må avstå fra all handel med og investeringer i selskaper som har eller bidrar til virksomhet på okkupert palestinsk område.
 • LO støtter også en internasjonal boikott av Israel.
 • Det internasjonale presset mot Israel må økes, med en kombinasjon strategiske pressmidler og krav om dialog og fredsforhandlinger.
 • Norge må aktivt jobbe for at personer mistenkt for apartheidforbrytelser blir gransket og straffeforfulgt.
 • Norge må jobbe aktivt for full erstatning til ofre for menneskerettsbrudd og forbrytelser mot menneskeheten.

Israels venner
Israels venner har en egen organisasjon også for Israels støttespillere fagrørsla, kalt «Venner av Israel i Norsk Fagbevegelse», VINA. De er sjølsagt mot LO-kongressens vedtak, og mener at «LO må selv bære konsekvensene av en krevende uttalelse. VINA vil fortsatt arbeide for dialog mellom norsk, israelsk og palestinsk fagbevegelse», skriver VINAs leder til FriFagbevegelse.

FNs sikkerhetsråd fordømmer Israels folkerettsstridige bosettinger
FriFagbevegelse viser til at FNs sikkerhetsråd i 2016 vedtok resolusjon 2334 der Israels bosettinger blei vedtatt som åpenbare brudd på folkeretten. Bosettingene bygges det flere av, eksisterende blir utvida, palestinsk land blir konfiskert og palestinske boliger blir rivi for å gi plass til israelske okkupanter.

Motvillig LO-ledelse vil gjøre minst mulig
Det er åpenbart at LO-ledelsen kommer til å gjøre minst mulig for å følge opp dette vedtaket. Det vil ikke bli lagt tyngde bak dette vedtaket for å gjennomføre. Det er ikke stemning for boykott av Israel i Arbeiderpartiet. Og ledelsen veit at de ikke blir kasta på neste landsmøtet om de ignorerer dette vedtaket.
Reelt sett er dette vedtaket en nullitet for LO-ledelsen, og de politiske journalistene vil hjelpe dem med å gjøre dette vedtaket til en nullitet. Men det er en oppmuntring for alle støttespillere for palestinerne i og utafor fagbevegelsen; en inspirasjon til å forsterke innsatsen for palestinerne mot apartheidregimet Israel.

Framheva bilde: Foto: Berit Aaker.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

29 kommentarer. Leave new

 • Jeg husker at en Hamas-leder for noen år tilbake uttalte på Dagsrevyen at om Israel kun består av ėn (1) kvadratmeter, så er det ėn kvadratmeter for mye.

  Med en slik innstilling så er det vanskelig å få til et samarbeid.

  Forøvrig så er påstanden om at Israel driver apartheidpolitikk overfor palestinerne (som egentlig kun er arabere) ikke tuftet på virkeligheten. Det sitter arabere /palestinere i den israelske nasjonalforsamlingen, palestinere arbeider i israelske bedrifter – både innenfor teknologì og økonomi – , og jødiske israelere har vennskapsrelasjoner til palestinere /arabere.

  Minner forøvrig også om at det ALDRI tidligere i historien har eksistert en palestinsk stat. Palestinerne har fått tilbud om å opprette en slik stat, men deres ledere har sagt nei til tilbudene, da palestinernes ledere (og forøvrig også den øvrige muslimske ummaen) av religiøs-ideologiske årsaker (Islam) ikke vil godta at det faktisk eksisterer en stat (Israel) som er styrt av jøder, da den islamske / muslimske religiøse ideologien Islam (som i stor grad også er politikk) anser jøder per definisjon å være et dhimmi-folk, som skal være underlagt muslimers styre.

  Imidlertid så kan selvsagt Israel – med sin flere tusen år lange veldokumenterte historie i området – ikke ta hensyn til islamske ideologiske læresetninger og krav, men har likevel flere ganger tilbudt løsninger som de palestina-arabiske stabukkene har takket nei til.

  Man får imidlertid håpe at palestina-araberne etterhvert innser at alle parter vil tjene på et fredelig samarbeid og konstruktive løsninger.

  Svar
 • Skammelig av LO å vedta boikott av Israel!

  Svar
  • At de gjorde det først nå ja, og ikke for 40 år siden! Det er skammelig.
   Ashkenazier (Khazar-etterkommerne) har ingen rett til Palestina overhodet!
   Men nå har de visst funnet ut selv også og tenker på å emigrere tilbake til gamle Khazaria:

   https://www.trunews.com/stream/ecumenical-alliance-seeks-to-declare-kiev-as-new-jerusalem

   «Ecumenical Alliance Seeks to Declare Kiev as “New Jerusalem”

   Last week we told you about Ukrainian President Vladimir Zelensky’s odd comment that his country would become Big Israel. We continued researching the topic and found a lot of fascinating information to share with you about a movement to declare Kiev the New Jerusalem. If the main proponent of the scheme was not a billionaire, we would not pay much attention to it. The deeper we dug, the more we found.»

   Svar
   • Du er offer for propaganda. Ingen arabere har en levestandard og en frihet som araberne i Israel. Det er nok derfor undersøkelser viser at araberne i Israel ikke ønsker en egen stat. De vil bo i Israel. De er jo ikke dumme.

   • Nekter du for «Noora» at ashkenaziene – som utgjør ca 95% av de som i dag kaller seg «jøder», og som sto bak og står bak den zionistiske ideologi – stammer fra khazarene i Khazaria som konverterte til tamudismen i år 740 e. Kr.?
    Khazarene/ashkenaziene er et IKKE-zionistisk folk av tyrkisk-asiatisk avstamming. De hadde null tilknytning til Filisternes land (Palestinernes land), og de bibelske områdene der de israelske stammene holdt til.

   • Jeg ville selvsagt skrive at de er ikke-SEMITTER.

   • Takk for linken til trunews.com . Veldig interessant.

   • Vel bekomme! De viktigste nyhetene kommer der.

 • Ove Bengt Berg
  6 juni 2022 10:15

  Hei. Jeg takker for innlegg, men det er nok dessverre noe dere ikke har fått med dere om situasjonen nå. Flere rapporter har i det siste året dokumentert Israels systematiske og omfattende menneskerettighetsbrudd overfor palestinerne som betegnes som apartheid, rapporter som f.eks. disse:

  Den israelske menneskerettsorganisasjonen B’Tselem 12 januar 2021: https://www.btselem.org/publications/fulltext/202101_this_is_apartheid

  Amnesty International 26 januar 2022:
  https://amnesty.no/israel-begar-apartheid-mot-palestinere?fbclid=IwAR1-4HcQsJYvZeap32QmLTzQ7xE7fKDMzs6YiI1bd7ihZylIj8k4Rc8ok4o

  Dette er apartheid. FNs spesialrapportør for menneskerettssituasjonen i Palestina om Israels diskriminering og undertrykkelse av palestinerne, 21 mars 2022: https://www.ohchr.org/en/documents/country-reports/ahrc4987-report-special-rapporteur-situation-human-rights-palestinian

  I 2006 utga den israelske historikeren og statsviteren Ilan Pappe, akademisk direktør av forskningsinstutettet for fred, boka Den etniske rensinga av palestinerne:
  https://www.amazon.com/Ethnic-Cleansing-Palestine-Ilan-Pappe/dp/1851685553

  Ha en hyggelig dag videre.

  Ove Bengt Berg

  Svar
  • B’Tselem, FN og Amnesty har én ting felles: Det er organisasjoner som er sykelig opptatt av å sverte Israel. Tragikomisk at eksempelvis FN har flere resolusjoner om apartheid og
   brudd på menneskerettigheter i Israel, enn om brudd på de samme menneskerettigheter i hele den i$lamske verden til sammen. Du vet vel at araberne kan bevege seg fritt i Israel? Men DU får ikke reise inn i Mekka med mindre du er mu$lim. Jøder kan ikke dra til Judea og Samaria (Vestbredden). Du husker kanskje de to jødiske ungdommene som forvillet seg dit og ble lynsjet?

   Svar
   • Betrakter du deg selv som kristen, eller som jøde, Nora?

   • Typisk spm fra en som er full av fordommer. Jeg er en helt vanlig norsk statskirke-kristen person. Takk for spm. Det avklarte en hel masse.

   • Da er det vel ikke hels sikkert at du tror på det Jesus fra Nazareth forkynte? Eller gjør du det?

    Jeg er verken «full av fordommer», eller av løgner, som jeg mistenker deg for å være. Det er nemlig helt vanlig for en » helt vanlig norsk statskirke-kristen person».

    Og siden du unnlot å svare på spørsmålet jeg stilte deg lenre oppe, gjentar jeg det:
    Nekter du for at ashkenaziene – som utgjør ca 95% av de som i dag kaller seg «jøder», og som sto bak og står bak den zionistiske ideologi – stammer fra khazarene i Khazaria som konverterte til tamudismen i år 740 e. Kr.?

    Khazarene/ashkenaziene er et IKKE-SEMITTISK folk av tyrkisk-asiatisk avstamming. De hadde null tilknytning til Filisternes land (Palestinernes land), og de bibelske områdene der de israelske stammene holdt til.

    Khazarene snakket ikke hebraisk. Det var et utdødd språk som zionistene konstruerte opp en ny versjon av etter at de begynte å okkupere Palestina.

   • «Du vet vel at araberne kan bevege seg fritt i Israel?»

    ‘ Sivile palestinere i de okkuperte palestinske områdene utsettes for trusler mot liv og helse som følge av konflikt-relatert vold, og fra politikk og praksis relatert til Israels okkupasjon, inkludert vold fra bosettere, slår OCHA fast.
    Nærmere 450.000 israelske bosettere bodde ifølge tall fra israelske myndigheter i bosetninger på Vestbredden ved utgangen av 2018, en økning på 3 prosent fra året før. Rundt 200.000 israelere bor i tillegg i okkuperte Øst-Jerusalem.
    De israelske bosetningene er opprettet i strid med den fjerde Genèvekonvensjonen, der det i artikkel 49 heter «Okkupantmakten skal ikke deportere eller forflytte deler av sin egen sivilbefolkning til territoriene som okkuperes». ‘
    aftenposten.no/verden/i/0EaWWE/Israelske-bosettere-angriper-stadig-oftere-palestinere

    ‘Trakassering og overgrep mot majoritetsbefolkningen er daglig kost. Når bosetterne er i virkelig storslag, heller de søppel, avføring og urin over palestinere som befinner seg på gata under seg. ‘
    dagbladet.no/kultur/netanyahu-sender-observatorer-hodestups-ut-av-hebron/70716082

    ‘«Jeg ser det hos palestineren som blir kastet opp mot veggen i Jerusalems gamleby og kroppsvisitert tilsynelatende uten grunn. Jeg ser det hos dem som samler seg et lite stykke unna og lar skjellsordene hagle mot soldatene. Jeg ser det i skoleeleven som kommer i klammeri med soldater på gaten og slippes etter en runde med dytting og trusler.»’
    aftenposten.no/meninger/kommentarer/Palestinernes-haploshet-verre-na-enn-under-den-andre-intifadaen–John-Hultgren-8215277.html

  • Det spörsmålet de fleste önsker unngå å svare på Ove Bengt Berg er hvorfor staten Israel ble etablert ?.Det som er helt sikkert er at noen mörke og mektige krefter hadde tenkt strategisk og geopolitikk er ikke for nybegynnere.Lag på lag av löken må skrelles.
   Tenk for eks på våre tidlige oppdagelsesreisende og «misjonärer».Hva var deres egentlige oppdrag ?.
   Vet du det Ove Bengt Berg ?.
   Disse flotte menneskene reiste rundt i verden og kartla strategiske landområder,de kartla naturressurser og de kartla eventuelle vanskeligheter med lokalbefolkningen.
   Misjonärene var mestere i å splitte og herske.
   Når du Ove Bengt,som jeg ikke mistenker for å ville villede,men kanskje er villedet av din egen historie og oppvekst begynner for alvor å grave i disse spörsmålene,da kanskje slipper vi å terpe på de siste hundre års symptomer på en strategisk planlegging som begynte for,skal vi si 450 år siden.

   Svar
   • 450 år siden er ett bra utgangspunkt,det er den delen som det er lettest å skaffe informasjon om.
    Ringenes herre fortate i beste sendetid på svensk tv at deres lengste strategiske planleggingsperiode var 167 år,det er noe å tenke på det Ove Bengt.
    Ringenes herre og hans samarbeidspartnere startet verdens förste bank på tidlig 1600 tall etter at kongsmakt var gjort tannlöst pga ett kongemord.For å få til dette måtte adelskapet väre med på leken.
    Ringenes herre var arkitekten bak dannelsen av BIS (bank of international settlements).
    Du kan jo spörre deg selv Ove Bengt hvordan demokratier kan tillate private banker å styre politikk ?.
    Folk flest tror at å stemme til valg vil bestemme neste 4 års politikk.hehe,snakk om tullball.
    Det er og har alltid värt private aktörer som har styrt.
    Jeg begynner å bli ganske så lei av alle de ekspertene som uttaler seg for det ene eller andre problemet,de diskuterer hvordan symptombehandlingen skal best utöves med hevd i ett eller annet pölsevev.
    De har aldri tenkt på de virkelige årsakene.
    Det diskuteres om Jöder,det diskuteres om Khazarer,det diskuteres om muslimer og det diskuteres om om negre og kristne og faens oldemor.Splitt og hersk,splitt og hersk.
    Alle akademikere,eksperter,»forskere og annet nonsens,de har alle til felles at de tjener makten,de har funnet seg en komfortabel hylle i hierarkiet,derfra de spyr ut av seg «kongens» befalinger.
    Kongen er den/de som kontrollerer bankene.
    Så Ove Bengt og alle andre som er med på denne leken med å fölge alle tillatte splitt og hersk retninger,gå tilbake i historien og den nordiske i särdeleshet.

 • Forskning på ashkenazi DNA gir det resultatet forskeren ønsker seg, ser det ut for ved søk på «ashkenazi DNA», rimelig nok, siden det stiller ubekvemme spørsmål ved om Israel kan rettferdiggjøre sin eksistens, og om de faktisk er de opprinnelige og genetiske guds utvalgte eller noen som meldte seg inn i jødedommen underveis.

  Svar
  • Vell, man trenger ofte ikke noen DNA-tester for å se at ashkenazi-jødene ikke er semitter. Ta to av de siste lederne deres: Ariel Sharon (slakteren fra Sabra- og Sjatilla-flyktningeleirene i Beirut) og Benjamin Nethanjahu (911). Ikke mye semittisk ved dem, blonde og blåøyde som de begge var/er.

   Svar
 • Den skjulte makt har gjemt seg godt,men ikke godt nok.»Esse non videri.».Hvem har dette latinske ordspråket som sitt motto ?.

  Svar
 • Ove Bengt Berg
  8 juni 2022 9:05

  Jeg synes debatten her har tatt helt av fra det som er utgangspunktet: LOs vedtak om deltaking i den internasjonale boykotten av Israel. At LO-ledelsen blei nedstemt. En debatt om sionisme osv, kreftene bak opprettelsen av staten Israel osv passer ikke til mitt innlegg. Til påstanden om at palestinerne ikke undertrykkes i Israel, la jeg ut tre lenker lenger oppe som bekrefter det.
  Jeg synes det er på tide å avslutte denne debatten. Jeg foreslår at de som har meninger om hele situasjonen, historia osv skriver egne innlegg om det de er opptatt av. For å legge til rette for en annen debatt enn den jeg har lagt opp til.

  Svar
  • Du önsker å legge debbatten död Ove Bengt,du synes den sporer av ?.
   Det er du som har sporet av,ved å ikke kjenne din historie og årsakene til det supperådet som du selv er en del av.Du kan hevde så mye du vil,du er selv en deltaker som er med på å forkludre alt.Du nekter å innse at du selv er med på,selvom du er gjort blind å fortsette lögnen som er tilrettelagt av de som styrer alt.
   Begynn med deg selv,hvor kom tankene mine fra ?,er de mine eller er det andres tanker jeg videreförer.
   Du er manipulert fra födselen av,gjennom dine foreldre,gjennom skoleverk og samfunn.Den makten som har skapt de problemene du hevder å väre ekspert på,de sitter og ler på bakrommet.Og du,ett opplyst menneske er mest opptatt av å hevde ditt rettskafne ego,enn å virkelig grave i hvem og hva som årsaker alt faenskapet.

   Svar
   • Fagforeninger har alltid värt en skapelse som makten har skapt for å kontrollere massene.LO er liksom arbeidernes venn og forkjemper for rett og galt.Vi vet jo alle hvordan det virker,det er enda en måte for byråkratiske stråmenn å vanne ut alt som har med arbeiderrettigheter å gjöre,men feite,det blir de.
    Jeg synes Ove Bengt,du skal begynne å lese deg opp på Oliver Carlsson fra Gotland,da kanskje du begynner å forstå at din forståelse av det meste om Lo og dets paraplyorganisasjoner er humbug.

  • LO er en skapelse av den samme makten som skapte Israel Ove Bengt.Ta det innover deg og begynn å granske makten,ikke maktens datterselskap,da kommer du noen vei.

   Svar
 • Du må forstå det Ove Bengt,at Private aktörer alltid må og skal kontrolleres av folket,de skal tjene samfunnet,ikke omvendt,så når NHO og LO sitter og forhandler,da er de alltid klar over hvem som bestemmer.
  Så da kan du Ove Bengt og alle andre bedrevitere spörre dere selv,hvem er det som bestemmer og på hvilken måte ?.

  Svar
 • Hvordan ser en ansettelseskontrakt ut idag ?.Og hvordan går det med en varsler som sier fra om en bedrifts svin på skogen.Hvordan virker «de godes kartlegging av arbeidere som har stått opp mot arbeidsgivere eller såkalt fantegått fra sitt arbeid ?.Er det lett for disse å få seg nytt arbeid ?.
  Blir vi behandlet som slaver ?.
  Og hva faen har supperådet i LO med internasjonale konflikter å gjöre ?.
  Skal norske arbeidere via kontingenter og skatt finansiere LO,s internasjonale avdeling ?.Splitt og hersk,splitt og hersk.
  Som Putin og Xi sier,vi er lei av de som blander seg inn i våre lands indre anliggender.
  Jo flere kokker,desto mere söl.

  Svar
  • «Skal norske arbeidere via kontingenter og skatt finansiere LO,s internasjonale avdeling ?»

   Det er antagelig morsomt å spise kiresbær med de store.
   Gjemt bak det politiske/globalistiske ‘ Arbeidere i alle land foren eder.’ ( Istedet for : Arbeidere i nasjonen foren eder, til nasjonen og den enkeltes trygghet og glede. )

   Svar
 • Jeg lurer på jeg,hvor mange kokker som finnes ?.Hvor mange fredsorganisasjoner finnes,hvor mange såkalte LO forbund finnes ?.ja i hele verden altså .Og ingen har kommet på ideen at de må kontrollere makten ?.
  Bra jobba-.
  De som er makten og dets stråmenn har bare sine egoistiske profittbehov og makt som mål og alle Akademikere,eksperter,politikere og annet sympastipakk heier på makten ved å videreföre lögnen om at vi er fri med demokratiske rettigheter.

  Svar
 • Har noen av alle de som synes de selv er så gode noengang tenkt på at vi selv driver så mange såkalte nongovernment organisajoner at Gerge Soros blir rent flau over sin magre innsats.
  Dere kan begynne å tenke på NORAD,hjelpeorganisasjoner,fagforbund,fredsorganisasjoner hele veien opp til EU,FN og Nato.
  Vi har tenketanker og lobbyister,vi har internasjonale domstoler.vi har interpol.
  Makten sörger for seg og sine,folket blör.Makten har alltid bestemt reglene.Jeg blir alltid forbanna når småkarer gjör sitt beste for å idolisere seg selv og sine herrer.
  Gjör de det mot bedre vitende,er de hjernevasket ?.Eller er de bare grådige og egoistiske ?.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Flertallet på LO-kongressen og høyresiden i DNA vant.

Motstandere av rådende kraftpolitikk defineres som «marginale grupper».

Forrige innlegg

Nasjonalstatene skal vekk.

EU beveger seg mot en føderal stat.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.