POSTED IN Frankrike, Korrupsjon

Antikorrupsjonsorganisasjon i Frankrike får ikke fornyet tillatelse til drift.

Julegave til de korrupte i Frankrike.

1 kommentar
Print Friendly, PDF & Email

ANTIKORRUPSJONSARBEID I FRANKRIKE: IKKE STIKK NESEN I SAKENE VÅRE!

Av Daniel Ducrocq

Organisasjonen Anticor har fått avslag på godkjenningsfornyelsen, skriver franske media på slutten av året.

Anticors advokaten kommenterer det slik: »Dette er en julegave til de korrupte».

Hva er Anticor? 
Anticor (en forkortelse for »antikorrupsjon» ) er en organisasjon dannet i 2002 for å »bekjempe korrupsjon og gjenopprette etikk i politikk». Anticor er 100% finansiert av medlemmene via kontingent og gaver, og mottar ikke offentlig tilskudd eller gaver fra bedrifter eller politisk parti.Siden den ble opprettet, har organisasjonen behandlet 161 saker. Som illustrasjon kan en nevne tre av de sakene som Anticor har tidligere tatt opp  rettens vei: Bolloré affæren, Microsoft affæren og Health Data Hub affæren.

Bolloré affæren.

Vincent Bolloré er den 12. rikeste mann i Frankrike. Han eier 27% av mediehuset Vivendi som kontrollerer flere fjernsyn- og radiokanaler ( (Europe 1, Canal +) samt en rekke aviser og tidsskrifter (Le journal du Dimanche, Paris Match, Femme actuelle, Télé loisirs, National geographic, med flere).

Han er også hovedaksjonær i Bolloré industrikonsernet I 2013 ble det opprettet en sak mot Bolloré selskapene etablert i Togo. Selskapene ble mistenkt for å underfakture tjenesten sine, og på denne måten finansiere valgkampen til presidenten i landet, Faure Gnassingbé, som han og familien har styrt i over femti år. Bolloré skal ha blitt belønnet av Togos presidenten ved å få konsesjon over havnebassenget i Lomé, det eneste dypvannbassenget på den afrikanske vestkysten. Under den første juridiske instansen i februar 2021 ble Boloré erkjent skyldig og bøtelagt. Påtalemyndighetene vurderte straffutmålingen for mild og anket saken som i skrivende stund ikke er avsluttet.   
Affaire BOLLORÉ – Anticor

Microsoft affæren.

I mai 2022 ble Anticor part i en sak hvor det franske undervisningsdepartementet var anklaget for å ha begunstiget Microsoft, ved å formulere anbudsdokumenter på en måte som favoriserte det amerikanske selskapet.I skrivende stund er ikke saken ferdigbehandlet. 

Affaire EDUCATION NATIONALE / MICROSOFT – Anticor

Health Data Hub affæren.

Health Data Hub er et nasjonalt prosjekt om å opprette et datasenter med mål om å samle og bruke helseinformasjon. Det er Microsoft som har fått oppgaven om å iverksette prosjektet, uten anbudsrunde. I mars 2021 anla Anticor sak mot helsemyndighetene, begrunnet i mangel på anbudsrunde og fordi personvernsikkerhet ikke var tilstrekkelig ivaretatt.Saken er fortsatt ikke avsluttet
Affaire HEALTH DATA HUB – Anticor

Administrative hindringer for det antikorrupsjonsarbeidet.

Å være part i saker reist på mistanke om korrupsjon, underslag av offentlige midler, kameraderi, innsidehandel og liknende, er ikke enkelt for franske organisasjoner.  En må først være godkjent av regjeringen, og godkjenningen må fornyes hvert tredje år. Deretter må en henvende seg til et administrativt organ kalt »Høy autoritet for åpenhet i det offentlige liv» for å kunne være part i en sak. 
Anticor fikk godkjenning av statsminister Jean Castex i april 2021. I juni 2023 søkte Anticor om fornyelsen av godkjenning og fikk avslag, skriver franske media 27.12.23. 

L’agrément de l’association anticorruption Anticor non renouvelé (france24.com)

»Dette er en julegave til de korrupte», uttalte Anticors advokaten som stiller seg kritisk til »godkjenningsprosedyren, der herskerne kan både bli stilt til ansvar, og sensurere organisasjonenes handling».Anticor har klaget avgjørelsen. Om avslag på fornyelsen skulle bli forkastet, kan organisasjonen fortsette sitt arbeid. Om avslag på fornyelsen består, er muligheten for å drive det antikorrupsjonsarbeidet i Frankrike kraftig redusert.


Signalet fra de styrende er uansett ikke til å misforstå: ikke stikk nesen i sakene våre!

Forsidebilde: Jose Aragones

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

1 kommentar. Leave new

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Også fra Canada kommer det nå tall om overdødelighet:

Myndighetene har et forklaringsproblem. Vaksiner er tabu!

Forrige innlegg

«Fullskala» invasjon?

Med 13 prosent av Russlands soldater?

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.