POSTED IN Ideologi

ANTIFA

Er det globalistenes sivile stormtropper?

9 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Antifa som bevegelse oppstod i Tyskland på 1920 og 30-tallet i kampen mot tysk fascisme. Derav begrepet. Det var særlig tyske kommunister og sosialdemokrater som var aktive i bevegelsen den gang. I dag har begrepet, selv om det er det samme, fått et noe annet politisk innhold – naturligvis alt etter de øynene som ser. I artikkelen under tar Diana Johnstone opp hvordan denne bevegelsen fungerer i USA og problematiserer deres politiske uttrykksformer.

Knut Lindtner

Dagens tyske Antifa sin logo

De skadelige effektene av Antifa

Av Diana Johnstone

En historisk mulighet går til spille. Det katastrofale presidentvalget i 2016 kunne og burde vært en oppvåkning. Et korrupt politisk system som gav velgerne valget mellom to forferdelige kandidater er ikke det man vil kalle et demokrati.

Det burde vært et signal til oss alle om at vi nå må se realitetene i øynene. Det politiske systemet i USA er tvers igjennom råttent, med forakt for den jevne velger samtidig som den ydmykt tjener storfinansen og lobbyistene som betaler politikerne slik at disse kan sitte på sine taburetter. Tiden er inne for å organisere et genuint alternativ, en uavhengig bevegelse for å frigjøre valgordningen fra milliardærenes jerngrep, og forlange en overgang fra en krigsbasert økonomi til en økonomi som er til for å hjelpe menneskene som bor i landet. Det som trengs er en folkereisning for en passivisering av USA, både hjemme og ute.

Det er ganske storforlangende. Likevel kunne en slik tilnærmelse bli møtt med massiv støtte, særlig hvis energiske unge mennesker organiserte seg og oppmuntret til ordentlig debatt. Gjerne fra dør til dør om nødvendig. Slik kunne en massebevegelse for demokrati, likhet og fred etableres. Dette er omtrent så revolusjonært det er mulig å fremstå gitt dagens politiske situasjon. En døende venstreside kunne vekkes til live igjen og ta ledelsen i en slik bevegelse.

Den eneste gode fascisten er en som er død (banneret).

Men det ser ut som om det motsatte er i ferd med å skje.

Fremprovosering av en ny borgerkrig?

Det første steget for å forhindre en slik konstruktiv bevegelse var en falsk fortolkning av årsaken til Trumps seier, en analyse sterkt promotert av massemedia. Det var i prinsippet den unnskyldningen Clinton-klanen brukte for Hillarys tap. Trumps seier, i henhold til denne analysen, var en kombinasjon av russisk innblanding og stemmesedlene til ”kvinnehatere, rasister, homofober, fremmedfientlige og de som trodde på hvit overlegenhet”. Innflytelsen til alle disse fæle menneskene viser at ”fascismen” har våknet til live i Amerika, med Trump i rollen som ”fascistenes” leder.

Som en konsekvens av dette druknet kritikken av systemet som gav liv til Trump og i stedet promoterte man en demonisering av individet Trump. Dette gjorde det enklere for Clinton-klanen å stramme grepet rundt kontrollen av Demokratene ved å manipulere deres interne opposisjon på venstresiden av partiet.

Hendelsene i Charlottesville bar preg av provokasjon på flere fronter, med tilhengere og motstandere av rivingen av statuene som røk i tottene på hverandre. Dette var ment å skulle rydde scenen for Antifa i deres forsøk på å oppnå rollen som nasjonens redningsmenn og –kvinner. Det viktige her er at opptøyene i Charlottesville provoserte frem uttalelser fra Trump som sørget for at hans motstandere en gang for alle stemplet ham som ”rasist” og ”fascist”. Dette gav det forvirrede venstre et klart påskudd: Kamp mot den ”fascistiske Trump” og våre ”fascistiske” landsmenn. Det gir en mye mer umiddelbar reaksjon enn å måtte organisere i større skala for å forlange at USA fjerner alle sine trusler mot Iran og Nord-Korea, eller avslutter sin intervensjoner i Midt-Østen for å forsikre et israelsk hegemoni der, eller stopper sin kjernefysiske oppbygging mot Russland. For ikke å glemme dets støtte av reelle nazister i Ukraina. Den politikken mot en global militarisering, som koster oss trillioner av dollar, er en større årsak til vold og urettferdighet i USA enn restene etter en tapt valgkamp.

CHARLOTTESVILLE. Statuen av sørstat-generalen Robert E. Lee er i sentrum for konflikten

Venstresiden og Antifa

Alle de på venstresiden som er genuine, som er tilhengere av større sosial og økonomisk likhet for alle, som er imot de endeløse og aggressive krigene rundt i verden og den påfølgende militariseringen av det amerikanske politiet og den amerikanske mentaliteten, må forstå at siden Clinton-klanen tok over Demokratene, har de herskende oligarkene kamuflert seg blant folk på venstresiden. De bruker venstresidens argumenter for å rettferdiggjøre seg selv, og har hatt stor suksess med å manipulere genuine venstreorienterte til å argumentere for deres sak. Dette har forårsaket så mye forvirring at man ikke lenger er sikkert på hva ”politisk venstre” egentlig betyr.

Clinton-klanens venstrepolitikk erstattet det progressive målet til «Identity Politics» som skulle fremme økonomisk og sosial likhet. I stedet fikk de geleidet kvinner, svarte og latinere inn i den synlige eliten, for derigjennom å overse behovene til den store majoriteten i befolkningen. Clinton-klanens venstrepolitikere introdusert konseptet ”human krigføring” for å beskrive sin nådeløse ødeleggelse av ”trassige” nasjoner, mens de forførte store deler av venstresiden til å støtte USAs imperialisme som demokratiets kamp mot ”diktatorer”.

Antifa bidrar til denne forvirringen ved å gi aksept for at all fokus brukes på å kvele ”stygge” ideer heller enn å legge grobunn for de gode ved åpen debatt. Antifas angrep på dissidenter har en tendens til å støtte den dominerende neoliberale doktrinen som aksepterer fascistiske ideer som et påskudd for overgrep mot nasjoner blinket ut for regimeendring.

Antifas unnskyldninger

Antifa har flere favorittargumenter de bruker for å forsvare seg selv mot de som kritiserer deres bruk av makt og trusler for å stanse sine motstandere.

Tyske Antifa har stilt opp med køller og ansiktstildekking

1) Deres vold er rettferdiggjort grunnet den implisitte volden til deres fiender, som vil forårsake utslettelse av hele befolkningsgrupper om den ikke blir angrepet.

 • Dette er påviselig usant, i og med at Antifa er notorisk rundhåndet med å tildele alt og alle fascist-stempelet. Mesteparten av menneskene i Antifas målgruppe er ikke fascister, og det finnes heller ikke bevis for at ”rasistene” planlegger noe folkemord.

2) Antifa er engasjert i annen politisk virksomhet

Dette er saken uvesentlig. Det er ingen som kritiserer den ”andre politiske virksomheten”. Det er vold og sensur som er blitt merkevaren til Antifa, og som nå er blitt målet for kritikken av dem. Dropp volden og sensuren og kom i gang med de andre aktivitetene, og ingen vil sette seg imot det.

3) Antifa forsvarer truede grupper.

Det er overhodet ikke alt de gjør. Heller ikke er det hva deres kritikere er motstandere av. Å forsvare en gruppe mennesker gjøres best ved å respektere mennesker fra nevnte gruppe og åpent forsvare dem, i stedet for at man kommer inn som en selvproklamert fordekt Zorro-figur. Problemet er hvordan man definerer terminologien. For Antifa vil de utsatte gruppene kunne være fra mange forskjellige kategorier, sånn som LBBTQI (Lesbiske, biseksuelle osv. overs.), eller trusselen kan være en kontroversiell taler ved et universitet som kunne komme til å si noe som kan såre deres følelser. Og hvilken gruppe ble forsvart av Linwood Kaine, sønnen til Senator Tim Kaine som også var Demokratenes visepresidentkandidat? Den samme Linwood Kaine som ble arrestert i i St Paul, Minnesota nå 4. mars mistenkt for forbrytersk opprør i et forsøk på å sabotere en pro-Trump massemønstring ved Statsparlamentet? Selv om Kaine, som var helkledd i svart, motsatte seg arrest, så endte hele saken der. Hvilken undertrykte gruppe var det den unge Kaine forsvarte der annet enn Clinton-klanens demokrater? Var det hans eget privilegium som medlem av Washingtons politiske elite?

4) Antifa hevder at de støtter ytringsfrihet generelt, men at rasister og fascister ikke skal omfattes av dette fordi du kan ikke snakke dem til fornuft, og at hatprat (hate speech) ikke er ord, men handling.

En tilhenger av Antifa brenner en plakat som krever ytringsfrihet

Dette koker ned til et forbløffende knefall for fienden. Det er en innrømmelse av at man ikke greier å vinne en åpen argumentasjon med dem. Faktum er at fri tale faktisk er fri tale, og skal møtes med motargumenter. Dere burde ønske velkommen muligheten til åpen offentlig debatt for å eksponere svakhetene i deres argumentasjon. Hvis det er så at ”du ikke kan snakke de til fornuft”, så er det de som vil måtte kvele diskusjonen, og ikke du. Hvis de tyr til fysisk overgrep mot deg, er det du som er den moralske seierherren. I dag lar dere de stikke av med seieren.

5) Antifa insisterer på at den grunnlovsgitte retten til ytringsfrihet bare gjelder for staten. Det vil si: Myndighetene har ikke lov til å nekte sine borgere ytringsfrihet. Mellom borgerne er derimot alt lov.

Det er et forbløffende forsøk på bevisst å fordreie argumentasjon. Å være bøllete og truende er greit hvis det er gjort av en ikke-offentlig gruppe. Ved å forsøke å privatisere sensuren, løper Antifa neoliberalistenes ærend, og ender opp med å gjøre jobben for dem.

Hva har Antifa med kurderne å gjøre?

Verbal vold

Den verbale volden til Antifa er verre enn den fysiske volden fordi den er mer effektiv. Den fysiske volden har som regel mindre konsekvenser, og kan i verste fall bare midlertidig hindre det som vil skje før eller siden likevel. Det er den verbale volden som er mest effektiv mot åpen dialog rundt kontroversielle tema.

Litt bekymret for spredningen av pro-Antifa artikler i CounterPuch, tilbød jeg meg å skrive en kritikk av samme med ’Antifa i Teori og Praksis’. Min kritikk var ikke personlig, den nevnte ikke forfatterne av pro-Antifa artiklene og min referanse til forfatteren Mark Bray var gjort med respekt. Resultatet var en storm av hatske utsagn mot meg på CounterPunchs Facebook side, så vel som en fiendtlig e-post utveksling med Antifas stjerne Yoav Litvin. Det kulminerte med et personangrep skrevet av Amitai Ben-Abba i selve CounterPuch. Merk dere at både Litvin og Ben-Abba er israelere, men pro-palestinere, noe som gir begge en uangripelig status på venstresiden.

Reaksjonen gav oss et perfekt innblikk i Antifas argumentasjonsteknikk. Ved å skape storm i et vannglass, overøser man motstanderen med mer eller mindre relevante argumenter, uten at det nødvendigvis er logikk i det. På Facebook sidene beskyldte Litvin meg for å ”degge for Marine Le Pen” fordi jeg tidligere skrev en heller objektiv artikkel om fransk politikk. Hans tilsvar var med andre ord irrelevant og unøyaktig.

Amitai Ben-Abba

I sitt personangrep dro Ben-Abba inn en helt usaklig påstand: ”På samme måte som at hennes (tidlig på 2000 tallet) pseudo-historiske benektelse av massakren i Srebrenica hadde det resultat at det oppmuntret de serbiske nasjonalistene, så kan hennes siste artikkel forstås i samme bane som et forsvar for hvit overlegenhet”. Må jeg påpeke at jeg aldri benektet ”massakren”, men nektet å kalle det et ”folkemord”? Eller at de serbiske nasjonalistene ikke hadde behov for min ydmyke oppfatning for å bli oppmuntret – særlig da krigen faktisk var over da den ble skrevet.

Jeg er villig med på at saker jeg tok opp i min første artikkel kan debatteres, så som immigrasjon og om ”fascismen” fra tidlig i det tjuende århundre fremdeles eksisterer i dag. Hele mitt poeng var nettopp at slike problemstillinger fortjener en debatt. Men det var ikke det jeg fikk. Ben-Abba kom opp med denne kunstige hentydningen rundt immigrasjonsproblemet: ”’Antifa’ favner mye bredere og tillater derfor mennesker (som bakeren som er uten oppholdstillatelse og som lager Johnstones croissanter) å delta i forsvar av sitt nærmiljø mot neo-fascistiske trusler.”

Virkelig morsomt: Jeg utnytter altså en eller annen stakkars baker uten oppholdstillatelse og stopper ham fra å forsvare seg selv. Bortsett fra det faktum at jeg svært sjelden spiser croissanter, så har alle bakerne i mitt nabolag papirene i orden, og dessuten er mitt multikulturelle nabolag stadig gjenstand for fredelige demonstrasjoner med afrikanske ’papirløse’ immigranter. De er helt klart ikke truet av neo-fascistene. De trenger tydeligvis ikke Antifa for å beskytte seg. Denne fantasien om den allestedsnærværende neo-fascismen er like nødvendig for Antifa som fantasien om den allestedsnærværende antisemittismen er for jødene.

Hvis en fra venstresiden er enig med en fra høyresiden (fascist) om at det var galt å ødelegge Libya – er da også vedkommende fascist?

Antifas retorikk spesialiserer seg på å dra ulogiske konklusjoner av sin egen argumentasjon. Hvis du er enig med en eller annen konservativ eller liberalist om at det var galt å ødelegge Libya, så er du skyldig ved å være assosiert med en tilnærmet fascist, og du er en tilhenger av diktatorer og derfor antagelig selv en fascist. Denne argumentasjonen har vært brukt i Frankrike i flere år, og er nå på vei inn i USA.

Antifas spesialitet er å brennmerke anti-krigs aktivister og skribenter som ”rød-brune”. Rød for venstresiden og brun for fascismen. Du kan late som om du er på venstresiden, men om de finner den minste assosiasjon mellom deg og noen på høyresiden, så er du ”rød-brun” og bør settes i karantene.

Ved å påstå at de forsvarer hjelpeløse minoriteter mot økende fascistiske farer, betrakter Antifa seg selv som selvutnevnte forsvarere, og har derav myndighet til å bestemme hvem som er fascister, og hvem som kanskje er det.

Hva de nå måtte påstå, eller tro at de gjør, så er det helt sikkert at de driver venstresiden inn i en slags sekterisk intoleranse, som igjen gjør det umulig å skape en bred og inkluderende antikrigs-bevegelse. Faktisk er det den akutte faren for en nukleær tredje verdenskrig som driver mange av oss til å prøve å få i gang en ikke-ekskluderende anti-krigs bevegelse basert på dette ene ønsket – og dermed risikere stemplet som ”rød-brune”.

Som en konsekvens løper derfor Antifa, kanskje uten å vite det, krigshissernes ærend.

Det er beklagelig å måtte se at CounterPunch er i ferd med å bli Antifas plattform. Det trengte den ikke å være. Siden er fullt ut i stand til å avvise artikler, slik som den systematisk har gjort med stridigheter rundt 9/11, og da de nektet David Cobbs og Caitlin Johnstones (ikke slektning) rett til å respondere. Siden kunne tatt prinsipielle standpunkt mot opprop for vold og sensur. Det gjorde den ikke. En ting er å oppmuntre til debatt, noe helt annet er å sponse gjørme-bryting.

Oversatt av Bjørn Thorsønn

Bilder m/tekst: Knut Lindtner

Innlegget er hentet fra derimot.no sitt rikholdige arkiv

The Harmful Effects of Antifa

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

9 kommentarer. Leave new

 • snorre billington
  4 november 2017 9:52
  Svar
 • Det er sterke krefter bak dette såkalte «antifa», blant annet Georg Soros, the Clintons og sikkert mange, mange andre som bruker bøllene i sine interesser for å piske opp hat og opprør og samtidig beskylde motparten for å være de som gjør det.

  Svar
 • Solidaritet til kaoset for å ødlegge imperialismens tortur!

  Svar
 • Mourine Selose
  12 juli 2018 12:35

  Det beste med Antifa er at medlemmene er veike små barn som vokste opp med dataspill. Og nå tror de at å kle seg i svart, gå i flokk og skrike høyt er en form for kampsport. De aner ikke hva de driver med. Det hjelper lite å kle seg ut å dekke til ansiktet når du ikke klarer å slå deg ut av en papirpose engang. Man må bare le av dem, de har ingen sjanse uansett hva de gjør. Bare se på det som skjedde i Portland, en gjeng antifa-unger trodde de kunne kødde med voksne menn. Også fikk antifa skikkelig god, gammeldags juling. 🙂 Få ting gjør meg mer glad enn å se et antifa svin bli banket sønder og sammen. Det er vakkert å se på, karma. De ba om bråk, så da får de bråk.

  Svar
 • Nå vet vi hva som skjer hvis lar barna spille for mye dataspill. De kler seg ut i latterlige kostymer, springer rundt i gatene og tror de er tøffe. Også til slutt så får de skikkelig juling når de møter voksne mennesker.

  Ta dataspillene vekk fra barna nå. Før de blir medlemmer i antifa og driter seg ut skikkelig.

  Svar
 • Ola Henriksen
  29 desember 2018 11:55

  «…må forstå at siden Clinton-klanen tok over Demokratene, har de herskende oligarkene kamuflert seg blant folk på venstresiden. »

  Venstresiden? De nye konservative? (religiøse?) Gubber som har gjemt seg så lenge bak parolen «ung og revolusjonær» ( og intellektuell ?) at de har mistet evnen til å tenke nye tanker?

  «…enn å måtte organisere i større skala for å forlange at USA fjerner alle sine trusler mot Iran og Nord-Korea, eller avslutter sin intervensjoner i Midt-Østen »

  Så har altså «fascisten Trump» trukket seg ut av ( ihvertfall deler av )Midt-Østen.
  – Til bakmennenes, og vestlig- og norsk, media sin fortvilelse. Et media som hyllet «Demokraten» og bombe-frelseren Obama; oppbyggeren av atomvåpen-arsenalet i USA.
  Og uten organisering fra Antifa, «gule vester», eller «venstresiden» 😉

  Men det viktigste man bør gjøre når man vil forstå verden, er å være ærlig om fortiden.:

  «Antifa som bevegelse oppstod i Tyskland på 1920 og 30-tallet i kampen mot tysk fascisme. Derav begrepet. Det var særlig tyske kommunister og sosialdemokrater som var aktive i bevegelsen den gang.
  …Antifa hevder at de støtter ytringsfrihet generelt, men at rasister og fascister ikke skal omfattes av dette fordi du kan ikke snakke dem til fornuft, og at hatprat (hate speech) ikke er ord, men handling.»

  Og som, da som nå, organiserte seg for å forstyrre folkemøter ( dengang i et nasjonal-sosialistisk Tyskland. )
  Der de fleste – (80% ?) folk ville ha oppbygging og velstand for alle, og støttet nasjonalsosialistene velferdspolitikk og kamp for arbeidets makt, istedet for kapitalens.
  – Og som siden beskyldte «brunskjortene» for det Antifa selv gjorde. ( «Brunskjortene» ble jo bygget opp nettopp for å stoppe kommunistenes voldelige forstyrrelser av folkemøter. )

  Kanskje er det på tide å kaste alle politiske begreper på historiens skraphaug; enten det er begrepene Kommunisme, Facisme, Nasjonalsosialisme, Sosialisme, – eller «høyre/venstre» begrepet.
  – Og også analysere begrepet Demokrati. – Og om Folkestyre bare skal være en floskel.

  Kaste de splittende begrepene, parti- diktatur og (parti- )konstruerte parlamentariske motsetningene på skraphaugen.
  Så kan vi diskutere mål og sak, og best mulig strategi , – for å nå disse målene for samfunnet. Velferds-mål som nås gjennom arbeid. Ikke penger, – eller «bevilget» av utgiften «pappa Stat».

  Svar
 • Fin artikkel, men litt upresis, selv om det jeg nå poengterer, sporer litt av topic’s »røde tråd’!?

  (sitat): »Det politiske systemet i USA er tvers igjennom råttent, med forakt for den jevne velger ..» (sitat slutt)
  100% ening , men USA er da slett ikke alene om å være råttent!
  Trenger ikke å gå lengre enn hit hjemme for å finne råttenhet.

  2 eller 3 eksempler:

  1). Eva Joly fikk i oppdrag av »Bodenvik2» regjeringa på å forske på korrupsjon i norsk byråkrati.
  3 år etter var hun ferdig.
  Konklusjon: Norsk byråkrati ligger på Europatoppen, med god margin, i korrupsjon!

  Resultat?
  »Stoltenberg & Co» hadde da kommet i posisjon og selvsagt ble denne rapport ikke fulgt opp. Det er jo stort sett AP-LO som står bak gjennomføringa av korrupsjonen

  2). To folkeavstemminger = » NEI til EU».
  Det til tross, Stortinget har ratifisert et sted mellom 11-13 000( tusen) EU lover & regler.
  Kun UK slår oss i ratifisesering, ca. 15 tusen.

  2a). Ingen opposisjon lengre.
  Ikke et sted en konservativ arbeiderklasse »gutt’ kan søke havn.

  Du kan like godt kalle samtlige rikspoltiske peratier: »STORTINGS PARTIET»
  Forskjellene er marginale og ofte banale og de vil kullkaste vår Grunnlov av 1814 og gi bort landet til globallistene.

  Til slutt:
  Selv Quisling ville ikke dette med »å gi bort nasjoenen», men han ble skutt allikevel……. (gruble)

  Svar
  • Ola Henriksen
   12 august 2019 16:55

   «Selv Quisling ville ikke dette med »å gi bort nasjonen», men han ble skutt allikevel……. (gruble) »

   Og nå er det altså «høyreekstremt» å like det Quisling arbeidet for. :

   / Både Quisling, Hitler og Mussolini var innbitte motstandere av kapitalismen. Bare hør på hva Quisling skrev i nyttårstalen fra 1941 hvor han brukte ordet “samholdskraft”:
   “Liksom de amerikanske kolonisters heldige opprør mot England for 170 år siden, startet den revolusjonen som var bestemt til å gjøre slutt på feudalvesen og fyrstevesen og å skape de 19de århundres årdning, således gjør den europeiske revolusjon nå slutt på kapitalismen og demokratiet og skaper det 20de århundres nasjonal-socialistiske stats- og samfundsordning.”
   “Det er i sandhet en forrykt idé å hevde at i denne Europas frihetskamp faller Norges interesser sammen med Englands kapitalistiske og imperialistiske maktpolitikk./
   http://onarki.no/blogg/2011/12/samholdskraft/

   Svar
 • Mission impossible: Demokrati
  3 mars 2020 10:30

  Et problem med anti-krig-bevegelsen, er at deltagerne åpenbart lever i den forestilling at dersom bare USA trekker seg ut fra den globale arena så vil freden senke seg over en krigsherjet klode. Men så enkelt er det dessverre ikke. Beviset har vi allerede, etter at USA trakk seg ut fra Syria og Tyrkia kom inn. Ganske raskt har det oppstått en krise av et format verden ikke har sett på lenge.

  Det er selvsagt ikke vanskelig å finne støtte til en fredelig verden.Det som kunne vært en løsning var om de folkerike stormaktene USA, Russland, Kina og India kom sammen og klarte å bli enige på noen sentrale vitale områder som kunne lede frem mot avspenning og nedrustning.

  Slik det er nå kan det ikke fortsette for da vil det uvilkårlig ende opp i en eksistensiell atomkrig, der menneskeheten går ut av historien ved å etterlate seg en ødelagt planet, det eneste stedet vi vet med sikkerhet huser liv i universet.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Opphausingen av en ufarlig Korona?

Er det forberedelsen for et fremtidig, profitabelt vaksine-salg?

Forrige innlegg

USA øver krig i Polen på Russlands grense:

Polen blir den første til å bli ødelagt i tilfelle krig.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.