POSTED IN Covid-19

Ansiktsmasker er et overgrep mot små barn.

Bremser sosial-, emosjonell- og språk-læring.

1 kommentar
Print Friendly, PDF & Email

Ansiktsmasker skader små barns språkutvikling og sosiale ferdigheter

Av red. PSt 

Sjefsinspektøren for Ofsted i Storbritannia sier til BBC at hun er «spesielt bekymret» for små barns utvikling, med de siste rapportene som viser at mange småbarn sliter med å forstå ansiktsuttrykk og har dårlig språkutvikling etter pandemien.

Amanda Spielman leder den britiske regjeringas kontrollorgan for utdanning, Ofsted.

Amanda Spielman sa at det er klart at pandemien har skapt «noen langvarige utfordringer».

«Jeg er spesielt bekymret for yngre barns utvikling, som, hvis den ikke blir tatt tak i, potensielt kan føre til problemer for grunnskolene i etterkant,» sa hun.

Ofsted publiserte fire orienteringer, den andre i et sett med rapporter som utforsker hvordan elever har kommet seg etter det pandemiske læringstapet.

Rapportene sier at noen barn har «begrenset ordforråd» mens «noen babyer har slitt med å svare på grunnleggende ansiktsuttrykk».

Barn har også gått glipp av å ha samtaler eller høre historier, mens små barn ser ut til å ha brukt mer tid på skjermer og har begynt å bruke aksenter og stemmer fra programmer de har sett.

five children smiling while doing peace hand sign
Hele ansiktet er avgjørende for den sosiale, emosjonelle og språklige utviklingen.

Noen få leverandører sa at bruk av ansiktsmasker fortsetter å ha en negativ innvirkning på små barns språk- og kommunikasjonsevner.

«Barn som fyller to år vil ha vært omringet av voksne som har på seg masker hele livet og har derfor ikke vært i stand til å se leppebevegelser eller munnformer like regelmessig,» heter det i orienteringen.

«Noen tilbakemeldinger sier at forsinkelser i barns tale- og språkutvikling har ført til at de ikke sosialiserer seg med andre barn så lett som de ville ha forventet tidligere,» la den til.

Ofsteds funn viste også flere forsinkelser i babyers utvikling, med barn som ikke lærte å krabbe eller gå så raskt som de vanligvis ville.

I januar rapporterte Ofsted at «pandemien» fortsatt hadde en innvirkning på oppmøtet på skolene mens Covid-relatert angst gjorde at noen foreldre motvillige til å sende barna sine til skolen.

James Bowen, direktør for politikk for skoleledernes fagforening NAHT, sa: «Det er ingen overraskelse at pandemien har hatt stor innvirkning på noen barn. Vi vet at gjentatte nedstengninger har ført til at de fleste yngre barn har hatt redusert sosial interaksjon, og det er kanskje ikke overraskende at dette har påvirket deres følelsesmessige utvikling, sosiale og tale- og språkferdigheter.

Kommentar

Blant mange andre overgrep og forbrytelser som er begått mot verdens folk gjennom den såkalte pandemien, er kanskje overgrepene mot barn aller verst, fordi de høyst sannsynlig vil ha påført millioner, eller kanskje milliarder, av barn skader, traumer, angst og læringsproblemer for resten av livet.

Covidpolitikken skader barna

I en artikkel publisert av nettverket HART skriver Professor Ellen Townsend og Dr Karen Neil at skolestengningene har påført barn store probleer, og det til tross for at risikoen for å bli sjuk av koronavirus er ekstremt liten blant barn og unge. Den nevner blant annet:

  • Omfanget av skadene av helsetiltakene og stenging av skoler står således uforholdsmessig i forhold til eventuelle fordeler for barna selv eller for det bredere samfunnet.
  • Barn og unge står overfor en enestående psykisk helsekrise, hvis omfang foreløpig er ukjent.
  • Halvparten av ungdommene i alderen 16-25 rapporterte forverret mental helse, hvor 1 av 4 følte seg «ute av stand til å takle».
  • Selvskading, spiseforstyrrelser og selvmordstanker har økt. Enheter som arbeider med spiseforstyrrelser har rapportert en tredobling av henvisninger. Flere små barn, helt ned til 10 år gamle, utfører selvskading.

Det er dette vi nå begynner å se toppen av også i Norge. Politikernes ukloke og ikke-vitenskapsbaserte lockdownpolitikk påfører barn og unge enorme problemer, problemer som de antakelig vil bære med seg gjennom et helt liv. Og hvor ble det av solidariteten med dem?

Mimikk, herming og speilnevroner

Nyere forskning har lært oss mye om hvordan læring foregår. Forskerne har studert det som kalles speilnevroner, som viser seg å være fundamentale for all læring. Hjernen speiler andres oppførsel, skriver Bo Christensen på Forskning.no:

Når vi ser andre mennesker bevege seg, er hjernen vår aktiv som om det var oss selv som utførte bevegelsene. Og denne speilende aktiviteten er en viktig brikke i forståelsen av andres atferd og hensikter.

– Undersøkelsen vår viser at når man hemmer den speilende aktiviteten i hjernen, hemmer man også folks evne til å forstå hva andre mennesker gjør, selv om det dreier seg om helt enkle bevegelser, sier John Michael, postdoktor ved Senter for Subjectivity Research ved Københavns Universitet. 

Speilnevronene sørger for at vi ikke bare lærer ferdighet og språk, de utvikler også vår empati, vår medfølelse med andre.

I mer enn to år har myndigheter over hele verden gått til generalangrep på denne helt grunnleggende forutsetninga for menneskelig læring, utvikling og samhandling med andre. Og dessverre: Millioner av eksperter som har visst at dette er skadelig, har underkastet seg – på grunn av opportunisme, på grunn av hensynet til egen karriere, på grunn av frykt og feighet.

baby on bed

Forskning: Barn har store plager ved bruk av masker

Myndighetene i mange land har i praksis tvunget barn og unge til å bruke masker store deler av dagen. Men de har ikke en gang reflektert over hvilke plager, vanskeligheter – og skader dette påfører barn. Nå foreligger det imidlertid forskningsresultater fra Tyskland gjennomført av forskere ved universitetet i Witten/Herdecke som viser at barns opplevde plager med maskebruken er svært omfattende.

et flertall av barna opplever hodepine på grunn av maskebruken, de opplever konsentrasjonsvansker, ubehag og nedsatt læringsevne. Vi har til nå ikke hørt en eneste politiker bekymre seg over dette.

Angst, frykt og mareritt

Forskerne påviser også atferdsproblemer hos barna, framfor alt med 60,4% en økt irritabilitet, 49,3% mindre lykkelige barn, 44% barn som ikke ønsker å gå på skole lenger, i hvert tilfelle er barn i alderskategorien 7-12 år er mest berørt. Hos 25,3% av barna ble det oppgitt at de har utviklet nye bekymringer. Mange rapporterer også om angst og frykt. I tillegg til en generell frykt for fremtiden, er frykten for kvelning, selv med en maske, så vel som frykten for pårørendes død gjennom korona, ofte representert. I tillegg er det frykten for stigmatisering både ved bruk og ikke bruk av maske i det sosiale miljøet. Mange foreldre rapporterer også om mareritt og angstlidelser som er knyttet til maskerte mennesker hvis ansiktsuttrykk og identitet ikke er gjenkjennelig for barna.

Et uhyggelig masseeksperiment på bekostning av barna

Det myndighetene gjennomfører er ikke noe annet enn historiens mest gigantiske masseeksperiment rettet mot barn og unge. Barn påføres plager, lidelser og traumer i emn skala vi ikke kjenner til fra før, i hvert fall ikke i vårt land og land vi kan sammenlikne oss med. Hvor stor pris barna betaler for denne lockdown- og maskepolitikken vil vi ikke få vite før om mange år, men at vi snakker om en svært høy pris kan det ikke være tvil om.

Men svært få av dem som har i oppgave å beskytte barn og barns rettigheter rykker ut til deres forsvar.

FNs konvensjon om barnets rettigheter, barnekonvensjonen, heter det i artikkel 3:

«Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private velferdsorganisasjoner, domstoler, administrative myndigheter eller lovgivende organer, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn.» (Vår uth. red.)

Det er helt åpenbart at barnekonvensjonen er brutt på svært mange punkter av diktatoriske myndigheter som har fulgt direktiver fra WHO, direktiver som ikke har vært basert på vitenskap eller erfaring, og som det har vært bortimot ulovlig å opponere mot.

For eksempel finnes det ikke til denne dag noe belegg for at maskebruken hindrer spredning av virus, likevel er den tvunget gjennom med vold og makt. Blant milliarder av ofre, er barna kanskje de som er hardest rammet.

Innlegget er hentet fra Steigan.no

Forsidebilde: Kelly Sikkema

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

1 kommentar. Leave new

  • Munnbind er bare til skade og ingen gagn mot virus, og barn i vekst trenger mer oksygen enn voksne, så for dem er det dobbelt så skadelig. De skal tidlig krøkes og munnbindes og umenneskeliggjøres og metodene er groteske: norges kandidat til melodi grand prix: subwoolfer
    NRK viser videokurs for barn med de mekaniske dansetrinnene til subwoolfer, hvor gule ulver og ansiktsløse og robotaktige dansere demonstrerer i staccato koreografi. Stakkars barn for en verden de vokser opp i.

    Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

USA sentralbank forbereder en global depresjon.

Russland skal få skylden.

Forrige innlegg

Statistikk som opplyser

Coronavaksiner har ikke en påviselig effekt for å unngå corona-dødsfall

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.