POSTED IN Militære/våpen/teknologi, Virkelighetsforståelse

Andrei Martyanov:

Det er ikke bare Ukraina som taper. Dette er vestens store nederlag.

16 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Nå kommer virkeligheten langsomt til syne.

Av Andrei Martyanov

Andrei Martyanov er bosatt i California. Han har skrevet tre bøker om det militære styrkeforholdet mellom Russland og USA. Hovedpoenget hans er at USA/Nato er på stort militært etterskudd i forhold til Russland , men at dette ikke er erkjent i vest. Vi vil derfor få et militært og politisk sjokk når det går opp for oss hvordan verden har forandret seg. Dette er bakgrunnen for å forstå det han her skriver.

Knut Lindtner
Redaktør

Så spillet om skyld starter for alvor. (På norsk handler det om hvem som til sist sitter med Svarteper, red.) Som regimets herold (Herold: Betegnelsen herold brukes også om en som kunngjør noe og en talsperson. Wikipedia,) New York Times, rapporterer:

Etterretningstjeneste antyder at pro-ukrainske gruppe saboterte rørledninger, sier amerikanske tjenestemenn. Ny etterretningsrapportering utgjør den første betydelige kjente ledetråden om hvem som var ansvarlig for angrepet på Nord Stream-rørledningene som fraktet naturgass fra Russland til Europa.

Bemerkelsesverdig nok lyver ikke NYT her, noe som er en ekstremt sjelden hendelse i seg selv, siden NYT er en løgnaktig sekk full av dritt. 

Det er helt sant hvis man med rette ser på USA og NATO som en «pro-ukrainsk gruppe», som de absolutt er. 

Men kravene til en tvetydig amerikansk innenrikspolitikk og massiv geopolitisk omstilling som skjer akkurat i dette øyeblikket, spesielt i landet 404 (Ukraina, red.), bestemmer den barnslige oppførselen til de amerikanske «elitene», som plutselig føler ubehaget.

De innrømmer i det minste:

Noen innledende amerikanske og europeiske spekulasjoner sentrerte seg om mulig russisk skyld, spesielt gitt dens dyktighet i undersjøiske operasjoner, selv om det er uklart hvilken motivasjon Kreml ville ha for å sabotere rørledningene gitt at de har vært en viktig inntektskilde og et middel for Moskva til å øve innflytelse over Europa. Ett estimat anslår at kostnadene for å reparere rørledningene starter på rundt 500 millioner dollar. Amerikanske tjenestemenn sier at de ikke har funnet noen bevis på involvering fra den russiske regjeringen i angrepet.

Ja, ja, hvorfor skulle russere drepe høna som legger gulleggene, som de pleiet og stelte med i mange tiår. Det gir mening å «begynne med spekulasjoner» om at dette var eierne av denne høna, russere altså, som bestemte seg for å drepe den. 

Men så går selvfølgelig NYT tilbake til sin vanlige virksomhet med å finne på tull og lyve.

Amerikanske tjenestemenn som har blitt orientert om etterretningen er uenige om hvor mye vekt de skal legge på den nye informasjonen. Alle snakket under forutsetning av anonymitet for å diskutere klassifisert etterretning og spørsmål om sensitivt diplomati. Amerikanske tjenestemenn sa at den nye etterretningsrapporten har økt deres optimisme om at amerikanske spionbyråer og deres partnere i Europa kan finne mer informasjon, som kan tillate dem å komme til en fast konklusjon om gjerningsmennene. Det er uklart hvor lang tid den prosessen vil ta. Amerikanske tjenestemenn diskuterte nylig etterretningen med sine europeiske kolleger, som har tatt ledelsen i etterforskningen av angrepet.

Jeg har nyheter for det laverestående livet i NYT. 

»U.S. offisielle» vet godt hvem, når og hvordan NS2 ble sprengt i lufta. La dem ta dette innover seg, mens de omgrupperer seg og prøver å hvitvaske det som utgjør statsterrorisme og bare føyer seg til krigsforbrytelsene til Obama- og Biden-regimene som de begikk i det som en gang var Ukraina. De ventet seg sikkert bare en moderat motstand og Russlands raske kollaps. 

Men denne planen deres ble til støv, og nå er hele verden vitne til utslettelse av de ukrainske soldatene i et antall som ikke er sett siden første verdenskrig, og russerne har det bra både økonomisk og militært. Men likene hoper seg opp – Shoigu rapporterte i dag at VSU KIA (drepte ukrainske soldater, red.) for februar alene oversteg 11 000 (på russisk) – og vi vet alle at russisk MOD er ekstremt konservativ i sine tall. Og kjøttkvernen til VSU i Bakhmut og andre steder langs den 1000 kilometer lange fronten fortsetter ufortrødent. Noen må svare for alt dette. Og det vil de.

Det er for sent å hvitvaske forbrytelsen mot menneskeheten begått av Bidens (og Obamas) regimer. Men de er desperate, fordi de ante faren. Faren for å tape var der, og nå taper de stort. Asia Times kommer med denne overskriften i dag:

Ukraina kommer til å tape. Muligheten for et oppgjør er stengt.

Det er imidlertid ett problem med denne overskriften – det er ikke Ukraina, som vil slutte å eksistere som et land, og som allerede har tapt, det er det samlede Vesten som allerede har pådratt seg et katastrofalt nederlag både militært og økonomisk, og det vil få konsekvenser. Faktisk begynner vi å observere dem mens jeg skriver dette. Ikke noe patosfylt skitprat kommer til å endre virkeligheten på bakken. Jeg advarte om det, ingen lyttet. Det er for sent nå.

Forsidebilde: Lexica

Tidligere publisert på derimot.no

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

16 kommentarer. Leave new

 • Torfinn Slettebø
  10 mars 2023 8:43

  Det går dårleg for Nato i Ukraina, men anglosaksarane festar grepet om Noreg. 8. mars kom kunngjeringa om endå ein base i Noreg (Troms). Storbritannia driv basen Camp Viking med om lag 1 000 krigarar.

  https://euroweeklynews.com/2023/03/09/uk-announces-new-military-base-camp-viking-in-norway/

  Er det noko att av den norske sokalla basepolitikken?

  Svar
  • «Er det noko att av den norske sokalla basepolitikken?»

   Nei, si det, T.S. –
   – Eller 17 mai, den skal vi feire fortsatt?
   – Og fortsette å gå i rose-tog for A.p. ? 😉

   Jeg bare spør, eventuelt spyr.

   Svar
 • Artikkelen er dårlig skrevet.

  Svar
  • Ja, pence, det er godt du følger med.

   «Det er for sent å hvitvaske forbrytelsen mot menneskeheten begått av Bidens (og Obamas) regimer. Men de er desperate, fordi de ante faren. Faren for å tape var der, og nå taper de stort. »

   Ingenting om hvem som kommer til å ta med seg det som er igjen av ukrainsk statskasse.
   Dårlig skrevet!
   Men kanskje fordi de er de samme som tok Afghanistans statskasse etter angrepskrigen mot landet.
   – Og/eller gullet etter angrepskrigen mot Libya?

   Vi får følge med framover . – Og henge bjella på gnagerne, selv om betalt media ikke er interessert.

   Svar
 • Norge er eit okkupert land: Militært, politiske media, økonomisk finansielt, kulturelt åndeleg. heile stortinget er okkupert av falsk makt frå sionistiske usa. Vi vil truleg halde fram med å sende våpen og ofre soldatliv i USA sine krigar. Heldigvis taper vi alltid.

  Svar
  • Ein ting til. Klassisk russisk kultur: Litteratur, musikk, ballet, filmkunst, målarkunst, arkitektur. Unge nordmenn kjenner best kommersialisert hollywoodprodukt. Og dei har blitt opplært til å hate Russland med si kunnskapsløyse om den rike store russiske kulturelle arv. (og husk Russland taper aldri ein forsvarskrig. Det er umogeleg).

   Svar
   • Derfor vil Norge tape sin angrepskrig mot Russland saman med usa. Nordmenn bør førebu seg på tapet.

   • Til slutt
    Ukraina er ikkje meir. Staten har stengt. Nasjonen og folket er i fri flyt. Ukraina er berre eit namn og eit flagg. Ferdig.
    Det norske militæret sine to mest uintelligente menn, dei to øverstkommanderande, var pussig nok i Kyiv i dag, og der møtte dei presidenten som har svike sitt folk og sendt to hundre tusen i døden, og mange millionar utanlands. Komedien er tragisk, og skodespelet vil ende med døden for mange, truleg også for presidenten.

   • Torfinn Slettebø
    11 mars 2023 17:47

    Eit førevarsel om at Noreg vert drege endå meir inn i krigen mot Russland kan bli at ei ikkje-statleg «pro-russisk gruppe» på 4-5 glade amatørar sprengjer norske olje- og gassrøyrleidningar til pises?

    For min del kan gruppa gjerne ta Kongsberg Gruppen og Nammo i same slengen. Helst etter at arbeidsfolk er gått heim for dagen.

  • Gunnar Saunes
   11 mars 2023 17:26

   «sionistiske USA?» Derimot har mange svært gode artikklar og synspunkt ein ikkje finn i vanlege media, MEN: kvifor denne antisemittiske/israelske haldninga? Eit lite land, ikkje større enn eit norsk fylke, omringa av aggressive muslimske land- kvifor legge dette landet/folket for hat?

   Svar
   • Olav Sæther
    11 mars 2023 18:45

    Jøder er en sterk gruppe, det var de før staten Israel ble opprettet også. For eksempel erklærte jødene krig mot Tyskland i 1933 fordi de ikke lenger fikk snylte på Tysk handel.

   • Jeg tror han er ute og fisker. For hvem?

   • Pravdamedia
    12 mars 2023 10:17

    Det er fordi de går imot, Israels Gud i Toraen og bibelen, ved å nekte de 12 stammene av Israel, statsborgerskap i Israel. Det er kun deres definisjon av jøder, som har jødisk morsvstamning, som får innpass i Israel, de andre er 2 klasses, borgere. Talmuden, som er fra babylonsk tankesett og lære. Ikke fra Toraen. Dette fører til at Israels Gud, sier, jeg vil Lutre(Rense) mitt folk. 2/3 av folket i Israel, vil bli drept i den kommende Gog krigen, Russland, Persia, Libya, Egypt, og magog og deler av øst Afrika. Så blir det fred for Israel er løftet. Etter at de 12 stammene av Israel kommer tilbake, til løftes landet. Gjemnfør gamle og nye teste aktet i bibelen Og grunnskriften Jødedommen! /Israel Toraen. Edomittene, som er etterkommere av Esau, vil bli nær utslettet.

   • Israel sitt flagg er kvitt med blå symboler. Kvitt flagg blir brukt som teikn på overgivelse/fred. Den øverste breie blå linja står for elvefloden Eufrat, den nederste for Nilen. Mange meiner Davidstjerna i midten er ei utledning av frimurersymbolet vinkelen og passaren. Rothschild i London har stiftingsdokumentet for staten Israel.

 • «Det er for sent å hvitvaske forbrytelsen mot menneskeheten begått av Bidens (og Obamas) regimer. »

  ‘Før møtene dro Bauer til kampflybasen på Ørlandet i Trøndelag.
  Her understreket han viktigheten av flybasens plassering og operative evne.

  Herfra kan du nå mange strategiske punkt i Russland. Og F-35 har rekkevidden. …

  De fleste kjenner til Natos artikkel fem, som sier at et angrep på en alliert, er et angrep på alle. Den står støtt. Men vi har også artikkel tre, som er svært viktig, sier Bauer.
  Artikkel tre sier:
  «For mer effektivt å nå formålene med denne traktat vil partene enkeltvis og i fellesskap ved stadig og virksom selvhjelp og gjensidig støtte opprettholde og utvikle sin individuelle og felles evne til å motstå væpnet angrep.» ‘
  nrk.no/trondelag/sjefen-for-natos-militaerkomite-mener-hvert-nato-land-ma-styrke-egen-evne-til-a-motsta-angrep-1.16560796

  Hva med evnen til å ANGRIPE? – F.eks. i Libya og Afghanistan, som norske politikere logrende utførte?- Og som ikke angrep noe annet land, Nato- , eller ikke.
  Vi har jo nå langtrekkende F-35 fly som er mer egnet til angrep enn forsvar.
  En viktig del av et lite lands forsvar er ( burde være) å signalisere at man ikke er militært aggressiv.
  Det holder ikke å dele ut en (politisk) Nobels Fredspris.
  Når Norge etterhvert har tradisjon på å bli med på amerikanske angreps-kriger, så er dette angreps-strategier, ikke forsvar.

  Svar
 • Northern Light.
  4 november 2023 18:25

  Russland og Iran har militære våpenteknologiske fordeler sammenlignet med USA og Israel.

  Av Belle Carter.
  Andrei Martyanov, en ekspert på russiske militær kapasitet, sa til Mike Adams på «Health Ranger Report», at Russland og Iran har bedre militære våpensystemer enn Israel og USA.

  Martyanov, som tjenestegjorde som offiser i sovjetiske kystvakten gjennom 1990, fremhevet hvordan Vesten grovt har feilberegnet sin militære styrke i Ukraina sammenlignet med de tekniske evnene til det russiske militæret. Vesten begikk den samme feilen i USAs proxy-krig i Gaza. «De feilberegnet når det gjelder effektiviteten til Hamas-rakett- eller rakettangrepene, sa den Baku-fødte forfatteren.

  Adams sa, basert på samtalene hans med tidligere militære på høyt nivå, kontakter fra Defense Intelligence Agency, amerikanske militære og spesialstyrker, at Washington nå desperat prøver å konstruere en situasjon der det kan rettferdiggjøre bombing av Iran, og fange Russland inn i en tofrontskrig. Adams synes det er latterlig, fordi Amerika ikke har råd til en tofrontskrig.

  Martyanov sa at når man snakker med de fleste amerikanske militære fagfolk om krig, strekker ikke fantasien og erfaringene seg utover to ting; «Det er enten en høyintensiv aksjon, eller bruk av det amerikanske luftvåpenet».

  Han mener at USA ikke kan kjempe mot Iran på bakken. Dessuten har Iran et forbløffende antall gode og svært avanserte ballistiske missiler, med rekkevidde på opptil 2500 kilometer. Ingen amerikansk system kan avskjære moderne missiler som Irans, bemerket Martyanov.

  Adams var enig, og viste til USAs nåværende utplassering av Terminal High Altitude Area Defense (THAAD). Dette amerikanske missilforsvarssystemet er designet for å skyte ned kort-og mellomdistanse ballistiske missiler når de er under nedstigning til målet, ved å avskjære dem med direkte treff. Gitt all propagandaen rundt Patriot-missilbatteri systemet som stort sett sviktet, har jeg en tendens til å tro at systemene også stort sett kommer til å svikte».

  Hizbollah er den mest formidable av Irans allierte i sin «motstandsakse». Den har hatt stadig mer tunge skuddvekslinger over grensen med Israel siden oktober. Gruppen har 100 000 jagerfly og dens militære styrke er et enormt arsenal av raketter – mer enn 100 000 – nok til å treffe alle områder av Israel. Mange av rakettene er ikke styrte, men de har presise anti-tank-, anti-fly- og anti-skip missiler.

  Dessuten brukes Hizbollahs droner mest til rekognosering, selv om de kan bære en liten nyttelast. Disse dronene, som kan produseres billig og i store mengder, kan utmatte Israels Iron Dome luftvernsystem.

  Amerikas F-35 er ingen match for Russlands R-37.
  De snakket også om Vympel R-37, et russisk hypersonisk luft-til-luft-missil med veldig lang rekkevidde. Ifølge Adams skyter den nå ned flere ukrainske jagerfly og helikoptre. Rapporter sa at russerne skjøt ned 12 fly og flere helikoptre i løpet av en uke.

  Adams nevnte også Lockheed Martins F-35, som sies å være det de mest radar-usynlige jagerflyet i drift i dag. Men Russland er klar for det. «Russland er kjent for å være veldig sterk innen elektronisk krigføring som kan forstyrre F-35. Og R-37, med sin langdistanse-evne for luft til luft-missiler, setter det spørsmålstegn ved om USA kan få luftdominans i en krig hvor Russland medvirker», sa Adams.

  Martyanov tror heller ikke det, med henvisning til hvordan Iran støtter Hamas sterkt. «Iran er en av de eneste fem landene i verden som produserer langtrekkende luftforsvar-systemer. De har et enormt sofistikert luftvernsystem», sa Martyanov.

  Adams nevnte også Lancet-3, et smart multifunksjonsvåpen som kan brukes til rekognosering, overvåking og angrep. Dette våpenet er en game changer, bemerket han. «Lancet-3 har tatt ut noen Leopard 2-stridsvogner, og når de ikke gjør det, tar de ut artillerienheter og så videre. Det amerikanske militæret ser også ut til å henge etter når det gjelder drone-teknologi. Amerikanske skattebetalere finansierer militæret vårt med nesten en billion dollar i året, og våpen teknologiene våre er fra 1995».

  Fra Natural News, publisert 3 november.
  Oversatt fra engelsk. Linker og videointervju i orginalartikkelen.
  Orginalartikkel: Andrei Martyanov: Russia and Iran maintain strong military weapons technology advantage over the U.S. and Israel.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Krig mot menneskeheten.

Dr. David Martin om koronaviruset.

Forrige innlegg

Det er hva de ikke omtaler som er viktig.

Hva er det NRK ikke vil fortelle?

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.