POSTED IN Imperialismen, Russland

Anders Besseberg

Et offer i krigen mot Russland?

4 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Ett av det internasjonale skiskytterforbundets styremedlemmer, styreleder i 25 år, Anders Besseberg, er stilt for retten anklaga for korrupsjon til fordel for Russland. Forhåndsomtalen, særlig i VG og NRK, var så intens og omfattende at en rettssak om skyldspørsmålet framstår som overflødig.
All sannsynlighet tyder på at tiltalen mot Besseberg først og fremst er et ledd i Norges deltaking i krigføringa mot Russland. 

Henta fra Politikus
Av Ove Bengt Berg

Tiltalens kontekst
Krigen mot Russland
Omfanget av medieomtalen av saka viser tydelig at det viktigste med rettssaka er å være et ledd i Norges deltaking i krigen mot Russland og Vestens internasjonale motstandere omtalt som de internasjonale autoritære statene.

Krigen mot Russland etter Russlands invasjon i Ukraina er det som nå styrer all europeisk politikk.

Norge er reelt i krig med Russland med den penge- og våpenhjelpen som vi er i spissen for. Media følger lojalt sin statsfinansierte og statspålagte oppgave om å støtte opp om regjeringa og Stortinget sin krigspolitikk. Det finnes realistiske vurderinger av krigsutviklinga og styrkeforholdet i mediene. Hovedbudskapet i mediene er likevel at Putin er en enehersker som er både dum, latterlig og tapende, og som straks kommer til å angripe Norge og andre europeiske stater. Da har du ikke store sjanser til en rettferdig behandling i retten når du blir anklaga for å være «kjøpt og betalt» av Russland. Hvor mange i det norske rettsvesenet er det som tør å stå opp mot anklagen mot en som framstilles som Putins løpegutt?

Krigen føres fra vestlig side også med økonomiske sanksjoner og ideologi mot «autoritære» ikke-vestlige regimer. Internasjonal idrett er blitt en ideologisk slagmark. Norske idrettsledere holder flammende idrettspolitiske innlegg på internasjonale idrettskongresser. Alt snakk om idrett som fredsskapende og internasjonal forbrødring, er borte. For tiår sia.

Ordføreren i Trondheim, som ifølge wikipedia ikke har noen posisjon i norsk og internasjonal skiidrett, vil overstyre det internasjonale skiforbundet og vil ikke ha russere som deltakere i ski-VM der til neste år. De vestlige krigsmaktene inkludert USA og Israel er derimot velkomne.

Fra VG.no

Forhåndsdømming
Mediene, særlig VG og NRK, etterlater gjennom sine lange og omfattende forhåndsomtaler ikke tvil om skyldspørsmålet og rettssaka framstår nærmest som overflødig. Like overflødig som rettssakene med dommene mot Viggo Kristiansen var ifølge de «kritiske» mediene, særlig i Kristiansand.

Et uforståelig premiss i forhåndsdømminga er at styret i det internasjonale skiskytterforbundet var lik Anders Besseberg. At de andre i styret bare var hans stemmekveg. Hvor har Økokrim og journalistene fått den analysen fra? Har de brukt sin Putin-analyse som mal?

Statlig russisk doping
Det virker overbevisende dokumentert at Russland med statlige midler både dopa utøverne sine under vinter-OL i 2014 og gjorde avanserte forsøk på skjule dopinga. Men det var ikke Besseberg som stod for denne dopinga.

Riktig tiltale?
Mediene og aktoratet kan ha rett. Besseberg kan ha handla i strid med både norsk lov om korrupsjon og det internasjonale og nasjonale skiskytterforbundets regler som tilsier straff. Han kan også ha handla mot akseptabel hederlighet og etiske skrevne og uskrevne regler.

Korrupsjon — udemokratisk makt
Ikke bare overtalelse og tvang, men også tilbud av gaver, reelt kjøp, skjer i personlige, organisatoriske og kommersielle sammenhenger. Kjøp av innflytelse og makt er udemokratisk og styrking av de sterkeste. Korrupsjon må derfor motarbeides. Store norske leksikon skriver  om loven om korrupsjon: 

Passiv korrupsjon er å kreve, motta eller akseptere et tilbud om en utilbørlig fordel (for seg eller andre). …
Høyesterett har derfor lagt til grunn at terskelen for hva som kan regnes som utilbørlig må være høy og ikke reise tvil i det konkrete tilfellet for at handlingen skal være straffbar.

Utilbørlig er ikke et eksakt begrep. Ullent er mer treffende.

Det er noe tvilsomt med korrupsjonsloven som snl.no ikke omtaler. Påtalemakta trenger ikke bevise at det er en sammenheng mellom ytelsen og det vedkommende «smører» har fått igjen, hevder en advokat med erfaring fra slike saker. Da kan en vel i korrupsjonssaker dømmes på mistanker?

Hvor mye smøring er «utilbørlig»
– dvs korrupsjon?
Smøring i smått og stort er nærmest en del av den norske samfunnskulturen. Når er den utilbørlig og blir straffbar?

 • Leverandørbedrifter gir rødvinsflasker verdt under 100 kroner til potensielle kjøpende bedrifter. De har erfart at til og med så små gaver smigrer og bløtgjør kjøperne. — Utilbørlig?
 • Leverandører av leveranser verdt millioner av datautstyr og -systemer til statlige og private bedrifter inviterer dem som vedtar og opprettholder tildelinga til årlige gratis helgeseminarer der alkoholen flyter fritt. — Utilbørlig?
 • Firmaer som får vedlikeholdskontrakter med boligselskaper inviterer styremedlemmene til kostbare arrangementer som firmaene har sesongkort hos. — Utilbørlig?
 • Den omfattende utbygginga av svært dyre innglassa balkonger i borettslag og sameier på Østlandet hadde neppe skjedd om ikke en svenske leverandør og utfører hadde invitert styrene til «salgsmøte», et helgeopphold med gratis alkohol på svenskekysten i en storby.  — Utilbørlig? 
 •  Topplønna journalister og redaktører har ikke bare hatt bedre bilordninger enn det Besseberg hadde. De får også økt godtgjøringa av mediebedriften for å kompensere den ekstra skatten disse mediefolkene får for mediets bilordning. En skjult tilleggslønn for skatteetaten. — Utilbørlig?

Som nevnt av advokaten tidligere i artikkelen, er det ikke nødvendig å bevise at det er en sammenheng mellom ytelse og ytelsens følger. Det må for eksempel ikke dokumenteres at det er en sammenheng mellom at balkongleverandøren betalte styrets hotellopphold i Sverige og styrets seinere vedtak om innglassing i boligselskapet. Bare at styret sa ja til å bli beverta med et hotellopphold kan være nok til å reise tiltale mot dem.

Smøring i stort og smått er omfattende i Norge. Når det finnes plass i budsjettene til bedriftene til slike smøringsutgifter, er det vel fordi det virker?

Økokrim har ikke kommet på banen mot denne hverdagssmøringa.

Forsynte Besseberg seg av mye?
Under Bessebergs periode ble skiskyting en betydelig kommersiell næringsgrein. Besseberg fikk disponere bil av det internasjonale skiskytterforbundets hovedsponsor. Besseberg ble ifølge et vitne i rettssaka som var styremedlem, honorert med 30 000 Euro i året i flere år for, tilsvarende rundt 350 000 norske kroner i året.  Beløpet minner mer om et nivå for et godt honorar for et stort boligselskap i Norge. Er dette «utilbørlig»? Hvilken norsk sportsjournalist ville ha skrivi et eneste ord for en så dårlig betaling? Bessebergs etterfølger Olle Dahlin fikk fire ganger mer i årshonorar enn Besseberg da han tiltrådte.

Styrehonoraret og bilen til Besseberg var ikke betalt av Russland.

Økokrimsjefen har vært hele fire år som statssekretær i justisdepartementet for Ap, så han skjønner sin rolle i krigen mot Russland.

Tør noen å frikjenne?
Hvem i domstolsapparatet tør ta den politiske belastninga ved å få hele medie-Norge og det krigsentusiastiske Norge på nakken ved å frikjenne Besseberg? Når de veit at de i så fall vil bli mobba for frikjenninga — av journalister staten har betalt for å gjøre som staten vil. Tingrettens dommere, særlig de to meddommerne, kan ikke ha unngått å være fullstendig klar over hvilken belastning de utsetter seg for — hvis de skulle frikjenne Besseberg.

Framheva bilde:
Foto: Daniel Tadevosyan, iStock.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

4 kommentarer. Leave new

 • Torfinn Slettebø
  8 februar 2024 10:00

  Eit rettsvesen som ikkje har mot til å gå etter Stoltenberg og Støre, er sikkert i stand til å gjeva Besseberg ein kraftig smekk.

  Alt kan brukast i krigen mot Russland.

  IBU har fått generalsekretær frå Junaiten, so no er sikkert alt på stell. Det han kunne bidra med i rettssaka var rykte. Kva kosta dette «vitnemålet» den norske staten?

  Svar
 • wasan Totland
  8 februar 2024 12:46

  «Statlig russisk doping
  Det virker overbevisende dokumentert at Russland med statlige midler både dopa utøverne sine under vinter-OL i 2014 og gjorde avanserte forsøk på skjule dopinga. Men det var ikke Besseberg som stod for denne dopinga.»
  Ingen verdens ting er dokumentert. Isåfall får dere hoste det opp her. Alt er basert på utsagn fra en papegøye bak et forheng. En russisk avhopper. Det eneste man klamrer seg til er noen merker på noen glass vi aldri har sett.

  Svar
 • Statsminister Erna Solberg smurte (med norske skattekroner) statsledere i hele Afrika for å få stemmer for å komme inn i FN-systemet.

  Senere smurte hun Bill Gates med 13 000 millioner norske skattekroner for å få stillingen som leder av WHO, når nuværende leder går av.

  Dette er en så svimlende sum at ingen bryr seg.

  Statsminister Jens Stoltenberg smurte Bill og Hillary Clinton med 1000 millioner norske skattekroner for å få stillingen som NATOS generalsekretær.

  Statsminister Jagland fikk lederjobben i EU.
  Statsminister Gro Harlem Brundtland fikk lederstillingen i WHO.

  Hvor mye betalte de for stillingene?

  Ingen blir straffet på det nivået.

  Svar
 • Torfinn Slettebø
  9 februar 2024 18:23

  No får Besseberg gratis hjelp frå Norsk Industri og Stein Lier-Hansen:

  Påspandert jakt og denslags heiter no «relasjonsaktivitet». Fiffen er språkleg nyskapande.

  Opplysande i Dagsnytt 18 i dag frå E24 og DN.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Noen ganger kan man strekke strikken for langt

WHO prøvde å få folk til å tvile på sine egne opplevelser av virkeligheten

Forrige innlegg

Flest mulig skal dø

Israels strategi med sult som våpen mot palestinerne

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.