POSTED IN Klima, Media

Alternative medier versus MSM:

Derimot – En viktig avis og debattforum.

3 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Av Erik Bye

Vi er inne i en merkelig situasjon akkurat nå. FN arrangerer møter med alle sine medlemsland, møter som karakteriseres som viktigere og viktigere. For å redde klimaet og kloden vi lever på. Dette er fullstendig uvitenskapelig og meningsløst. FN og klimapanelet (IPCC) baserer seg på CO2-hypotesen, at den globale temperaturen stiger raskere enn noen gang, pga utslipp av fossilt CO2. Dette finnes det ikke noe vitenskapelig grunnlag for, budskapet er basert på vranglære og et trusselbilde om global oppvarming som er ren skremselspropaganda.

Og i denne situasjonen har det norske storsamfunnet sørget for å stenge enhver borgers frie rett til å melde om en fullstendig uvitenskapelig internasjonal prosess. Ved å stenge for enhver demokratisk nødvendig debatt, stenge de fleste offentlige kanaler for demokratisk ytring og systematisk sørge for at opposisjon i folket ikke gis muligheter for å nå frem med sitt legitime behov for kritiske ytringer. Dette skjer systematisk i samfunnet på alle tenkelige nivåer. Indoktrineringen er total, fra barnehaven til skoleverket, og helt opp til Universitetsnivået.

Nærmest alle MSM-redaksjoner opptrer unisont med å stenge for kritiske innlegg om klimasaken. På denne måten opptrer de i pakt med FNs samarbeide med Google som Språkpolitiet, for å hindre kritiske spørsmål og ubehagelig omtale av klimapanelet:

FN-topp skryter av hvordan de kontrollerer søke-resultater på Google:
https://www.document.no/2022/10/03/fn-topp-skryter-av-hvordan-de-kontrollerer-sokeresultater-pa-google/

NRK velger å holde kritiske røster ute fra klimadebatter, og Regjering og Storting opptrer som umælende støttespillere til denne demokratiske trusselen. Som ikke dette var nok, har også direktøren for CICERO, Kristin Halvorsen, gitt beskjed, i brevs form, at hennes forskere ikke skal debattere mot Klimarealistene.

I dette mylderet av debattmotstand fremstår nettstedet Derimot.no som et fyrtårn. Der gjør de det stikk motsatte, oppfordrer til kritisk debatt. Der er det ikke bare klimasaker som debatteres, men alle samfunnsområder blir ønsket velkommen.

Jeg har fått «på trykk» alt jeg har sendt inn så langt og her linker til mine tre artikler, som tjener som eksempler på hva som blir publisert i Derimot.

Artikkel 1 – El Ninjo påvirker hverken global temperatur eller klimaet permanent.
https://derimot.no/el-ninjo-pavirker-hverken-global-temperatur-eller-klimaet-permanent/

Artikkel 2 – Klimapanelet skremmer bevisst i sin siste rapport
https://derimot.no/clintel-rapporten-klimapanelet-skremmer-bevisst-i-sin-siste-rapport/

Artikkel 3 – Dagsavisen 6.12 – Bjørn Samset synes det er sprøtt!
https://derimot.no/klima-og-skremsler-dagsavisen-6-12-bjorn-samset-synes-det-er-sprott/

Jeg kan på ære og samvittighet, med hånden på Norges lover, erklære at denne omtalen av Derimot.no ikke er noe bestillingsverk fra nettstedet sin side. Dette innholdet står jeg fult og helt for, dette er min uavhengige vurdering.

Her er det bare å kaste seg på for andre som og vil komme til ordet, dette nettstedet kan anbefales.

Erik Bye

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

3 kommentarer. Leave new

 • Takk til derimot, absolutt, velvalgt stoff, flinke oversettere.

  Sannhetsministeriet vil ikke ha noe med Klimarealistene å gjøre, hverken nrk eller cicero;
  politikerskapt energiknapphet er enda et bevisst ledd i å kjøre folk ut i fattigdom. Tror jeg.
  Ikke engang de miljøvennlige skal skånes for myndighetenes umettelige griskhet:
  nrk.no : «Skatteetaten vil skattlegge solcellepaneler.»
  Og grunnloven ble nettopp permanent avskaffet ved stort flertall i stortinget? 112 for, 55 imot.
  Er det dråpen som flyter over for nordmenn? Statskupp innført av Solberg og gjennomført av Støre.
  Å ekspropriere nordmenns eiendom for å huse folk fra land vi har sønderbombet diskuteres.
  WEFs grep på Norge er for gjennomskuelig; mantraet er «utnytt kriser maksimalt», en ikke særlig dødelig «pandemi» og en like oppdiktet co2-problematikk, for å gjøre alle til fattige proletarer, de som ikke dør av biovåpenet, og så innføre NWO og vax-pass.
  Alle må si nei nå.
  idonotcomply.org

  Svar
 • Torfinn Slettebø
  21 desember 2023 10:29

  Send ein slant til kto. nr. 97224126437 om du kan. Me treng Derimot.no!

  Både privatpersonar, fagforeiningar og lokale partilag kan bidra. Eller velja å slå seg til ro med Nato- og EU-avisene.

  Svar
 • Derimot høyrer absolutt til dei uavhengige nettavisene vi må støtte. Knut Lindtner sin kamp fortener heider og ære. Alle stemmer, sjølv musepip, som Lindtner sjølv definerer Derimot som, er med på å få dei mest vakne av oss til å sperre opp auga og utbryte, «kva faen er det som skjer??»

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Å bruke ikke-styrte bomber i tett befolket område er en krigsforbrytelse.

50% av Israels bomber over Gaza er ikke-styrte.

Forrige innlegg

Dr. Peter McCullough: «Vaksinen var verre enn borgekrigen.

Til nå mer enn 600000 døde.»

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.