POSTED IN Klima

Alle vil måtte betale hardt:

Nullutslipp-politikken vil feile.

7 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Det vokser gradvis frem alternative medier som følge av at våre store medier enten ikke dekker viktige begivenheter eller den omskriver virkeligheten på en slik måte at den blir forfalsket. Under slike betingelser legges grunnlaget for alternative nyhetsmedier. Og her et et av disse som tar for seg den angivelige klimakrisen: Fakta 360.

Vi har klippet et innlegg fra denne nettsiden.

Redaksjonen.

Einar R. Bordewich

Einar R. Bordewich

Net Zero og grønn politikk er dømt til å feile, og den vil feile hardt!

Professor og klimaforsker Steven Koonin avslører igjen den klimahysteriske galskapen som rir politikerne i vesten i dag. De er i ferd med å demontere hele vår samfunnsstruktur og velstand under den vanvittige absurde påstanden om å redde oss fra klima. Klimaforskningen er i dag den mest lukrative og best finansierte forskningen du kan drive på med, forutsatt du er på den «rette» siden og messer deres narrativ om offer og gaver til klimagudene.

Tabell 12.12 fra IPCC rapport AR6 WG1

Det er pr. i dag ingen virkelige data som støtter at vi har noen annen klimaendring på gang enn naturlig. Derimot er det kun modellene som forteller om menneskets bidrag, eller signal i støyen som de også kaller det. De virkelige data forteller stort sett om null endringer både i styrke og antall. Dette er informasjon hentet fra siste IPCC rapport AR6:

Ingen endring for:

 • Kulde
 • Orkaner, Sykloner
 • Nedbørsmengder
 • Elveflommer
 • Kraftig nedbør og regn-flommer
 • Jordskred
 • Tørke
 • Vannmangel
 • Tørke i jordbruket
 • Brannstormer
 • Vindhastigheter
 • Kraftige stormer
 • Sand og støv stormer
 • Snømengder, isbreer og isflak
 • Kraftige snømengder og is-stormer
 • Snøskred
 • Havnivå endringer
 • Kystflommer
 • Kysterosjoner
 • Marine varmebølger
 • Havforsuring

Noe endringer er observert for:

 • Gjennomsnitt lufttemperatur
 • Varmebølger
 • Kuldebølger
 • Permafrost
 • Intense nedbørsperioder
 • Havis
 • Gjennomsnittlig havtemperatur

Klimakrisen finnes kun i modellene

Siden man ikke finner noen klimakrise i dataene selv til IPCC hvor kommer så alle disse klimakrisene fra? Det er modellene som har dem. Modellene skaper scenarier om klimakrise basert på de forutsetninger som blir puttet inn i dem. 40% av modellene blir selv av IPCC ansett som for varme og forkastet i sin helhet. Det er ganske skremmende at verdens beste modeller, hvor det er brukt milliarder av kroner på utvikling, får det helt feil 40% av tiden.

Les også: Beskjed til ungdommen: Vi har ingen klimakrise…

https://cbhighcharts2019.s3.eu-west-2.amazonaws.com/CMIP6/cmip6+models+sensitivity.html

Den naturlige oppvarmingen på ca. 1,3 grader har skapt enorm velstand

Global oppvarming er et kjent fenomen og temperaturen har steget ca. 1.3 grader siden 1900. Denne vesle temperaturstigningen har skapt en enorm velstand for mennesker på nesten alle områder. Den har tillatt jordens befolkning å øke til det fem-dobbelte av hva den var på 1900-tallet. Livet er forlenget med 130% og de som kan lese og skrive har økt fire ganger. GDP pr. person er 6,8 ganger større og matproduksjonen er økt med 34% samtidig som fattigdommen er blitt syv ganger mindre. Dødsfall som er forårsaket av været er nå 50 ganger mindre.

Den globale klimakrisen sin påvirkning på økonomien er tilnærmet null

Koonin har selvsagt også samlet sammen den fagfellevurderte litteraturen om den globale oppvarming sin påvirkning på GDP (Brutto Nasjonalprodukt). Funnene er like nedslående som den klimahysteriske påstanden om klimakrise. Omtrent null. Eller høyst 1%, og dette er innen samme område som støy og derved ikke engang verifiserbart. Med andre ord er global oppvarming ikke en styrende faktor for endring av GDP.

Les også: En diskusjon med venstresidens ekstremister?

Til tross for en enorm befolkningsvekst siden 1900 så har forbruket av landområder for kornproduksjon nesten ikke øket noe. Men resultatene av forskning og forbedret produksjonsmetoder har økt produksjonen med nesten 250% siden 1960.

Klimapolitikken med Net Zero

Menneskehetens har hatt enorme forbedringer på grunn av blant annet global oppvarming og i hovedsak på grunn av billig tilgang til fossile energikilder. Til tross for dette faktum så skal de nå strupe andre land sine muligheter til å oppleve samme vekst i sin velstand. Dette sørger de for gjennom Net Zero politikken her i våre land, samtidig som ESG (Economic Sustainable Governance) pålegges bankene og bedrifter over hele verden. Dette betyr i praksis at de ikke kan gi lån til bedrifter som ikke er grønne nok, eller følger deres grønne diktatoriske regler. Utviklingslandene får rett og slett ikke lov til å utvikle seg, såfremt de ikke kjøper kjempedyr teknologi for sol- og vindkraft. Ustabile energikilder man ikke kan bygge samfunn på.

India sin statsminister Narendra Modi uttalte i 2021 at «Kolonistenes tenkemåte er ikke borte. Vi ser fra den velutviklede verden at den energien som gjorde dem velstående, nå lukkes for utviklingslandene». Tilsvarende uttalte den Nigerianske presidenten Mohamed Bazoum i 2022 at «Afrika blir nå straffet av vesten ved at de slutter å finansiere prosjekter med fossile energier innen 2022. Men vi skal fortsette å kjempe, da vi har fossile energier som skal utnyttes»

Konklusjonen Koonin trekker er at den politikken som vi fører med Net Zero og ESG er både uansvarlig internt og umoralsk overfor andre land. Vi har ingen rett gjennom verdenssamfunnet til å moralisere eller diktere andre nasjoners utvikling og utnytting av egne ressurser. Vårt nåværende energisystem basert på fossile energier, er utviklet langsomt over tid og er basert på profitt i mange små ledd. Nye energisystemer basert på dekreter fra myndigheter og illusoriske ideer om en grønn framtid er dømt til å mislykkes. Nettopp fordi dem ikke er utviklet i takt med et behov eller etterspørsel, men er i bunn og grunn basert på god gammel planøkonomisk tankegods.

Les også: Høyre ønsker å kneble ALLE landets ordførere til å ikke ta imot boken MOTVEKT!

Så lenge regjeringer over hele verden – inkludert Norge – spytter inn milliarder av subsidier til en planøkonomisk industri, så vil industrien danse rundt gullkalven. Men når regjeringene til slutt går tom for andre folks penger, og selv trykkpressene av pengene ikke kan gå fort nok, da kollapser dette gigantiske pyramidespillet og Ponzi scam som det grønne skiftet i realiteten er. Da blir Net Zero et banneord og det grønne skiftet blir pælmet på historiens brune søppeldynge av Marxistisk tankegods som det i realiteten er!

Her er den detaljerte videoen fra Steven Koonin med hele hans foredrag:

Forsidebilde: Luca Bravo

Innlegget er hentet herfra: https://fakta360.no/

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

7 kommentarer. Leave new

 • Northern Light.
  13 november 2023 15:11

  At global oppvarming på noen grader og en økning av CO2 i atmosfæren er farlig for flora og fauna, er en konstruert fare, for at den økonomiske eliten skal få verdensherredømme. Klimahysteriet som piskes opp blant den vestlige befolkningen spesielt, skal gjøre flere ting for eliten, som at statskassene tømmes for enorme beløp til grønt skifte og grønn teknologi.

  Den globale storkapitalen har som mål å overta statens oppgave, det er den nye verdensordningen. For å komme seg dit, må nasjonenes statsgjeld bli ubetalbar, og finanskapitalen kan ta nasjonenes landresurser som betaling. Klimanarrativet er et av påfunnene, covid og Ukraina andre.

  Det gjennomkorrupte FNs IPCC er et politisk, ikke vitenskapelig organ. FNs kommunikasjons-direktør Melissa Fleming sa at «Vi eier vitenskapen». Finansfolket kan ikke la være å skryte. World Economic Forum, som er de superrikes offisielle organisasjon, fremmer sterkt det grønne skiftet, som vil si at tusenvis av milliarder fra vestlige lands statskasser går til selskapersom skal stå for utbyggingen, og som WEF representerer. WEFs grunnlegger og leder Claus Schwab sa: «Vi har infiltrert alle regjeringer i verden!». Bekvemt når selskaper som er medlemmer av WEF skal motta milliardene.

  Larry Fink, grunnlegger, eier og direktør i BlackRock, sa:»Klimaendringer påvirker allerede finansmarkedene og økonomien». Bill Gates sier: «Jeg tror vi bør bruke mye penger på klimaendringer», sa han. «Jeg mener vi bør ha svært høye karbonavgifter». Milliardærinvestor George Soros sa: «han frykter for menneskehetens fremtid med mindre det tas mer radikale tiltak for å takle klimaendringene». Carl Sagan vitnet for Kongressen tilbake i 85′, at «global oppvarming er virkelig». Det er påfallende at milliardærene som står bak det grønne skiftet og som eier hovedstrømpressen, og mange av de mest berømte vitenskapsfolkene som advarer mot global oppvarming (gjort berømte av deres presse og media), kommer fra en etnisk gruppe som bare utgjør to promille av verdens befolkning. Så er de også en «tribal hive».

  WEF er også partner med de enormt mektige kapitalforvaltningsselskapene som er finansielle eiere av «grønn teknologi»-selskapene. Milliardene fra statskassene, skattepenger og avgifter stort sett betalt inn av landenes arbeider- og middelklasse, går nesten direkte til Wall Street. Hvitvasking av milliarder som innsats mot «global oppvarming».

  Klimahysteriet skal hjelpe storkapitalen til å overta nasjoner, men også boligene til nasjonenes folk. De skal bli så skremt at de godtar pålegg om etterisolering, varmepumper og annet, som vil koste fra en halv til en og en halv million for en vanlig norsk bolig. Det vil mange som allerede har store lån som de tok med nullrente ikke ha råd til. Lån som nå allerede gir mange vanskeligheter, selv med en så langt liten renteheving.

  Med dyr strøm og økende matvarepriser, blir finanskapitalens påfunn om etterisolering av hus, pålagt folket av deres utøvende organ EU her i Europa, så dyrt at mange må gå fra huset, som blir kjøpt opp av finanskapitalens selskaper og gjort om til permanente utleieboliger, slik som vi ser i USA.

  Mat og drikkevann er eksistensielt for mennesket, også strøm og bolig. For den norske befolkningen sin del, må vi importere 60 prosent av maten, til matbaronenes og spekulantene på børsene for basisvarer sine stadig økende priser. Drikkevannet vi Høyre privatisere etter samme modell som strømmen, noe som garanterer høyere priser. Vi har overgitt råderett og suverenitet over vannkraften vår som produseres for 10 øre kwh, til en energibørs for spekulanter, og vi må kjøpe strømmen tilbake for det mangedobbelte.

  Når finanskapitalen overtar boligen også, som de aller fleste nordmenn til nå har sett på som noe som de selvfølgelig skal eie, blir det George Orwell sa, forfatteren av romanen 1984, til virkelighet: «Reell makt oppnås når den herskende klassen kontrollerer livets materielle eksistensielle ting, gir og tilbakeholder dem fra massene som om de var privilegier».

  Selv om mange av vitenskapens titaner som ikke lar seg kjøpe eller true, har avslørt svindelen med klimanarrativet, får de ikke taletid i hovedstrømpresse og media, som eies og kontrolleres av storkapitalen. Den vestlige befolkningen får ikke vite sannheten, de hjernevaskes og indoktrineres til de faktisk vil ønske seg herskerklassens nye verdensordning, hvor bare de som er profitable for herskerklassen får leve i en forvaltet slaveklasse.

  Svar
  • Meget bra, Northern Light!
   La meg belyse et svært viktig tema i din tekst, dette med etterisolering (tak, vegger, gulv, vinduer, ytterdør).
   For mange bygninger vll dette være teknisk umulig, for mange vil arkitekturen bli helt ødelagt og for alle vil kostnadene bli MEGET høye. Så høye at så mange mennesker ikke har mulighet å betale. De må forlate sine hjem. Hvor skal de bo??
   Hva skal vi gjøre for at dette skal få fokus? Alle må jo få vite dette! Alle! Så fort som mulig!!

   Svar
 • «Det er modellene som har dem. Modellene skaper scenarier om klimakrise basert på de forutsetninger som blir puttet inn i dem.»

  Og når folk tror på modeller mer enn egen obsereverbare virkelighet blir det jo tragisk.
  -Enten det gjelder adgang til en himmel ( dvs. virkeligheten) , eller frykten for et konstruert helvete. Enten det kalles ‘klimakrisen’, ‘økonomikrisen’ eller annet som fratar folk boliger og nattesøvn.

  Ja, men prestene sa det, jo! – Og de kan jo latinen, i motsetning til oss ukyndige som dyrker jorda. ;-)

  Vår mentalitet er vår skjebne.
  Vi trenger jorda.
  Vi trenger ikke prester og deres politikere/penge- økonomer og deres avlatsbrev.
  Vi trenger ikke statlige godseiere og deres parti-politiske prester og deres latin og konstruerte motsetninger.
  Vi trenger ikke global styring fra de som har kontroll over penger og renter. ( våre byttemidler)
  Vi trenger å våkne.
  Vi trenger å protestere.

  Svar
  • ‘ «Klimabombe» i Russland: Danske forskere advarer om alvorlig mangel på kunnskap.
   Det kan få alvorlige konsekvenser hvis vestlige klimaforskere ikke får gjøre vitenskapelige målinger i den russiske delen av Arktis eller i det minste utveksle data med russiske kolleger.
   Hvis den kilometerdype permafrosten tørker opp, vil den frigjøre så gigantiske mengder klimagasser at det vil få den globale oppvarmingen til å akselerere til en grad vi fortsatt ikke forstår. ‘
   forskning.no/arktis-klima-russland/klimabombe-i-russland-danske-forskere-advarer-om-alvorlig-mangel-pa-kunnskap/2281371

   « …oppvarmingen til å akselerere til en grad vi fortsatt ikke forstår.» ;-)
   Oj, oj.
   Så hvis ikke ‘vitenskapen’ får dataen sine så må naturen overta? ;-)

   Svar
   • wasan Totland
    17 november 2023 23:20

    De fleste tror at det er en lineær sammenheng her. Regnestykket er slik at hvis du blander CO» og luft vil stigningstallet for lysgjennomstrømningen være en omvendt hyperbel. Med slike mengder som er i lufta i dag er kurven så og si parallell med x aksen. Det nytter derfor ikke hvor mye ekstra CO» du tilfører. Eksperimentet kan enkelt utfører på enhver lab.

 • «Global oppvarming er et kjent fenomen og temperaturen har steget ca. 1.3 grader siden 1900. Denne vesle temperaturstigningen har skapt en enorm velstand for mennesker på nesten alle områder.»

  Hva hadde resultatet vært om det hadde vært det motsatte; sunket med 1,3 grader og senkning av plantedrivstoffet CO2 i atmosfæren?
  Stillstand,frost og hungersnød.
  – Og enda mer mer kostnadsdrivende parti- politikk og konstruerte motsetninger.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Donald Trump:

«Atomoppvarming» er den største trusselen.

Forrige innlegg

Spørsmålet som alle unngår:

Hva vil Russland gjøre når de har vunnet krigen?

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.