POSTED IN Virkelighetsforståelse

Alle organer må brukes ellers mister en dem.

En fabel om utvikling.

1 kommentar
Print Friendly, PDF & Email

Av Tor Guttorm Syvertsen

Dette er en fanatisk fabel om det merkelige dyret som en gang gikk på to ben…

Innlegget er hentet fra Trønderrød

Bevegelse

En gang i urhavet fantes en amøbe som behøvde energi og derfor ville fortære en mikrobe

William T. Powers (1926-2013) forklarte det slik:

«Formål er uttrykket for liv: formål er første trinn fra et univers med entropi og kaos til et univers med formål som finnes i organismer som styrer fysiske prosesser og skaper fysiske relasjoner» (min oversettelse).

Hjerne

For å overleve, måtte amøben fange flere mikrober. Derfor ville amøben styre bevegelsen, og den øvde noen nerveceller til å bli et kontrollorgan som noen kaller hjerne…

Alle dyr som beveger seg har hjerne. Dyr som ikke beveger seg har ingen hjerne. Man kaller dem planter ifølge nevrofysiologen Rodolfo Llinás.

Dyr som beveger seg kan oppsøke omgivelser som passer for dem, og dermed øke sjansen for overlevelse og forplantning.

Jeg har observert en tredje kategori: dyr som beveger seg, men som ikke har hjerne. Jeg betegner dem byråkrater (politikere og journalister er inkludert i denne kategori)…‽

Dyret som gikk på to ben

Det oppsto etterhvert mange dyr med ulike måter for bevegelse; noen ålet seg fram, andre fløy med vinger, noen brukte ben og armer i forskjellig antall. Alle tilpasset sin organisme etter levemåten i sine omgivelser. Det kalles evolusjon.

For noen millioner år siden oppsto en merkelig art som beveget seg oppreist på bakken, og senere oppsto en underart som balanserte på to ben. Denne arten kalles Homo Sapiens.

Mennesket var det eneste dyr som gikk balansegang på to ben:

Når man går, balanserer man hele tiden på ett ben mens det andre benet pendler. Dette er en vrien måte å bevege seg på; den krever veldig stor hjerneaktivitet fordi hjernen hele tiden må omdanne alle sanseintrykk (syn, hørsel, følelse, propriosepsjon, mv.) til bevegelse.

En del av hjernen som kalles thalamus omsetter sanseinntrykkene til instruksjoner for alle musklene som må være i riktig posisjon i ethvert øyeblikk. Den som ikke lykkes, vil velte (noen kaller det å falle). Den som veltet, var et lett bytte for rovdyr, og har ikke videreført sine gener til «moderne» mennesker.

Slik fikk mennesket en stor og allsidig hjerne og et effektivt sentralnervesystem…‽

Mennesket ble et dyr som var spesialisert for å gå balansegang på to ben som pendler.

I henhold til min Mosjonshypotese bør mennesket gå for å kunne tenke klart…

Gjennom evolusjon ble menneskets organer og gener tilpasset en tilværelse der man størstedelen av døgnet beveget seg i balansegang på to ben; mest for å skaffe seg energi (mat), forøvrig beveget man seg i forplantningsøyemed, og deretter måtte man sove resten av døgnet for å bringe hjernen i orden…‽

Gjennom allsidig bevegelse ble menneskets hjerne utviklet til et nivå utover eksistens; man nøyde seg ikke med å bevege seg til de gunstigste omgivelsene.  Mennesket ville forandre omgivelsene til sin fordel, og eksistensgrunnlaget i naturen ble forrykket…‽

Menneskets dårskap

Mennesket ble etterhvert så «smart» at det fant at organisk energiomsetning kunne erstattes av mekanisk arbeid (motorer).

Menneskene sluttet å gå; all naturlig bevegelse ble erstattet av motoriserte tansportmidler som jernbaner, biler, fly, motorsykler , osv.

Hvorvidt motorene drives av elektrisitet, kull, bensin, eller andre energibærere spiller liten rolle for energiomsetningen; mekanisk energiomsetning går for det meste til spille (virkningsgraden overstiger sjelden 0.3) hvoretter det meste brukes til å transportere transportmidlet, og til slutt ender alt som varme…

Mennesket brukte motoriserte innretninger (roboter) til å utføre oppgaver som ingen hadde hatt behov for, slik som å frisere plener til golfbanenivå døgnet rundt hele sommerhalvåret. Vegverkene ville ha golfbaneplener i alle vegkanter og -skråninger.

Slik fjernet man insektenes viktigste energikilde, og dermed alle planter som behøvde insekters hjelp til forplantning.

Den mest absurde form for mekanisk energiomsetning var at man betalte for å gå ved hjelp av motor (tredemølle) etter å ha kjørt bil til «treningstudio»…‽

Energiomsetning

Jeg tror at universet består av energiomsetning.

Ifølge termodynamikkens første hovedsetning er energimengden i universet konstant, slik at ingen energi kan oppstå eller forsvinne, den kan bare omsettes til andre former eller tilstander.

«Fornybar» energi, «grønn» energi og andre tomme floskler tjener kun som agn for å få uvitende til å betale for noe som ikke finnes…‽

Termodynamikkens andre hovedsetning sier at all energiomsetning øker entropien, og vil ende som varme som er den minst nyttbare form for energi. Når varmen er jevnt fordelt, stopper alt opp…‽

Organismer ( levende vesener) reduserer entropien ved at genetisk informasjon (DNA) styrer metabolsk omsetning av små molkyler til større molekyler og slik bindes kjemisk energi …

Alle levende skapninger forsøker hele tiden å minske sin energiomsetning samtidig som man binder energi og dermed reduserer entropien;

Ludwig Boltzmann (1844-1906) forklarte det slik…:

«Levende organismer kjemper ikke om råstoffer, som luft, vann og jord. Alle disse finnes i overflod, liksom energi som finnes i massevis i solen og i ethvert objekt i form av varme, men det er heller en kamp for entropi, som skaffes ved overgang fra solens varme til jordens kulde» (min oversettelse).

Mekanisert energiomsetning

Menneskenes årlige, mekaniske energiomsetning er for tiden omtrent 170000 Terawatt-timer = 612 ExaJoule = 612×1018 Joule .

Til sammenligning omsetter et biologisk menneske omlag 2000 kcal (8368 kJ) pr. døgn; det tilsvarer 3054320 kJ per år…

Hvis man antar at det er 8 milliarder mennesker på jorda, er den organiske energiomsetning for menneskene omlag 25×1015 Joule, dvs. den menneskenes mekaniske energiomsetning er 25000 ganger større  enn den organiske energiomsetningen…

Mennesket bragte jordas energiomsetning helt ut av proporsjoner for jordklodens stabilitet og bæreevne…‽

«El-bil» og andre «miljøvennlige» påfunn fungerte mest som unnskyldning for at hver familie skulle  ha TO biler! Slik kunne  man frakte opptil flere tonn bil for å bevege noen hundre kilo daukjøtt på en «miljøvennlig» måte…‽

Det krevdes betydelig hjernesvinn for å godta en slik levemåte…

Hjernesvinn og kroppsforfall

Menneskekroppen har omlag 30 billioner celler  som hele tiden er aktive i å omsette molekyler for vekst og energi (metabolisme).

Cellene finnes i mange spesialiserte former som danner organer og systemer, såsom hjerne, nervesystem, blodomløp, åndedrett, fordøyelse, skjelett, muskulatur, mv.

Celler som ikke er aktive, forfaller og dør.

Når mennesker slutter å bevege seg, forfaller muskler og skjelett i løpet av noen uker. (Den som har hatt gips på arm eller ben vil ha merket at musklene forsvinner slik at en stram gips blir rom etter noen uker…)

Når man slutter å gå, vil thalamus og andre sentrale deler av hjernen forfalle fordi de ikke er aktive…

I alders- og sykehjem blir de gamle pålagt å holde seg i ro (evt. dopet ned) med katastrofale konsekvenser for helbreden… Etter noen måneder forfaller musklene, og etter noen år forfaller hjernen.

De som ønsker å bevege seg, blir tvunget til å sitte stille i stolen sin: iht. forskriften kan man ikke bevege seg uten følge av betjening, og betjeningen er alltid opptatt med å fylle inn skjema på datamaskinen…

Sittesyken

I Norge (og den vestlige verden) skjer det kun unntaksvis at noen beveger seg eller gjør arbeid uten bruk av motor.

Konsekvensen er ganske klar:

  • Hjernesvinn; de fleste slutter å tenke selv og dumskapen florerer
  • Kroppsforfall; fedme og ubevegelighet; mange betaler for motorisert bevegelse i «treningsstudio» (tredemølle)

Etterhvert kunne kjemikaliefabrikker og sykeverkene (noen kalte det helsevesen) overbevise menneskene at de var syke hele tiden, slik at de måtte kjøpe vaksiner og andre medikamenter.

Noen tjener på sykdom. Foto: iStock

Når det var mangel på sykdommer, ble de oppfunnet, slik Marcia Angell forklarte: «Tidligere fremmet medisinprodusentene sine medisiner for å behandle sykdommer. Nå er det ofte motsatt. Man fremmer sykdommer som passer til kjemkaliene» (min oversettelse).

Da jeg var ung, var det et eller to apotek i hver by. Nå er det minst fire apotek i hvert kvartal og apotek i alle kjøpesentra. Sittesyke er god butikk…‽

Aldous Huxley (1894-1963) sa det slik: «Medisinsk forskning  gjør bemerkelsesverdige framskritt, snart vil ingen av oss være friske» (min oversettelse).

Ivan Illich (1926-2002) beskrev tilstanden ganske presist: «Moderne medisin er det motsatte  av helse. Helseverket er ikke organisert for å fremme menneskers helse, men kun for å fremme seg selv, som institusjon. Helseverket  gjør flere mennesker syke enn det helbreder» (min oversettelse). Sykeverket er en forstenet institusjon…‽

Håndhjerne

Utbredt hjernesvinn ble forsøkt kompensert ved å utstyre menneskene med  håndhjerne.

Håndhjernene hjalp lite i forsøkene på å løse de enorme problemene som menneskene skapte for seg selv, såsom hyppige kriger, «pandemier», omfattende rasering av økosystemer, osv.

Albert Einstein (1879-1955) sa det slik:»De betydelige problemene vi har kan ikke løses med tenkning på samme nivå som vi skapte dem med» (min oversettelse).

Heller ikke forsøkene på «Kunstig Intelligens» førte fram, antakelig fordi det bare var en imitasjon i stor skala av naturlig dumskap.

Den vestlige «sivilisasjons» store tragedie  var at det eneste som var «lønnsomt» nok var å frarøve menneskene alle muligheter for å leve et sunt og fruktbart liv…

Barna straffes

Naturlig utvikling av hjernen hos mennesker og andre dyr, betinger bevegelse i naturlige omgivelser. Menneskets gener er tilpasset en slik tilværelse.

Dermed blir alle naturlige barn utviklingshemmet når de nektes å bevege seg, og tvinges til  å stirre på en dataskjerm i et sterilt rom hver dag i hele sin oppvekst. Slik sikrer man at barna slutter å tenke selv, de dresseres til å huske og gjenta det læreren sier. Selv i universitetene ble  lærevegring utbredt; man ble belønnet for produksjon av studiepoeng og andre fiktive størrelser.

De «ansvarlige» byråkratene burde vært straffes, men de får  nok millionbonus og opprykk; noen blir endog stasråd…‽

Den dummeste arten av alle

Mennesket var en gang smartere enn mange andre arter, men hjernesvinn og håndhjerner førte etter hvert til at det ble det dummeste av alle dyrene; mennesket ble det eneste dyret som systematisk raserte grunnlaget for sin tilværelse, mennesket ble det eneste dyret som utryddet mange andre arter, og mennesket ble det eneste dyret som drepte store antall av sin egen art.

Når alle tenkte likt, var det ingen som tenkte. Problemene hopet seg opp, men ingen kunne lenger finne ut hva problemene egentlig skyldtes. I stedet fant man opp utallige «løsninger» på fiktive problemer. «Løsningene» var for det meste basert på byråkratiske illusjoner.

Man forsøkte stadig MER av det som ikke virket, og «løsningene» ble  så innviklede og krevde så mange ressurser at livet på jorda måtte ta en pause mens det ventet på menneskets undergang.

Mennesket hadde mistet evnen til å forstå hva det gjorde.

Rachel Carson (1907-1964) sa det slik: «Mennesket er en del av naturen, og menneskets krig mot naturen er uunngåelig en krig mot seg selv.«
«Mennesket utfordres mer enn noen gang til å beherske, ikke naturen, men oss selv.» (min oversettelse).

Mennesket viste seg som et mistak fra naturens side, og derfor måtte det forsvinne fra jorden. Menneskets siste praktstykke var å utrydde seg selv…‽

Peter Wessel Zapffe skrev om dette i Den siste Messias…‽

René Dubos (1901-1982) sa det slik:

Menneskets skjebne forblir uviss, fordi naturen før eller senere må slå tilbake på på en eller annen måte» (min oversettelse).

Tor Guttorm Syvertsen

Glad Pensjonist og Radikal Raring

FOTO: Menneskelig evolusjon © Chun Guo|Dreamstime.com

Redaksjonen har lagt til noen bilder m/tekst

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

1 kommentar. Leave new

  • Knallgod artikkel. Ironisk nok var det nokon som skreiv ein gong at hovudårsaka til mennesket sin misère, var manglande evne til å sitje stille i eit rom. No kan vi konkludere at det stikk motsette er problemet.

    Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Tomteeiernes løgn:

Skylder på uregulerte tomter, men vil ikke bygge på regulerte

Forrige innlegg

Det ender med katastrofe hvis vi vi ikke gjøre noe:

Egypt må få kontroll over befolkningsveksten.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.