POSTED IN Norge

Alle midler taes nå i bruk:

Fra helt til potensiell morder.

7 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Fra klapping til sparken – 18 måneder i en sykepleiersker liv.

Til tider har 80 % av patientens våre Covid.

Av Anonym sykepleier.

«Jeg har gjort oppmerksom på dette, men det var ikke populært i hierarkiet i NHS (National Health Service). Jeg ble fortalt at det ikke ble godt mottatt».

Jeg bryr meg. Det er en refleks, og det er derfor jeg en gang ble sykepleier.

Jeg bryr meg ikke om det gjør meg til et bedre menneske. Jeg ønsket aldri at folk skulle applaudere for det.

Du ken ikke bare skru av denne tilstanden. Rollen som sykepleier er å lindre lidelser.

girl in blue jacket holding red and silver ring

Noen ganger betyr det å gjøre noen fysisk bedre, men ikke alltid. Oftere betyr det å få den individuelle pasienten til å føle seg bedre, uansett hvordan det måtte gå.

Det føltes merkelig den 5. september, den dagen vi ble fortalt at alle ansatt i NHS skulle bli tvunget til å ta Covid 19-vaksinen.

Jeg la merke til at 100 % av Covid-pasientene som jeg hadde fjern-overvåkning på avdelingen var vaksinerte. Ikke flertallet, – ALLE sammen.

Fjern-overvåkning av Covid-pasienter ble etablert høsten 2020, det var en slags Covid-avdeling, for å overvåke pasienter som var smittet. 

Der skulle det legges til rette for tidlig hjelp dersom tilstanden til disse pasienten ble verre. Man skulle tilby støtte når symptomene viste seg, og slik redusere behovet for sykehusinnleggelse.

Denne uken hadde hver enkelt pasient i denne avdelingen fått dobbel eller tredobbel vaksine.

Det var flere ting som slo meg rundt pasientene som ble henvist til oss. 

For det første at de var syke. Det var jo helt naturlig, men jeg mener at de var syke uavhengig av  Covid-status.

Mange rapporterte om en forverring av tilstandens de hadde fra før. De fortalte om problemer med å få tilgang til medisinsk omsorg, kroniske tilstander ble ikke sett til- osv.

woman in white bath towel holding her hair
Covid-prioriteringen fører til nedprioritering av andre og mer alvorlige sykdommer.

Det gikk ett år, og vi så et et verre bilde. Mange pasienter hadde ikke sett en lege på 18 måneder, blodprøver var forsinket, avtaler med sykehuset ble ikke fulgt opp, elektroniske konsultasjoner forsvant, de måtte vente i timesvis på å komme fram på telefon, og det er fortsatt frykt for at avtaler ikke blir overholdt.

Vi brukte ofte lengre tid på å sortere ut pasienter som ikke hadde covid-relaterte helseproblemer enn de som hadde covid-symptomer. 

Jeg angriper ikke legene. Jeg bare slår fast at det nåværende systemet ikke ikke passer til helsevesenet. Restriksjonene som ble innført i de siste 18 månedene har betydelige følger for offentlig helse.

Det andre som har vist seg tydelig er den ekstraordinære følge som sykehusinfeksjoner spilte i disse tilfellene og rundt spredning av viruset som skjedde spesielt om høsten og vinteren.

Til tider hadde 80 % av våre pasienter fått covid under behandlingen.

Noen ganger kunne dette være direkte følge  av nylig sykehusinnleggelse.

Sykehusene spredte smitten. Mange som ble innlagt for andre ting ble smittet der.

Pasienter som var utsatt for fall, kreftbehandling, blodoverføring, hjerteanfall, og så, dessverre, skulle betegnes som Covid positive. Dette var ofte de sykeste pasientene – personer vi beordret til å bli hjemme for å beskytte dem.

Det førte til at de kunne smitte familien og helsepersonale i hjemmene sine.

Det er derfor statistikken for sykehusinfeksjoner ikke viser det riktige bildet. Når en person ble lagt inn på sykehuset førte det til at flere tilfeller i samme familie, og andre. 

Dette er ikke offisielle tall, men slik jeg har observert det over måneder er dette et stort problem.

Jeg har tatt opp dette flere ganger, men det var ikke populært i helsevesenet. Det ble bare snakket om det i det stille. 

Fra min plass refererte jeg kun uoffisielle svar fra våre pasienter slik at jeg kunne vise i hvilken skala problemet ligger i.

Jeg ble fortalt at dette ikke ble godt mottatt, og det ble iallfall ikke tatt videre opp.

Dersom du har noen slags forståelse av strukturen i vår helse-og sosialtjeneste så er det ikke vanskelig å forstå hvorfor og hvordan disse situasjonene kunne finne sted.

Det er færre sykehussenger, det er utilstrekkelig personale, det mangler smittevernutstyr, testing er enten mangelfull eller tilfeldig. Og selve strukturen ved våre sykehus gjør dem mangelfulle for å unngå sykehusinfeksjoner.

I de siste 20 årene har mange mindre sykehus blitt nedlagt. Disse sengene ble flyttet til svære sykehuskomplekser der det er lettere å behandle fordi alle slags fasiliteter finnes på stedet, ofte under ett tak.

white and gray concrete building
Store sykehus kan bli store smittemaskiner

Dette passer på mange måter helsevesenet, men det kan også være et mareritt når det gjelder kontroll med infeksjoner fordi svært smittsomme pasienter ligger under samme tak som de som allerede er syke og har dårlig immunforsvar.

Mengden smittevernutstyr i forhold til personalet er en vits. I de store enhetene, var utstyr og beskyttelsesbriller reservert for spesialistene. Vi andre fikk plastikkfrakker og de blå ansiktsmaskene, de som er årsaken til at mange helsearbeidere har endt opp med Covid.

I et område på sykehuset var det faktisk avgrenset med en rød linje på gulvet – de på den ene siden var fullstendig beskyttet. De på den andre siden av linjen fikk en ansiktsmaske av papir og et plastikkforkle. Og dette skulle kontrollere viruset fra å spre seg via luften.

Vaksineringen startet for alvor i desember. Jeg ble tilbudt min i den første «bølgen».

Jeg har fått mange vaksiner og injeksjoner som sykepleier. Jeg har jobbet lenge nok i helsevesenet til å forstå utbredelsen av behandlingsskader. Men du sjekker alltid bevisene og konklusjonene når det gjelder aldri så liten risiko , og om fordelene er store nok til å være verdt å ta den.

I dette tilfellet hadde jeg mine tvil..

Covid-vaksinen ble utviklet for å redusere symptomene, heller enn å skaffe steriliserende immunitet. Jeg er relativt ung og ved god helse. Jeg har hatt Covid-19 og har anti-stoffer.

Jeg er ganske forvirret over hvorfor tidligere infeksjoner ikke blir tatt med i betraktningen når de vurderer det individuelle behov for vaksinering, spesielt når alle tilgjengelige data viser at det er minimal risiko for å bli smittet igjen.

Vaksiner stanser ikke smittespredning. Det står helt klart for meg som sykepleier. 

person holding white ballpoint pen
Vaksinen stanser ikke smittespredning

Hvorfor vil vi introdusere et vaksinepass? Hvorfor må vi gjøre vaksiner obligatorisk for å få adgang til offentlige steder eller for å få lov til å gå på jobb? Hvorfor skulle jeg miste jobben min dersom jeg besluttet ikke å ta vaksinen?

Jeg lar meg forskrekke av ideen om et samfunn delt i to.

Dokumentert godkjennelse er grunnfjellet til god klinisk praksis.

Du må dokumentere denne godkjennelsen i enhver prosedyre i helsevesenet. Hvordan kan du skaffe godkjennelse fra en som du vet ikke har noe valg om å bli vaksinert  – ellers mister du jobben?

Hvordan kan du få godkjennelse fra et barn som blir fortalt at dersom du ikke har blitt vaksinert så får du ikke være med og spille fotball eller bli med ut og spise middag?

Det er nok av voksne som har latt seg vaksinere på grunn av mulig risiko for å miste friheten framfor en mulig helserisiko.

Dette er et etisk feilgrep og vitenskapelig ubegrunnet.

Jeg har vær sykepleier i hele mitt arbeidsliv. 

Jeg bryr meg. Det er en refleks.

Men dersom man tvinger vaksinen på ansatte i helsevesenet vil jeg ikke være en del av det.

Oversatt av Ingunn Kvil Gamst

Forsidebilde: Graham Ruttan

Knut Lindtner har lagt til bilder m/tekst

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

7 kommentarer. Leave new

 • Jeg føler med denne sykepleier(sk)en og de mange samvittighetsfulle som har valgt en så verdig profesjon, og så må de se dette på nært hold, etter å ha slitt seg helseløse for samfunnet. Og så må de få høre at de er mordere for å si nei til dette som skader mer enn det hjelper. For et svik! Det må være tøft å ta inn. Yrkesforbud. Det er takken.

  Svar
 • Ja hva skal man si ? – Jeg går nesten tom for ord !
  Minner meg om et sitat fra Aleksandr Solzhenitsyn:
  “And the lie has, in fact, led us so far away from a normal society that you cannot even orient yourself any longer; in its dense, gray fog not even one pillar can be seen.”¨

  Hvorfor «helsemyndighetene» fortsetter å presse på oss denne Covid-vaksinen er et mysterium – men det handler ikke om helse lenger gjør det vel ? – Kan vi ikke bare innse det nå ! – Det handler kun om politikk og penger !
  Legevakter og sykehus verden over FLOMMER over av pasienter som lider av akutt organsvikt og svekkende helse … mens media og «Helsemyndigheter» hevder at det ikke har noe med covid-vaksiner å gjøre ! – Hva er dette da ? – På tide å våkne opp !!!

  Svar
 • Retorikken om «vaksinenøling»
  Det første trinnet i hver kampanje som tar sikte på å urettferdig diskriminere en definert gruppe er å nedverdige og til slutt dehumanisere !
  https://www.ncbcenter.org/messages-from-presidents/hestitancy
  En informativ og god artikkel !

  Svar
 • Kjensgjerningene er massive: vi har med et satanistisk-globalistisk forsøk på verdenskupp. Det er et biovåpen vi nå også tvinger på våre barn. Intensjonen er å drepe milliarder av mennesker og innføre en digital detaljkontroll av alle gjenlevende hvor Nod-Korea vil fortone seg som frihetens fyrtårn. Uten vitenskapelig forankring presses vi på tiltak som bare gjør mer skade. Hvis ikke flere gjennomskuer hva som utfolder seg rett foran våre øyne og mobiliserer til et verdensengasjement, vil Scwabs planer og ord – det å være menneske skal bli noe helt annet – bli den nye virkeligheten The great reset er vårt tids Mein Kampf. Vi er vitne til hvordan samlet mm presse og våre ledere unisont støtter opp om disse enorme løgnsystemene og utrullingen av NWO. Støre er politisk tvillingbror til Solberg. Vardene bør tennes over hele landet. Start med å spre kjennskap til derimot, steigan etc

  Svar
 • Er Covid- Vaksinen virkelig et Depopulasjonsprogram ?
  Det er Faktisk dessverre mye som tyder på det ! – Det er ingen tvil om at mange av oss aksepterte å bli injisert med disse Covid – skuddene fordi vi ville unngå påtrykket og kravet fra samfunnet om å bli immunisert og få vaksinepass – Nå blir vi fortalt at denne første vaksinebølgen ikke var tilstrekkelig og ber oss om å stille i kø for å motta Booster – skudd ! – Som så mye ellers i samfunnet blir vi trent opp som «Kveg» til å bøye oss for et økende lydighetskrav og om å følge flokken ! Vi vet nå at spike-proteinene fra vaksinen kan gå inn i cellekjerner – Ødelegge cellenes DNA-reparasjonsmekanisme og undertrykke DNA-reparasjon (Muligens med så mye som 90 % ) Kroppens immunsystem i liket med alle andre funksjoner i vår kropp er et mesterverk der alt er basert på samspill for å kunne fungere og disse injeksjonene forstyrrer denne balansen ! – Jeg er redd for at konsekvensene av dette kan bli katastrofale !
  Til våre såkalte «Helse-myndigheter» er det bare en ting å si – Dersom dere fortsetter å pushe denne falske «vaksinen» på oss er dere medskyldige i å lemleste og skade befolkningen – Dette er Direkte kriminelt og det vil/må få konsekvenser for de skyldige i ettertid ! – Vaksinen generer utvilsomt alvorlige genetiske skader – beviser på dette er mange men det nevnes at disse «Vaksinene» har skadet og drept flere unge mennesker enn alle godkjente vaksiner til sammen ! – Så hvorfor Våkner vi ikke opp da ? Nevnes at De «kliniske bildene» av kronisk COVID- og toksisitet etter vaksine er faktisk veldig like, og skyldes sannsynligvis den fortsatte tilstedeværelsen og spredningen av piggproteiner i hele kroppen !
  Angående planlagt depopulasjon – se gjerne denne videoen fra Bill Ryan: «China will catch a cold,» Project Camelot 2010 !

  https://odysee.com/@jamnoise72:6/the-anglo-saxon-mission%2C-explained-by:e

  (Biokjemiker)

  Svar
  • Jeg har skrevet det tidligere at tittelen til folk (i dette tilfellet biokjemiker) ikke er et argument i en diskusjon. Du må la fakta og det du skriver tale for seg. Biokjemikere og leger mener helt motsatte ting slik at det ikke er relevant informasjon i en diskusjon.

   Svar
 • Beklager – Det skal ikke gjenta seg !

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Vi passerer 10000 daglig åpnete innlegg og har doblet oppslutningen på tre måneder.

Nettavisen Derimot.no gratulerer seg selv med formidabel fremgang.

Forrige innlegg

Polen kan trygt stenge grensene

Regimevelt i Hviterussland er viktigere enn innvandring

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.