POSTED IN Diverse, Global krise

Kronikk av Jan T. Voilaas

Alle har en plan, helt til de får en knyttneve i ansiktet

3 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Av Jan T. Voilaas

Everyone has a plan, until they are hit the face
(Mike Tyson)

Australia planlegger nå kontinuerlig massevaksinering for å FORHINDRE nye pandemier. Pfizer melder at de vil kombinere den årlige influensavaksinen med C19-vaksinen basert på mRNA-teknologi, langtidstesting blir ikke nødvendig. Nederland på sin side holder stø kurs mot snarlig ekspropriering av 3,000 av verdens mest effektive gårdsbruk og mange flere vil følge, og Tyskland forbyr enhver form for kunstgjødsel, som i beste fall betyr halverte avlinger.

La meg sitere Mike Adams:

“We know they want 90% of the world population exterminated, and I prepare to be among the 10%. The good news is that 99% of the population does not prepare at all. That should make it easy to be among the 10% that survive.”

Mike Adams, som for 3-4 år siden var ukjent for meg, har i snart 20 år fulgt, sett og skjønt hvor historien bærer, og har forberedt seg gjennom hele denne perioden. Jeg har også i lang tid skjønt at noe har vært hakkende galt, og fra 2008 at det hele handler om et systemisk dysfunksjonelt og destruktivt monetært system, men det var ikke før i 2017 at jeg begynte å ta mine første forberedende skritt, uten selv da å skjønne at vi ikke bare står foran en monetær kollaps, men også konsekvensene som kan bli en delvis eller fullstendig kollaps av mange land og sivilisasjoner, denne gang spesielt de land som anser seg selv som de mest utviklede i verden.

Sri Lanka kollapset tidligere i år, men falt fra første etasje. Mange andre land vil falle fra 8, 9 eller 10-ende etasje, og jeg frykter at Norge kan være blant dem med størst fallhøyde i tillegg til å være tilsvarende lite forberedt på den muligheten.

Vi som er «våkne», som i større eller mindre grad har skjønt hva Covid-19 og mRNA-vaksinene virkelig handler om, og har brukt mye tid de siste 3 årene på denne «oppvåkningen», bør nå innse og erkjenne at det er fint lite vi kan gjøre med dette, at historien uansett vil gå sin gang, og at vi nå må konsentrere oss full tid om det vi kan gjøre noe med, nemlig å øke og helst maksimere sannsynligheten for selv å overleve 1,000-års tsunamien som nå er på vei.

Denne tsunamien vil omfatte alle «systemer» som i sum utgjør våre sivilisasjoner; det monetære systemet, det politiske systemet, retts-systemet, våre «just in time» produksjons- og forsyningssystemer av mat, energi og alt annet vi trenger, utdannings-systemet, pensjons-systemet, velferds-systemet, helse-systemet, transport-systemet og globale systemer for produksjon, handel, transport og distribusjon.

Denne tsunamien er så enorm at jeg tviler på at land som f.eks. USA, Canada, UK og Australia vil overleve som nasjoner. Jeg tror de vil bli splittet akkurat som EU og hele den globale monetære infrastrukturen som BIS, IMF, World Bank, OECD, SWIFT og underskogen av tilhørende organisasjoner. Det samme kan skje med WEF og hele FN-systemet, knust til pinneved av Agenda 21 og Agenda 2030, tsunamien av destruksjon de selv har utløst.

Det er dette jeg tror vil bli «The Greatest Reset», ikke den Schwab & Co ser for seg. 100% Ego (psykopati) er fra naturens side like suicidalt og selvutslettende som 0% Ego (altruisme), men dødsprosessen kan komme med enormt skade-verk, på familie-nivå så vel som på globalt nivå. Det kan alle bekrefte som har opplevd en slik «borderline» personlighet i sitt liv. Jeg har selv to slike erfaringer så langt i mitt liv, og begge kunne ødelagt meg om jeg ikke tidsnok forstod hva som virkelig skjedde.

High tech, Low tech, No tech

Fra tidenes morgen og helt opp til rundt 1760, har menneskeheten levd og overlevd i en no-tech-tilværelse.

Det var først med den første industrielle revolusjon, og senere den andre, at stadig flere langsomt tok skrittet opp i en low-tech-tilværelse. Stadig flere hjelpemidler for stadig flere, men utelukkende mekaniske og senere elektro-mekaniske. Det fantes ikke high-tech elektronikk i skip og fly som krysset Atlanterhavet helt opp til 60-70-tallet, utelukkende elektronikk og mekanikk. Rundt 60% av mitt liv er levd i low-tech-æraen hvor ting kunne demonteres, deler erstattes, monteres igjen enten det var en skrivemaskin eller en bil. I min barndom ble alle mine klær sydd av nabolagets sy-kone. Lapping og fiksing foregikk hjemme, på min bestemors manuelle Singer symaskin eller min mors mer moderne elektriske utgave, eller for hånd. Helt opp til 1960 var det ganske vanlig å betale for en tomt med ekte penger, nemlig gull, 100% no-tech.

Dette var i den siste fasen av low-tech-æraen, som utover 80-tallet gradvis måtte vike for den digitale high-tech-æraen som i dag har nådd et punkt hvor datamaskiner har blitt allemannseie og vi knapt kan bevege oss uten å putte en mini super-datamaskin i lommen. Ytterst få lapper en bukse i dag, eller reparerer ett par sko. Vi produserer dem heller ikke. Ser vi i dag en bukse med lapper så kommer den slik fra en fabrikk i Asia sammen med skoene som skal erstatte dem som nettopp gikk i søpla fordi sålen var litt skjevt slitt.

I 1760 bestod menneskeheten av 770 millioner mennesker. Etter hvert som low-tech æraen skred frem vokste også populasjonen og nådde 4 milliarder (1974). Nå har nettopp klodens samlede befolkning passert 8 milliarder, en utvikling som ville vært umulig uten utallige high-tech nyvinninger som f.eks. kunstgjødsel, gen-modifikasjon av såkorn og kjøttproduksjon, elektroniske transaksjoner og eksplosiv vekst i kreditt og penger som igjen har ført til stadig høyere grad av sentralisering og globalisering av kapital, produksjon, beslutninger og makt.

Enhver gevinst har en kostnad, i dette tilfellet betydelig svekkelse av regional og lokal bærekraft, selvforsyning, selv-styre, demokrati og praktisk kunnskap og lokale muligheter helt avgjørende for å overleve om noe på sentralt hold svikter, som risikoen nå er mange ganger høyere for.

Hvem kan fikse en Tesla hjemme i garasjen uten tilgang til de data og algoritmer som kontrollerer bilen og som er lokalisert på en server i Silicon Valley? Uten internett og strøm er enhver høyteknologisk EV redusert til en død skulptur.

En annen vesentlig pris vi har betalt for high-tech samfunnet er individuelle friheter, rettigheter og privatliv. Risikonivået i et globalisert high-tech samfunn er så høyt at alt og alle må kontinuerlig overvåkes og kontrolleres.

Forleden dag satt jeg og kona og diskuterte protest-situasjonen i Kina hvorpå plutselig hennes Apple-computer brøt inn og sa –I HEARD YOU! Hva blir det neste? At vårt nye Phillips strykejern nekter å slå seg på fordi jeg samtidig lytter på Maria Zeee intervjue Karen Kingston?

Den største prisen vi har betalt for high-tech samfunnet er vår egen evne til kritisk og rasjonell tenking og vår evne til å ta selv de enkleste beslutninger. Dette ble demonstrert i et relativt nylig stort oppslag i NRK hvor folk etterlates «usikre og rådløse» når de nå selv må velge om de skal ta en 4de mRNA-dose eller ikke.

En erfaring fra Kina

Jeg har de siste snart 17 årene hatt mitt virke i Kina, de siste 10 i Dali, en minoritets-kommune sørvest i landet, ikke langt fra grensene til Burma og Laos. Den første kjørbare veien til Dali ble åpnet i 1937, og med det døren fra no-tech til low-tech. De siste 20 årene har døren til high-tech stått vid åpen. Selv om jeg nå kan betale med mitt ansikt enkelte steder i Dali, så foregår også «barter» (byttehandel) fra no-tech tiden og reparasjon av klær, sko, tenner og mye annet slik det ble gjort i low-tech perioden.

De siste 20 årene har Dali økonomisk blomstret grunnet eksplosiv turisme og enorme investeringer i infrastruktur og eiendom. Dette 10-tommers røret av kapitaltilførsel ble i 2020 erstattet av et hårnålsrør. Turismen er ned med 96%, byggevirksomhet med 75% og eiendomsprisene med 50-60%. Arbeidsledigheten er tilsvarende opp og generell «retail business» er tilsvarende ned.

Her finnes det ikke noe som kan likne på et NAV-kontor, men jeg ser ikke andre tegn til økonomisk kollaps enn at søppelkontainerne blir tømt for alt som kan resirkuleres. Jeg ser ingen andre tegn til armod og fattigdom. Mye mindre penger i sirkulasjon ja, men også mye mer lokalprodusert mat og andre lokalt produserte produkter som omsettes på lokale uregulerte og skattefrie mikro-kapitalistiske no-tech og low-tech markeder som i størrelse og omfang har eksplodert sammen med kreativitet og skaperkraft. Handel og transaksjoner kan fremdeles gjennomføres elektronisk, men også med kontanter og i direkte byttehandel, produkt for produkt. Jeg har tomater og du har poteter, lets make a deal.

Hva ville skjedd i Dali om elektrisitets-forsyningen og internettet ble kuttet i noen måneder? Vel, det ville tatt utfordringene til et vesentlig høyere nivå, men ikke til et kritisk og livstruende nivå. Det kreative og arbeids-villige familie- og landsbyorienterte Bai-folket ville, om myndighetene ikke blandet seg inn, funnet lokale løsninger, low-tech eller no-tech.

Hva vil skje i hvis et Norge uten NAV blir rammet som Dali, pluss minimalt med elektrisitet, bensin, diesel, mat-import og internett i noen (vinter) måneder? Kan noe slikt skje i 2023/24 eller senere det neste 10-året? Kan 20% inflasjon på mat og energi øke til 40 eller 70%? Kan boligmarkedet falle 20, 40 eller 70%?

Det er opp til DEG

Ingen vet med sikkerhet hva som vil skje de neste 10-15 årene, vi kan alle håpe på det beste, men spør deg selv; -er du villig til å vedde alt du eier, kanskje også din familie og deg selv, på at norske politiske- og byråkratiske ledere vil innfri det «beste» håpet for deg?

Jeg har etter hvert skjønt at jeg har blitt løyet til gjennom hele mitt liv, fra byråkrater, politikere og journalister, nasjonalt og internasjonalt. Senest for et par uker siden kunne Astrid Meland i VG fortelle at dagens økning i luftveisinfeksjoner skyldes undertrykket sykehistorikk og underdødelighet. Underdødelighet? Nok en blank løgn. De siste 488 dagene har 12,2 flere mennesker dødd hver eneste dag, enn statistisk forventet.

Det er på høy tid vi våkner og innser at det eneste realistiske håpet vi, våre familier, vårt folk og vårt land nå har, er deg, meg og de ytterst få andre som skjønner hva vi kan stå foran, og som har nødvendig kunnskap og handlekraft nok til å omsette kunnskapen til aktiv forebyggende handling.

Mike Adams har lagt ned et enormt arbeid, gratis tilgjengelig som bøker og lydbøker, for å hjelpe oss og andre som ønsker å overleve tiden som kommer. Jeg jobber meg nå gjennom alt dette, det bør også dere, og jeg vil komme tilbake til mye av dette senere, men et tema haster mer enn andre.

Bli din egen Sentralbank

Alle forberedelser handler om å komme seg ut av alle «systemer» vi nå er avhengige av, men som eies og kontrolleres av andre. Produksjon og forsyning av mat er det viktigste, men dette tar tid.
Nest etter produksjon og selvforsyning av mat, kommer muligheten til å kjøpe eller bytte til seg mat. Jeg tenker her på det monetære systemet, på den norske kronen, som kontrolleres av andre og som nå gir oss 1,5% mindre mat for hver måned som går, 20% det siste året.

Dette kan vi veldig enkelt og raskt sette en stopper for ved å bytte digitale kvitteringer på gull som ikke eksisterer, i fysisk gull og sølv som vi selv eier og kontrollerer. Gull og sølv er virkelige penger som over tid har bevart sin kjøpekraft, mens NOK er kreditt som har mistet rundt 37% av sin kjøpekraft de siste fem årene, 20% bare det siste året.

Fra 10/12-2017 til 10/12-2022 (5 år) har hovedindeksen på Oslo Børs steget med 51,1%. Etter gebyrer, avgifter og skatter er nettoavkastningen rundt 37%. Realavkastningen målt i kjøpekraft har vært 0%. Gull og sølv har i samme periode hatt en skattefri (gitt null formueskatt) bruttoavkastning på rundt 76%, eller en realavkastning målt i kjøpekraft på rundt 39%. Gull og sølv har bevart kjøpekraften, og ØKT den.

Budskapet her er klart; sats på sparing i fysisk gull og sølv i egen varetekt, i stedet for sparing nominert i fiat (sparing i bank, aksjer, obligasjoner etc.). Det har jeg selv gjort siden 2017, 1 gull-bullion for hver 25 sølv-bullion, og det vil jeg fortsette med så lenge denne moms- og skattefrie (eks. formueskatt) og fullt ut lovlige muligheten er tilgjengelig.

Ta tilbake kontrollen over din arbeidskraft og kjøpekraft og bli din egen sentralbank. Gjør du ikke det nå, så kan Mr. Global nå sitt 2030-mål; -You will own nothing, and you will (NOT) be happy.

Sølv, og spesielt gull, er penger som ikke bare vil beskytte kjøpekraften gjennom en fiat-kollaps, men er penger med betydelig strategisk potensial i en situasjon hvor alt du eier deflaterer i pris og alt du trenger inflaterer i pris, gitt at alt måles i fiat. Eller mer forståelig; når prisene på hus, hytter, biler, bobiler, lystbåter etc. faller kraftig eller imploderer, samtidig som prisene på mat, klær, sko, energi, drivstoff etc. stiger kraftig eller eksploderer. Bland 20-30% arbeidsledighet og et blakk NAV inn i miksen og det kan godt være Norge anno 2029 jeg beskriver. Det er i et slikt bilde gull kan vise sin virkelige styrke. La meg gi to eksempler.

Gull og Strategi

Du eier en bolig i Norge i dag taksert til 4 mill. Gjelden er 2,4 mill. (60%). Du vet at boligens verdi vil falle langt under lånets størrelse og at det kun er et spørsmål om tid før du må kaste inn håndkleet og melde deg personlig konkurs. Null gjeld, null bolig.

Hva om du allerede nå går til banken og ber om å øke gjelden til 80%, altså nye 800,000 i gjeld hvorav 200,000 investeres i «resilient prepping», 100,000 i sølv for en fremtidig nød-bolig (bobil/campingvogn), og 500,000 i 25 gull-bullion, som du gjemmer svært godt. Dette grepet vil fremskynde konkurs, gjeldslettelse og utkastelse og vil sende en 20% større tapsbombe til banken. Konkurs ja, men ikke blakk. 400 sølv-bullion vil sikre en flott bobil og mye mer, og når bunnen er nådd vil det finnes mange som vil selge deg en bolig for 5-10 gull-bullion og du er tilbake til der du var, med den forskjell at du nå er en gjeldfri bolig- og bobileier, fremdeles med 15 gull-bullion i lommen, nok til en bil og kanskje en hytte?

Et annet eksempel:

Du er en gjeldfri bestefar, ikke spesielt rik, men du har spart opp en million over mange år som nå står på sparekonto i banken. I tillegg har du to voksne barn, høyt utdannende, begge med egne barne-familier, egne boliger og et normalt assortiment av biler, hytter og den slags. Høyt forbruk og fire ganger så høy samlet gjeld som respektive brutto familie-inntekt.

Så begynner ting å dra seg til, boligprisene kryper nedover, hyttemarkedet har allerede tanket, mat og energi suger mer og mer og det nye 10-års fastrente-tilbudet er på 10%. Det knytter seg mer og mer til, regninger må utsettes, kredittkortene brukes mer og det blir flere og flere søndags-middager hos deg. Det blir enda verre og snart begynner kreditorene å be om møter, hvor du også må møte, for hvis noen nå kan hjelpe gråtende småbarnsmødre og fortvilte småbarnsfedre, så er det deg. Banken vil ha deg med som en del av den «kollektive familie-løsningen», dvs. dine sparepenger og pant i din gjeldfrie bolig, en løsning du vet er midlertidig, og kun en løsning for banken.

Dette vet du, fordi du har lest JTV-Posten og lyttet til Mike Adams, så du har en alternativ plan, en som vil snu bordet 180% så banken ender med problemet, og dine barn og din familie med løsningen.

Du har derfor flere år før kreditor-møtene byttet fiat-millionen i 30 unser gull, 750 unser sølv og fylt kjelleren med mat for hele gjengen i lang tid, samtidig som du har sikret en 10-års leieavtale på to mål jord med en bonde i nærheten. Planen videre er å la barna selge alt de kan for cash, og så slå seg konkurs og få all gjeld slettet. En tøff prosess, stygge riper i Ph.d.-lakken, sparebluss i 2-3 år, kanskje fra campingvogner på gårdsplassen til bestefar, en krevende tid, hardt arbeid, men enormt lærerikt, et eldorado for ungene og en ny tid for samhold i familien. Ingen sulter, ingen fryser, lite penger, men ingen gjeld.

Så, 2-3 år senere, kanskje 4, når 2-300,000 boliger står tomme i Norge, har tiden kommet for å hente frem noen unser gull og gå på billigsalg. Ett gram gull per kvm. prima boligflate, to nye boliger for 10-12 unser som først eies av bestefar, men som etter konkurs-karantenen kan overføres til arvingene som forskudd på arv.

Alle er tilbake til der man var noen år tidligere, med noen vesentlige forskjeller; all gjeld er slettet og kunnskapsnivå og forbruksmønster er justert til et bærekraftig, selvforsynt, autonomt og gjeldfritt nivå for flere generasjoner fremover. Banken dessverre, gikk konkurs.
Hatten av for deg, bestefar!

Små, men avgjørende skritt

Fremtiden er strødd med usikkerhet, men en ting er jeg sikker på, den norske kronen slik vi kjenner og bruker den i dag, vil ikke overleve de neste 10 årene og det samme gjelder stort sett alle andre kreditt-baserte fiat-valutaer. Alle disse vil bli kraftig devaluert og erstattet med et nytt system, fremdeles som den Norske krone, men denne gang høyst sannsynlig som CBDC, kanskje i forholdet 1,000:1 eller 10,000:1 eller uendelig til null, at dagens NOK i sin helhet slettes.

Jeg vet ikke når og hvordan dette vil skje, plutselig eller gradvis, men jeg vil tippe skiftet i hovedsak vil skje etter at eiendomsmarkedet er styrtet så flest mulige verdier er overført fra låntakere til långivere. Uansett når og hvordan, alt av oppsparte midler i norske banker vil da gå tapt, en prosess som har pågått i mange tiår og som nå øker fart gjennom høy og stigende inflasjon.

De som ikke ønsker å bli ranet på denne måten kan hindre det ved å erstatte oppsparte NOK med objekter som har iboende verdi og kjøpekraft, og som alltid vil ha det; dyrkbar jord, kunst, mat, kunstgjødsel etc., men mer praktisk med alternative penger som gull og sølv som er no-tech og low-tech på en og samme tid. Et lite og enkelt, men kanskje helt avgjørende skritt. Dagens NOK er 98% high-tech og CBDC vil bli 100%.

Dagbladet kan fortelle at Bergen har opplevd 14% overdødelighet i 2022 og Trondheim 28% (!!). Tall fra SSB viser 11,1% overdødelighet i snitt for hele landet de siste 16 månedene, og trenden peker oppover. Ingen tørr å peke på hva den virkelige årsaken er.

Så her er vi altså når det tredje C19-året går mot slutten og det fjerde melder sin ankomst. Det er ikke vanskelig å se hvor pilene peker, og dem som ser dem bør nå vite at handling, «resilient prepping», kan bli avgjørende for hvilken side av statistikken man selv vil havne på. Her er en plan bedre enn ingen plan, selv om vi nok mer enn en gang vil bli «hit in the face».

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

3 kommentarer. Leave new

 • Jeg har tenkt på det lenge, å mure en safe inn i en vegg og omsette min beskjedne formue i gull og sølv.
  Så takk til Voilaas for pådriveren! Å dyrke grønnsaker og urter selv har jeg drevet med selv en stund, på terrassen. Hittil 100% organisk, mindre grøde, men renere næring. Et jordstykke å drive forutsetter helse til det; det tviler jeg på om er realistisk, med nevrologisk sykdom og alderdom som klaker på seg. Å hamstre inn nitrogen er en ide; kan brukes både som gjødsel og våpen. Og nyttig er det å delvis ha vokst opp på et nedlagt småbruk, hvor der var smie, møkkakjeller, utedo, vev, treskoverksted og egen brønn. I skogen bær, sopp og ved til den som gjorde jobben. Ørret og laks og vilt. Hadde jeg vært 20 ville jeg kjøpt et sånt sted. Uten noe som helst «smart». Tøft, men sunt. Og med en stor, snill og skummel hund, og en armbrøst, og et sverd over inngangsdøra skarpt nok til halshugging. Neste liv får det bli, ideellt sett født av to renblods.

  Svar
 • Hvor og hvordan man kan kjøpe gull og sølv i Drammen for eksampel, på en tryggd måte?
  Har dere noen tips og råd ?
  I forhånd mange takk

  Svar
 • Derimot.no er en informasjonskilde som få og som nylig ble utsatt for DDOS angrep. Noen mener (forståelig nok) at nettstedet er en viktig kilde for sannferdig og viktig informasjon. Det kan jeg underskrive på. Jeg er derfor i lys av mange saker som fremmes her at det i et så viktig innlegg som her fremføres kun er to kommentarer hvorav den ene er fra en som ikke ser seg fysisk helt i stand til å leve opp til intensjonen artikklen gjør anspråk på. Det er forståelig, mens den andre (med respekt å melde) ikke greier å finne ut hvor man kjøper Gull. Det er bare å google.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Stadig nye russiske våpensystemer.

Verdens mest avanserte drone?

Forrige innlegg

Nå er snuoperasjonen i SV snart fullført.

Partiet blir et pro-Nato-parti.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.